EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1072

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/1072 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)

ST/9374/2020/INIT

OJ L 234, 21.7.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2022; Uchylony przez 32022D0170

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1072/oj

21.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/18


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2020/1072

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając decyzję Rady 2010/96/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 decyzji 2010/96/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB), zgodnie z art. 38 Traktatu o Unii Europejskiej, do podejmowania stosownych decyzji dotyczących sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego w odniesieniu do misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia), w tym decyzji w sprawie mianowania kolejnych dowódców sił misji UE.

(2)

Decyzją Rady (WPZiB) 2017/971 (2) zmieniono strukturę dowodzenia EUTM Somalia.

(3)

W dniu 23 lipca 2019 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2019/1264 (3), na mocy której generał brygady Antonello DE SIO został mianowany dowódcą sił misji UE dla EUTM Somalia.

(4)

W dniu 26 czerwca 2020 r. dyrektor Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych zaproponował, by generał brygady Fabiano ZINZONE został mianowany z dniem 9 sierpnia 2020 r. dowódcą sił misji UE dla EUTM Somalia na miejsce generała brygady Antonella DE SIO.

(5)

W dniu 1 lipca 2020 r. Komitet Wojskowy UE zgodził się zalecić, by KPiB zatwierdził tę propozycję.

(6)

Należy przyjąć decyzję w sprawie mianowania generała brygady Fabiana ZINZONE. Należy uchylić decyzję (WPZiB) 2019/1264.

(7)

Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Generał brygady Fabiano ZINZONE zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) z dniem 9 sierpnia 2020 r.

Artykuł 2

Decyzja (WPZiB) 2019/1264 traci moc z dniem 9 sierpnia 2020 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2020 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

Przewodniczący

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  Dz.U. L 44 z 19.2.2010, s. 16.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/971 z dnia 8 czerwca 2017 r. określająca uzgodnienia dotyczące planowania i prowadzenia misji wojskowych UE w dziedzinie WPBIO bez mandatu wykonawczego oraz zmieniająca decyzje 2010/96/WPZIB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa, 2013/34/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) i (WPZiB) 2016/610 w sprawie szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (Dz.U. L 146 z 9.6.2017, s. 133).

(3)  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1264 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2019) (Dz.U. L 199 z 26.7.2019, s. 6).


Top