Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1118(07)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Tekst mający znaczenie dla EOG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

OJ C 338, 18.11.2011, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 338/56


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

2011/C 338/02

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 1: Wymagania wspólne

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

Pierwsza publikacja

EN 1127-1:2007

Przypis 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

20.8.2008

EN 1127-2:2002

Przypis 2.1

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

20.8.2008

EN 1710:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(28.12.2009)

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych – Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

16.4.2010

EN 1755:2000

Przypis 2.1

Termin minął

(16.4.2010)

CEN

EN 1834-1:2000

Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych gazów i par

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłu

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 3: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych pyłów

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2003

Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par

12.8.2004

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania – Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektroforetycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi – Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010

EN 12581:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem – Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010

EN 12621:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2001

Stacje paliwowe - Konstrukcja i charakterystyka automatycznych dysz stosowanych w dystrybutorach paliwa

22.1.2002

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Układy wykrywania przecieków - Część 1: Zasady ogólne

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2003

Przestrzenie zagrożone wybuchem – Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 2: Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem „fr”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej „d”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 5: Ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c”

Pierwsza publikacja

EN 13463-5:2003

Przypis 2.1

31.7.2014

CEN

EN 13463-6:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu „b”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 8: Ochrona za pomocą osłony cieczowej „k”

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwo ciekłe ropopochodne

9.3.2006

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Stacje paliwowe – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk pomp dozujących, dozowników i zdalnych zespołów pompujących

7.7.2010

EN 13617-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 13617-2:2004

Stacje paliwowe – Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk samozamykaczy stosowanych w pompach dozujących i dozownikach

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13617-3:2004

Stacje paliwowe - Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinających

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13760:2003

Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) – Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Przestrzenie zagrożone wybuchem - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

20.5.2003

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu – Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłu

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu – Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu – Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchu chmur pyłowych – Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST chmur pyłowych

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Systemy tłumienia wybuchu

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Urządzenia odporne na wybuch

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2006

Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

20.7.2006

 

 

EN 14491:2006/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2010)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(16.4.2010)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – Systemy ochronne – Część 1: Tama wentylacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 bar

9.3.2006

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – Systemy ochronne – Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodne

12.12.2007

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – Systemy ochronne – Część 4: Automatyczne systemy gaszące kombajnów chodnikowych

12.12.2007

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Obróbka pozapiecowa stali – Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe – Konstrukcja i działanie urządzeń przeznaczonych do samochodowych stacji napełniania LPG – Część 1: Dystrybutory

16.4.2010

EN 14678-1:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(16.4.2010)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

8.6.2011

EN 14681:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Oznaczanie granicznego stężenia tlenu (GST) dla gazów i par

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Urządzenia odciążające wybuch

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych – Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

7.7.2010

EN 14973:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem w podziemnych zakładach górniczych – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do odmetanowania

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systemy izolowania wybuchu

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodologia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych dla atmosfer potencjalnie wybuchowych

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stacje paliwowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

Pierwsza publikacja

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Przypis 2.1

29.2.2012

CEN

EN 16009:2011

Bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN 16020:2011

Kanały eksplozyjne

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Przerywacze płomienia – Wymagania konstrukcyjne, metody badań i zakres stosowania

17.9.2010

EN 12874:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50104:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań.

4.2.2011

EN 50104:2002

ze zmianą

Przypis 2.1

1.6.2013

Cenelec

EN 50176:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania palnych ciekłych materiałów powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania palnych proszków powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50223:2010

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych – Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 50241-1:1999

Wymagania dla otwartych urządzeń do wykrywania palnych i toksycznych gazów i par - Część 1: Wymagania ogólne i metody badań

6.11.1999

 

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

12.8.2004

Przypis 3

Termin minął

(12.8.2004)

Cenelec

EN 50241-2:1999

Wymagania dla otwartych urządzeń do wykrywania palnych i toksycznych gazów i par - Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do wykrywania gazów palnych

6.11.1999

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu – Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych - Część 2-1: Metody badania - Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu

6.11.1999

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Urządzenia grupy I kategorii MI przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Przewoźne pomieszczenia wentylowane z zewnętrznym ujściem lub bez niego

9.3.2006

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2009

Atmosfery wybuchowe - Część 0: Sprzęt - Podstawowe wymagania

IEC 60079-0:2007

16.4.2010

EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

Przypis 2.1

1.6.2012

Cenelec

EN 60079-1:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 1: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonach ognioszczelnych „d”

IEC 60079-1:2007

20.8.2008

EN 60079-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 2: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie gazowej z nadciśnieniem „p”

IEC 60079-2:2007

20.8.2008

EN 60079-2:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 5: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie piaskowej „q”

IEC 60079-5:2007

20.8.2008

EN 50017:1998

Przypis 2.1

Termin minął

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 6: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie olejowej „o”

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Przypis 2.1

Termin minął

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 7: Budowa wzmocniona „e” urządzeń elektrycznych

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 11: Urządzenia przeciwwybuchowe iskrobezpieczne „i”

IEC 60079-11:2006

11.4.2008

EN 50020:2002

Przypis 2.1

Termin minął

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu „n”

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Przypis 2.1

1.5.2013

Cenelec

EN 60079-18:2009

Atmosfery wybuchowe – Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane „m”

IEC 60079-18:2009

7.7.2010

EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

Przypis 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i dane tabelaryczne

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 25: Systemy iskrobezpieczne

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Przypis 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60079-26:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga

IEC 60079-26:2006

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów – Część 27: Koncepcja magistrali iskrobezpiecznej (FISCO) i koncepcja magistrali niezapalającej (FNICO)

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 28: Ochrona sprzętu i systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 29-1: Sprzęt do wykrywania i pomiaru gazów palnych - Wymagania ogólne i eksploatacyjne

IEC 60079-29-1:2007 (Zmodyfikowana)

20.8.2008

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

+ EN 61779-2:2000

+ EN 61779-3:2000

+ EN 61779-4:2000

+ EN 61779-5:2000

Przypis 2.1

Termin minął

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 29-4: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych

IEC 60079-29-4:2009 (Zmodyfikowana)

8.6.2011

EN 50241-1:1999

ze zmianą

+ EN 50241-2:1999

Przypis 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe - Wymagania ogólne i badania

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Atmosfery wybuchowe – Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu obudową rodzaju „t”

IEC 60079-31:2008

7.7.2010

EN 61241-1:2004

Przypis 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) – Wymagania ogólne – Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem

IEC 60079-35-1:2011

Pierwsza publikacja

EN 62013-1:2006

Przypis 2.1

30.6.2014

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego - Część 4: Typ ochrony „pD”

IEC 61241-4:2001

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 61241-11:2006

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego - Część 11: Urządzenia w wykonaniu iskrobezpiecznym „iD”

IEC 61241-11:2005

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 62013-1:2006

Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) - Część 1: Wymagania ogólne - Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem

IEC 62013-1:2005

20.8.2008

EN 62013-1:2002

Przypis 2.1

Termin minął

(1.2.2009)

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosfery wybuchowe – Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń

ISO/IEC 80079-34:2011 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

EN 13980:2002

Przypis 2.1

25.5.2014

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują zharmonizowane normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe organy normalizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(3)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.


Top