EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0997

Decyzja Rady (UE) 2022/997 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas dziesiątego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wniosku dotyczącego zmian załącznika A do tej Konwencji

ST/7009/2022/INIT

OJ L 168, 27.6.2022, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/997/oj

27.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/63


DECYZJA RADY (UE) 2022/997

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas dziesiątego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wniosku dotyczącego zmian załącznika A do tej Konwencji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwana dalej „Konwencją”) weszła w życie w dniu 17 maja 2004 r. i została zawarta w imieniu Unii decyzją Rady 2006/507/WE (1).

(2)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 (2) wdraża Konwencję w Unii.

(3)

Zgodnie z art. 8 Konwencji Konferencja Stron Konwencji może umieścić substancje chemiczne w wykazach zamieszczonych w załącznikach A, B lub C do Konwencji oraz określić środki kontroli odnoszące się do tych substancji chemicznych.

(4)

Na swoim dziesiątym posiedzeniu Konferencja Stron Konwencji ma przyjąć decyzję o umieszczeniu kolejnych substancji chemicznych w wykazie zamieszczonym w załączniku A do Konwencji.

(5)

W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed dalszymi uwolnieniami kwasu perfluoroheksanosulfonowego (PFHxS), jego soli i związków pochodnych PFHxS należy ograniczyć lub wyeliminować produkcję i stosowanie tych substancji chemicznych na poziomie międzynarodowym oraz poprzeć ich umieszczenie w wykazach zamieszczonych w odpowiednich załącznikach do Konwencji.

(6)

Należy ustalić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii na dziesiątym posiedzeniu Konferencji Stron w odniesieniu do zmian załącznika A do Konwencji, ponieważ zmiany te będą wiążące dla Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na dziesiątym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, polega na poparciu umieszczenia, bez szczególnych wyłączeń, kwasu perfluoroheksanosulfonowego (PFHxS), jego soli i związków pochodnych PFHxS w wykazie zamieszczonym w załączniku A do Konwencji, z należytym uwzględnieniem odpowiednich zaleceń Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych.

Artykuł 2

W zależności od przebiegu dziesiątego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji przedstawiciele Unii w porozumieniu z państwami członkowskimi mogą uzgodnić drobne zmiany stanowiska, o którym mowa w art. 1, podczas posiedzeń koordynacyjnych na miejscu, bez konieczności wydawania kolejnej decyzji przez Radę.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 kwietnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. DENORMANDIE


(1)  Decyzja Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 45).


Top