EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1071

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/3446

OJ L 143, 2.6.2023, p. 105–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1071/oj

2.6.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/105


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1071

z dnia 1 czerwca 2023 r.

zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3, art. 36 ust. 4 i art. 42 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące poszczególnych chorób umieszczonych w wykazie zgodnie z art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia oraz określono, w jaki sposób przepisy te mają być stosowane do różnych kategorii chorób umieszczonych w wykazie. W rozporządzeniu (UE) 2016/429 przewidziano, że państwa członkowskie ustanawiają obowiązkowe programy likwidacji chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, oraz nieobowiązkowe programy likwidacji chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, a Komisja zatwierdza te programy. Rozporządzenie to przewiduje również zatwierdzenie lub cofnięcie przez Komisję statusu obszaru wolnego od choroby dla państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 i ustanawia kryteria przyznawania, utrzymywania, zawieszania i cofania statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów, a także wymagania dotyczące zatwierdzania obowiązkowych lub nieobowiązkowych programów likwidacji choroby dla państw członkowskich, ich stref lub kompartmentów.

(3)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/620 (3) ustanowiono przepisy wykonawcze dotyczące chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów oraz do zatwierdzania programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie. W szczególności w załącznikach do niego wymieniono państwa członkowskie lub ich strefy lub kompartmenty o statusie obszaru wolnego od choroby, a także zawarto wykaz istniejących zatwierdzonych obowiązkowych lub nieobowiązkowych programów likwidacji choroby. Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna niektórych chorób wymaga zmiany niektórych załączników do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w celu umieszczenia w wykazie nowych państw członkowskich lub ich stref wolnych od choroby oraz usunięcia z wykazu stref, w których potwierdzono wystąpienie ognisk choroby lub w których warunki utrzymania statusu obszaru wolnego od choroby przestały być spełniane, a także zatwierdzenia niektórych obowiązkowych lub nieobowiązkowych programów likwidacji choroby przedłożonych Komisji.

(4)

Kilka państw członkowskich zwróciło się niedawno do Komisji o przyznanie statusu obszaru wolnego od choroby lub o zatwierdzenie obowiązkowych lub nieobowiązkowych programów likwidacji choroby dla niektórych stref ich terytoriów w odniesieniu do zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis, zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. capraeM. tuberculosis) (MTBC), zakażenia wirusem wścieklizny (RABV), enzootycznej białaczki bydła (EBL), zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła/otrętu bydła (IBR/IPV), zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego (ADV), wirusowej biegunki bydła (BVD) oraz zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1–24) (BTV). Kilka państw członkowskich zgłosiło również ogniska zakażenia RABV i BTV, które również muszą znaleźć odzwierciedlenie w niektórych załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620.

(5)

W odniesieniu do zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis u bydła Włochy i Portugalia przedłożyły Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od choroby określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 zostały spełnione odpowiednio w prowincji Matera w regionie Basilicata i w dystryktach Santarem i Setubal. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wnioski te spełniają kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od choroby. W związku z tym strefy te należy umieścić w wykazie jako obszary wolne od Brucella abortus, B. melitensisB. suis u bydła w części I rozdział 1 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620.

(6)

W odniesieniu do zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis u owiec i kóz Francja i Włochy przedłożyły Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od choroby, określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 zostały spełnione odpowiednio w regionach zamorskich: Gujana, Gwadelupa, Martynika, Majotta i Reunion oraz w prowincjach Neapol i Salerno w regionie Kampania. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wnioski te spełniają kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od choroby. W związku z tym strefy te należy umieścić w wykazie jako obszary wolne od Brucella abortus, B. melitensisB. suis u owiec i kóz w części I rozdział 2 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620.

(7)

W odniesieniu do zakażenia MTBC Włochy i Hiszpania przedłożyły Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od zakażenia MTBC określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 są spełnione odpowiednio w prowincji Catanzaro w regionie Kalabria, w prowincji Neapol w regionie Kampania, w prowincjach Barletta-Andria-Trani, Brindisi i Lecce w regionie Apulii, w prowincji Nord Est Sardegna w regionie Sardynia oraz w prowincjach Burgos, León i Valladolid we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wnioski te spełniają kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od zakażenia MTBC. W związku z tym strefy te powinny zostać wymienione w części I załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako obszary wolne od zakażenia MTBC.

(8)

W odniesieniu do EBL Portugalia przedłożyła Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od EBL określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 są spełnione w dystrykcie Porto. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wniosek ten spełnia kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od EBL. W związku z tym strefa ta powinna zostać wymieniona w części I załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako obszar wolny od EBL.

(9)

W odniesieniu do IBR/IPV Słowacja przedłożyła Komisji wniosek o zatwierdzenie nieobowiązkowego programu likwidacji choroby dla strefy obejmującej kraje: bratysławski, koszycki, preszowski, trnawski i żyliński. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wniosek ten spełnia kryteria określone w części II rozdział 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do zatwierdzania programów likwidacji IBR/IPV. W związku z tym strefa ta powinna zostać wymieniona w części II załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako strefa posiadająca zatwierdzony program likwidacji IBR/IPV.

(10)

W odniesieniu do zakażenia ADV Polska przedłożyła Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od zakażenia ADV określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 są spełnione w odniesieniu do wszystkich regionów obecnie wymienionych w części II załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako posiadające zatwierdzony program likwidacji choroby. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wniosek ten spełnia kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od zakażenia ADV. W związku z tym strefy te powinny zostać wymienione w części I załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako obszary wolne od zakażenia ADV.

(11)

W odniesieniu do BVD Niemcy przedłożyły Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od BVD określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 są spełnione w powiatach Augsburg i Ostallgäu w rejencji Szwabia w kraju związkowym Bawaria. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wniosek ten spełnia kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od BVD. W związku z tym strefy te powinny zostać wymienione w części I załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako obszar wolny od BVD.

(12)

W odniesieniu do BVD Niemcy poinformowały również Komisję, że należy zaktualizować strefy rejencji: Górna Frankonia, Górny Palatynat, Środkowa Frankonia i Dolna Frankonia w kraju związkowym Bawaria wymienione w części I załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako obszary wolne od BVD. Całe terytorium tych stref jest wolne od BVD, w przeciwieństwie do rejencji Dolna Bawaria, gdzie w niektórych częściach tych terytoriów nadal występuje BVD. W związku z tym nie ma potrzeby wymieniania mniejszych jednostek, takich jak miasta i powiaty wymienione w rejencjach: Górna Frankonia, Górny Palatynat, Środkowa Frankonia i Dolna Frankonia, które należy skreślić. Należy zatem odpowiednio zmienić część I załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620.

(13)

Słowacja powiadomiła Komisję o kilku ogniskach zakażenia wirusem RABV w regionach Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik i Vranov nad Topl’ou w kraju preszowskim oraz regionach Michalovce, Sobrance i Trebišov w kraju koszyckim. Ponieważ całe terytorium Słowacji ma status obszaru wolnego od zakażenia wirusem RABV i znajduje się w wykazie w części I załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620, należy cofnąć status obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do tych regionów, a wpis w tym wykazie dotyczący Słowacji należy odpowiednio zmienić.

(14)

W przypadku zakażenia wirusem RABV Słowacja przedłożyła również Komisji wniosek o zatwierdzenie obowiązkowego programu likwidacji choroby w odniesieniu do strefy obejmującej regiony Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik i Vranov nad Topl’ou w kraju preszowskim oraz regiony Michalovce, Sobrance i Trebišov w kraju koszyckim. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wniosek ten spełnia kryteria określone w części II rozdział 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do zatwierdzania programów likwidacji zakażenia wirusem RABV. W związku z tym strefa ta powinna zostać wymieniona w części II załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako strefa posiadająca zatwierdzony program likwidacji zakażenia wirusem RABV.

(15)

W odniesieniu do zakażenia BTV Belgia i Niemcy przedłożyły Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od zakażenia BTV są spełnione odpowiednio na całym terytorium Belgii oraz w powiatach Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trier, Trier-Saarburg i Vulkaneifel w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wnioski te spełniają kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od zakażenia BTV. Należy zatem umieścić Belgię w wykazie, a wspomnianą strefę w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat dodać – jako strefę posiadającą status obszaru wolnego od zakażenia BTV – do terytorium Niemiec, które jest już wymienione jako wolne od zakażenia BTV, w części I załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620.

(16)

Hiszpania zgłosiła Komisji ogniska zakażenia BTV serotyp 4 w prowincjach Ourense i Pontevedra we wspólnocie autonomicznej Galicji, mające wpływ również na otaczające je gminy Sarria, Chantada i Terra de Lemos-Quiroga w prowincji Lugo, a także gminy Alcañices i Puebla de Sanabria w prowincji Zamora we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León. Ponieważ obszary te mają status obszaru wolnego od choroby i znajdują się w wykazie w części I załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620, ich status obszaru wolnego od zakażenia BTV należy cofnąć, a wpis dotyczący Hiszpanii w tym wykazie należy odpowiednio zmienić.

(17)

Jeżeli chodzi o zakażenie BTV, Hiszpania poinformowała również Komisję, że rozszerzyła zakres terytorialny nieobowiązkowego programu likwidacji choroby już zatwierdzonego dla strefy wymienionej w części II załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620, dodając strefę obejmującą prowincje Ourense i Pontevedra, kilka gmin w prowincji Lugo we wspólnocie autonomicznej Galicji, kilka gmin w prowincji Toledo we wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha, prowincję Salamanca, kilka gmin w prowincjach Avila i Zamora we wspólnocie autonomicznej Kastylia-Leon oraz kilka gmin we Wspólnocie Madrytu. W związku z tym strefę tę należy dodać do wpisu dotyczącego Hiszpanii w części II załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 jako strefę posiadającą zatwierdzony program likwidacji zakażenia BTV.

(18)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załączniki I–VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620.

(19)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I–VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/620 z dnia 15 kwietnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie oraz zatwierdzania programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie (Dz.U. L 131 z 16.4.2021, s. 78).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I–VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I rozdział 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Włochy

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara, Teramo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Calabria: Provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto”

(ii)

wpis dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Portugalia

Distritos Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarem, Setubal, Viseu

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira”

b)

w części I rozdział 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący Francji otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Francja

całe terytorium”

(ii)

wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Włochy

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento, Napoli, Salerno

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto”

c)

w części II rozdział 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Włochy

Regione Abruzzo: Provincia dell’Aquila, di Chieti

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno

Regione Molise: Provincia di Isernia

Regione Puglia: Provincia di Foggia, Taranto

Regione Sicilia”

(ii)

wpis dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Portugalia

Distritos Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma da Madeira

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel”

d)

w części II rozdział 2 wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Włochy

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Caserta, Avellino

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sicilia”

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Włochy

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro

Regione Campania: Provincia di Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Provincia di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna: Città metropolitana di Cagliari, Provincia di Medio Campidano, Nord Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto”

(ii)

wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Hiszpania

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Castilla y León: Province of Burgos, León, Valladolid

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”

b)

w części II wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Włochy

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria: Provincia di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia d’Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

Regione Lazio: Provincia di Roma

Regione Marche: Provincia di Macerata

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sardegna: Città metropolitana di Sassari

Regione Sicilia”

(ii)

wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Hiszpania

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León: prowincje Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia”

3)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I wpis dotyczący Słowacji otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Słowacja

Całe terytorium z wyjątkiem następujących regionów:

Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou w kraju preszowskim

Michalovce, Sobrance, Trebišov w kraju koszyckim”

b)

w części II po wpisie dotyczącym Rumunii dodaje się wpis dotyczący Słowacji w brzmieniu:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Słowacja

Region Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou w kraju Prešovský

Region Michalovce, Sobrance, Trebišov w kraju Košický”

4)

w załączniku IV część I wpis dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Portugalia

całe terytorium, z wyjątkiem Região Autónoma da Madeira”

5)

w załączniku V część II po wpisie dotyczącym Luksemburga dodaje się wpis dotyczący Słowacji w brzmieniu:

Państwo członkowskie

Terytorium

Data początkowego zatwierdzenia, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689

„Słowacja

Kraj Bratislava

Kraj Košice

Kraj Prešov

Kraj Trnava

Kraj Žilina

5 czerwca 2023 r.”

6)

w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I wpis dotyczący Polski otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Polska

całe terytorium”

b)

w części II skreśla się wpis dotyczący Polski;

7)

w załączniku VII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I wpis dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Niemcy

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Regierungsbezirk Oberbayern

Następujące miasta i powiaty w Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen,

Regierungsbezirk Mittelfranken

Regierungsbezirk Oberfranken

Regierungsbezirk Oberpfalz

Regierungsbezirk Unterfranken

Regierungsbezirk Schwaben

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen”

b)

w części II wpis dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

Data początkowego zatwierdzenia, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689

„Niemcy

Bundesland Bayern:

Następujące miasta i powiaty w Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21 lutego 2022 r.”

8)

w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części I wprowadza się następujące zmiany:

(i)

przed wpisem dotyczącym Czech dodaje się wpis dotyczący Belgii w brzmieniu:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Belgia

całe terytorium”

(ii)

wpis dotyczący Niemiec otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Niemcy

całe terytorium”

(iii)

wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

Państwo członkowskie

Terytorium

„Hiszpania

Comunidad Autónoma de Andalucía: prowincja Almería

prowincja Granada, następujące gminy: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha z wyjątkiem następujących gmin:

Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena w prowincji Ciudad Real

Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos w prowincji Toledo

Comunidad Autónoma de Castilla y León z wyjątkiem następujących obszarów:

prowincja Salamanca

Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada w prowincji Ávila

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria w prowincji Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia z wyjątkiem następujących obszarów:

prowincja Orense

prowincja Pontevedra

Sarria, Chantada i Terra de Lemos-Quiroga w prowincji Lugo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid z wyjątkiem następujących gmin:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia”

b)

część II otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone programy likwidacji zakażenia BTV

Państwo członkowskie

Terytorium

Data początkowego zatwierdzenia, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689

Hiszpania

Comunidad Autónoma de Andalucía:

prowincje Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla

prowincja Granada: Motril (Costa de Granada)

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

prowincja Ciudad Real, następujące gminy: Almadén, Almodóvar del Campo i Piedrabuena

prowincja Toledo, następujące gminy: Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

prowincja Salamanca

prowincja Ávila, następujące gminy: Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

prowincja Zamora, następujące gminy: Alcañices, Bermillo de Sayago Puebla de Sanabria

Communidad Autónoma de Extremadura

Communidad Autónoma de Galicia:

prowincja Orense

prowincja Pontevedra

Sarria, Chantada i Terra de Lemos-Quiroga w prowincji Lugo

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Madrid, następujące gminy:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

21 lutego 2022 r.”


Top