EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004XC1224(02)

Komunikat zgodnie z artykułem 12 § 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne Państw Członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

OJ C 320, 24.12.2004, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 320/29


Komunikat zgodnie z artykułem 12 § 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne Państw Członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

(2004/C 320/18)

Wiążąca informacja taryfowa przestaje być ważna od niniejszego dnia, jeśli staje się ona niezgodna z interpretacją nomenklatury celnej, jako wynik następujących międzynarodowych środków taryfowych:

Zmiany do Not Wyjaśniających Systemu Zharmonizowanego oraz Kompendium Opinii Klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (CCC dok. NC0730 – sprawozdanie z 31. sesji Komitetu HS, NC0796 – sprawozdanie z 32. sesji Komitetu HS, NC0845 – sprawozdanie z 33. sesji Komitetu HS):

ZMIANY DO NOT WYJAŚNIAJĄCYCH WYKONANE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ARTYKUŁU 8 KONWENCJI HS ORAZ OPINIE KLASYFIKACYJNE ZREDAGOWANE PRZEZ KOMITET HS ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI CELNEJ

31 SESJA KOMITETU HS W MAJU 2003 R. DOK. NC0730

Zmiany Not Wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS

Dział 29. Poddział X. Uwaga ogólna

M/3

32 SESJA KOMITETU HS W LISTOPADZIE 2003 R. DOK. NC0796

Zmiany Not Wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS

85.12

L/18

85.24

L/20

33 SESJA KOMITETU HS W MAJU 2004 R. DOK. NC0845

Zmiany Not Wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS

25.20

M/17

26.21

M/14

29.29

M/3

29.35

M/9

34.07

M/17

Dział 39 Uwaga ogólna

M/19

39.09

M/3

39.11

M/3

40.08

M/19

Dział 44

M/10

71.02

M/12

71.03

M/12

71.04

M/12

Dział 84. Uwaga ogólna

M/11

84.30 Noty wyjaśniające do podpozycji

M/11

84.42

M/13

Dział 85. Uwaga ogólna (B)

M/15

85.16

M/11

85.17

M/11

85.19

M/11

Opinie klasyfikacyjne zatwierdzone przez Komitet HS

0402.99/1

M/4

1701.91/1

M/5

1901.90/2

M/6

8471.30/1

M/7

9504.10/1

M/8

Informacje dotyczące treści tych środków mogą być otrzymane z Dyrekcji Generalnej Podatki i Unia Celna Komisji Europejskiej (rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruksela) lub mogą być pobrane ze strony internetowej tej Dyrekcji Generalnej:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm


Top