EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0978R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/978 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz.U. L 176 z 12.7.2018)

OJ L 183, 19.7.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/978/corrigendum/2018-07-19/oj

19.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/27


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/978 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176 z dnia 12 lipca 2018 r. )

Załącznik otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II w tabeli dodaje się pozycję w brzmieniu:

Numer porządkowy

Dane substancji

Nazwa chemiczna/INN

Numer CAS

Numer WE

a

b

c

d

»1383

Ekstrakt z kwiatów Tagetes erecta  (*1)

90131-43-4

290-353-9

Olejek z kwiatów Tagetes erecta  (*2)

90131-43-4

290-353-9/-

2)

w załączniku III w tabeli dodaje się pozycje w brzmieniu:

Numer porządkowy

Określenie substancji

Ograniczenia

Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników

Numer CAS

Numer WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»308

Ekstrakt z kwiatów Tagetes minuta  (*3)

Olejek z kwiatów Tagetes minuta  (*4)

Tagetes minuta flower extract

Tagetes minuta flower oil

91770-75-1;

91770-75-1/8016-84-0

294-862-7;

294-862-7

a)

Produkty niespłukiwane

a)

0,01 %

Dla a) i b): Zawartość alfa-tertienylu (tertiofenu) w ekstrakcie/olejku ≤ 0,35 %.

Dla a): Nie stosować w produktach przeciwsłonecznych ani we wprowadzanych do obrotu produktach poddawanych ekspozycji na naturalne lub sztuczne promieniowanie UV.

Dla a) i b): W przypadku stosowania łącznie z Tagetes patula (pozycja 309) całkowita łączna zawartość aksamitki (Tagetes) w preparacie gotowym do użycia nie może przekraczać wartości granicznych maksymalnego stężenia określonych w kolumnie (g).

 

b)

Produkty spłukiwane

b)

0,1 %

309

Ekstrakt z kwiatów Tagetes patula  (*5)

Olejek z kwiatów Tagetes patula  (*6)

Tagetes patula flower extract

Tagetes patula flower oil

91722-29-1;

91722-29-1/8016-84-0

294-431-3;

294-431-3/-

a)

Produkty niespłukiwane

a)

0,01 %

Dla a) i b): Zawartość alfa-tertienylu (tertiofenu) w ekstrakcie/olejku ≤ 0,35 %.

Dla a): Nie stosować w produktach przeciwsłonecznych ani we wprowadzanych do obrotu produktach poddawanych ekspozycji na naturalne lub sztuczne promieniowanie UV.

Dla a) i b): W przypadku stosowania łącznie z Tagetes minuta (pozycja 308) całkowita łączna zawartość aksamitki (Tagetes) w preparacie gotowym do użycia nie może przekraczać wartości granicznych maksymalnego stężenia określonych w kolumnie (g).

 

b)

Produkty spłukiwane

b)

0,1 %

”.

(*1)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję.

(*2)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję.«;

(*3)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach.

(*4)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach.

(*5)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach.

(*6)  Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach.«


Top