Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TA0119

Sprawa T-119/11: Wyrok Sądu z dnia 25 kwietnia 2013 r. — Gbagbo przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Wybrzeżu Kości Słoniowej — Zamrożenie funduszy — Dostosowanie żądań — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie — Nadużycie władzy — Prawo do obrony — Prawo własności)

OJ C 164, 8.6.2013, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 164/15


Wyrok Sądu z dnia 25 kwietnia 2013 r. — Gbagbo przeciwko Radzie

(Sprawa T-119/11) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Wybrzeżu Kości Słoniowej - Zamrożenie funduszy - Dostosowanie żądań - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Nadużycie władzy - Prawo do obrony - Prawo własności)

2013/C 164/26

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Simone Gbagbo (Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej) (przedstawiciel: J.-C. Tchikaya, adwokat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. Driessen i M. Chavrier, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bordes i M. Konstantinidis, pełnomocnicy); Republika Wybrzeża Kości Słoniowej (przedstawiciele: J.-P. Mignard, J.-P. Benoit i G. Merland, adwokaci)

Przedmiot

Pierwotnie żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 11, s. 36) oraz, po drugie, rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 11, s. 1) w zakresie, w jakom akty te dotyczą skarżącej

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Simone Gbagbo pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.

3)

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Komisja Europejska pokrywają swoje własne koszty.


(1)  Dz.U. C 130 z 30.4.2011.


Top