EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2076

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/2076 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

ST/15270/2018/INIT

OJ L 331, 28.12.2018, p. 218–221 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2076/oj

28.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/218


DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2018/2076

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając art. 11 ust. 6 regulaminu wewnętrznego Rady (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kiedy przyjęcie aktu przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, należy sprawdzić, czy państwa członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną reprezentują co najmniej 65 % ludności Unii.

(2)

Tę wartość procentową oblicza się na podstawie danych dotyczących liczby ludności, które figurują w załączniku III do regulaminu wewnętrznego Rady (zwanego dalej „regulaminem wewnętrznym”).

(3)

Artykuł 11 ust. 6 regulaminu wewnętrznego stanowi, że ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Rada ma dostosować dane liczbowe określone w tym załączniku, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Unii Europejskiej w dniu 30 września poprzedniego roku.

(4)

W kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii załącznik III do regulaminu wewnętrznego powinien zawierać także dane liczbowe obowiązujące od dnia przypadającego po dacie, w której Traktaty przestaną być stosowane wobec Zjednoczonego Królestwa.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić regulamin wewnętrzny na rok 2019,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik III do regulaminu wewnętrznego otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Dane dotyczące liczby ludności Unii i liczby ludności każdego państwa członkowskiego do celów wykonania postanowień dotyczących głosowania w Radzie większością kwalifikowaną

1.

Do celów stosowania art. 16 ust. 4 TUE i art. 238 ust. 2 i ust. 3 TFUE dane dotyczące liczby ludności Unii, liczby ludności poszczególnych państw członkowskich, a także udziału procentowego liczby ludności poszczególnych państw członkowskich do liczby ludności całej Unii, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do daty, w której Traktaty przestaną być stosowane wobec Zjednoczonego Królestwa, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r., są następujące:

Państwo członkowskie

Liczba ludności

Procentowy stosunek do liczby ludności Unii

Niemcy

82 719 022

16,12

Francja

67 221 943

13,10

Zjednoczone Królestwo

66 238 007

12,90

Włochy

61 166 142

11,92

Hiszpania

46 659 302

9,09

Polska

37 976 687

7,40

Rumunia

19 523 621

3,80

Niderlandy

17 321 110

3,37

Belgia

11 413 058

2,22

Grecja

10 738 928

2,09

Republika Czeska

10 493 154

2,04

Portugalia

10 291 027

2,00

Szwecja

10 157 000

1,98

Węgry

9 778 371

1,91

Austria

8 802 000

1,71

Bułgaria

7 050 034

1,37

Dania

5 774 877

1,13

Finlandia

5 501 930

1,07

Słowacja

5 443 120

1,06

Irlandia

4 830 392

0,94

Chorwacja

4 105 493

0,80

Litwa

2 808 901

0,55

Słowenia

2 066 880

0,40

Łotwa

1 934 379

0,38

Estonia

1 319 133

0,26

Cypr

864 236

0,17

Luksemburg

600 124

0,12

Malta

475 701

0,09

UE 28

513 274 572

 

Próg (65 %)

333 628 472

 

2.

Do celów stosowania art. 16 ust. 4 TUE i art. 238 ust. 2 i ust. 3 TFUE dane dotyczące liczby ludności Unii, liczby ludności poszczególnych państw członkowskich, a także udziału procentowego liczby ludności poszczególnych państw członkowskich do liczby ludności całej Unii, za okres od dnia przypadającego po dniu, w którym Traktaty przestaną być stosowane wobec Zjednoczonego Królestwa, do dnia 31 grudnia 2019 r. są następujące:

Państwo członkowskie

Liczba ludności

Procentowy stosunek do liczby ludności Unii

Niemcy

82 719 022

18,50

Francja

67 221 943

15,04

Włochy

61 166 142

13,68

Hiszpania

46 659 302

10,44

Polska

37 976 687

8,50

Rumunia

19 523 621

4,37

Niderlandy

17 321 110

3,87

Belgia

11 413 058

2,55

Grecja

10 738 928

2,40

Republika Czeska

10 493 154

2,35

Portugalia

10 291 027

2,30

Szwecja

10 157 000

2,27

Węgry

9 778 371

2,19

Austria

8 802 000

1,97

Bułgaria

7 050 034

1,58

Dania

5 774 877

1,29

Finlandia

5 501 930

1,23

Słowacja

5 443 120

1,22

Irlandia

4 830 392

1,08

Chorwacja

4 105 493

0,92

Litwa

2 808 901

0,59

Słowenia

2 066 880

0,46

Łotwa

1 934 379

0,43

Estonia

1 319 133

0,30

Cypr

864 236

0,19

Luksemburg

600 124

0,13

Malta

475 701

0,11

UE 27

447 036 565

 

Próg (65 %)

290 573 768

 

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.

W imieniu Rady

E. KÖSTINGER

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).


Top