EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1654

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1654 z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1788 w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich

ST/12129/2022/INIT

OJ L 249, 27.9.2022, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1654/oj

27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/45


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/1654

z dnia 27 września 2022 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1788 w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 listopada 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1788 (1).

(2)

W dniu 6 grudnia 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/2161 (2) zmieniającą decyzję (WPZiB) 2018/1788 i przedłużającą okres realizacji działań, o których mowa w art. 1 zmienianej decyzji, do dnia 17 października 2022 r.

(3)

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – partner w realizacji działania – występując w imieniu Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie o 3 miesiące, tj. do dnia 17 stycznia 2023 r., okresu wdrażania decyzji (WPZiB) 2018/1788 ze względu na dalsze opóźnienie w realizacji działań realizowanych w ramach projektu na mocy decyzji (WPZiB) 2018/1788 spowodowane skutkami pandemii COVID-19.

(4)

Kontynuowanie działań, o których mowa w art. 1 decyzji (WPZiB) 2018/1788, do dnia 17 stycznia 2023 r. może nastąpić bez konsekwencji dla zasobów finansowych.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić art. 5 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2018/1788,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 5 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2018/1788 otrzymuje brzmienie:

„2.   Niniejsza decyzja traci moc z dniem 17 stycznia 2023 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

Z. NEKULA


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1788 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich (Dz.U. L 293 z 20.11.2018, s. 11).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2161 z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1788 w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich (Dz.U. L 436 z 7.12.2021, s. 46).


Top