EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021A0216(02)

Decyzja umawiających się Stron Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi w sprawie przystąpienia do Umowy Królestwa Hiszpanii

OJ L 54, 16.2.2021, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/216(2)/oj

16.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/6


DECYZJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU MORZA PÓŁNOCNEGO OLEJAMI I INNYMI SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI

w sprawie przystąpienia do Umowy Królestwa Hiszpanii

Umawiające się Strony Umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi (zwanej dalej „Umową”),

PRZYWOŁUJĄC artykuł 20 Umowy, który stanowi, że Umawiające się Strony mogą jednomyślnie zaprosić do przestąpienia do Umowy każde inne państwo nadbrzeżne północno-wschodniej strefy atlantyckiej i że w takim przypadku artykuł 2 Umowy i załącznik do niej zostają zmienione stosownie do potrzeb,

WYRAZIWSZY jednomyślny zamiar zaproszenia Hiszpanii do przystąpienia do Umowy,

WYRAŻAJĄC ZADOWOLENIE z woli Hiszpanii dotyczącej przystąpienia do Umowy,

jednomyślnie decydują, że

Punkt 1

Zaproszenie dla Hiszpanii zgodnie z artykułem 20

Zgodnie z artykułem 20 Umawiające się Strony jednomyślnie zapraszają Hiszpanię do przystąpienia do Umowy z Bonn. W związku z tym zaproszeniem przyjmuje się następujące zmiany do preambuły, artykułu 2 i załącznika do niniejszej Umowy.

Punkt 2

Zmiana preambuły Umowy

W preambule Umowy wprowadza się następujące zmiany: przed wyrazami „Królestwa Szwecji” dodaje się wyraz „Królestwa Hiszpanii,”.

Punkt 3

Zmiana artykułu 2

Artykuł 2 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Do celów niniejszej Umowy strefa Morza Północnego oznacza strefę morza obejmującą:

a)

obszar Morza Północnego rozciągający się na południe od szerokości geograficznej 61° 0'00,00" N,

b)

Skagerrak, której południową granicę wyznacza na wschód od Skaw szerokość geograficzna 57° 44'43,00" N;

c)

Zatokę Biskajską, której południową i zachodnią granicę wyznacza linia określona w części I załącznika do niniejszej Umowy,

d)

pozostałe wody, w tym Morze Irlandzkie, Morze Celtyckie, Morze Malin, cieśniny Great Minch i Little Minch, część Morza Norweskiego i części północno-wschodniego Atlantyku, których zachodnią i północną granicę wyznacza linia określona w części II załącznika do niniejszej Umowy.”.

Punkt 4

Zmiana załącznika do Umowy

Załącznik do Umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z dodatkiem do niniejszej decyzji.

Punkt 5

Wejście w życie

Zmiany zawarte w niniejszej decyzji wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Hiszpania złożyła instrument przystąpienia do Umowy.


Dodatek

„ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU MORZA PÓŁNOCNEGO OLEJAMI I INNYMI SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI Z 1983 R.

Opis atlantyckiej granicy strefy Morza Północnego i stref, o których mowa w artykule 6 niniejszej Umowy

ATLANTYCKA GRANICA STREFY MORZA PÓŁNOCNEGO

CZĘŚĆ I

LINIA WYZNACZAJĄCA GRANICE OBSZARU MORZA PÓŁNOCNEGO NA POŁUDNIU I POŁUDNIOWYM ZACHODZIE

Linia granicząca z kanałem La Manche i jego pobliskimi rejonami położonymi na południowym zachodzie i Zatoką Biskajską na południu i zachodzie będzie linią, która:

(i)

rozpoczyna się w zachodnim punkcie wybrzeża Hiszpanii o współrzędnych 42° 30'04,25" N 8° 52'18,22" W;

(ii)

od tego punktu biegnie wzdłuż linii loksodromicznej aż do punktu o współrzędnych 42° 30'04,32" N 10° 24'55,16" W;

(iii)

od tego punktu biegnie wzdłuż linii loksodromicznej aż do punktu o współrzędnych 46° 00'04,07" N 10° 24'54,86" W;

(iv)

od tego punktu biegnie wzdłuż linii loksodromicznej aż do punktu o współrzędnych 46° 00'04,06" N 9° 59'54,88" W;

(v)

od tego punktu biegnie wzdłuż linii aż do przecięcia między równoleżnikiem o szerokości geograficznej 48° 27'00,00" N i linią (zwaną dalej „linią określoną w Umowie z Bonn z 1983 r.”) biegnącą 50 mil morskich na zachód od linii łączącej wyspę Ouessant i Wyspy Scilly;

(vi)

od tego punktu przecięcia biegnie wzdłuż linii określonej w Umowie z Bonn z 1983 r. na północ aż do jej skrzyżowania z linią wyznaczającą granicę szelfu kontynentalnego między Francją a Zjednoczonym Królestwem, zgodnie z definicją w orzeczeniu arbitrażowym z dnia 30 czerwca 1977 r.;

(vii)

od tego punktu przecięcia biegnie wzdłuż linii tej granicy na zachód aż do punktu o współrzędnych 48° 10'00,00" N 9° 22'15,91" W; oraz

(viii)

od tego punktu biegnie wzdłuż równoleżnika o szerokości geograficznej 48° 10'00,00" N na zachód aż do punktu o współrzędnych 48° 10'00,00" N 10° 0'00,00" W.

CZĘŚĆ II

LINIA WYZNACZAJĄCA GRANICE NA ZACHÓD I PÓŁNOC OD POZOSTAŁYCH WÓD OBJĘTYCH UMOWĄ

Linia wyznaczająca granice na zachód i północ od pozostałych wód objętych Umową, w tym Morza Irlandzkiego, Morza Celtyckiego, Morza Malin, cieśnin Great Minch i Little Minch, części Morza Norweskiego i części północno-wschodniego Atlantyku, jest linią, która:

(i)

rozpoczyna się w punkcie o współrzędnych 48° 10'00,00" N 0° 00'00,00" W;

(ii)

od tego punktu biegnie wzdłuż zachodniej granicy odpowiedzialności za zanieczyszczenie Morza Irlandzkiego (to jest linii, która znajduje się w każdym punkcie w odległości 200 mil morskich od najbliższego punktu na liniach podstawowych ustalonych do celów ustaw o jurysdykcji morskiej obowiązujących w Irlandii z lat 1959–1988) aż do punktu o współrzędnych 56° 42'00,00" N 14° 00'00,00" W;

(iii)

od tego punktu biegnie wzdłuż zachodniej granicy strefy ustanowionej na mocy obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie przepisów dotyczących żeglugi handlowej (zapobieganie zanieczyszczeniu) (limity) z 1996 r., zmienionych przepisami dotyczącymi żeglugi handlowej (zapobieganie zanieczyszczeniom) (limity) z 1997 r. (to jest linii łączących punkty wymienione w tabeli 1 poniżej w kolejności, w jakiej je wymieniono) aż do punktu o współrzędnych 63° 38'10,68" N 0° 30'00,00" W; oraz

(iv)

od tego punktu biegnie wzdłuż równoleżnika o szerokości geograficznej 63° 38'10,68" N na wschód do wybrzeża Norwegii.

TABELA 1:

PUNKTY I LINIE ZACHODNIEJ GRANICY STREFY USTANOWIONEJ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ŻEGLUGI HANDLOWEJ (ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU) (LIMITY) Z 1996 R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

Punkty, o których mowa w obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie przepisach, z późniejszymi zmianami, oraz ich współrzędne

Segment linii między tymi punktami

27.

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

27.–28. południk

28.

56° 49' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

28.–29. równoleżnik

29.

56° 49' 00.00" N

14° 30' 34.00" W

29.–30. łuk mierzony 200 mil morskich od odpowiednich punktów bazowych na St. Kilda, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego

30.

57° 52' 22.00" N

14° 53' 22.00" W

30.–31. łuk mierzony 200 mil morskich od odpowiednich punktów bazowych na St. Kilda, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego

31.

58°30' 00.00" N

14° 48' 58.00" W

31.–32. łuk mierzony 200 mil morskich od odpowiednich punktów bazowych na St. Kilda, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego

32.

59° 0' 00.00" N

14° 35' 07.00" W

32.–33. łuk mierzony 200 mil morskich od odpowiednich punktów bazowych na St. Kilda, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego

33.

59° 40' 54.00" N

13° 58' 10.00" W

33.–34. łuk mierzony 200 mil morskich od odpowiednich punktów bazowych na St. Kilda, z których mierzy się szerokość morza terytorialnego

34.

59° 50' 00.00" N

13° 46' 24.00" W

34.–35. równoleżnik

35.

59° 50' 00.00" N

5° 0' 00.00" W

35.–36. południk

36.

60° 10' 00.00" N

5° 0' 00.00" W

36.–37. równoleżnik

37.

60° 10' 00.00" N

4° 48' 00.00" W

37.–38. południk

38.

60° 20' 00.00" N

4° 48' 00.00" W

38.–39. równoleżnik

39.

60° 20' 00.00" N

4° 24' 00.00" W

39.–40. południk

40.

60° 40' 00.00" N

4° 24' 00.00" W

40.–41. równoleżnik

41.

60° 40' 00.00" N

4° 0' 00.00" W

41.–42. południk

42.

61° 0' 00.00" N

4° 0' 00.00" W

42.–43. równoleżnik

43.

61° 0' 00.00" N

3° 36' 00.00" W

43.–44. południk

44.

61° 30' 00.00" N

3° 36' 00.00" W

44.–45. równoleżnik

45.

61° 30' 00.00" N

3° 0' 00.00" W

45.–46. południk

46.

61° 45' 00.00" N

3° 0' 00.00" W

46.–47. równoleżnik

47.

61° 45' 00.00" N

2° 48' 00.00" W

47.–48. południk

48.

62° 0' 00.00" N

2° 48' 00.00" W

48.–49. równoleżnik

49.

62° 0' 00.00" N

2° 0' 00.00" W

49.–50. południk

50.

62° 30' 00.00" N

2° 0' 00.00" W

50.–51. równoleżnik

51.

62° 30' 00.00" N

1° 36' 00.00" W

51.–52. południk

52.

62° 40' 00.00" N

1° 36' 00.00" W

52.–53. równoleżnik

53.

62° 40' 00.00" N

1° 0' 00.00" W

53.–54. południk

54.

63° 20' 00.00" N

1° 0' 00.00" W

54.–55. równoleżnik

55.

63° 20' 00.00" N

0° 30' 00.00" W

55.–56. południk

56.

63° 38' 10.68" N

0° 30' 00.00" W

 

GRANICE STREF ODPOWIEDZIALNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 6 NINIEJSZEJ UMOWY

CZĘŚĆ III:

GRANICE STREF ODPOWIEDZIALNOŚCI KRAJOWEJ

1)

Uwagi ogólne: w przypadku gdy granice strefy odpowiedzialności określono poprzez szereg linii łączących punkty na liście, rodzaj tych linii jest rodzajem określonym dla każdego punktu jako rodzaj linii łączącej go z następnym punktem.

2)

Dania: strefa odpowiedzialności krajowej Danii jest ograniczona następującymi szeregami linii:

a)

linia, która rozpoczyna się na przecięciu granicy strefy mieszczącej się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Danii i Niemiec, jak opisano w części IV poniżej, z linią między punktem o współrzędnych 55° 10'03,40" N 7° 33'09,60" E i pierwszym punktem DE1/DK1 i biegnie wzdłuż tej linii aż do punktu DE1/DK1;

b)

szereg linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

DK1

55° 30' 40.30" N

5° 45' 00.00" E

Linia geodezyjna

DE1

DK2

55° 15' 00.00" N

5° 24' 12.00" E

Linia geodezyjna

DE2

DK3

55° 15' 00.00" N

5° 9' 00.00" E

Linia geodezyjna

DE3

DK4

55° 24' 15.00" N

4° 45' 00.00" E

Linia geodezyjna

DE4

DK5

55° 46' 21.80" N

4° 15' 00.00" E

Linia geodezyjna

DE5

DK6

55° 55' 09.40" N

3° 21' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE6

DK7

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK23, NO23

DK8

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

Łuk ortodromy

NO24

DK9

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

Łuk ortodromy

NO25

DK10

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

Łuk ortodromy

NO26

DK11

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

Łuk ortodromy

NO27

DK12

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

Łuk ortodromy

NO28

DK13

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

Łuk ortodromy

NO29

DK14

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E

Łuk ortodromy

NO30, SE4

DK15

58° 8' 00.10" N

10° 32' 32.80" E

Linia geodezyjna

SE3

DK16

57° 49' 00.60" N

11° 2' 55.60" E

Linia geodezyjna

SE2

DK17

57° 44' 43.00" N

11° 7' 04.00" E

 

SE1

3)

Niemcy: strefa odpowiedzialności krajowej Niemiec jest ograniczona następującymi szeregami linii:

a)

linia, która rozpoczyna się na przecięciu granicy strefy mieszczącej się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Danii i Niemiec, jak opisano w części IV poniżej, z linią między punktem o współrzędnych 55° 10'03,40" N 7° 33'09,60" E i pierwszym punktem DE1/DK1 i biegnie wzdłuż tej linii aż do punktu DE1/DK1;

b)

szereg linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

DE1

55° 30' 40.30" N

5° 45' 00.00" E

Linia geodezyjna

DK1

DE2

55° 15' 00.00" N

5° 24' 12.00" E

Linia geodezyjna

DK2

DE3

55° 15' 00.00" N

5° 9' 00.00" E

Linia geodezyjna

DK3

DE4

55° 24' 15.00" N

4° 45' 00.00" E

Linia geodezyjna

DK4

DE5

55° 46' 21.80" N

4° 15' 00.00" E

Linia geodezyjna

DK5

DE6

55° 55' 09.40" N

3° 21' 00.00" E

Łuk ortodromy

DK6

DE7

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK24

DE8

55° 45' 54.00" N

3° 22' 13.00" E

Łuk ortodromy

NL19

DE9

55° 20' 00.00" N

4° 20' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL20

DE10

55° 0' 00.00" N

5° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL21

DE11

54° 37' 12.00" N

5° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL22

DE12

54° 11' 12.00" N

6° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL23

DE13

53° 59' 56.80" N

6° 6' 28.20" E

 

NL24

c)

na lądzie od punktu DE12, linia od tego punktu do punktu DE13 (to jest następnego uzgodnionego punktu wyznaczającego o współrzędnych 53° 59'56,80" N 6° 6'28,20" E) aż do przecięcia tej linii z granicą strefy mieszczącej się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Niderlandów i Niemiec opisanej w części IV poniżej.

4)

Irlandia: strefa odpowiedzialności krajowej Irlandii jest ograniczona następującymi szeregami linii:

a)

na północy szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 3 w kolejności, w jakiej są wymienione;

b)

na zachodzie zachodnia granica strefy Morza Północnego;

c)

na wschodzie i na południu szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 2 w kolejności, w jakiej są wymienione.

5)

Niderlandy: strefa odpowiedzialności krajowej Niderlandów jest ograniczona na południu równoleżnikiem o szerokości geograficznej 51° 51'52,1267" N, a na północy od tego równoleżnika następującymi szeregami linii:

a)

szereg linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

NL1

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

Łuk ortodromy

UK42

NL2

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

Łuk ortodromy

UK41

NL3

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

Łuk ortodromy

UK40

NL4

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

Łuk ortodromy

UK39

NL5

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

Łuk ortodromy

UK38

NL6

52° 12’ 24.00" N

2° 50' 24.00" E

Łuk ortodromy

UK37

NL7

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK36

NL8

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

Łuk ortodromy

UK35

NL9

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK34

NL10

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

Łuk ortodromy

UK33

NL11

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

Łuk ortodromy

UK32

NL12

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

Łuk ortodromy

UK31

NL13

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK30

NL14

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

Łuk ortodromy

UK29

NL15

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

Łuk ortodromy

UK28

NL16

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK27

NL17

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

Łuk ortodromy

UK26

NL18

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

Łuk ortodromy

UK25

NL19

55° 45' 54.00" N

3° 22' 13.00" E

Łuk ortodromy

DE8

NL20

55° 20' 00.00" N

4° 20' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE9

NL21

55° 0' 00.00" N

5° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE10

NL22

54° 37' 12.00" N

5° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE11

NL23

54° 11' 12.00" N

6° 0' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE12

NL24

53° 59' 56.80" N

6° 6' 28.20" E

 

DE13

b)

na lądzie od punktu NL23, linia od tego punktu do punktu NL24 (to jest następnego uzgodnionego punktu wyznaczającego o współrzędnych 53° 59'56,80" N 6° 6'28,20" E) aż do przecięcia tej linii z granicą strefy mieszczącej się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Niderlandów i Niemiec opisanej w części IV poniżej.

6)

Norwegia: strefa odpowiedzialności krajowej Norwegii jest ograniczona na północy równoleżnikiem o szerokości geograficznej 63°38'10,68" N, a na zachodzie, południu i wschodzie następującymi szeregami linii:

a)

szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 4 w kolejności, w jakiej są wymienione;

b)

na południe od ostatniego punktu wymienionego w tej tabeli szereg linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

NO23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Łuk ortodromy

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

Łuk ortodromy

DK8

NO25

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

Łuk ortodromy

DK9

NO26

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

Łuk ortodromy

DK10

NO27

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

Łuk ortodromy

DK11

NO28

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

Łuk ortodromy

DK12

NO29

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

Łuk ortodromy

DK13

NO30

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (point A)

Łuk ortodromy

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (point B)

Łuk ortodromy

SE5

NO32

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (point C)

Loksodroma

SE6

NO33

58° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (point D)

 

SE7

c)

dalej linia wzdłuż granicy norwesko-szwedzkiej.

7)

Szwecja: strefa odpowiedzialności krajowej Szwecji jest ograniczona na południu równoleżnikiem o szerokości geograficznej 57° 44'43,00" N, a na północy od tego równoleżnika szeregami linii:

a)

łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

SE1

57° 44' 43.00" N

11° 7' 04.00" E

Linia geodezyjna

DK17

SE2

57° 49' 00.60" N

11° 2' 55.60" E

Linia geodezyjna

DK16

SE3

58° 8' 00.10" N

10° 32' 32.80" E

Linia geodezyjna

DK15

SE4

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (point A)

Łuk ortodromy

DK14, NO30

SE5

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (point B)

Łuk ortodromy

NO31

SE6

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (point C)

Loksodroma

NO32

SE7

58° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (point D)

 

NO33

b)

dalej linia wzdłuż granicy szwedzko-norweskiej.

8)

Zjednoczone Królestwo: strefa odpowiedzialności krajowej Zjednoczonego Królestwa jest ograniczona

a)

na wschodzie szeregiem linii obejmujących:

(i)

szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 4 w kolejności, w jakiej są wymienione;

(ii)

szereg linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Łuk ortodromy

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

Łuk ortodromy

DE7

UK25

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

Łuk ortodromy

NL18

UK26

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

Łuk ortodromy

NL17

UK27

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL16

UK28

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

Łuk ortodromy

NL15

UK29

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

Łuk ortodromy

NL14

UK30

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL13

UK31

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

Łuk ortodromy

NL12

UK32

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

Łuk ortodromy

NL11

UK33

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

Łuk ortodromy

NL10

UK34

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL9

UK35

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

Łuk ortodromy

NL8

UK36

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

Łuk ortodromy

NL7

UK37

52° 12' 24.00" N

2° 50' 24.00" E

Łuk ortodromy

NL6

UK38

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

Łuk ortodromy

NL5

UK39

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

Łuk ortodromy

NL4

UK40

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

Łuk ortodromy

NL3

UK41

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

Łuk ortodromy

NL2

UK42

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

Łuk ortodromy

NL1

b)

na południu i na zachodzie następującymi szeregami linii:

(i)

linia rozpoczynająca się w najbardziej wysuniętym na zachód punkcie Wysp Scilly i łącząca ten punkt z punktem o współrzędnych 49° 52'00,00" N 7° 44'00,00" W;

(ii)

od tego punktu linia biegnąca wzdłuż linii określonej w Umowie z Bonn z 1983 r. (zdefiniowanej w części I powyżej) na południe do jej skrzyżowania z granicą szelfu kontynentalnego między Francją a Zjednoczonym Królestwem zgodnie z definicją w orzeczeniu arbitrażowym z dnia 30 czerwca 1977 r.;

(iii)

od tego punktu przecięcia linia tej granicy na zachód aż do punktu o współrzędnych 48° 10'00,00" N 9° 22'15,91" W; oraz

(iv)

od tego punktu szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 2 w kolejności, w jakiej są wymienione, do zewnętrznej granicy morza terytorialnego przylegającego do Irlandii Północnej w punkcie o współrzędnych 54° 0'00,00" N 05° 36'20,00" W;

c)

na zachodzie i na północy następującymi szeregami linii:

(i)

linia łącząca punkt na morzu terytorialnym przylegającym do Irlandii Północnej najbliżej punktu o współrzędnych 55° 31'13,36" N 6° 45'00,00" W z tym punktem;

(ii)

od tego punktu szereg linii łączących punkty wymienione w tabeli 3 w kolejności, w jakiej są wymienione, do punktu o współrzędnych 56° 42'00,00" N 14° 00'00,00" W;

(iii)

od tego punktu linia biegnąca wzdłuż zachodnich i północnych granic strefy Morza Północnego aż do punktu o współrzędnych 63° 38'10,68" N 0° 30'00,00" W.

TABELA 2:

PUNKTY I LINIE GRANICY MIĘDZY STREFAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI IRLANDII I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA – WSCHÓD I POŁUDNIE

Punkty określające granicę stref

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

IR1/UK50

48° 10' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

Południk

IR2/UK51

48° 20' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

Równoleżnik

IR3/UK52

48° 20' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

Południk

IR4/UK53

48° 30' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

Równoleżnik

IR5/UK54

48° 30' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

Południk

IR6/UK55

48° 50' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

Równoleżnik

IR7/UK56

48° 50' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

Południk

IR8/UK57

49° 0' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

Równoleżnik

IR9/UK58

49° 0' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

Południk

IR10/UK59

49° 10' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

Równoleżnik

IR11/UK60

49° 10' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

Południk

IR12/UK61

49° 20' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

Równoleżnik

IR13/UK62

49° 20' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

Południk

IR14/UK63

49° 30' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

Równoleżnik

IR15/UK64

49° 30' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

Południk

IR16/UK65

49° 40' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

Równoleżnik

IR17/UK66

49° 40' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

Południk

IR18/UK67

49° 50' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

Równoleżnik

IR19/UK68

49° 50' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

Południk

IR20/UK69

50° 0' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

Równoleżnik

IR21/UK70

50° 0' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

Południk

IR22/UK71

50° 10' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

Równoleżnik

IR23/UK72

50° 10' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

Południk

IR24/UK73

50° 20' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

Równoleżnik

IR25/UK74

50° 20' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

Południk

IR26/UK75

50° 30' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

Równoleżnik

IR27/UK76

50° 30' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

Południk

IR28/UK77

50° 40' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

Równoleżnik

IR29/UK78

50° 40' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

Południk

IR30/UK79

50° 50' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

Równoleżnik

IR31/UK80

50° 50' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

Południk

IR32/UK81

51° 0' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

Równoleżnik

IR33/UK82

51° 0' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Południk

IR34/UK83

51° 10' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Równoleżnik

IR35/UK84

51° 10' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

Południk

IR36/UK85

51° 20' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

Równoleżnik

IR37/UK86

51° 20' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

Południk

IR38/UK87

51° 30' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

Równoleżnik

IR39/UK88

51° 30' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

Południk

IR40/UK89

51° 40' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

Równoleżnik

IR41/UK90

51° 40' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

Południk

IR42/UK91

51° 50' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

Równoleżnik

IR43/UK92

51° 50' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

Południk

IR44/UK93

51° 54' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

Równoleżnik

IR45/UK94

51° 54' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

Południk

IR46/UK95

51° 58' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

Równoleżnik

IR47/UK96

51° 58' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

Południk

IR48/UK97

52° 0' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

Równoleżnik

IR49/UK98

52° 0' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

Południk

IR50/UK99

52° 4' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

Równoleżnik

IR51/UK100

52° 4' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

Południk

IR52/UK101

52° 8' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

Równoleżnik

IR53/UK102

52° 8' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

Południk

IR54/UK103

52° 12' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

Równoleżnik

IR55/UK104

52° 12' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

Południk

IR56/UK105

52° 16' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

Równoleżnik

IR57/UK106

52° 16' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

Południk

IR58/UK107

52° 24' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

Równoleżnik

IR59/UK108

52° 24' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

Południk

IR60/UK109

52° 32' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

Równoleżnik

IR61/UK110

52° 32' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

Południk

IR62/UK111

52° 44' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

Równoleżnik

IR63/UK112

52° 44' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

Południk

IR64/UK113

52° 52' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

Równoleżnik

IR65/UK114

52° 52' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

Południk

IR66/UK115

52° 59' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

Równoleżnik

IR67/UK116

52° 59' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Południk

IR68/UK117

53° 9' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Równoleżnik

IR69/UK118

53° 9' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

Południk

IR70/UK119

53° 26' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

Równoleżnik

IR71/UK120

53° 26' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Południk

IR72/UK121

53° 32' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Równoleżnik

IR73/UK122

53° 32' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

Południk

IR74/UK123

53° 39' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

Równoleżnik

IR75/UK124

53° 39' 00.00" N

5° 16' 20.40" W

Południk

IR76/UK125

53° 42' 08.40" N

5° 16' 20.40" W

Równoleżnik

IR77/UK126

53° 42' 08.40" N

5° 17' 51.00" W

Południk

IR78/UK127

53° 44' 24.00" N

5° 17' 51.00" W

Równoleżnik

IR79/UK128

53° 44' 24.00" N

5° 19' 19.80" W

Południk

IR80/UK129

53° 45' 48.00" N

5° 19' 19.80" W

Równoleżnik

IR81/UK130

53° 45' 48.00" N

5° 22' 00.00" W

Południk

IR82/UK131

53° 46' 00.00" N

5° 22' 00.00" W

Równoleżnik

IR83/UK132

53° 46' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Południk

IR84/UK133

53° 59' 56.95" N

5° 19' 00.00" W

 

TABELA 3:

PUNKTY I LINIE GRANICY MIĘDZY STREFAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI IRLANDII I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA – PÓŁNOC

Punkty określające granicę stref

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

IR85/UK134

55° 31' 13.36" N

6° 45' 00.00" W

Południk

IR86/UK135

55° 28' 00.00" N

6° 45' 00.00" W

Równoleżnik

IR87/UK136

55° 28' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Południk

IR88/UK137

55° 30' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Równoleżnik

IR89/UK138

55° 30' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

Południk

IR90/UK139

55° 35' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

Równoleżnik

IR91/UK140

55° 35' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

Południk

IR92/UK141

55° 40' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

Równoleżnik

IR93/UK142

55° 40' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

Południk

IR94/UK143

55° 45' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

Równoleżnik

IR95/UK144

55° 45' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

Południk

IR96/UK145

55° 50' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

Równoleżnik

IR97/UK146

55° 50' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

Południk

IR98/UK147

55° 55' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

Równoleżnik

IR99/UK148

55° 55' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

Południk

IR100/UK149

56° 0' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

Równoleżnik

IR101/UK150

56° 0' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

Południk

IR102/UK151

56° 5' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

Równoleżnik

IR103/UK152

56° 5' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

Południk

IR104/UK153

56° 10' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

Równoleżnik

IR105/UK154

56° 10' 00.00" N

9° 7' 00.00" W

Południk

IR106/UK155

56° 21' 30.00" N

9° 7' 00.00" W

Równoleżnik

IR107/UK156

56° 21' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

Południk

IR108/UK157

56° 32' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

Równoleżnik

IR109/UK158

56° 32' 30.00" N

12° 12' 00.00" W

Południk

IR110/UK159

56° 42' 00.00" N

12° 12' 00.00" W

Równoleżnik

IR111/UK160

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

 

TABELA 4:

PUNKTY I LINIE GRANICY MIĘDZY STREFAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI NORWEGII I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Punkty określające granicę stref

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

NO1/UK1

63° 38' 10.68" N

0° 10' 59.31" W

Linia geodezyjna

NO2/UK2

63° 03' 20.71" N

0° 28' 12.51" E

Linia geodezyjna

NO3/UK3

62° 58' 21.06" N

0° 33' 31.01" E

Linia geodezyjna

NO4/UK4

62° 53' 29.49" N

0° 38' 27.91" E

Linia geodezyjna

NO5/UK5

62° 44' 16.31" N

0° 47' 27.69" E

Linia geodezyjna

NO6/UK6

62° 39' 57.99" N

0° 51' 29.48" E

Linia geodezyjna

NO7/UK7

62° 36' 20.75" N

0° 54' 44.78" E

Linia geodezyjna

NO8/UK8

62° 32' 47.29" N

0° 57' 48.32" E

Linia geodezyjna

NO9/UK9

62° 30' 09.83" N

1° 0' 05.92" E

Linia geodezyjna

NO10/UK10

62° 27' 32.82" N

1° 2' 17.70" E

Linia geodezyjna

NO11/UK11

62° 24' 56.68" N

1° 4' 25.86" E

Linia geodezyjna

NO12/UK12

62° 22' 21.00" N

1° 6' 28.21" E

Linia geodezyjna

NO13/UK13

62° 19' 40.72" N

1° 8' 30.96" E

Linia geodezyjna

NO14/UK14

62° 16' 43.93" N

1° 10' 40.66" E

Linia geodezyjna

NO15/UK15

61° 44' 12.00" N

1° 33' 13.44" E

Linia geodezyjna

NO16/UK16

61° 44' 12.00" N

1° 33' 36.00" E

Łuk ortodromy

NO17/UK17

61° 21' 24.00" N

1° 47' 24.00" E

Łuk ortodromy

NO18/UK18

59° 53' 48.00" N

2° 4' 36.00" E

Łuk ortodromy

NO19/UK19

59° 17' 24.00" N

1° 42' 42.00" E

Łuk ortodromy

NO20/UK20

58° 25' 48.00" N

1° 29' 00.00" E

Łuk ortodromy

NO21/UK21

57° 54' 18.00" N

1° 57' 54.00" E

Łuk ortodromy

NO22/UK22

56° 35' 42.00" N

2° 36' 48.00" E

Łuk ortodromy

NO23/UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

 

9)

Francja: Strefa odpowiedzialności Francji jest ograniczona z północy na południe szeregiem linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

FR01

48° 19' 56.52" N

4° 46' 23.67" W

Loksodroma

 

FR02

48° 27' 00.00" N

5° 08' 23.63" W

Równoleżnik

 

FR03

48° 27' 00.00" N

6° 34' 40.90" W

Loksodroma

 

FR04

46° 00' 04.06" N

9° 59' 54.88" W

Loksodroma

SP4

FR05

45° 00' 04.04" N

7° 59' 55.08" W

Loksodroma

SP5

FR06

44° 20' 03.93" N

3° 59' 55.37" W

Loksodroma

SP6

FR07

43° 23' 20.71" N

1° 46' 13.58" W

Loksodroma

SP7

FR08

43° 22' 50.11" N

1° 47' 11.18" W

 

SP8

10)

Hiszpania: strefa odpowiedzialności Hiszpanii jest ograniczona szeregiem linii łączących następujące punkty w kolejności, w jakiej są wymienione:

Punkty określające granicę strefy

Rodzaj linii łączącej punkt z kolejnym punktem

Inne punkty o tych samych współrzędnych

SP1

42o 30' 04.25"N

008° 52' 18.22" W

Loksodroma

 

SP2

42o 30' 04.32" N

010° 24' 55.16" W

Loksodroma

 

SP3

46o 00' 04.07" N

010° 24' 54.86" W

Loksodroma

 

SP4

46o 00' 04.06" N

009° 59' 54.88" W

Loksodroma

FR4

SP5

45° 00' 04.04" N

007° 59' 55.08" W

Loksodroma

FR5

SP6

44° 20' 03.93" N

003° 59' 55.37" W

Loksodroma

FR6

SP7

43° 23' 20.71" N

001° 46' 13.58" W

Loksodroma

FR7

SP8

43° 22' 50.11" N

001° 47' 11.18" W

 

FR8

CZĘŚĆ IV

GRANICE STREF MIESZCZĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strefy mieszczące się w zakresie wspólnej odpowiedzialności są następujące:

1.

Strefa mieszcząca się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Belgii, Francji, Niderlandów i Zjednoczonego Królestwa

Strefa morska między równoleżnikami o szerokościach geograficznych 51° 51'52,1267" N i 51° 6'00,00" N.

2.

Strefa mieszcząca się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Francji i Zjednoczonego Królestwa

Kanał La Manche na południowy zachód od równoleżnika o szerokości geograficznej 51° 32'00,00" N do linii, która:

a)

rozpoczyna się w najbardziej wysuniętym na zachód punkcie Wysp Scilly i łączy ten punkt z punktem o współrzędnych 49° 52'00,00" N 7° 44'00,00" W;

b)

od tego punktu biegnie wzdłuż linii poprowadzonej 50 mil morskich na zachód od linii łączącej Wyspy Scilly i wyspę Ouessant na południe od jej przecięcia z równoleżnikiem o szerokości geograficznej 48° 27'00,00" N oraz

c)

biegnie wzdłuż tego równoleżnika na wschód do wysuniętego najbardziej na południe punktu wyspy Ouessant.

3.

Strefa mieszcząca się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Danii i Niemiec

Obszar morski ograniczony:

a)

na południu równoleżnikiem o szerokości geograficznej 54° 30'00,00" N na zachód od wybrzeża Niemiec;

b)

na zachodzie południkiem o długości geograficznej 6° 30'00,00" E;

c)

na północy równoleżnikiem o szerokości geograficznej 55° 50'00,00" N na zachód od wybrzeża Danii; oraz

d)

na wschodzie linią niskiej wody (na podstawie zera mapy najniższego przypływu astronomicznego (LAT)), w tym strefa Morza Wattowego.

4.

Strefa mieszcząca się w zakresie wspólnej odpowiedzialności Niemiec i Niderlandów

Obszar morski ograniczony:

a)

na zachodzie południkiem o długości geograficznej 6° 0'00,00" E (ED50) na północ od wybrzeża Niderlandów;

b)

na północy równoleżnikiem o szerokości geograficznej 54° 0'00,00" N (ED50);

c)

na wschodzie południkiem o długości geograficznej 7° 15'00,00" E (ED50) na północ od wybrzeża Niemiec; oraz

d)

na południu linią niskiej wody (na podstawie zera mapy najniższego przypływu astronomicznego (LAT)), w tym strefa Morza Wattowego.

CZĘŚĆ V

WYKŁADNIA

Pozycje punktów określonych w niniejszym załączniku określa się zgodnie z europejskim systemem geodezyjnym (wersja z 1950 r.).”.


Top