EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1074

Decyzja Rady (UE) 2023/1074 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji w celu zawarcia protokołu między Unią Europejską a Republiką Kazachstanu zmieniającego Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w odniesieniu do ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, win i napojów spirytusowych

ST/8994/2023/INIT

OJ L 143, 2.6.2023, p. 127–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1074/oj

2.6.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/127


DECYZJA RADY (UE) 2023/1074

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji w celu zawarcia protokołu między Unią Europejską a Republiką Kazachstanu zmieniającego Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w odniesieniu do ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, win i napojów spirytusowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 3 i 4,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony (zwana dalej „umową o wzmocnionym partnerstwie i współpracy”) (1) została zawarta w imieniu Unii w drodze decyzji Rady (UE) 2020/244 (2) i weszła w pełni w życie w dniu 1 marca 2020 r.

(2)

Tytuł III (Handel i działalność gospodarcza) umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy, który zawiera postanowienia dotyczące oznaczeń geograficznych, jest tymczasowo stosowany od dnia 1 maja 2016 r.

(3)

Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy zobowiązuje Strony do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy dotyczącej ochrony oznaczeń geograficznych na ich odpowiednich terytoriach nie później niż siedem lat od dnia rozpoczęcia stosowania tytułu III umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy.

(4)

Należy zatem podjąć negocjacje w celu zawarcia protokołu między Unią Europejską a Republiką Kazachstanu zmieniającego umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy w odniesieniu do ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, win i napojów spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Komisja zostaje niniejszym upoważniona do podjęcia negocjacji w celu zawarcia protokołu między Unią Europejską a Republiką Kazachstanu zmieniającego Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w odniesieniu do ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, win i napojów spirytusowych.

2.   Negocjacje są prowadzone na podstawie wytycznych negocjacyjnych Rady określonych w addendum do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Negocjacje prowadzone są w konsultacji z Komitetem ds. Polityki Handlowej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. FORSSELL


(1)  Dz.U. L 29 z 4.2.2016, s. 3.

(2)  Decyzja Rady (UE) 2020/244 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony (Dz.U. L 52 z 25.2.2020, s. 1).


Top