Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/155/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5158 — Strabag/Kirchhoff) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 155, 20.6.2008, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 155/33


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5158 — Strabag/Kirchhoff)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 155/08)

1.

W dniu 10 czerwca 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Strabag SE („Strabag”, Austria), kontrolowane przez Rasperia Trading Limited („Rasperia”, Cypr), które z kolei kontrolowane jest przez Olega Deripaskę, który posiada pakiety kontrolne w Basic Element Company („Basic Element”, Rosja), w Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen.m.b.H („Raiffeisen Holding”, Austria), w Uniqa Versicherungen AG („Uniqa”, Austria) oraz przez dr. Hansa Petera Haselsteinera, przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem F. Kirchhoff AG („Kirchhoff”, Niemcy) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Strabag: świadczenie usług budowlanych, materiały budowlane,

w przypadku Rasperia/Basic Element: działalność w sektorach energii, towarów, lotnictwa, inżynierii, usług finansowych; w sektorze budowlanym i materiałów budowlanych,

w przypadku Raiffeisen Holding: udziały w różnych gałęziach przemysłu,

w przypadku Uniqa: ubezpieczenia,

w przypadku dr. Hansa Petera Haselsteinera: udziały w przedsiębiorstwie Strabag,

w przypadku Kirchhoff: świadczenie usług budowlanych i produkcja materiałów budowlanych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5158 — Strabag/Kirchhoff, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


Top