EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0226

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/226 z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia)

OJ L 43, 16.2.2018, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/226/oj

16.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/15


DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/226

z dnia 15 lutego 2018 r.

zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/389/WPZiB (1) w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR).

(2)

W dniu 12 grudnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/2240 (2) zmieniającą decyzję 2012/389/WPZiB. Nazwa misji została zmieniona na EUCAP Somalia, jej mandat został przedłużony do dnia 31 grudnia 2018 r., a okres objęty planowaną finansową kwota odniesienia został przedłużony do dnia 28 lutego 2017 r.

(3)

W dniu 27 lutego 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/349 (3) zmieniającą decyzję 2012/389/WPZiB i określającą finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

(4)

Decyzję 2012/389/WPZiB należy zmienić, aby określić finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 13 ust. 1 decyzji 2012/389/WPZiB dodaje się akapit w brzmieniu:

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Somalia w okresie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi 27 335 900 EUR.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2018 r.

W imieniu Rady

K. VALCHEV

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2012/389/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) (Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 40).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2240 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 18).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/349 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) (Dz.U. L 50 z 28.2.2017, s. 80).


Top