EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0035

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/2049 z dnia 12 grudnia 2018 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2019 r. (EBC/2018/35)

OJ L 327, 21.12.2018, p. 87–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2049/oj

21.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/87


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/2049

z dnia 12 grudnia 2018 r.

dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2019 r. (EBC/2018/35)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CANTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 2,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/2332 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro (EBC/2015/43) (1), w szczególności art. 2 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet przez państwa członkowskie, których walutą jest euro.

(2)

19 państw członkowskich, których walutą jest euro, przedstawiło EBC wnioski o zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2019 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zastosowanej metodologii prognozowania. Niektóre z tych państw członkowskich przedstawiły również dodatkowe informacje dotyczące monet obiegowych, które były dostępne i które państwa te uznały za ważne w kontekście uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie wielkości emisji.

(3)

Jako że państwa członkowskie mają prawo emisji monet euro z zastrzeżeniem zgody EBC co do wielkości tej emisji, wielkość emisji, na którą EBC wydał zgodę, nie może być przez państwa członkowskie przekraczana bez uprzedniej zgody EBC.

(4)

Zgodnie z art. 2 ust. 9 decyzji (UE) 2015/2332 (EBC/2015/43), w sytuacji, w której nie jest wymagana modyfikacja wnioskowanej wielkości emisji monet, uprawnienie do przyjmowania decyzji dotyczących zatwierdzania rocznych wniosków o zgodę na roczną wielkość emisji monet składanych przez państwa członkowskie, których walutą jest euro, zostało przekazane Zarządowi,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2019 r.

EBC niniejszym zatwierdza wielkość emisji monet przez państwa członkowskie, których walutą jest euro, w 2019 r., zgodnie z następującą tabelą:

 

Wielkość emisji monet euro zatwierdzonej na rok 2019

Monety obiegowe

Monety kolekcjonerskie

(nie przeznaczone do obiegu)

Wielkość emisji monet

(w milionach euro)

(w milionach euro)

(w milionach euro)

Belgia

46,0

1,0

47,0

Niemcy

401,0

231,0

632,0

Estonia

10,2

0,3

10,5

Irlandia

11,0

0,5

11,5

Grecja

110,9

0,6

111,5

Hiszpania

357,2

30,0

387,2

Francja

235,8

50,1

285,9

Włochy

204,2

2,1

206,3

Cypr

13,5

0,1

13,6

Łotwa

15,7

0,2

15,9

Litwa

22,0

0,7

22,7

Luksemburg

12,4

0,2

12,6

Malta

9,0

0,2

9,2

Niderlandy

25,0

3,0

28,0

Austria

73,2

153,4

226,6

Portugalia

43,1

2,5

45,6

Słowenia

22,0

1,5

23,5

Słowacja

17,0

1,2

18,2

Finlandia

15,0

10,0

25,0

Razem

1 644,2

488,6

2 132,8

Artykuł 2

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej adresatów.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza decyzja jest adresowana do państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 12 grudnia 2018 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 123.


Top