EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2057

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2057 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2020/1706 otwierającego autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023 i określającego sposób zarządzania tymi kontyngentami (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ST/12621/2022/INIT

Dz.U. L 276 z 26.10.2022, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2057/oj

26.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/37


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/2057

z dnia 13 października 2022 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2020/1706 otwierającego autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023 i określającego sposób zarządzania tymi kontyngentami

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unijne dostawy niektórych produktów rybołówstwa zależą obecnie od przywozu z państw trzecich. W ostatnich dekadach wzrosło uzależnienie Unii od przywozu w celu zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rybołówstwa. Aby nie powodować zagrożenia dla produkcji produktów rybołówstwa w Unii i aby zapewnić odpowiednią podaż dla unijnego przemysłu przetwórczego, należy zawiesić lub obniżyć należności celne przywozowe w przypadku szeregu produktów rybołówstwa w ramach kontyngentów taryfowych o odpowiedniej wielkości.

(2)

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1706 (1) otwiera autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023 oraz określa sposób zarządzania tymi kontyngentami. Aby zapewnić odpowiednią podaż dla unijnego przemysłu przetwórczego we wspomnianym okresie, w odniesieniu do każdego kontyngentu taryfowego ustalono odpowiednie ilości.

(3)

W dniu 19 lipca 2021 r. rozporządzenie (UE) 2020/1706 zmieniono rozporządzeniem Rady 2021/1203 (2), dodając między innymi nowe kontyngenty obowiązujące do dnia 31 października 2022 r. ze względu na wygaśnięcie protokołów dwustronnych z Republiką Islandii oraz z Królestwem Norwegii przewidujących kontyngenty na niektóre ryby i produkty rybołówstwa.

(4)

Negocjacje z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie nowych protokołów dodatkowych określających kontyngenty na niektóre ryby i produkty rybołówstwa nie zostaną jednak zakończone przed dniem 31 października 2022 r.

(5)

W związku z tym konieczne jest ustanowienie nowych kontyngentów, obowiązujących do końca okresu stosowania rozporządzenia (UE) 2020/1706.

(6)

Ze względu na pilny charakter sprawy w celu uniknięcia niedoboru bezcłowych materiałów rybołówstwa do przetworzenia w Unii niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) 2020/1706 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 października 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

P. BLAŽEK


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1706 z dnia 13 listopada 2020 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz.U. L 385 z 17.11.2020, s. 3).

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1203 z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/1706 w odniesieniu do włączenia autonomicznych unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa (Dz.U. L 261 z 22.7.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W tabeli w załączniku do rozporządzenia (UE) 2020/1706 dodaje się pozycje w brzmieniu:

Numer porządkowy

Kod CN

Kod TARIC

Opis

Roczna wielkość kontyngentu (w tonach)  (1)

Stawka celna w ramach kontyngentu

Okres obowiązywania kontyngentu

09.2509

ex 1604 12 91

13

Śledzie, przyprawiane lub konserwowane octem, w solance, do przetworzenia

17 500 (masa netto po odsączeniu)

0  %

1.11.2022–31.12.2023

93

ex 1604 12 99

16

17

09.2510

ex 0303 51 00

10

Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone, do przetworzenia  (2)

11 670

0  %

1.11.2022–31.12.2023

20

09.2512

 

 

Ryby mrożone, do przetworzenia:

3 850

0  %

1.11.2022–31.12.2023

0303 55 30

10

Ostrobok chilijski (Trachurus murphyi)

ex 0303 55 90

95

Pozostałe ryby z rodzaju Trachurus spp., z wyłączeniem Trachurus trachurus, Trachurus murphyi i ostroboka z gatunku Caranx trachurus

0303 56 00

10

Kobia (Rachycentron canadum)

0303 69 90

10

Pozostałe ryby

0303 89 90

11

21

30

91

0303 82 00

10

Rajowate (Rajidae)

0303 89 55

10

Dorada (Sparus aurata)

09.2513

0304 86 00

20

Filety śledziowe (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone, do przetworzenia

29 170

0  %

1.11.2022–31.12.2023

ex 0304 99 23

10

Płaty śledziowe (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone, do przetworzenia (2)

20

09.2514

0304 49 50

10

Filety z karmazyna (Sebastes spp.), świeże lub schłodzone, do przetworzenia

1 520

0  %

1.11.2022–31.12.2023


(1)  Wyrażona w masie netto, jeżeli nie podano inaczej.

(2)  Od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca korzystanie z kontyngentu taryfowego nie przysługuje w odniesieniu do towarów zgłoszonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu.


Top