EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1185

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1185 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/2450 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz do jego przedstawiciela w Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5140) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

C/2021/5140

OJ L 257, 19.7.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1185/oj

19.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/3


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1185

z dnia 13 lipca 2021 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/2450 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz do jego przedstawiciela w Unii

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5140)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dow AgroSciences Distribution SAS z siedzibą we Francji jest przedstawicielem w Unii przedsiębiorstw Dow AgroSciences LLC oraz M.S. Technologies LLC, obu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w odniesieniu do zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, przyznanego decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/2450 (2).

(2)

Pismem z dnia 22 marca 2021 r. przedsiębiorstwo Corteva Agriscience LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych poinformowało Komisję, że z dniem 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences LLC zmieniło nazwę na Corteva Agriscience LLC.

(3)

Pismem z dnia 22 marca 2021 r. przedsiębiorstwo M.S. Technologies LLC poinformowało Komisję, że od dnia 19 marca 2021 r. jego przedstawicielem w Unii w odniesieniu do zezwolenia przyznanego decyzją wykonawczą (UE) 2017/2450 jest przedsiębiorstwo Corteva Agriscience Belgium BV z siedzibą w Belgii.

(4)

Pismem z dnia 22 marca 2021 r. przedsiębiorstwo Corteva Agriscience LLC poinformowało Komisję, że od dnia 22 marca 2021 r. jego przedstawicielem w Unii jest przedsiębiorstwo Corteva Agriscience Belgium BV z siedzibą w Belgii.

(5)

Pismem z dnia 22 marca 2021 r. przedsiębiorstwo Corteva Agriscience Belgium BV poinformowało Komisję, że zgadza się z wnioskowanymi zmianami.

(6)

Wnioskowane zmiany mają charakter czysto administracyjny i w związku z tym nie wymagają przeprowadzenia ponownej oceny przedmiotowych produktów.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/2450.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2017/2450

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/2450 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Posiadacze zezwolenia

Posiadaczami zezwolenia są przedsiębiorstwa Corteva Agriscience LLC, Stany Zjednoczone, oraz M.S. Technologies LLC, Stany Zjednoczone, oba reprezentowane w Unii przez Corteva Agriscience Belgium BV.”;

2)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstw Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stany Zjednoczone, oraz M.S. Technologies LLC, 103 Avenue D West Point, IA 52656, Stany Zjednoczone, reprezentowanych w Unii przez Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgia.”;

3)

załącznik lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Posiadacze zezwolenia

Nazwa

:

Corteva Agriscience LLC

Adres

:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stany Zjednoczone,

reprezentowane w Unii przez Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgia;

oraz

Nazwa

:

M.S. Technologies LLC

Adres

:

103 Avenue D West Point, IA 52656, Stany Zjednoczone,

reprezentowane w Unii przez Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgia.”.

Artykuł 2

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstw Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stany Zjednoczone, oraz M.S. Technologies LLC, 103 Avenue D West Point, IA 52656, Stany Zjednoczone, obu reprezentowanych w Unii przez Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2450 z dnia 21 grudnia 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 346 z 28.12.2017, s. 16).


Top