EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2509

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2509 z dnia 15 grudnia 2022 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9109) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, irlandzkim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

C/2022/9109

OJ L 325, 20.12.2022, p. 162–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2509/oj

20.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/162


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2509

z dnia 15 grudnia 2022 r.

określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9109)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, irlandzkim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 16 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym.

(2)

Komisja jest zobowiązana określić te limity i przyznać kontyngenty przedsiębiorstwom.

(3)

Ponadto Komisja jest zobowiązana ustalić ilości substancji kontrolowanych, innych niż wodorochlorofluorowęglowodory, które mogą być wykorzystywane do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, jak również określić przedsiębiorstwa, które mogą je stosować.

(4)

Określając przyznane kontyngenty do celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, należy zagwarantować przestrzeganie limitów ilościowych ustanowionych w art. 10 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, z zastosowaniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 537/2011 (2). Te limity ilościowe obejmują pewną ilość wodorochlorofluorowęglowodorów objętą licencjami na zastosowania laboratoryjne i analityczne, zatem produkcja i przywóz wodorochlorofluorowęglowodorów do tych zastosowań powinny również być objęte wspomnianym przydziałem.

(5)

Komisja opublikowała zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2023 r. przywozić do Unii Europejskiej lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzających produkować lub przywozić takie substancje przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2023 r. (3) i otrzymała deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2023 r.

(6)

Limity ilościowe i kontyngenty należy ustalić na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r., zgodnie z rocznym cyklem sprawozdawczym na podstawie Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Limity ilościowe w odniesieniu do dopuszczania do swobodnego obrotu

Ilości substancji kontrolowanych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do obrotu w Unii w 2023 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, są następujące:

Substancje kontrolowane

Ilość (w przeliczeniu na ODP, tj. potencjał niszczenia ozonu, w kg)

Grupa I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115) oraz grupa II (inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory)

500 550,00

Grupa III (halony)

26 559 050,00

Grupa IV (tetrachlorek węgla)

385 552,20

Grupa V (1,1,1-trichloroetan)

2 500 000,00

Grupa VI (bromek metylu)

588 835,20

Grupa VII (wodorobromofluorowęglowodory)

4 788,16

Grupa VIII (wodorochlorofluorowęglowodory)

4 878 559,75

Grupa IX (bromochlorometan)

264 024,00

Artykuł 2

Przydział kontyngentów w odniesieniu do dopuszczania do swobodnego obrotu

1.   Kontyngenty na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku I.

2.   Kontyngenty na halony w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku II.

3.   Kontyngenty na tetrachlorek węgla w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku III.

4.   Kontyngenty na 1,1,1-trichloroetan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku IV.

5.   Kontyngenty na bromek metylu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku V.

6.   Kontyngenty na wodorobromofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VI.

7.   Kontyngenty na wodorochlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VII.

8.   Kontyngenty na bromochlorometan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VIII.

9.   Kontyngenty dla poszczególnych przedsiębiorstw określono w załączniku IX.

Artykuł 3

Kontyngenty do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

Przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku X przyznaje się kontyngenty na przywóz i substancji kontrolowanych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2023 r.

Maksymalne ilości, jakie te przedsiębiorstwa mogą wyprodukować lub objąć przywozem w 2023 r. do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, określono w załączniku XI.

Artykuł 4

Okres obowiązywania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:

1.

A-Gas Deutschland GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Niemcy

2.

A-Gas Italia s.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano

Włochy

3.

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Niemcy

4.

AGC Pharma Chemicals Europe

Cami de la Pomereda 13

08380 Malgrat de Mar

Hiszpania

5.

Agilent Technologies Deutschland GmbH

Hewlett-Packard-Str. 8

76337 Waldbronn

Niemcy

6.

Airsense Analytics GmbH

Hagenower Str. 73

19061 Schwerin

Niemcy

7.

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

8.

Arkema France

Rue Estienne d’Orves 420

92705 Colombes Cedex

Francja

9.

Ateliers Bigata SASU

Rue Jean-Baptiste Perrin 10

33320 Eysines

Francja

10.

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Francja

11.

Bayer AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Niemcy

12.

Biovit d.o.o.

Varazdinska ulica - Odvojak II 15

42000 Varazdin

Chorwacja

13.

BTC B.V.

Albert Thijsstraat 65

6471WX Eygelshoven

Niderlandy

14.

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

1013 Riga

Łotwa

15.

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Niderlandy

16.

CPAChem Ltd

Ivanka Terzieva 2

6065 Bogomilovo

Bułgaria

17.

Daikin Refrigerants Frankfurt GmbH

Industriepark Hoechst D821

65926 Frankfurt

Niemcy

18.

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1.

84508 Burgkirchen

Niemcy

19.

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Republika Czeska

20.

Euroapi France

La paterie 4

63480 Vertolaye

Francja

21.

Fermion oy

Koivu-Mankkaan tie 6

02200 Espoo

Finlandia

22.

FOT LTD

Ovcha kupel 13

1618 Sofia

Bułgaria

23.

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Węgry

24.

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113.

22761 Hamburg

Niemcy

25.

Gielle Industries di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco 32

70022 Altamura

Włochy

26.

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalia

27.

Hugen Maintenance for Aircraft B.V.

Marketing 43

6921 Duiven

Niderlandy

28.

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Marketing 43

6921 RE Duiven

Niderlandy

29.

I2 Analytical Limited sp. z o. o. Oddział w Polsce

Pionierów 39

41-711 Ruda Śląska

Polska

30.

ICL Europe Cooperatief U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Niderlandy

31.

Interscience B.V.

Tinstraat 16

4823AA Breda

Niderlandy

32.

L’Hotellier SAS

Rue Henri Poincaré 4

92160 Antony

Francja

33.

Labmix24 GmbH

Industriestr. 18 A

46499 Hamminkeln

Niemcy

34.

Laboratorios Miret S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Hiszpania

35.

Laboratory Supplies Ltd T/A Lennox

JFK Drive

D12FP79 Dublin

Irlandia

36.

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51.

46485 Wesel

Niemcy

37.

Lufthansa Technik AG

Weg beim Jäger 193

22335 Hamburg

Niemcy

38.

Martec SpA

Via dell’industria 1

20060 Vignate

Włochy

39.

Mebrom NV

Suikerkaai 66

9060 Zelzate

Belgia

40.

Mebrom Technology NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgia

41.

Neochema GmbH

Uwe-Zeidler-Ring 10

55294 Bodenheim

Niemcy

42.

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o.

Mialki Szlak 52

80-717 Gdańsk

Polska

43.

Philipps-Universität Marburg

Biegenstrasse 10

35032 Marburg

Niemcy

44.

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Włochy

45.

Restek France

Avenue du General de Gaulle 7

91090 Lisses

Francja

46.

Restek GmbH

Schaberweg 23

Bad Homburg

Niemcy

47.

Restek S.r.l.

Via G. Miglioli 2/A

20063 Cernusco sul Naviglio

Włochy

48.

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wrocław

Polska

49.

Sigma Aldrich Chimie sarl

Rue de Luzais 80

38070 Saint Quentin Fallavier

Francja

50.

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Niemcy

51.

Societe Air France Industries

Aeroport de Paris

94290 Villeneuve le Roi

Francja

52.

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Niemcy

53.

Solvay France S.A

Rue des Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay 9

69003 Lyon

Francja

54.

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Włochy

55.

Sterling Chemical Malta Limited

Hal Far Industrial Estate HF 51

1504 Floriana

Malta

56.

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Włochy

57.

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Hiszpania

58.

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Włochy

59.

Techlab SARL

La tannerie 4C

57072 Metz Cedex 3

Francja

60.

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

97076 Würzburg

Niemcy

61.

Ultra Scientific Italia srl

Via emilia 51/D

40011 Anzola emilia

Włochy

62.

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH

Alt-Herrenwyk 12

23569 Lübeck

Niemcy

63.

Valliscor Europa Limited

City Quay 13-18

D02 ED70 Dublin

Irlandia

64.

Vatro-Servis d.o.o.

Dravska 61

42202 Trnovec Bartolovecki

Chorwacja

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Wiceprzewodniczący wykonawczy


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 4).

(3)  Dz.U. C 104 z 4.3.2022, s. 46.


ZAŁĄCZNIK I

GRUPY I oraz II

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty i czynniki ułatwiające procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti S.p.A. (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK II

GRUPA III

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na halony stosowane jako substraty i przeznaczone do zastosowań krytycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przedsiębiorstwo

A-Gas Deutschland GmbH (DE)

A-Gas Italia s.r.l. (IT)

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Ateliers Bigata SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

BTC B.V. (NL)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

L'Hotellier SAS (FR)

Lufthansa Technik AG (DE)

Martec SpA (IT)

P.U. Poz-PLiszka Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL)

Societe Air France Industries (FR)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)


ZAŁĄCZNIK III

GRUPA IV

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na tetrachlorek węgla stosowany jako substrat i czynnik ułatwiający procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Ceram Optec SIA (LV)


ZAŁĄCZNIK IV

GRUPA V

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na 1,1,1-trichloroetan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przedsiębiorstwo

Arkema France (FR)


ZAŁĄCZNIK V

GRUPA VI

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromek metylu stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

Euroapi France (FR)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Mebrom Technology NV (BE)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK VI

GRUPA VII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorobromofluorowęglowodory stosowane jako substraty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

Euroapi France (FR)

Fermion oy (FI)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. Chem s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling S.p.A. (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


ZAŁĄCZNIK VII

GRUPA VIII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorochlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay France S.A (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti S.p.A. (IT)


ZAŁĄCZNIK VIII

GRUPA IX

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromochlorometan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przedsiębiorstwo

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Valliscor Europa Limited (IE)


ZAŁĄCZNIK IX

(Szczególnie chronione informacje handlowe – poufne – nieprzeznaczone do publikacji)


ZAŁĄCZNIK X

Przedsiębiorstwa uprawnione do produkcji lub przywozu na potrzeby zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2023 r.

Kontyngenty substancji kontrolowanych, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym podmiotom:

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

AGC Pharma Chemicals Europe (ES)

Agilent Technologies Deutschland GmbH (DE)

Airsense Analytics GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Biovit d.o.o. (HR)

CPAChem Ltd (BG)

Daikin Refrigerants Frankfurt GmbH (DE)

Fot LTD (BG)

Gedeon Richter Plc. (HU)

I2 Analytical Limited sp. z o. o. Oddział w Polsce (PL)

Interscience B.V. (NL)

Labmix24 GmbH (DE)

Laboratory Supplies Ltd T/A Lennox (IE)

LGC Standards GmbH (DE)

Neochema GmbH (DE)

Philipps-Universität Marburg (DE)

Restek France (FR)

Restek GmbH (DE)

Restek S.r.l. (IT)

Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay France S.A (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Techlab SARL (FR)

Ultra Scientific Italia srl (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


ZAŁĄCZNIK XI

(Szczególnie chronione informacje handlowe – poufne – nieprzeznaczone do publikacji)


Top