EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2470

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/8878

OJ L 351, 30.12.2017, p. 72–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj

30.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/72


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2470

z dnia 20 grudnia 2017 r.

ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (1), w szczególności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2015/2283 określono przepisy dotyczące wprowadzania na rynek i stosowania nowej żywności w Unii.

(2)

Na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/2283 Komisja musi ustanowić unijny wykaz nowej żywności, na którą wydano zezwolenie lub którą zgłoszono na podstawie rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(3)

Unijny wykaz nowej żywności ma być stosowany bez uszczerbku dla innych przepisów ustanowionych w prawodawstwie sektorowym.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Unijny wykaz dozwolonej nowej żywności

Niniejszym ustanawia się, w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszego rozporządzenia, unijny wykaz nowej żywności, w odniesieniu do której wydano zezwolenie na wprowadzenie na rynek w Unii, jak określono w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

UNIJNY WYKAZ NOWEJ ŻYWNOŚCI

Treść wykazu

1.

Unijny wykaz składa się z tabel 1 i 2.

2.

Tabela 1 obejmuje nową żywność, na którą wydano zezwolenie, i zawiera następujące informacje:

Kolumna 1

:

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Kolumna 2

:

Warunki stosowania nowej żywności. Ta kolumna jest podzielona na dwie części: „określona kategoria żywności” i „maksymalne poziomy”

Kolumna 3

:

Dodatkowe szczególne wymogi dotyczące etykietowania

Kolumna 4

:

Inne wymogi

3.

Tabela 2 obejmuje specyfikacje nowej żywności i zawiera następujące informacje:

Kolumna 1

:

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Kolumna 2

:

Specyfikacje

Tabela 1: Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Warunki stosowania nowej żywności

Dodatkowe szczególne wymogi dotyczące etykietowania

Inne wymogi

Kwas N-acetylo-D-neuraminowy

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „kwas N-acetylo-D-neuraminowy”.

Suplementy żywnościowe zawierające kwas N-acetylo-D-neuraminowy opatrywane są oświadczeniem, że suplementy żywnościowe nie powinny być podawane niemowlętom, małym dzieciom i dzieciom w wieku poniżej 10 roku życia, jeżeli w ciągu tych samych dwudziestu czterech godzin spożywają one mleko matki lub inną żywność z dodatkiem kwasu N-acetylo-D-neuraminowego

 

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013 (1)

0,05 g/l przygotowanego do spożycia preparatu

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

0,05 g/kg żywności w postaci stałej

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi niemowląt i małych dzieci, dla których produkty są przeznaczone, ale w każdym razie na poziomie nie wyższym niż maksymalne poziomy określone dla danej kategorii wymienionej w tabeli i odpowiadającej produktom.

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

0,2 g/l (napoje)

1,7 g/kg (batoniki)

Żywność opatrzona sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Produkty na bazie mleka pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących

0,05 g/l

Fermentowane produkty na bazie mleka, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, poddane obróbce termicznej po fermentacji; fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej

0,05 g/l (napoje)

0,4 g/kg (żywność w postaci stałej)

Analogi produktów mleczarskich, włączając zabielacze do napojów

0,05 g/l (napoje)

0,25 g/kg (żywność w postaci stałej)

Batoniki zbożowe

0,5 g/kg

Słodziki stołowe

8,3 g/kg

Napoje na bazie owoców i warzyw

0,05 g/l

Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

0,05 g/l

Kawa najwyższej jakości, herbata, napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakty herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; preparaty z herbaty, roślin, owoców i zbóż do przygotowywania naparów

0,2 g/kg

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE (3)

300 mg/dzień dla ogółu populacji w wieku powyżej 10 lat

55 mg/dzień dla niemowląt

130 mg/dzień dla małych dzieci

250 mg/dzień dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat

Suszony miąższ owoców Adansonia digitata (baobab)

Nie określono

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „suszony miąższ owoców baobabu”.

 

Ekstrakt z kultur komórkowych Ajuga reptans

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem podobnego ekstraktu z kwitnących nadziemnych części Ajuga reptans w suplementach żywnościowych

L-alanylo-L-glutamina

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

 

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013 z wyjątkiem żywności dla niemowląt i małych dzieci

Olej z mikroalg Ulkenia sp.

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy DHA

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z mikroalg Ulkenia sp.”.

 

Wyroby piekarnicze (chleby, bułki i słodkie herbatniki)

200 mg/100 g

Batoniki zbożowe

500 mg/100 g

Napoje bezalkoholowe (w tym napoje na bazie mleka)

60 mg/100 ml

Olej z nasion Allanblackia

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z nasion Allanblackia”.

 

Tłuszcze do smarowania i produkty do smarowania na bazie śmietany

20 g/100 g

Wyciąg z liści Aloe macroclada Baker

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem podobnego żelu otrzymywanego z Aloe vera (L.) Burm. w suplementach żywnościowych

Olej z kryla antarktycznego Euphausia superba

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy połączonych DHA i EPA

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt lipidowy ze skorupiaka kryla antarktycznego (Euphausia superba)”.

 

Przetwory mleczne z wyjątkiem napojów na bazie mleka

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu do produktów serowarskich

Analogi produktów mleczarskich z wyjątkiem napojów

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu do analogów produktów serowarskich

Napoje bezalkoholowe

Napoje na bazie mleka

Analogi produktów mleczarskich w postaci napojów

80 mg/100 ml

Tłuszcze do smarowania i sosy

600 mg/100 g

Tłuszcze do gotowania

360 mg/100 ml

Śniadaniowe przetwory zbożowe

500 mg/100 g

Wyroby piekarnicze (chleby, bułki i słodkie herbatniki)

200 mg/100 g

Batoniki odżywcze / batoniki zbożowe

500 mg/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

3 000 mg/dzień dla ogółu populacji

450 mg/dzień dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

250 mg/posiłek

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci objęte rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

200 mg/100 ml

Żywność zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców

Żywność opatrzona sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014

Olej z kryla antarktycznego Euphausia superba bogaty w fosfolipidy

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy połączonych DHA i EPA

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt lipidowy ze skorupiaka kryla antarktycznego (Euphausia superba)”.

 

Przetwory mleczne z wyjątkiem napojów na bazie mleka

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu do produktów serowarskich

Analogi produktów mleczarskich z wyjątkiem napojów

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu do analogów produktów serowarskich

Napoje bezalkoholowe

Napoje na bazie mleka

Analogi produktów mleczarskich w postaci napojów

80 mg/100 ml

Tłuszcze do smarowania i sosy

600 mg/100 g

Tłuszcze do gotowania

360 mg/100 ml

Śniadaniowe przetwory zbożowe

500 mg/100 g

Wyroby piekarnicze (chleby, bułki i słodkie herbatniki)

200 mg/100 g

Batoniki odżywcze / batoniki zbożowe

500 mg/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

3 000 mg/dzień dla ogółu populacji

450 mg/dzień dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

250 mg/posiłek

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci objęte rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

200 mg/100 ml

Żywność zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców

Żywność opatrzona sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014

Olej z grzyba Mortierella alpina o wysokiej zawartości kwasu arachidonowego

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z Mortierella alpina”.

 

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla wcześniaków w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

Olej arganowy z Argania spinosa

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej arganowy”, a w przypadku zastosowania jako przyprawa na etykiecie dodaje się następującą informację: „olej roślinny wyłącznie do stosowania jako przyprawa”.

 

Jako przyprawa

Nie określono

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem olejów roślinnych do celów spożywczych

Bogata w astaksantynę oleożywica z alg Haematococcus pluvialis

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „astaksantyna”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

40–80 mg oleożywicy / dzień, czyli ≤ 8 mg astaksantyny dziennie

Nasiona bazylii pospolitej (Ocimum basilicum)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Soki owocowe i napoje na bazie mieszanek owocowo-warzywnych

Dodatek całych nasion bazylii pospolitej (Ocimum basilicum): 3 g/200 ml

Ekstrakt ze sfermentowanej czarnej fasoli

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt ze sfermentowanej czarnej fasoli (soi)” lub „ekstrakt ze sfermentowanej soi”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

4,5 g/dzień

Laktoferyna bydlęca

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „laktoferyna z mleka krowiego”.

 

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013 (gotowe do spożycia)

100 mg/100 ml

Żywność na bazie nabiału przeznaczona dla małych dzieci (gotowa do spożycia)

200 mg/100 g

Przetworzone produkty zbożowe (o konsystencji stałej)

670 mg/100 g

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

W zależności od potrzeb danej osoby do 3 g/dzień

Napoje na bazie mleka

200 mg/100 g

Mieszanki w proszku do sporządzania napojów na bazie mleka (gotowe do spożycia)

330 mg/100 g

Napoje na bazie fermentowanego mleka (w tym napoje jogurtowe)

50 mg/100 g

Napoje bezalkoholowe

120 mg/100 g

Produkty na bazie jogurtu

80 mg/100 g

Produkty na bazie sera

2 000 mg/100 g

Lody

130 mg/100 g

Ciastka i pieczywo słodkie

1 000 mg/100 g

Cukierki

750 mg/100 g

Guma do żucia

3 000 mg/100 g

Olej z nasion Buglossoides arvensis

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy kwasu stearydynowego (STA)

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „rafinowany olej z nawrotu polnego”.

 

Produkty mleczne i ich analogi

250 mg/100 g

75 mg/100 g w przypadku napojów

Ser i produkty serowarskie

750 mg/100 g

Masło i inne emulsje tłuszczowe i olejowe, w tym tłuszcze do smarowania (nie do gotowania lub smażenia)

750 mg/100 g

Śniadaniowe przetwory zbożowe

625 mg/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE z wyłączeniem suplementów żywnościowych dla niemowląt i małych dzieci

500 mg/dzień

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, z wyjątkiem żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

250 mg/posiłek

Olej z Calanus finmarchicus

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z Calanus finmarchicus (skorupiak)”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

2,3 g/dzień

Baza gumy do żucia (glikol monometoksypolietylenowy)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „baza gumy do żucia (zawierająca 1,3-butadieno, 2-metylo-homopolimer, maleinowany, estry z eterem monometylowym glikolu polietylenowego” lub „baza gumy do żucia (zawierająca substancję o nr CAS 1246080-53-4)”.

 

Guma do żucia

8 %

Baza gumy do żucia (kopolimer eteru metylowinylowego i bezwodnika maleinowego)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „baza gumy do żucia (zawierająca kopolimer eteru metylowinylowego i bezwodnika maleinowego)” lub „baza gumy do żucia (zawierająca substancję nr CAS 9011-16-9)”

 

Guma do żucia

2 %

Olej z szałwii hiszpańskiej Salvia hispanica

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica)”.

 

Tłuszcze i oleje

10 %

Czysty olej z szałwii hiszpańskiej

2 g/dzień

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

2 g/dzień

Nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica)”.

2.

Na opakowanych nasionach szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) zamieszcza się dodatkową etykietę, aby poinformować konsumentów, że dzienne spożycie wynosi nie więcej niż 15 g.

 

Produkty piekarskie

5 % (całych lub zmielonych nasion szałwii hiszpańskiej)

Wyroby piekarskie

10 % całych nasion szałwii hiszpańskiej

Śniadaniowe przetwory zbożowe

10 % całych nasion szałwii hiszpańskiej

Mieszanki owoców, orzechów i nasion

10 % całych nasion szałwii hiszpańskiej

Soki owocowe i napoje na bazie mieszanek owocowo-warzywnych

Dodatek całych, zmiażdżonych lub zmielonych nasion szałwii hiszpańskiej: 15 g/dzień

Opakowane nasiona szałwii hiszpańskiej

15 g/dzień całych nasion szałwii hiszpańskiej

Owocowe produkty do smarowania

1 % całych nasion szałwii hiszpańskiej

Jogurty

1,3 g całych nasion szałwii hiszpańskiej na 100 g jogurtu lub 4,3 g całych nasion szałwii hiszpańskiej na 330 g jogurtu (porcja)

Sterylizowane posiłki gotowe do spożycia na bazie ziaren zbóż, ziaren zbóż rzekomych lub nasion roślin strączkowych

5 % całych nasion szałwii hiszpańskiej

Glukan chitynowy z Aspergillus niger

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „glukan chitynowy z Aspergillus niger”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

5 g/dzień

Kompleks chitynowo-glukanowy z Fomes fomentarius

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „kompleks chitynowo-glukanowy z Fomes fomentarius”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

5 g/dzień

Wyciąg chitozanowy z grzybów (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „wyciąg chitozanowy z Agaricus bisporus” lub „wyciąg chitozanowy z Aspergillus niger”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem chitozanu ze skorupiaków w suplementach żywnościowych

Siarczan chondroityny

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „siarczan chondroityny uzyskany w drodze fermentacji mikrobiologicznej i siarczanowania”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE przeznaczone dla osób dorosłych, z wyjątkiem kobiet w ciąży i karmiących piersią

1 200 mg/dzień

Pikolinian chromu

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy chromu ogółem

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „pikolinian chromu”.

 

Żywność objęta rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

250 μg/dzień

Żywność wzbogacona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006 (4)

Ziele czystka Cistus incanus L. Pandalis

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ziele czystka Cistus incanus L. Pandalis”.

 

Napary ziołowe

Zalecane dzienne spożycie: 3 g ziela/dzień (2 filiżanki/dzień)

Cytykolina

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „cytykolina”.

2.

Na etykiecie żywności zawierającej cytykolinę znajduje się sformułowanie, że produkt nie jest przeznaczony do spożycia przez dzieci.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

500 mg/dzień

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

250 mg/porcję i przy maksymalnym dziennym poziomie spożycia wynoszącym 1 000 mg

Clostridium butyricum

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)” lub „Clostridium butyricum (CBM 588)”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

1,35 × 108 jtk/dzień

Ekstrakt z odtłuszczonego proszku kakaowego

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Należy przekazać konsumentowi instrukcje, zgodnie z którymi nie należy spożywać więcej niż 600 mg polifenoli, co odpowiada 1,1 g ekstraktu z odtłuszczonego proszku kakaowego dziennie.

 

Batoniki odżywcze

1 g/dzień i 300 mg polifenoli, co odpowiada maksymalnie 550 mg ekstraktu z odtłuszczonego proszku kakaowego w jednej porcji żywności (lub suplementu żywnościowego)

Napoje na bazie mleka

Wszelka inna żywność (w tym suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE), która jest uznawana za nośnik składników funkcjonalnych i którą zwykle przedstawia się jako żywność dla osób dorosłych dbających o zdrowie

Niskotłuszczowy ekstrakt z kakao

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Należy przekazać konsumentowi instrukcje, zgodnie z którymi nie należy spożywać więcej niż 600 mg flawanoli dziennie.

 

Żywność, w tym suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

730 mg na porcję i około 1,2 g/dzień

Olej z kolendry Coriandrum sativum

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z kolendry”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

600 mg/dzień

Suszone owoce Crataegus pinnatifida

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „suszone owoce Crataegus pinnatifida”.

 

Napary ziołowe

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem Crataegus laevigata do celów spożywczych

Dżemy i galaretki zgodnie z dyrektywą 2001/113/WE (5)

Musy

α-cyklodekstryna

Nie określono

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „alfa-cyklodekstryna” lub „α-cyklodekstryna”.

 

γ-cyklodekstryna

Nie określono

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „gamma-cyklodekstryna” lub „γ-cyklodekstryna”.

 

Preparat dekstranu wytwarzany przez Leuconostoc mesenteroides

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „dekstran”.

 

Wyroby piekarnicze

5 %

Diacyloglicerolowy olej pochodzenia roślinnego

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „diacyloglicerolowy olej pochodzenia roślinnego (przynajmniej 80 % diacylogliceroli)”.

 

Oleje spożywcze

 

Tłuszcze do smarowania

Sosy sałatkowe

Majonez

Środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała (jako napoje)

Produkty piekarnicze

Produkty typu jogurt

Dihydrokapsjat (DHC)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „dihydrokapsjat”.

2.

Suplementy żywnościowe zawierające syntetyczny dihydrokapsjat muszą być oznaczone jako „nieprzeznaczone dla dzieci w wieku do 4,5 lat”.

 

Batoniki zbożowe

9 mg/100 g

Herbatniki, ciastka i krakersy

9 mg/100 g

Przekąski na bazie ryżu

12 mg/100 g

Napoje gazowane, koncentraty napojów, napoje na bazie soku owocowego

1,5 mg/100 ml

Napoje warzywne

2 mg/100 ml

Napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty

1,5 mg/100 ml

Niegazowana woda aromatyzowana

1 mg/100 ml

Wstępnie ugotowane przetwory zbożowe z mąki owsianej

2,5 mg/100 g

Inne przetwory zbożowe

4,5 mg/100 g

Lody, desery mleczne

4 mg/100 g

Mieszanki do puddingów (gotowe do spożycia)

2 mg/100 g

Produkty na bazie jogurtu

2 mg/100 g

Czekoladowe wyroby cukiernicze

7,5 mg/100 g

Cukierki twarde

27 mg/100 g

Guma do żucia bez cukru

115 mg/100 g

Zabielacz

40 mg/100 g

Substancje słodzące

200 mg/100 g

Zupy (gotowe do spożycia)

1,1 mg/100 g

Sosy do sałatek

16 mg/100 g

Białko roślinne

5 mg/100 g

Gotowe posiłki

3 mg/posiłek

Środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

3 mg/posiłek

Środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała (jako napoje)

1 mg/100 ml

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

3 mg / pojedyncza porcja

9 mg/dzień

Mieszanki w proszku do sporządzania napojów bezalkoholowych

14,5 mg/kg równoważne z 1,5 mg/100 ml

Suszony ekstrakt z Lippia citriodora z kultur komórkowych

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „suszony ekstrakt z Lippia citriodora z kultur komórkowych HTN®Vb”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem podobnego ekstraktu z liści Lippia citriodora w suplementach żywnościowych

Ekstrakt z kultur komórkowych Echinacea angustifolia

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem podobnego wyciągu z korzenia Echinacea angustifolia w suplementach żywnościowych

Olej z Echium plantagineum

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy kwasu stearydynowego (STA)

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „rafinowany olej ze żmijowca”.

 

Produkty na bazie mleka i jogurty pitne podawane w pojedynczych dawkach

250 mg/100 g; 75 mg/100 g w przypadku napojów

Przetwory z sera

750 mg/100 g

Tłuszcze do smarowania i sosy

750 mg/100 g

Płatki śniadaniowe

625 mg/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

500 mg/dzień

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

250 mg/posiłek

Galusan epigalokatechiny jako oczyszczony ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Na etykiecie znajduje się sformułowanie, że konsumenci nie powinni spożywać więcej niż 300 mg ekstraktu dziennie.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

150 mg ekstraktu w jednej porcji żywności lub suplementu żywnościowego

Żywność wzbogacona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006.

L-ergotioneina

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „L-ergotioneina”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

30 mg/dzień dla ogółu populacji (z wyłączeniem kobiet w ciąży i karmiących piersią)

20 mg/dzień dla dzieci w wieku powyżej 3 lat

Etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza(III)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy (wyrażone jako bezwodnik EDTA)

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza(III)”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

18 mg/dzień dla dzieci

75 mg/dzień dla dorosłych

Żywność objęta rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

12 mg/100 g

Żywność wzbogacona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006.

Fosforan amonowy żelaza(II)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „fosforan amonowy żelaza(II)”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Należy stosować zgodnie z dyrektywą 2002/46/WE, rozporządzeniem (UE) nr 609/2013 lub rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006

Żywność objęta rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

Żywność wzbogacona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006.

Peptydy z ryb Sardinops sagax

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy produktu peptydowego z ryb

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „peptydy z ryb (Sardinops sagax)”.

 

Żywność na bazie jogurtu, napoje na bazie jogurtu, produkty ze sfermentowanego mleka i mleko w proszku

0,48 g/100 g (gotowe do spożycia/picia)

Woda smakowa oraz napoje na bazie warzyw

0,3 g/100 g (gotowe do picia)

Płatki śniadaniowe

2 g/100 g

Zupy, zbliżone do zup potrawy duszone i zupy w proszku

0,3 g/100 g (gotowe do spożycia)

Flawonoidy z lukrecji gładkiej Glycyrrhiza glabra

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy flawonoidów z Glycyrrhiza glabra

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „flawonoidy z Glycyrrhiza glabra L.”.

2.

Na etykiecie żywności, do której produkt został dodany jako nowy składnik żywności, znajduje się sformułowanie informujące, że:

a)

produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią, dzieci i młodzież; oraz

b)

osoby zażywające leki na receptę powinny spożywać produkt pod kontrolą lekarza;

c)

dzienne spożycie flawonoidów nie powinno przekraczać 120 mg.

3.

Ilość flawonoidów w końcowym środku spożywczym powinna być wskazana na etykiecie zawierającego go środka spożywczego.

Napoje zawierające flawonoidy są oferowane konsumentowi końcowemu w pojedynczych porcjach.

Napoje na bazie mleka

120 mg/dzień

Napoje na bazie jogurtu

Napoje na bazie owoców lub warzyw

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

120 mg/dzień

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

120 mg/dzień

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

120 mg/dzień

Ekstrakt fukoidanu z wodorostów Fucus vesiculosus

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt fukoidanu z wodorostów Fucus vesiculosus”.

 

Żywność, w tym suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE dla ogółu populacji

250 mg/dzień

Ekstrakt fukoidanu z wodorostów Undaria pinnatifida

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt fukoidanu z wodorostów Undaria pinnatifida”.

 

Żywność, w tym suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE dla ogółu populacji

250 mg/dzień

2′-fukozylolaktoza

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „2′-fukozylolaktoza”.

2.

Na etykiecie suplementów żywnościowych zawierających 2′-fukozylolaktozę znajduje się informacja, że suplementów tych nie należy stosować, jeśli tego samego dnia spożywa się inną żywność z dodatkiem 2′-fukozylolaktozy.

3.

Na etykiecie suplementów żywnościowych zawierających 2′-fukozylolaktozę i przeznaczonych dla małych dzieci znajduje się informacja, że suplementów tych nie należy stosować, jeśli tego samego dnia spożywane jest mleko matki lub inna żywność z dodatkiem 2′-fukozylolaktozy.

 

Produkty na bazie mleka pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących

1,2 g/l

Fermentowane produkty na bazie mleka, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących

1,2 g/l napoju

19,2 g/kg produktu innego niż napoje

Fermentowane produkty na bazie mleka z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej

1,2 g/l napoju

19,2 g/kg produktu innego niż napoje

Analogi produktów mleczarskich, włączając zabielacze do napojów

1,2 g/l napoju

12 g/kg produktu innego niż napoje

400 g/kg zabielacza

Batoniki zbożowe

12 g/kg

Słodziki stołowe

200 g/kg

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

1,2 g/l osobno lub w połączeniu z maksymalnie 0,6 g/l lakto-N-neotetraozy w stosunku 2:1 w produkcie końcowym gotowym do użycia, wprowadzanym do obrotu jako taki lub odtworzonym według instrukcji producenta

Preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

1,2 g/l osobno lub w połączeniu z maksymalnie 0,6 g/l lakto-N-neotetraozy w stosunku 2:1 w produkcie końcowym gotowym do użycia, wprowadzanym do obrotu jako taki lub odtworzonym według instrukcji producenta

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

12 g/kg produktu innego niż napoje

1,2 g/l płynnej żywności gotowej do użycia, wprowadzanej do obrotu jako taka lub odtworzonej według instrukcji producenta

Napoje na bazie mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci

1,2 g/l w napojach na bazie mleka i podobnych produktach, dodane osobno lub w połączeniu z maksymalnie 0,6 g/l lakto-N-neotetraozy, w stosunku 2:1 w produkcie końcowym gotowym do użycia, wprowadzanym do obrotu jako taki lub odtworzonym według instrukcji producenta

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

4,8 g/l w napojach

40 g/kg w batonikach

Chleb i wyroby z makaronu opatrzone sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014

60 g/kg

Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

1,2 g/l

Kawa, herbata (z wyjątkiem herbaty czarnej), napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakty herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; preparaty z herbaty, roślin, owoców i zbóż do przygotowywania naparów oraz mieszanki i mieszanki rozpuszczalne (instant) tych produktów

9,6 g/l – maksymalny poziom odnosi się do produktów gotowych do użycia

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE, z wyjątkiem suplementów żywnościowych dla niemowląt

3,0 g/dzień dla ogółu populacji

1,2 g/dzień dla małych dzieci

Galaktooligosacharydy

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy (wyrażone jako stosunek kg galaktooligosacharydów / kg końcowego środka spożywczego)

 

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

0,333

M

0,020

Napoje na bazie mleka

0,030

Środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała (jako napoje)

0,020

Analogi produktów mleczarskich w postaci napojów

0,020

Jogurty

0,033

Desery na bazie produktów mlecznych

0,043

Mrożone desery mleczne

0,043

Napoje owocowe i napoje energetyczne

0,021

Płynne środki spożywcze zastępujące posiłek dla niemowląt

0,012

Soki dla dzieci

0,025

Napoje jogurtowe dla dzieci

0,024

Desery dla dzieci

0,027

Przekąski dla dzieci

0,143

Przetwory zbożowe dla dzieci

0,027

Napoje zalecane przy wzmożonym wysiłku fizycznym, szczególnie dla sportowców

0,013

Soki

0,021

Nadzienia owocowe do ciast

0,059

Przetwory owocowe

0,125

Batoniki

0,125

Przetwory zbożowe

0,125

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

0,008

Chlorowodorek glukozaminy

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem glukozaminy ze skorupiaków do celów spożywczych

Żywność objęta rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

Napoje na bazie mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci

Środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

Żywność zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców

Żywność opatrzona sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014

Siarczan glukozaminy KCl

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem glukozaminy ze skorupiaków do celów spożywczych

Siarczan glukozaminy NaCl

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem glukozaminy ze skorupiaków do celów spożywczych

Guma guar

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „guma guar”.

2.

Na etykiecie środków spożywczych, które zawierają gumę guar, należy w widocznym miejscu umieszczać specjalne ostrzeżenie o ewentualnym ryzyku wystąpienia zaburzeń trawienia związanych z narażeniem na gumę guar dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Przykładowo: „nadmierne spożycie tych produktów może spowodować zaburzenia trawienia, szczególnie w przypadku dzieci w wieku poniżej 8 lat”.

3.

W przypadku przetworów mleczno-zbożowych sprzedawanych w dwukomorowym opakowaniu instrukcja użycia powinna wyraźnie wskazywać na konieczność wymieszania przed konsumpcją przetworów zbożowych z produktem mlecznym, aby uwzględnić ewentualne ryzyko niedrożności jelit.

 

Świeże przetwory mleczne, takie jak jogurty, mleko fermentowane, sery świeże i inne desery na bazie produktów mlecznych

1,5 g/100 g

Płynne środki spożywcze na bazie owoców lub warzyw (typu smoothie)

1,8 g/100 g

Przeciery/musy owocowe lub warzywne

3,25 g/100 g

Przetwory zbożowe sprzedawane łącznie z przetworem mlecznym w dwukomorowym opakowaniu

10 g/100 g w przetworach zbożowych

Brak w przetworze mlecznym w tym samym opakowaniu

1 g/100 g w produkcie gotowym do spożycia

Poddane obróbce termicznej produkty mleczne fermentowane za pomocą Bacteroides xylanisolvens

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Fermentowane produkty mleczne (formie płynnej, półpłynnej i w formie proszku suszonego rozpyłowo)

 

Hydroksytyrozol

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „hydroksytyrozol”.

Na etykiecie środków spożywczych zawierających hydroksytyrozol zamieszcza się następujące sformułowania:

a)

„Produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej trzeciego roku życia, kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią;

b)

Produkt nie powinien być stosowany do gotowania, pieczenia ani smażenia”.

 

Oleje z ryb i oleje roślinne (z wyjątkiem oliwy z oliwek oraz oliwy z wytłoczyn z oliwek zgodnie z definicją w części VIII załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (6)), wprowadzone jako takie do obrotu

0,215 g/kg

Tłuszcze do smarowania zgodnie z definicją w części VII załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, wprowadzone jako takie do obrotu

0,175 g/kg

Białko opóźniające zamarzanie typu III HPLC 12

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „białko opóźniające zamarzanie (ISP)”.

 

Lody jadalne

0,01 %

Ekstrakty wodne z suszonych liści Ilex guayusa

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakty z suszonych liści Ilex guayusa”.

 

Napary ziołowe

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem podobnego ekstraktu wodnego z suszonych liści Ilex paraguariensis w naparach ziołowych i suplementach żywnościowych

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Izomaltooligosacharydy

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „izomaltooligosacharydy”.

2.

Na etykiecie żywności zawierającej nowy składnik musi znajdować się sformułowanie „źródło glukozy”.

 

Napoje bezalkoholowe o obniżonej wartości energetycznej

6,5 %

Napoje energetyczne

5,0 %

Żywność zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców (w tym napoje izotoniczne)

6,5 %

Soki owocowe

5 %

Przetworzone warzywa i soki warzywne

5 %

Pozostałe napoje bezalkoholowe

5 %

Batoniki zbożowe

10 %

Ciastka, herbatniki

20 %

Śniadaniowe batoniki zbożowe

25 %

Cukierki twarde

97 %

Cukierki miękkie/batony czekoladowe

25 %

Środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała (jako batoniki lub na bazie mleka)

20 %

Izomaltuloza

Nie określono

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „izomaltuloza”.

2.

Oprócz nazwy nowej żywności na etykiecie znajduje się sformułowanie: „izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy”.

 

Laktitol

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „laktitol”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE (kapsułki lub tabletki) przeznaczone dla osób dorosłych

20 g/dzień

Lakto-N-neotetraoza

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „lakto-N-neotetraoza”.

2.

Na etykiecie suplementów żywnościowych zawierających lakto-N-neotetraozę znajduje się sformułowanie, że suplementów tych nie należy stosować, jeśli tego samego dnia spożywa się inną żywność z dodatkiem lakto-N-neotetraozy.

3.

Na etykiecie suplementów żywnościowych zawierających lakto-N-neotetraozę i przeznaczonych dla małych dzieci znajduje się sformułowanie, że suplementów tych nie należy stosować, jeśli tego samego dnia spożywane jest mleko matki lub inna żywność z dodatkiem lakto-N-neotetraozy.

 

Produkty na bazie mleka pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących

0,6 g/l

Fermentowane produkty na bazie mleka, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących

0,6 g/l napoju

9,6 g/kg produktu innego niż napoje

Fermentowane produkty na bazie mleka z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej

0,6 g/l napoju

9,6 g/kg produktu innego niż napoje

Analogi produktów mleczarskich, włączając zabielacze do napojów

0,6 g/l napoju

6 g/kg produktu innego niż napoje

200 g/kg zabielacza

Batoniki zbożowe

6 g/kg

Słodziki stołowe

100 g/kg

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

0,6 g/l w połączeniu z maksymalnie 1,2 g/l 2′-fukozylolaktozy w stosunku 1:2 w produkcie końcowym gotowym do użycia, wprowadzanym do obrotu jako taki lub odtworzonym według instrukcji producenta

Preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

0,6 g/l w połączeniu z maksymalnie 1,2 g/l 2′-fukozylolaktozy w stosunku 1:2 w produkcie końcowym gotowym do użycia, wprowadzanym do obrotu jako taki lub odtworzonym według instrukcji producenta

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

6 g/kg produktu innego niż napoje

0,6 g/l płynnej żywności gotowej do użycia, wprowadzanej do obrotu jako taka lub odtworzonej według instrukcji producenta

Napoje na bazie mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci

0,6 g/l w napojach na bazie mleka i podobnych produktach, dodana osobno lub w połączeniu z 2′-O-fukozylolaktozą, w stężeniu maksymalnie 1,2 g/l, w stosunku 1:2 w produkcie końcowym gotowym do użycia, wprowadzanym do obrotu jako taki lub odtworzonym według instrukcji producenta

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

2,4 g/l w napojach

20 g/kg w batonikach

Chleb i wyroby z makaronu opatrzone sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014

30 g/kg

Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

0,6 g/l

Kawa, herbata (z wyjątkiem herbaty czarnej), napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakty herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; preparaty z herbaty, roślin, owoców i zbóż do przygotowywania naparów oraz mieszanki i mieszanki rozpuszczalne (instant) tych produktów

4,8 g/l – maksymalny poziom odnosi się do produktów gotowych do użycia

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE, z wyjątkiem suplementów żywnościowych dla niemowląt

1,5 g/dzień dla ogółu populacji

0,6 g/dzień dla małych dzieci

Wyciąg z liści lucerny Medicago sativa

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „białko z lucerny (Medicago sativa)”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

10 g/dzień

Likopen

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „likopen”.

 

Napoje na bazie soków owocowych/warzywnych (łącznie z koncentratami)

2,5 mg/100 g

Napoje zalecane przy wzmożonym wysiłku fizycznym, szczególnie dla sportowców

2,5 mg/100 g

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

8 mg/posiłek

Śniadaniowe przetwory zbożowe

5 mg/100 g

Tłuszcze i sosy

10 mg/100 g

Zupy inne niż pomidorowe

1 mg/100 g

Pieczywo (w tym chrupkie)

3 mg/100 g

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

15 mg/dzień

Likopen z Blakeslea trispora

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „likopen”.

 

Napoje na bazie soków owocowych/warzywnych (łącznie z koncentratami)

2,5 mg/100 g

Napoje zalecane przy wzmożonym wysiłku fizycznym, szczególnie dla sportowców

2,5 mg/100 g

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

8 mg/posiłek

Płatki śniadaniowe

5 mg/100 g

Tłuszcze i sosy

10 mg/100 g

Zupy inne niż pomidorowe

1 mg/100 g

Pieczywo (w tym chrupkie)

3 mg/100 g

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

15 mg/dzień

Likopen z pomidorów

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „likopen”.

 

Napoje na bazie soków owocowych/warzywnych (łącznie z koncentratami)

2,5 mg/100 g

Napoje zalecane przy wzmożonym wysiłku fizycznym, szczególnie dla sportowców

2,5 mg/100 g

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

8 mg/posiłek

Śniadaniowe przetwory zbożowe

5 mg/100 g

Tłuszcze i sosy

10 mg/100 g

Zupy inne niż pomidorowe

1 mg/100 g

Pieczywo (w tym chrupkie)

3 mg/100 g

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Oleożywica likopenowa z pomidorów

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy likopenu

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „oleożywica likopenowa z pomidorów”.

 

Napoje na bazie soków owocowych/warzywnych (łącznie z koncentratami)

2,5 mg/100 g

Napoje zalecane przy wzmożonym wysiłku fizycznym, szczególnie dla sportowców

2,5 mg/100 g

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, objęte rozporządzeniem (UE) nr 609/2013 i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

8 mg/posiłek

Płatki śniadaniowe

5 mg/100 g

Tłuszcze i sosy

10 mg/100 g

Zupy inne niż pomidorowe

1 mg/100 g

Pieczywo (w tym chrupkie)

3 mg/100 g

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Cytrynian jabłczan magnezu

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „cytrynian jabłczan magnezu”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

 

Ekstrakt z kory magnolii

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt z kory magnolii”.

 

Cukierki miętowe (wyroby cukiernicze)

0,2 % w celu nadania właściwości odświeżających oddech W oparciu o maksymalny poziom wprowadzania wynoszący 0,2 % i maksymalną wielkość gumy/cukierka miętowego wynoszącą 1,5 g każda porcja gumy lub cukierka miętowego zawiera nie więcej niż 3 mg ekstraktu z kory magnolii.

Guma do żucia

Olej z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt z oleju z zarodków kukurydzy”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

2 g/dzień

Guma do żucia

2 %

Metyloceluloza

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „metyloceluloza”.

Metylocelulozy nie należy stosować w żywności przygotowywanej specjalnie dla małych dzieci.

Lody jadalne

2 %

Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

Fermentowane produkty mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi lub bez

Desery zimne (produkty na bazie przetworów mlecznych, tłuszczu, owoców, zbóż, jajek)

Przetwory owocowe (pulpy, przeciery lub musy)

Zupy i buliony

Sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego” lub „glukozamina 5MTHF”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE jako źródło folianów

 

 

 

Monometylosilanetriol (krzem organiczny)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy krzemu

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „krzem organiczny (monometylosilanetriol)”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE przeznaczone dla osób dorosłych (w postaci płynnej)

10,40 mg/dzień

Ekstrakt z grzybni grzyba shiitake (Lentinula edodes)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt z grzyba Lentinula edodes” lub „ekstrakt z grzyba shiitake”.

 

Pieczywo

2 ml/100 g

Napoje bezalkoholowe

0,5 ml/100 ml

Dania gotowe

2,5 ml na posiłek

Żywność na bazie jogurtu

1,5 ml/100 ml

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

2,5 ml w dawce dziennej

Sok z owoców noni (Morinda citrifolia)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „sok z noni” lub „sok z Morinda citrifolia”.

 

Pasteryzowane napoje na bazie owoców i nektaru owocowego

30 ml w jednej porcji (do 100 % soku z noni)

lub

20 ml dwa razy dziennie, nie więcej niż 40 ml dziennie

Sok z owoców noni w proszku (Morinda citrifolia)

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

6,6 g/dzień (ekwiwalent 30 ml soku z noni)

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „sok z noni w proszku” lub „sok z Morinda citrifolia w proszku”.

 

Przecier i koncentrat z owoców noni (Morinda citrifolia)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych następująco:

 

w przypadku przecieru owocowego:

jako „przecier z owoców Morinda citrifolia” lub „przecier z owoców noni”,

 

w przypadku koncentratu z owoców:

jako „koncentrat z owoców Morinda citrifolia” lub „koncentrat z owoców noni”.

 

 

Przecier z owoców

Cukierki/słodycze

45 g/100 g

Batoniki zbożowe

53 g/100 g

Napoje odżywcze w proszku (sucha masa)

53 g/100 g

Napoje gazowane

11 g/100 g

Lody i sorbety

31 g/100 g

Jogurty

12 g/100 g

Herbatniki

53 g/100 g

Bułki, ciasta i ciastka

53 g/100 g

Pełnoziarniste płatki śniadaniowe

88 g/100 g

Dżemy i galaretki zgodnie z dyrektywą 2001/113/WE

133 g/100 g

W oparciu o ilość przed obróbką potrzebną do wyprodukowania 100 g produktu

Słodkie produkty do smarowania, nadzienia i polewy

31 g/100 g

Słone sosy, marynaty i przyprawy

88 g/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

26 g/dzień

 

Koncentrat z owoców

Cukierki/słodycze

10 g/100 g

Batoniki zbożowe

12 g/100 g

Napoje odżywcze w proszku (sucha masa)

12 g/100 g

Napoje gazowane

3 g/100 g

Lody i sorbety

7 g/100 g

Jogurty

3 g/100 g

Herbatniki

12 g/100 g

Bułki, ciasta i ciastka

12 g/100 g

Pełnoziarniste płatki śniadaniowe

20 g/100 g

Dżemy i galaretki zgodnie z dyrektywą 2001/113/WE

30 g/100 g

Słodkie produkty do smarowania, nadzienia i polewy

7 g/100 g

Słone sosy, marynaty i przyprawy

20 g/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

6 g/dzień

Liście noni (Morinda citrifolia)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „liście noni” lub „liście Morinda citrifolia”.

2.

Należy przekazać konsumentowi instrukcje, zgodnie z którymi filiżanka naparu nie powinna być przygotowywana z ilości większej niż 1 g suszonych i prażonych liści Morinda citrifolia.

 

Do przygotowywania naparów

Filiżanka naparu gotowego do spożycia nie jest przygotowywana z ilości większej niż 1 g suszonych i prażonych liści Morinda citrifolia.

Owoce noni w proszku (Morinda citrifolia)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „owoce Morinda citrifolia w proszku” lub „owoce noni w proszku”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

2,4 g/dzień

Mikroalgi Odontella aurita

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „mikroalgi Odontella aurita”.

 

Makaron z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

1,5 %

Zupy rybne

1 %

Terriny z produktów pochodzenia morskiego

0,5 %

Przetwory na bazie bulionów

1 %

Krakersy

1,5 %

Mrożone ryby panierowane

1,5 %

Olej wzbogacony fitosterolami/fitostanolami

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy fitosteroli/fitostanoli

Zgodnie z pkt 5 załącznika III do rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011

 

Tłuszcze do smarowania, jak określono w części VII i dodatku II pkt B i C w załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, z wyjątkiem tłuszczów do gotowania i smażenia oraz produktów do smarowania na bazie masła lub innego tłuszczu zwierzęcego

1.

Prezentacja produktów zawierających nowy składnik żywności umożliwia podzielenie ich w łatwy sposób na porcje zawierające maksymalnie 3 g dodatku fitosteroli/fitostanoli (w przypadku jednej porcji na dzień) lub maksymalnie 1 g (w przypadku trzech porcji na dzień).

2.

Ilość fitosteroli/fitostanoli dodana do pojemnika z napojami nie powinna przekroczyć 3 g.

3.

Sosy sałatkowe, majonez i ostre sosy są pakowane w pojedyncze porcje.

Produkty na bazie mleka, takie jak produkty na bazie przetworów mlecznych półtłustych i odtłuszczonych z dodatkiem owoców i/lub zbóż, produkty na bazie mleka sfermentowanego, takie jak jogurty i produkty na bazie sera (zawartość tłuszczu ≤ 12 g na 100 g), w przypadku których zawartość tłuszczu mleka została ewentualnie zmniejszona, a tłuszcz lub białko zostały częściowo lub całkowicie zastąpione przez tłuszcz lub białko roślinne

Napoje sojowe

Sosy sałatkowe, majonez i ostre sosy

Olej ekstrahowany z kałamarnic

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy połączonych DHA i EPA

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z kałamarnicy”.

 

Przetwory mleczne z wyjątkiem napojów na bazie mleka

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu do produktów serowarskich

Analogi produktów mleczarskich z wyjątkiem napojów

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu do analogów produktów serowarskich

Tłuszcze do smarowania i sosy

600 mg/100 g

Śniadaniowe przetwory zbożowe

500 mg/100 g

Wyroby piekarnicze (chleby i bułki)

200 mg/100 g

Batoniki zbożowe

500 mg/100 g

Napoje bezalkoholowe (w tym napoje na bazie mleka)

60 mg/100 ml

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

3 000 mg/dzień dla ogółu populacji

450 mg/dzień dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013 i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

200 mg/posiłek

Pasteryzowane przetwory na bazie owoców produkowane z zastosowaniem obróbki wysokociśnieniowej

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Obok nazwy przetworu owocowego jako takiego lub jako składnika zastosowanego w dowolnym produkcie umieszcza się sformułowanie „poddany pasteryzacji pod wysokim ciśnieniem”.

 

Rodzaje owoców:

jabłka, morele, banany, jeżyny, borówki, wiśnie i czereśnie, orzechy kokosowe, figi, winogrona, grejpfruty, mandarynki, mango, melony, brzoskwinie, gruszki, ananasy, śliwki, maliny, rabarbar, truskawki

 

Fosforowana skrobia kukurydziana

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „fosforowana skrobia kukurydziana”.

 

Wyroby piekarskie

15 %

Makarony

Śniadaniowe przetwory zbożowe

Batoniki zbożowe

Fosfatydyloseryna wytwarzana z fosfolipidów pochodzących z ryb

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy fosfatydyloseryny

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „fosfatydyloseryna z ryb”.

 

Napoje na bazie jogurtu

50 mg/100 ml

Proszki na bazie mleka w proszku

3 500 mg/100 g (ekwiwalent 40 mg/100 ml napoju gotowego do spożycia)

Żywność na bazie jogurtu

80 mg/100 g

Batoniki zbożowe

350 mg/100 g

Wyroby cukiernicze na bazie czekolady

200 mg/100 g

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

300 mg/dzień

Fosfatydyloseryna z fosfolipidów sojowych

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy fosfatydyloseryny

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „sojowa fosfatydyloseryna”.

 

Napoje na bazie jogurtu

50 mg/100 ml

Proszki na bazie mleka w proszku

3,5 g/100 g (ekwiwalent 40 mg/100 ml napoju gotowego do spożycia)

Żywność na bazie jogurtu

80 mg/100 g

Batoniki zbożowe

350 mg/100 g

Wyroby cukiernicze na bazie czekolady

200 mg/100 g

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

Produkt fosfolipidowy zawierający w równych ilościach fosfatydyloserynę i kwas fosfatydowy

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy fosfatydyloseryny

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „fosfatydyloseryna i kwas fosfatydowy uzyskane z soi”.

Produktu nie można wprowadzać do obrotu jako produktu dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Śniadaniowe przetwory zbożowe

80 mg/100 g

Batoniki zbożowe

350 mg/100 g

Żywność na bazie jogurtu

80 mg/100 g

Produkty jogurtopodobne na bazie soi

80 mg/100 g

Napoje na bazie jogurtu

50 mg/100 g

Napoje jogurtopodobne na bazie soi

50 mg/100 g

Proszki na bazie mleka w proszku

3,5 g/100 g (ekwiwalent 40 mg/100 ml napoju gotowego do spożycia)

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

800 mg/dzień

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

Fosfolipidy z żółtka jaj

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Nie określono

Fitoglikogen

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „fitoglikogen”.

 

Żywność przetworzona

25 %

Fitosterole/fitostanole

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Zgodnie z pkt 5 załącznika III do rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011

 

Napoje ryżowe

1.

Ich prezentacja powinna umożliwiać podzielenie ich w łatwy sposób na porcje zawierające maksymalnie 3 g (w przypadku jednej porcji na dzień) lub maksymalnie 1 g (w przypadku trzech porcji na dzień) dodatku fitosteroli/fitostanoli.

Ilość fitosteroli/fitostanoli dodana do pojemnika z napojami nie powinna przekroczyć 3 g.

Sosy sałatkowe, majonez i ostre sosy są pakowane w pojedyncze porcje.

Chleb żytni z mąki zawierającej ≥ 50 % żyta (mąka żytnia razowa, całe lub pęknięte ziarna i płatki żytnie) i ≤ 30 % pszenicy; oraz ≤ 4 % cukru, ale bez dodatku tłuszczu

Sosy sałatkowe, majonez i ostre sosy

Napoje sojowe

Produkty typu mlecznego, np. z mleka częściowo lub całkowicie odtłuszczonego, ewentualnie z dodatkiem owoców lub zbóż, w przypadku których zawartość tłuszczu mleka została ewentualnie zmniejszona lub w których tłuszcz lub białko mleka zostały częściowo lub całkowicie zastąpione przez tłuszcz lub białko roślinne

Produkty na bazie mleka fermentowanego, takie jak produkty typu jogurt i ser (zawartość tłuszczu < 12 % na 100 g), w przypadku których zawartość tłuszczu mleka została ewentualnie zmniejszona lub w których tłuszcz lub białko mleka zostały częściowo lub całkowicie zastąpione przez tłuszcz lub białko roślinne

Tłuszcze do smarowania, jak określono w części VII i dodatku II pkt B i C w załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2007, z wyjątkiem tłuszczów do gotowania i smażenia oraz produktów do smarowania na bazie masła lub innego tłuszczu zwierzęcego

Olej z pestek śliwki

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Do smażenia i przyprawiania

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem olejów roślinnych do celów spożywczych

Białko ziemniaczane (skoagulowane) i jego hydrolizaty

Nie określono

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „białko ziemniaczane”.

 

Oligopeptydaza prolilowa (preparat enzymatyczny)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „oligopeptydaza prolilowa”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE dla ogólnej populacji osób dorosłych

120 PPU/dzień (2,7 g preparatu enzymatycznego/dzień) (2 × 106 PPI/dzień)

PPU – jednostki peptydaz prolilowych (Prolyl Peptidase Units lub Proline Protease Units)

PPI – Protease Picomole International

Ekstrakt białkowy z nerek wieprzowych

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

3 kapsułki/dzień; ekwiwalent 12,6 mg ekstraktu z nerek wieprzowych dziennie

Zawartość diaminooksydazy (DAO): 0,9 mg/dzień (3 kapsułki o zawartości DAO 0,3 mg/kapsułkę)

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „wyciąg z oleju rzepakowego”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

1,5 g na porcję zalecaną do spożycia dziennego

Białko rzepakowe

Jako źródło białka roślinnego w żywności oprócz preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt

 

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „białko rzepakowe”.

2.

Środki spożywcze zawierające „białko rzepakowe” są opatrzone informacją, że składnik ten może powodować reakcję alergiczną u konsumentów uczulonych na gorczycę i produkty pochodne. W stosownych przypadkach informacja ta znajduje się w pobliżu wykazu składników.

 

Trans-resweratrol

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „trans-resweratrol”.

2.

Na etykietach suplementów żywnościowych zawierających trans-resweratrol zamieszcza się informację, że osoby przyjmujące leki mogą spożywać produkt wyłącznie pod kontrolą lekarza.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE dla osób dorosłych (w postaci kapsułek lub tabletek)

150 mg/dzień

Trans-resweratrol (źródło mikrobiologiczne)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „trans-resweratrol”.

2.

Na etykietach suplementów żywnościowych zawierających trans-resweratrol zamieszcza się informację, że osoby przyjmujące leki mogą spożywać produkt wyłącznie pod kontrolą lekarza.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem resweratrolu ekstrahowanego z rdestowca japońskiego (Fallopia japonica) w suplementach żywnościowych

Wyciąg z grzebienia koguta

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „wyciąg z grzebienia koguta” lub „wyciąg z grzebienia kogutka”.

 

Napoje na bazie mleka

40 mg/100 g lub mg/100 ml

Sfermentowane napoje na bazie mleka

80 mg/100 g lub mg/100 ml

Produkty jogurtowe

65 mg/100 g lub mg/100 ml

Fromage frais

110 mg/100 g lub mg/100 ml

Olej sacha inchi z Plukenetia volubilis

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej sacha inchi (Plukenetia volubilis)”.

 

Jak w przypadku oleju lnianego

Zgodnie ze zwykłym zastosowaniem oleju lnianego do celów spożywczych

Salatrimy

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „tłuszcz o obniżonej wartości energetycznej (salatrimy)”.

2.

Należy umieścić sformułowanie, że nadmierne spożycie może prowadzić do dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

3.

Należy umieścić sformułowanie, że produkty nie są przeznaczone dla dzieci

 

Wyroby piekarnicze i cukiernicze

 

Olej ze Schizochytrium sp. bogaty w DHA i EPA

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy połączonych DHA i EPA:

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z mikroalg Schizochytrium sp. bogaty w DHA i EPA”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE przeznaczone dla osób dorosłych, z wyjątkiem kobiet w ciąży i karmiących piersią

3 000 mg/dzień

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE przeznaczone dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

450 mg/dzień

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

250 mg/posiłek

Napoje na bazie mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci

200 mg/100 g

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Żywność zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców

Żywność opatrzona sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014

Wyroby piekarnicze (chleby, bułki i słodkie herbatniki)

200 mg/100 g

Śniadaniowe przetwory zbożowe

500 mg/100 g

Tłuszcze do gotowania

360 mg/100 g

Analogi produktów mleczarskich z wyjątkiem napojów

600 mg/100 g dla sera; 200 mg/100 g dla produktów sojowych oraz imitacji przetworów mlecznych (z wyłączeniem napojów)

Przetwory mleczne (z wyjątkiem napojów na bazie mleka)

600 mg/100 g dla sera; 200 mg/100 g dla produktów mlecznych (w tym mleka, sera świeżego i jogurtu; z wyjątkiem napojów)

Napoje bezalkoholowe (w tym zawierające analogi produktów mleczarskich i napoje na bazie mleka)

80 mg/100 g

Batoniki zbożowe/odżywcze

500 mg/100 g

Tłuszcze do smarowania i sosy

600 mg/100 g

Olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy DHA

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z mikroalg Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)”.

 

Przetwory mleczne z wyjątkiem napojów na bazie mleka

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu do produktów serowarskich

Analogi produktów mleczarskich z wyjątkiem napojów

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu do analogów produktów serowarskich

Tłuszcze do smarowania i sosy

600 mg/100 g

Śniadaniowe przetwory zbożowe

500 mg/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

250 mg DHA/dzień dla ogółu populacji

450 mg DHA/dzień dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

250 mg/posiłek

Napoje na bazie mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci

200 mg/100 g

Żywność zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców

Żywność opatrzona sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Wyroby piekarnicze (chleby, bułki i słodkie herbatniki)

200 mg/100 g

Batoniki zbożowe

500 mg/100 g

Tłuszcze do gotowania

360 mg/100 g

Napoje bezalkoholowe (w tym zawierające analogi produktów mleczarskich i napoje na bazie mleka)

80 mg/100 ml

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

200 mg/100 g

Olej ze Schizochytrium sp.

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy DHA

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z mikroalg Schizochytrium sp.”.

 

Przetwory mleczne z wyjątkiem napojów na bazie mleka

200 mg/100 g lub dla serów 600 mg/100 g

Produkty mlekopodobne z wyjątkiem napojów

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu dla produktów seropodobnych

Tłuszcze do smarowania i sosy

600 mg/100 g

Śniadaniowe przetwory zbożowe

500 mg/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

250 mg DHA/dzień dla ogółu populacji

450 mg DHA/dzień dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

250 mg/posiłek

Napoje na bazie mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci

200 mg/100 g

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Żywność zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców

Żywność opatrzona sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Wyroby piekarskie (chleby, bułki i słodkie herbatniki)

200 mg/100 g

Batoniki zbożowe

500 mg/100 g

Tłuszcze do gotowania

360 mg/100 g

Napoje bezalkoholowe (w tym zawierające analogi produktów mleczarskich i napoje na bazie mleka)

80 mg/100 ml

Olej ze Schizochytrium sp. (T18)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy DHA

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „olej z mikroalg Schizochytrium sp.”.

 

Przetwory mleczne z wyjątkiem napojów na bazie mleka

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu do produktów serowarskich

Analogi produktów mleczarskich z wyjątkiem napojów

200 mg/100 g lub 600 mg/100 g w odniesieniu do analogów produktów serowarskich

Tłuszcze do smarowania i sosy

600 mg/100 g

Śniadaniowe przetwory zbożowe

500 mg/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

250 mg DHA/dzień dla ogółu populacji

450 mg DHA/dzień dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, i środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

250 mg/posiłek

Napoje na bazie mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci

200 mg/100 g

Żywność zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców

Żywność opatrzona sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone

Wyroby piekarskie (chleby, bułki i słodkie herbatniki)

200 mg/100 g

Batoniki zbożowe

500 mg/100 g

Tłuszcze do gotowania

360 mg/100 g

Napoje bezalkoholowe (w tym zawierające analogi produktów mleczarskich i napoje na bazie mleka)

80 mg/100 ml

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

Produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

200 mg/100 g

Ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi”.

2.

Na etykietach suplementów żywnościowych zawierających ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi zamieszcza się wskazanie, że osoby przyjmujące leki powinny spożywać produkt wyłącznie pod kontrolą lekarza.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE (kapsułki, tabletki lub proszki) przeznaczone dla osób dorosłych, z wyjątkiem kobiet w ciąży i karmiących piersią

100 mg/dzień

Ekstrakt z zarodków pszennych(Triticum aestevium) bogaty w spermidynę

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt z zarodków pszennych bogaty w spermidynę”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE przeznaczone dla osób dorosłych

Ilość odpowiadająca maksymalnie 6 mg spermidyny/dzień

Sucromalt

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „sucromalt”.

2.

Oprócz nazwy nowej żywności na etykiecie znajduje się informacja, że produkt jest źródłem glukozy i fruktozy.

 

Nie określono

Włókno z trzciny cukrowej

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

 

 

Pieczywo

8 %

Wyroby piekarnicze

5 %

Produkty z mięsa i mięśni

3 %

Przyprawy

3 %

Ser tarty

2 %

Produkty dietetyczne

5 %

Sosy

2 %

Napoje

5 %

Ekstrakt z oleju słonecznikowego

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt z oleju słonecznikowego”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

1,1 g/dzień

Suszone mikroalgi Tetraselmis chuii

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „suszone mikroalgi Tetraselmis chuii” lub „suszone mikroalgi T. chuii”.

Suplementy żywnościowe zawierające suszone mikroalgi Tetraselmis chuii opatrzone są następującym sformułowaniem: „zawiera nieznaczną ilość jodu”

 

Sosy

20 % lub 250 mg/dzień

Sole z zawartością specjalnych składników

1 %

Przyprawy

250 mg/dzień

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

250 mg/dzień

Therapon barcoo/ Scortum

Do zastosowań podobnych jak w przypadku łososia, tj. do przygotowywania produktów kulinarnych z ryb i dań rybnych, w tym produktów z ryb gotowanych, surowych, wędzonych i pieczonych

 

 

D-tagatoza

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „D-tagatoza”.

2.

Na etykietach produktów, w których poziom D-tagatozy przekracza 15 g na porcję, oraz wszystkich napojów zawierających więcej niż 1 % D-tagatozy (w postaci przeznaczonej do spożycia) znajduje się sformułowanie: „nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający”.

 

Nie określono

Wyciąg bogaty w taksyfolinę

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt bogaty w taksyfolinę”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE przeznaczone dla ogółu populacji z wyłączeniem niemowląt, małych dzieci, dzieci i nastolatków poniżej 14 roku życia

100 mg/dzień

Trehaloza

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „trehaloza”, a nazwa ta znajduje się na etykiecie produktu jako takiego lub w wykazie składników środków spożywczych zawierających ten produkt.

2.

Oprócz nazwy nowej żywności na etykiecie znajduje się informacja, że „trehaloza jest źródłem glukozy”.

 

Nie określono

Pieczarki dwuzarodnikowe (Agaricus bisporus) poddane działaniu promieniowania UV

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy witaminy D2

 

 

Pieczarki dwuzarodnikowe (Agaricus bisporus)

10 μg witaminy D2/100 g mokrej masy

1.

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „pieczarki dwuzarodnikowe (Agaricus bisporus) poddane działaniu promieniowania UV”.

2.

Oprócz nazwy nowej żywności na etykiecie zawierających ją środków spożywczych znajduje się informacja, że „zastosowano kontrolowaną ekspozycję na światło w celu podwyższenia zawartości witaminy D” lub „poddano działaniu promieniowania UV w celu zwiększenia zawartości witaminy D2”.

 

Drożdże piekarskie poddane promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae)

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy witaminy D2

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „drożdże z witaminą D” lub „drożdże z witaminą D2”.

 

Chleb i bułki drożdżowe

5 μg of witaminy D2/100 g

Drożdżowe pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie

5 μg of witaminy D2/100 g

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

5 μg witaminy D2/dzień

Chleb poddany działaniu promieniowania UV

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy witaminy D2

Do oznaczenia na etykiecie nowej żywności dodaje się następujące określenie: „zawiera witaminę D wytworzoną poprzez poddanie działaniu promieniowania UV”.

 

Chleb i bułki (bez posypki) na zaczynie drożdżowym

3 μg of witaminy D2/100 g

Mleko poddane działaniu promieniowania UV

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy witaminy D3

1.

Na etykiecie nowej żywności znajduje się następujące oznaczenie: „poddane działaniu promieniowania UV”.

2.

Jeżeli mleko poddane działaniu promieniowania UV zawiera ilość witaminy D, którą uznaje się za znaczącą zgodnie z częścią A pkt 2 w załączniku XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, oznaczeniu na etykiecie towarzyszy sformułowanie: „zawiera witaminę D wytworzoną w wyniku działania promieniowania UV” lub „mleko zawierające witaminę D powstałą w wyniku działania promieniowania UV”.

 

Pasteryzowane mleko pełne w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 do spożycia jako takie

5–32 μg/kg dla ogółu populacji, z wyjątkiem niemowląt

Pasteryzowane mleko częściowo odtłuszczone w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 do spożycia jako takie

1–15 μg/kg dla ogółu populacji, z wyjątkiem niemowląt

Witamina K2 (menachinon)

Należy stosować zgodnie z dyrektywą 2002/46/WE, rozporządzeniem (UE) nr 609/2013 lub rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „menachinon” lub „witamina K2”.

Ekstrakt z otrębów pszennych

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „ekstrakt z otrębów pszennych”.

„Ekstrakt z otrębów pszennych” nie może być wprowadzany do obrotu jako suplement żywnościowy ani składnik suplementu żywnościowego. Nie może być też dodawany do preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

Piwo i jego substytuty

0,4 g/100 g

Przetwory zbożowe gotowe do spożycia

9 g/100 g

Przetwory mleczne

2,4 g/100 g

Soki owocowe i warzywne

0,6 g/100 g

Napoje bezalkoholowe

0,6 g/100 g

Surowe wyroby mięsne

2 g/100 g

Beta-glukany z drożdży

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy czystych beta-glukanów z drożdży (Saccharomyces cervisiae)

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „beta-glukany z drożdży (Saccharomyces cerevisiae)”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE z wyłączeniem suplementów żywnościowych dla niemowląt i małych dzieci

1,275 g/dzień dla dzieci w wieku powyżej 12 lat i ogólnej populacji dorosłych

0,675 g/dzień dla dzieci w wieku poniżej 12 lat

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

1,275 g/dzień

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, z wyjątkiem żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci

1,275 g/dzień

Napoje na bazie soków owocowych lub warzywnych, w tym zagęszczonych i odwodnionych

1,3 g/kg

Napoje z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

0,8 g/kg

Proszek do przygotowania napojów kakaowych

38,3 g/kg (proszek)

Inne napoje

0,8 g/kg (gotowe do picia)

7 g/kg (proszek)

Batoniki zbożowe

6 g/kg

Śniadaniowe przetwory zbożowe

15,3 g/kg

Pełnoziarniste śniadaniowe przetwory zbożowe o wysokiej zawartości włókna, w proszku, do spożywania na gorąco

1,5 g/kg

Ciastka

6,7 g/kg

Krakersy

6,7 g/kg

Napoje na bazie mleka

3,8 g/kg

Fermentowane produkty mleczne

3,8 g/kg

Analogi produktów mlecznych

3,8 g/kg

Mleko w proszku

25,5 g/kg

Zupy i mieszanki do zup

0,9 g/kg (gotowe do spożycia)

1,8 g/kg (skondensowane)

6,3 g/kg (proszek)

Czekolada i wyroby cukiernicze

4 g/kg

Batoniki i proszki proteinowe

19,1 g/kg

Dżemy, marmolady i inne owocowe produkty do smarowania

11,3 g/kg

Zeaksantyna

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „syntetyczna zeaksantyna”.

 

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE

2 mg/dzień

L-pidolan cynku

Określona kategoria żywności

Maksymalne poziomy

Nowa żywność jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „L-pidolan cynku”.

 

Żywność objęta rozporządzeniem (UE) nr 609/2013

3 g/dzień

Napoje na bazie mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci

Środki spożywcze zastępujące posiłek, do kontroli masy ciała

Żywność zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców

Żywność opatrzona sformułowaniami dotyczącymi nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu, zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE


Tabela 2: Specyfikacje

Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie

Specyfikacja

Kwas N-acetylo-D-neuraminowy

Opis:

Kwas N-acetylo-D-neuraminowy jest krystalicznym proszkiem o barwie białej do białawej.

Definicja:

Nazwa chemiczna:

Nazwy IUPAC:

 

Kwas N-acetylo-D-neuraminowy (dihydrat)

 

Kwas 5-acetamido-3,5-dideoksy-D-glicero-D-galakto-non-2-ulopiranozonowy (dihydrat)

Nazwy synonimowe:

Kwas sjalowy (dihydrat)

Wzór chemiczny:

C11H19NO9 (kwas)

C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihydrat)

Masa cząsteczkowa:

309,3 Da (kwas)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrat)

Nr CAS:

131-48-6 (wolny kwas)

50795-27-2 (dihydrat)

Specyfikacje:

Opis: krystaliczny proszek o barwie białej do białawej

pH (20 °C, roztwór 5 %) 1,7–2,5

Kwas N-acetylo-D-neuraminowy (dihydrat) > 97,0 %

Woda (zawartość dihydratu wynosi 10,4 %) ≤ 12,5 % (w/w)

Popiół siarczanowy: < 0,2 % (w/w)

Kwas octowy (jako wolny kwas lub octan sodu) < 0,5 % (w/w)

Metale ciężkie:

Żelazo: < 20,0 mg/kg

Ołów: < 0,1 mg/kg

Pozostałości białek: < 0,01 % (w/w)

Pozostałości rozpuszczalników:

2-propanol: < 0,1 % (w/w)

Aceton: < 0,1 % (w/w)

Octan etylu: < 0,1 % (w/w)

Kryteria mikrobiologiczne:

Salmonella: brak w 25 g

Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych: < 500 jtk/g

Enterobacteriaceae: brak w 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: brak w 10 g

Listeria monocytogenes: brak w 25 g

Bacillus cereus: < 50 jtk/g

Drożdże: < 10 jtk/g

Pleśń: < 10 jtk/g

Pozostałości endotoksyn: < 10 EU/mg

jtk: jednostki tworzące kolonię; EU: jednostki endotoksyny

Suszony miąższ owoców Adansonia digitata (baobab)

Opis/definicja:

Owoce baobabu (Adansonia digitata) są zbierane z drzew. Po rozłupaniu skorupy oddziela się miąższ od pestek i skorupy. Miąższ jest mielony i rozdzielany na partie grube i drobne (wielkość drobin od 3 do 600 μ), a następnie pakowany.

Typowe składniki odżywcze:

Wilgotność (strata przy suszeniu) (g/100 g): 4,5–13,7

Białko (g/100 g): 1,8–9,3

Tłuszcz (g/100 g): 0–1,6

Węglowodany ogółem (g/100 g): 76,3–89,5

Cukier ogółem (jako glukoza): 15,2–36,5

Sód (mg/100 g): 0,1–25,2

Specyfikacja analityczna:

Ciała obce: nie więcej niż 0,2 %

Wilgotność (strata przy suszeniu) (g/100 g): 4,5–13,7

Popiół (g/100 g): 3,8–6,6

Ekstrakt z kultur komórkowych Ajuga reptans

Opis/definicja:

Hydroalkoholowy ekstrakt z kultur tkankowych Ajuga reptans L., który jest zasadniczo równoważny z ekstraktami z kwitnących nadziemnych części Ajuga reptans uzyskiwanymi w sposób tradycyjny.

L-alanylo-L-glutamina

Opis/definicja:

L-alanylo-L-glutamina jest wytwarzana w drodze fermentacji z zastosowaniem zmodyfikowanego genetycznie szczepu Escherichia coli. W procesie fermentacji składnik jest wydzielany na pożywkę, od której jest następnie oddzielany i oczyszczany do stężenia > 98 %.

Wygląd: biały, krystaliczny proszek

Czystość: > 98 %

Spektroskopia w podczerwieni: zgodność z wzorcem odniesienia

Wygląd roztworu: bezbarwny i klarowny

Oznaczenie zawartości (w przeliczeniu na suchą masę): 98–102 %

Substancje powiązane (każda z osobna): ≤ 0,2 %

Pozostałości po spaleniu: ≤ 0,1 %

Strata przy suszeniu: ≤ 0,5 %

Skręcalność optyczna: od + 9,0 do + 11,0°

pH (1 %; H2O): 5,0–6,0

Amon (NH4): ≤ 0,020 %

Chlorek (Cl): ≤ 0,020 %

Siarczan (SO4): ≤ 0,020 %

Kryteria mikrobiologiczne:

Escherichia coli: brak/g

Olej z mikroalg Ulkenia sp.

Opis/definicja:

Olej z mikroalg Ulkenia sp.

Liczba kwasowa: ≤ 0,5 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa (PV): ≤ 5,0 meq/kg oleju

Wilgotność i substancje lotne: ≤ 0,05 %

Substancje niezmydlające się: ≤ 4,5 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 1,0 %

Zawartość DHA: ≥ 32 %

Olej z nasion Allanblackia

Opis/definicja:

Olej z nasion Allanblackia otrzymuje się z nasion następujących gatunków allanblackia: A. floribunda (tożsama z A. parviflora) oraz A. stuhlmannii.

Skład kwasów tłuszczowych:

Kwas laurynowy (C12:0): < 1,0 %

Kwas mirystynowy (C14:0): < 1,0 %

Kwas palmitynowy (C16:0): < 2,0 %

Kwas oleopalmitynowy (C16:1): < 1,0 %

Kwas stearynowy (C18:0): 45–58 %

Kwas oleinowy (C18:1): 40–51 %

Kwas linolowy (C18:2): < 1,0 %

Kwas γ-linolenowy (C18:3): < 1,0 %

Kwas arachidowy (C20:0): < 1,0 %

Wolne kwasy tłuszczowe: maksymalnie 0,1 %

Charakterystyka:

Kwasy tłuszczowe typu trans: maksymalnie 0,5 %

Liczba nadtlenkowa: maksymalnie 0,8 meq/kg

Liczba jodowa: < 46 g/100 g

Substancje niezmydlające się: maksymalnie 1,0 %

Liczba zmydlenia: 185–198 mg KOH/g

Wyciąg z liści Aloe macroclada Baker

Opis/definicja:

Sproszkowany ekstrakt z żelu uzyskiwany z liści Aloe macroclada Baker, który jest zasadniczo równoważny z takim samym żelem uzyskiwanym z liści Aloe vera L. Burm.

Popiół: 25 %

Włókno pokarmowe: 28,6 %

Tłuszcz: 2,7 %

Wilgotność: 4,7 %

Polisacharydy: 9,5 %

Białko: 1,63 %

Glukoza: 8,9 %

Olej z kryla antarktycznego Euphausia superba

Opis/definicja:

W celu wytworzenia ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego (Euphausia superba) głęboko mrożony kruszony kryl lub mączka z suszonego kryla poddawane są ekstrakcji lipidów z zastosowaniem zatwierdzonego rozpuszczalnika ekstrakcyjnego (zgodnie z dyrektywą 2009/32/WE). Białka i materiał z kryla zostają usunięte z ekstraktu lipidowego poprzez filtrację. Rozpuszczalniki ekstrakcyjne i pozostała woda zostają usunięte poprzez odparowanie.

Liczba zmydlenia: ≤ 230 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa (PV): ≤ 3 meq O 2/kg oleju

Wilgotność i substancje lotne: ≤ 3 % lub 0,6 wyrażone jako aktywność wody w temperaturze 25 °C

Fosfolipidy: 35–50 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 1 %

EPA (kwas eikozapentaenowy): ≥ 9 %

DHA (kwas dokozaheksaenowy): ≥ 5 %

Olej z kryla antarktycznego Euphausia superba bogaty w fosfolipidy

Opis/definicja:

Olej bogaty w fosfolipidy wytwarzany jest z kryla antarktycznego (Euphausia superba) poprzez wielokrotne przepłukiwanie zatwierdzonym rozpuszczalnikiem (zgodnie z dyrektywą 2009/32/WE) w celu zwiększenia zawartości fosfolipidów w oleju. Rozpuszczalniki zostają usunięte z produktu końcowego poprzez odparowanie.

Liczba zmydlenia: ≤ 230 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa (PV): ≤ 3 meq O2/kg oleju

Stabilność oksydacyjna: Wszystkie produkty spożywcze zawierające olej z kryla antarktycznego Euphausia superba bogaty fosfolipidy powinny wykazać stabilność oksydacyjną poprzez odpowiednie i uznane krajowe/międzynarodowe metody badania (np. AOAC).

Wilgotność i substancje lotne: ≤ 3 % lub 0,6 wyrażone jako aktywność wody w temperaturze 25 °C

Fosfolipidy: ≥ 60 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 1 %

EPA (kwas eikozapentaenowy): ≥ 9 %

DHA (kwas dokozaheksaenowy): ≥ 5 %

Olej z grzyba Mortierella alpina o wysokiej zawartości kwasu arachidonowego

Opis/definicja:

Jasnożółty olej o wysokiej zawartości kwasu arachidonowego jest otrzymywany w procesie fermentacji niezmodyfikowanych genetycznie szczepów IS-4, I49-N18 i FJRK-MA01 grzyba Mortierella alpina przy zastosowaniu odpowiedniego płynu. Olej jest następnie ekstrahowany z biomasy i oczyszczany.

Kwas arachidonowy: ≥ 40 % w/w całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych

Wolne kwasy tłuszczowe: ≤ 0,45 % całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 0,5 % całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych

Substancje niezmydlające się: ≤ 1,5 %

Liczba nadtlenkowa: ≤ 5 meq/kg

Liczba anizydynowa: ≤ 20

Liczba kwasowa: ≤ 1,0 KOH/g

Wilgotność: ≤ 0,5 %

Olej arganowy z Argania spinosa

Opis/definicja:

Olej arganowy jest uzyskiwany w drodze wytłaczania na zimno przypominających migdały pestek owoców Argania spinosa (L.) Skeels. Przed wytłaczaniem pestki mogą zostać uprażone, jednak nie mogą mieć bezpośredniej styczności z płomieniem.

Skład:

Kwas palmitynowy (C16:0): 12–15 %

Kwas stearynowy (C18:0): 5–7 %

Kwas oleinowy (C18:1): 43–50 %

Kwas linolowy (C18:2): 29–36 %

Substancje niezmydlające się: 0,3–2 %

Sterole ogółem: 100–500 mg/100 g

Tokoferole ogółem: 16–90 mg/100 g

Kwasowość w przeliczeniu na kwas oleinowy: 0,2–1,5 %

Liczba nadtlenkowa: <10 meq O2/kg

Bogata w astaksantynę oleożywica z alg Haematococcus pluvialis

Opis/definicja:

Astaksantyna jest karotenoidem wytwarzanym przez algi Haematococcus pluvialis. Metody produkcji w odniesieniu do uprawy alg są różne; można stosować systemy zamknięte wystawione na działanie promieni słonecznych lub ściśle kontrolowane światło sztuczne, bądź też otwarte zbiorniki. Komórki alg są zbierane i suszone; oleożywica jest ekstrahowana z zastosowaniem CO2 w stanie nadkrytycznym albo rozpuszczalnika (octanu etylu). Astaksantyna jest rozcieńczana i standaryzowana do poziomu 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % lub 20 % z zastosowaniem oliwy z oliwek, oleju z krokosza barwierskiego, oleju słonecznikowego lub trójglicerydów średniołańcuchowych (MCT).

Skład oleożywicy:

Tłuszcz: 42,2–99 %

Białko: 0,3–4,4 %

Węglowodany: 0–52,8 %

Włókno: < 1,0 %

Popiół: 0,0–4,2 %

Specyfikacja karotenoidów w/w%

Astaksantyny ogółem: 2,9–11,1 %

9-cis-astaksantyna: 0,3–17,3 %

13-cis-astaksantyna: 0,2–7,0 %

Monoestry astaksantyny: 79,8–91,5 %

Diestry astaksantyny: 0,16–19,0 %

B-karoten: 0,01–0,3 %

Luteina: 0–1,8 %

Kantaksantyna: 0–1,30 %

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba bakterii tlenowych: < 3 000 jtk/g

Drożdże i pleśń: < 100 jtk/g

Bakterie z grupy coli: < 10 jtk/g

E. coli: wynik ujemny

Salmonella: wynik ujemny

Staphylococcus: wynik ujemny

Nasiona bazylii pospolitej (Ocimum basilicum)

Opis/definicja:

Bazylia pospolita (Ocimum basilicum L.) należy do rodziny Lamiaceae w rzędzie Lamiales. Po zbiorze nasiona są oczyszczane mechanicznie. Kwiaty, liście i inne części rośliny są usuwane. Należy zapewnić najwyższy poziom czystości nasion bazylii pospolitej poprzez filtrowanie (optyczne, mechaniczne). Proces produkcji soku owocowego i napojów na bazie mieszanek warzywno-owocowych zawierających nasiona bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) obejmuje etapy wstępnego moczenia i pasteryzacji nasion. Stosowane są systemy kontroli mikrobiologicznej i monitorowania.

Sucha masa: 94,1 %

Białko: 20,7 %

Tłuszcz: 24,4 %

Węglowodany: 1,7 %

Włókno pokarmowe 40,5 % (Metoda: AOAC 958.29)

Popiół: 6,78 %

Ekstrakt ze sfermentowanej czarnej fasoli

Opis/definicja:

Ekstrakt ze sfermentowanej czarnej fasoli (ekstrakt Touchi) jest bogatym w proteiny drobnym proszkiem o barwie jasnobrązowej, uzyskiwanym przez ekstrakcję wodną małych ziaren soi (Glycine max (L.) Merr.) sfermentowanych przy użyciu Aspergillus oryzae. Ekstrakt zawiera inhibitor α-glukozydazy.

Charakterystyka:

Tłuszcz: ≤ 1,0 %

Białko: ≥ 55 %

Woda: ≤ 7,0 %

Popiół: ≤ 10 %

Węglowodany: ≥ 20 %

Działanie hamujące na a-glukozydazę: IC50 min. 0,025 mg/ml

Izoflawony sojowe: ≤ 0,3 g/100 g

Laktoferyna bydlęca

Opis/definicja:

Laktoferyna bydlęca jest białkiem naturalnie występującym w mleku krowim. Jest to glikoproteina wiążąca żelazo o masie cząsteczkowej ok. 77 kDa. Składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego 689 aminokwasów.

Proces produkcji: Laktoferynę bydlęcą wyizolowuje się z odtłuszczonego mleka lub serwatki serowej w drodze wymiany jonów i kolejnych etapów ultrafiltracji. Następnie suszy się ją przez liofilizację lub rozpylanie i odsiewa duże cząstki. Jest to praktycznie bezwonny, lekko różowawy proszek.

Właściwości fizykochemiczne laktoferyny bydlęcej

Wilgotność: < 4,5 %

Popiół: < 1,5 %

Arsen: < 2,0 mg/kg

Żelazo: < 350 mg/kg

Białko: > 93 %

w tym laktoferyna bydlęca: > 95 %

inne białka: < 5,0 %

pH (roztwór 2 %, 20 °C): 5,2–7,2

Rozpuszczalność (roztwór 2 %, 20 °C): całkowita

Olej z nasion Buglossoides arvensis

Opis/definicja:

Rafinowany olej z nawrotu polnego jest pozyskiwany z nasion Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

Kwas alfa-linolenowy: ≥ 35 % w/w kwasów tłuszczowych ogółem

Kwas stearydynowy: ≥ 15 % w/w kwasów tłuszczowych ogółem

Kwas linolowy: ≥ 8,0 % w/w kwasów tłuszczowych ogółem

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 2,0 % w/w kwasów tłuszczowych ogółem

Liczba kwasowa: ≤ 0,6 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa: ≤ 5,0 meq O2/kg

Zawartość substancji niezmydlających się: ≤ 2,0 %

Zawartość białka (azot ogółem): ≤ 10 μg/ml

Alkaloidy pirolizydynowe: niewykrywalne przy granicy wykrywalności wynoszącej 4,0 μg/kg

Olej z Calanus finmarchicus

Opis/definicja:

Nowy składnik żywności to lekko lepki olej o rubinowej barwie i lekkim zapachu skorupiaków, uzyskany ze skorupiaka (należącego do zooplanktonu morskiego) Calanus finmarchicus. Składnik składa się głównie z estrów wosku (> 85 %), z niewielką ilością triglicerydów oraz innych neutralnych lipidów.

Specyfikacje:

Woda: < 1,0 %

Estry wosku: > 85 %

Kwasy tłuszczowe ogółem: > 46 %

Kwas eikozapentaenowy (EPA): > 3,0 %

Kwas dokozaheksaenowy (DHA): > 4,0 %

Alkohole tłuszczowe ogółem: > 28 %

Alkohol tłuszczowy C20:1 n-9: > 9,0 %

Alkohol tłuszczowy C22:1 n-11: > 12 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: < 1,0 %

Estry astaksantyny: < 0,1 %

Liczba nadtlenkowa: < 3,0 meq O2/kg

Baza gumy do żucia (glikol monometoksypolietylenowy)

Opis/definicja:

Nowy składnik żywności to polimer syntetyczny (numer patentu: WO2006016179). Zbudowany jest z rozgałęzionych polimerów glikolu monometoksypolietylenowego (mPEG) szczepionego na poliizoprenie szczepionym bezwodnikiem maleinowym (PIP-g-MA) oraz z nieprzereagowanego mPEG (poniżej 35 % wagowo).

Posiada barwę od białej do białawej.

Nr CAS: 1246080-53-4

Charakterystyka:

Wilgotność: < 5,0 %

Aluminium: < 3,0 mg/kg

Lit: < 0,5 mg/kg

Nikiel: < 0,5 mg/kg

Pozostały bezwodnik: < 15 μmol/g

Indeks polidyspersyjności: < 1,4

Izopren: < 0,05 mg/kg

Tlenek etylenu: < 0,2 mg/kg

Wolny bezwodnik maleinowy: < 0,1 %

Oligomery ogółem (poniżej 1 000 daltonów): ≤ 50 mg/kg

Glikol etylenowy: < 200 mg/kg

Glikol dietylenowy: < 30 mg/kg

Eter metylowy glikolu monoetylenowego: < 3,0 mg/kg

Eter metylowy glikolu dietylenowego: < 4,0 mg/kg

Eter metylowy glikolu trietylenowego: < 7,0 mg/kg

1,4-dioksan: < 2,0 mg/kg

Formaldehyd: < 10 mg/kg

Baza gumy do żucia (kopolimer eteru metylowinylowego i bezwodnika maleinowego)

Opis/definicja:

Kopolimer eteru metylowinylowego i bezwodnika maleinowego jest bezwodną postacią kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika maleinowego.

Sypki proszek o barwie białej lub prawie białej.

Nr CAS: 9011-16-9

Czystość:

Oznaczana ilość: co najmniej 99,5 % w suchej masie

Lepkość właściwa (1 % MEK): 2–10

Pozostałości eteru metylowinylowego: ≤ 150 ppm

Pozostałości bezwodnika maleinowego: ≤ 250 ppm

Aldehyd octowy: ≤ 500 ppm

Metanol: ≤ 500 ppm

Nadtlenek dilauroilowy: ≤ 15 ppm

Ogółem metale ciężkie: ≤ 10 ppm

Kryteria mikrobiologiczne:

Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych: ≤ 500 jtk/g

Drożdże/pleśń: ≤ 500 jtk/g

Escherichia coli: Ujemny wynik testu

Salmonella: Ujemny wynik testu

Staphylococcus aureus: Ujemny wynik testu

Pseudomonas aeruginosa: Ujemny wynik testu

Olej z szałwii hiszpańskiej Salvia hispanica

Opis/definicja:

Olej z szałwii hiszpańskiej jest wytwarzany z nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica L.) (czystość 99,9 %) metodą tłoczenia na zimno. Nie używa się rozpuszczalników, a olej po wytłoczeniu przechowuje w zbiornikach do dekantacji i poddaje procesowi filtracji w celu usunięcia zanieczyszczeń. Może być również wytwarzany w drodze ekstrakcji z zastosowaniem CO2 w stanie nadkrytycznym.

Proces produkcji:

Wytwarzany metodą tłoczenia na zimno. Nie używa się rozpuszczalników, a olej po wytłoczeniu przechowuje w zbiornikach do dekantacji i poddaje procesowi filtracji w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Kwasowość wyrażona jako zawartość kwasu oleinowego: ≤ 2,0 %

Liczba nadtlenkowa: ≤ 10 meq/kg

Nierozpuszczalne zanieczyszczenia: ≤ 0,05 %

Kwas α-linolenowy: ≥ 60 %

Kwas linolowy: 15–20 %

Nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica)

Opis/definicja:

Szałwia hiszpańska (Salvia hispanica L.) jest kwitnącą latem jednoroczną rośliną zielną należącą do rodziny wargowatych (Labiatae). Po zbiorze nasiona są oczyszczane mechanicznie. Kwiaty, liście i inne części rośliny są usuwane.

Sucha masa: 90–97 %

Białko: 15–26 %

Tłuszcz: 18–39 %

Węglowodany (*): 18–43 %

Włókno surowe (**): 18–43 %

Popiół: 3–7 %

(*)

Węglowodany obejmują wartość włókna (UE: węglowodany są dostępne = cukier + skrobia)

(**)

Włókno surowe to część błonnika składająca się głównie z niestrawnej celulozy, pentozanów i ligniny.

Proces produkcji:

Proces produkcji soków owocowych i napojów na bazie mieszanek soków owocowych zawierających nasiona szałwii hiszpańskiej obejmuje etapy wstępnego moczenia i pasteryzacji nasion. Stosowane są systemy kontroli mikrobiologicznej i monitorowania.

Glukan chitynowy z Aspergillus niger

Opis/definicja:

Glukan chitynowy uzyskuje się z grzybni Aspergillus niger; jest to bezwonny, sypki proszek o żółtawym zabarwieniu. Jego zawartość w suchej masie wynosi co najmniej 90 %.

Glukan chitynowy składa się zasadniczo z dwóch polisacharydów:

chityny, składającej się z powtarzających się jednostek N-acetylo-D-glukozaminy (nr CAS: 1398-61-4),

beta (1, 3)-glukanu, składającego się z powtarzających się jednostek D-glukozy (nr CAS: 9041-22-9).

Strata przy suszeniu: ≤ 10 %

Glukan chitynowy: ≥ 90 %

Proporcja chityny do glukanu: 30:70 do 60:40

Popiół: ≤ 3,0 %

Tłuszcze: ≤ 1,0 %

Białka: ≤ 6,0 %

Kompleks chitynowo-glukanowy z Fomes fomentarius

Opis/definicja:

Kompleks chitynowo-glukanowy uzyskuje się ze ścian komórkowych owocnika grzyba Fomes fomentarius. Kompleks składa się głównie z dwóch polisacharydów:

chityny, składającej się z powtarzających się jednostek N-acetylo-D-glukozaminy (nr CAS: 1398-61-4),

beta-(1,3)(1,6)-D-glukanu, składającego się z powtarzających się jednostek D-glukozy (nr CAS: 9041-22-9).

Proces produkcji składa się z kilku etapów, m.in.: czyszczenia, zmniejszenia rozmiaru i mielenia, rozmiękczenia w wodzie i ogrzania w roztworze zasadowym, płukania, suszenia. W trakcie procesu produkcji nie stosuje się hydrolizy.

Wygląd: proszek, bezwonny, bez smaku, o brązowej barwie

Czystość:

Wilgotność: ≤ 15 %

Popiół: ≤ 3,0 %

Glukan chitynowy: ≥ 90 %

Proporcja chityny do glukanu: 70:20

Węglowodany ogółem, z wyjątkiem glukanów: ≤ 0,1 %

Białka: ≤ 2,0 %

Tłuszcze: ≤ 1,0 %

Melaniny: ≤ 8,3 %

Dodatki: brak

pH: 6,7–7,5

Metale ciężkie:

Ołów (ppm): ≤ 1,00

Kadm (ppm): ≤ 1,00

Rtęć (ppm): ≤ 0,03

Arsen (ppm): ≤ 0,20

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba bakterii mezofilnych: ≤ 103 /g

Drożdże i pleśń: ≤ 103 /g

Bakterie z grupy coli w temperaturze 30 °C: ≤ 103 /g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella i inne bakterie chorobotwórcze: brak/25 g

Wyciąg chitozanowy z grzybów (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Opis/definicja:

Wyciąg chitozanowy (zawierający głównie poli(D-glukozaminę)) uzyskuje się z trzonu Agaricus bisporus lub grzybni Aspergillus niger.

Opatentowany proces produkcji składa się z kilku etapów, m.in.: ekstrakcji i deacetylacji (hydrolizy) w środowisku alkalicznym, rozpuszczania w środowisku kwaśnym, strącania w środowisku alkalicznym, płukania i suszenia.

Nazwa synonimowa: poli(D-glukozamina)

Numer CAS chitozanu: 9012-76-4

Wzór chemiczny chitozanu: (C6H11NO4)n

Wygląd: drobny, sypki proszek

Barwa: biaława do brązowawej

Zapach: bezwonny

Czystość:

Zawartość chitozanu (% w/w suchej masy): 85

Zawartość glukanu (% w/w suchej masy): ≤ 15

Strata przy suszeniu (% w/w suchej masy): ≤ 10

Lepkość (1 % w kwasie octowym 1 %): 1–15

Stopień acetylacji (w % mol/mokra masa): 0–30

Lepkość (1 % w kwasie octowym 1 %) (mPa.s): 1–14 w przypadku chitozanu z Aspergillus niger; 12–25 w przypadku chityny z Agaricus bisporus

Popiół (% w/w suchej masy): ≤ 3,0

Białko (% w/w suchej masy): ≤ 2,0

Wielkość cząstek: > 100 nm

Gęstość nasypowa utrzęsiona (g/cm3): 0,7–1,0

Zdolność do wiązania tłuszczu 800 × 9 w/w mokrej masy: potwierdzona

Metale ciężkie:

Rtęć (ppm): ≤ 0,1

Ołów (ppm): ≤ 1,0

Arsen (ppm): ≤ 1,0

Kadm (ppm): ≤ 0,5

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych (jtk/g): ≤ 103

Ogólna liczba drożdży i pleśni (jtk/g): ≤ 103

Escherichia coli (jtk/g): ≤ 10

Enterobakterie (jtk/g): ≤ 10

Salmonella: brak/25 g

Listeria monocytogenes: brak/25 g

Siarczan chondroityny

Opis/definicja:

Siarczan chondroityny (sól sodowa) jest produktem biosyntetycznym. Jest otrzymywany w procesie chemicznego siarczanowania chondroityny uzyskanej w drodze fermentacji z użyciem bakterii Escherichia coli O5:K4:H4 szczep U1-41 (ATCC 24502).

Siarczan chondroityny (sól sodowa) (% w przeliczeniu na suchą masę): 95–105

MWw (średnia wagowo masa cząsteczkowa) (kDa): 5–12

MWw (średnia liczbowo masa cząsteczkowa) (kDa): 4–11

Indeks polidyspersyjności (wh/w0,05): ≤ 0,7

Model siarczanowania (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Strata przy suszeniu (%) (105 °C do stałej masy): ≤ 10,0

Pozostałości po spaleniu (% w przeliczeniu na suchą masę): 20–30

Białko (% w przeliczeniu na suchą masę): ≤ 0,5

Endotoksyny (EU/mg): ≤ 100

Zanieczyszczenia organiczne ogółem (mg/kg): ≤ 50

Pikolinian chromu

Opis/definicja:

Pikolinian chromu ma postać czerwonawego, sypkiego proszku, słabo rozpuszczalnego w wodzie przy pH 7. Sól ta jest również rozpuszczalna w polarnych rozpuszczalnikach organicznych.

Nazwa chemiczna: tris(2-pirydynokarboksylano-N,O)chrom(III) lub sól chromu(III) kwasu 2-pirydynokarboksylowego

Nr CAS: 14639-25-9

Wzór chemiczny: Cr(C6H4NO2)3

Właściwości chemiczne:

Pikolinian chromu: ≥ 95 %

Chrom (III): 12–13 %

Chrom (VI): nie wykryto

Woda: ≤ 4,0 %

Ziele czystka Cistus incanus L. Pandalis

Opis:

Ziele czystka Cistus incanus L. Pandalis; gatunek należący do rodziny Cistaceae występujący naturalnie w basenie Morza Śródziemnego, na półwyspie Chalkidiki.

Skład:

Wilgotność: 9–10 g/100 g ziela

Białko: 6,1 g/100 g ziela

Tłuszcz: 1,6 g/100 g ziela

Węglowodany: 50,1 g/100 g ziela

Włókno: 27,1 g/100 g ziela

Minerały: 4,4 g/100 g ziela

 

Sód: 0,18 g

Potas: 0,75 g

Magnez: 0,24 g

Wapń: 1,0 g

Żelazo: 65 mg

Witamina B1: 3,0 μg

Witamina B2: 30 μg

Witamina B6: 54 μg

Witamina C: 28 mg

Witamina A: poniżej 0,1 mg

Witamina E: 40–50 mg

Alfa-tokoferol: 20–50 mg

Tokoferole beta i gamma: 2–15 mg

Delta-tokoferol: 0,1–2 mg

Cytykolina

Cytokolina (syntetyczna)

Opis/definicja:

Cytykolina składa się z cytozyny, rybozy, pirofosforanu i choliny.

Biały, krystaliczny proszek

Nazwa chemiczna: sól wewnętrzna cytydyno 5′-pirofosforanu choliny, 5′-(trójwodoro difosforano) P′-[2-(trimetyloamonio)etylo] estru cytydyny

Wzór chemiczny: C14H26N4O11P2

Masa cząsteczkowa: 488,32 g/mol

Nr CAS: 987-78-0

pH (roztwór próbki wynoszący 1 %) 2,5–3,5

Czystość:

Oznaczana ilość: ≥ 98 % suchej masy

Strata przy suszeniu (100 °C przez 4 godziny): ≤ 5,0 %

Amon: ≤ 0,05 %

Arsen: nie więcej niż 2 ppm

Wolne kwasy fosforowe: ≤ 0,1 %

Kwas 5′-cytydylowy ≤ 1,0 %

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba drobnoustrojów: ≤ 103 jtk/g

Drożdże i pleśń: ≤ 102 jtk/g

Escherichia coli: brak w 1 g

Cytokolina (źródło mikrobiologiczne)

Opis/definicja:

Jest wytwarzana w drodze fermentacji z zastosowaniem genetycznie zmodyfikowanego szczepu E. coli (BCT19/p40k).

Specyfikacja dotycząca cytokoliny ze źródła mikrobiologicznego jest taka sama jak w przypadku dopuszczonej do obrotu cytokoliny syntetycznej.

Clostridium butyricum

Opis/definicja:

Clostridium butyricum (CBM-588) to gram-dodatnia bakteria przetrwalnikująca, bezwzględnie beztlenowa, niepatogenna i niezmodyfikowana genetycznie. Numer depozytu FERM BP-2789

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba żywych bakterii tlenowych: ≤ 103 jtk/g

Escherichia coli: niewykrywane w 1 g

Staphylococcus aureus: niewykrywane w 1 g

Pseudomonas aeruginosa: niewykrywane w 1 g

Drożdże i pleśń: ≤ 102 jtk/g

Ekstrakt z odtłuszczonego proszku kakaowego

Ekstrakt z kakao (Theobroma cacao L.)

Wygląd: ciemnobrązowy proszek bez widocznych zanieczyszczeń

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Zawartość polifenoli: co najmniej 55,0 % GAE

Zawartość teobrominy: maksymalnie 10,0 %

Zawartość popiołu: maksymalnie 5,0 %

Wilgotność: maksymalnie 8,0 %

Gęstość nasypowa: 0,40–0,55 g/cm3

pH: 5,0–6,5

Pozostałości rozpuszczalnika: maksymalnie 500 ppm

Niskotłuszczowy ekstrakt z kakao

Niskotłuszczowy ekstrakt z kakao (Theobroma cacao L.)

Wygląd: proszek o barwie od ciemnoczerwonej do fioletowej

Ekstrakt z kakao, koncentrat: co najmniej 99 %

Dwutlenek krzemu (technologiczna substancja pomocnicza) maksymalnie 1,0 %

Flawanole kakao: co najmniej 300 mg/g

(-) Epikatechina: co najmniej 45 mg/g

Strata przy suszeniu: maksymalnie 5,0 %

Olej z kolendry Coriandrum sativum

Opis/definicja:

Olej z kolendry to olej zawierający glicerydy kwasów tłuszczowych wytwarzany z nasion kolendry Coriandrum sativum L.

Delikatny żółty kolor, mdły smak

Nr CAS: 8008-52-4

Skład kwasów tłuszczowych:

Kwas palmitynowy (C16:0): 2–5 %

Kwas stearynowy (C18:0): < 1,5 %

Kwas petroselinowy (cis-C18:1(n-12)): 60–75 %

Kwas oleinowy (cis-C18:1 (n-9)): 8–15 %

Kwas linolowy (C18:2): 12–19 %

Kwas alfa-linolenowy (C18:3): < 1,0 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 1,0 %

Czystość:

Współczynnik załamania światła (20 °C): 1,466–1,474

Liczba kwasowa: ≤ 2,5 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa: ≤ 5,0 meq/kg

Liczba jodowa: 88–110 jednostek

Liczba zmydlenia: 186–200 mg KOH/g

Substancje niezmydlające się: ≤ 15 g/kg

Suszone owoce Crataegus pinnatifida

Opis/definicja:

Suszone owoce gatunku Crataegus pinnatifida należącego do rodziny Rosaceae i występującego naturalnie w północnej części Chin i w Korei.

Skład:

Sucha masa: 80 %

Węglowodany: 55 g/kg mokrej masy

Fruktoza: 26,5–29,3 g/100 g

Glukoza: 25,5–28,1 g/100 g

Witamina C: 29,1 mg/100 g mokrej masy

Sód: 2,9 g/100 g mokrej masy

Musy są produktami uzyskiwanymi przez poddanie obróbce termicznej jadalnej części owoców jednego lub wielu gatunków, całych lub w kawałkach, przetartych lub nie, niezagęszczonych w znaczącym stopniu. Mogą być przygotowane z użyciem cukru, wody, cydru, przypraw i soku z cytryny.

α-cyklodekstryna

Opis/definicja:

Sacharyd cykliczny niewykazujący właściwości redukcyjnych składający się z sześciu członów D-gluko-piranozolowych połączonych wiązaniami typu α 1,4, wytwarzany w wyniku działania glukozylotransferazy cyklodekstryny (CGTaza, WE 2.4.1.19) na skrobię hydrolizowaną. Odzyskiwanie i oczyszczanie alfa-cyklodekstryny może być przeprowadzane przy użyciu następujących procedur: strącanie kompleksu alfa-cyklodekstryny 1-dekanolem, rozpuszczanie w wodzie przy podwyższonej temperaturze oraz strącanie powtórne, odpędzanie z parą wodną czynnika kompleksowego i krystalizacja alfa-cyklodekstryny z roztworu; lub chromatografia opierająca się na wymianie jonowej czy filtracji żelowej, a następnie krystalizacja alfa-cyklodekstryny z oczyszczonego roztworu macierzystego; lub metody rozdzielania membranowego, takie jak ultrafiltracja i osmoza odwrócona. Opis: ciało stałe o strukturze krystalicznej o barwie białej lub prawie białej, praktycznie bezwonne

Nazwy synonimowe: α-cyklodekstryna, α-dekstryna, cykloheksaamyloza, cyklomaltoheksaoza, α-cykloamylaza

Nazwa chemiczna: cykloheksaamyloza

Nr CAS: 10016-20-3

Wzór chemiczny: (C6H10O5)6

Masa cząsteczkowa: 972,85

Oznaczenie: ≥ 98 % (suchej substancji)

Identyfikacja:

Zakres temperatur topnienia: rozkład w temperaturze ponad 278 °C

Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalna w wodzie; bardzo słabo rozpuszczalna w etanolu

Skręcalność właściwa: [α]D 25: od + 145 do + 151 (roztwór 1 %)

Chromatografia: Czas retencji w największym piku chromatogramu cieczowego próby odpowiada czasowi alfa-cyklodekstryny w chromatogramie referencyjnym alfa-cyklodekstryny (dostępnym w Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, Monachium, Niemcy lub Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA), przy zastosowaniu warunków opisanych w METODZIE BADAŃ.

Czystość:

Woda: ≤ 11 % (metoda Karla Fischera)

Pozostałości czynnika kompleksującego: ≤ 20 mg/kg

(1-dekanol)

Substancje redukujące: ≤ 0,5 % (w przeliczeniu na glukozę)

Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %

Ołów: ≤ 0,5 mg/kg

Metoda badań:

Określona na podstawie chromatografii cieczowej przy zastosowaniu następujących warunków:

 

Roztwór próbny: odmierzyć dokładnie 100 mg roztworu próbnego do 10 ml kolby pomiarowej i dodać 8 ml dejonizowanej wody. Rozpuścić całkowicie próbkę w kąpieli ultradźwiękowej (10–15 min) i rozcieńczyć do oznaczenia oczyszczoną dejonizowaną wodą. Przefiltrować przez filtr 0,45 μm.

 

Roztwór odniesienia: odmierzyć dokładnie 100 mg α-cyklodekstryny do 10 ml kolby pomiarowej i dodać 8 ml dejonizowanej wody. Rozpuścić całkowicie próbkę w kąpieli ultradźwiękowej i rozcieńczyć do oznaczenia oczyszczoną dejonizowaną wodą.

Chromatografia: płynna kolumna chromatograficzna wyposażona w detektor współczynnika załamania światła i w system rejestracyjny.

Kolumna i opakowanie: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Niemcy) lub podobny.

Długość: 250 mm

Średnica: 4 mm

Temperatura: 40 °C

Faza ruchoma: acetonitryl/woda (67/33, v/v)

Szybkość przepływu: 2,0 ml/min

Objętość iniekcji: 10 μl

Procedura: wstrzyknąć roztwór próbny do chromatografu, zarejestrować chromatogram i zmierzyć pole powierzchni piku alfa-CD. Obliczyć procent alfa-cyklodekstryny w próbie testowej w następujący sposób:

% alfa-cyklodekstryny (suchej substancji) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

gdzie:

As i AR są powierzchniami piku wytworzonymi odpowiednio przez alfa-cyklodekstrynę w roztworze próbnym i w roztworze referencyjnym. Ws i WR są odpowiednio wagą (w mg) próbki testowej i referencyjnej alfa-cyklodekstryny, po skorygowaniu zawartości wody.

γ-cyklodekstryna

Opis/definicja:

Nieredukujący cykliczny sacharyd składający się z ośmiu połączonych wiązaniami α-1,4 członów D-glukopiranozylowych, wytwarzany w wyniku działania glukozylotransferazy cyklodekstrynowej (CGT-aza, WE 2.4.1.19) na skrobię hydrolizowaną. Odzyskiwanie i oczyszczanie γ-cyklodekstryny może być przeprowadzane metodą wytrącania kompleksu γ-cyklodekstryny 8-cykloheksadecen-1-onem, rozpuszczania kompleksu wodą oraz n-dekanem, odpędzania z parą wodną w fazie wodnej i krystalizacji γ-cyklodekstryny z roztworu.

Ciało stałe o strukturze krystalicznej o barwie białej lub prawie białej, praktycznie bezwonne

Nazwy synonimowe: γ-cyklodekstryna, γ-dekstryna, cyklooktaamyloza, cyklomaltooktaoza, γ-cykloamylaza

Nazwa chemiczna: Cyklooktaamyloza

Numer CAS: 17465-86-0

Wzór chemiczny: (C6H10O5)8

Oznaczenie: ≥ 98 % (suchej substancji)

Identyfikacja:

Zakres temperatur topnienia: rozkład w temperaturze ponad 285 °C

Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalna w wodzie; bardzo słabo rozpuszczalna w etanolu

Skręcalność właściwa: [α]D 25: od + 174 do + 180 (roztwór 1 %)

Czystość:

Woda: ≤ 11 %

Pozostałości czynnika kompleksującego (8-cykloheksadecen-1-on (CHDC)): ≤ 4 mg/kg

Pozostałości rozpuszczalnika (n-dekan) ≤ 6 mg/kg

Substancje redukujące: ≤ 0,5 % (w przeliczeniu na glukozę)

Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %

Preparat dekstranu wytwarzany przez Leuconostoc mesenteroides

1.

W postaci proszku:

Węglowodany: 60 % z czego: (dekstran: 50 %, mannitol: 0,5 %, fruktoza: 0,3 %, leukroza: 9,2 %)

Białko: 6,5 %

Lipidy: 0,5 %

Kwas mlekowy: 10 %

Etanol: ilości śladowe

Popiół: 13 %

Wilgotność: 10 %

2.

Postać płynna:

Węglowodany: 12 % z czego: (dekstran: 6,9 %, mannitol: 1,1 %, fruktoza: 1,9 %, leukroza: 2,2 %)

Białko: 2,0 %

Lipidy: 0,1 %

Kwas mlekowy: 2,0 %

Etanol: 0,5 %

Popiół: 3,4 %

Wilgotność: 80 %

Diacyloglicerolowy olej pochodzenia roślinnego

Opis/definicja:

Wytwarzany z glicerolu i kwasów tłuszczowych pochodzących z roślinnych olejów jadalnych, w szczególności z oleju sojowego (Glycine max) lub rzepakowego (Brassica campestris, Brassica napus) z zastosowaniem specjalnego enzymu.

Podział acylogliceroli:

Diacyloglicerole (DAG): ≥ 80 %

1,3-diacyloglicerole (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triacyloglicerole (TAG): ≤ 20 %

Monoacyloglicerole (MAG): ≤ 5,0 %

Skład kwasów tłuszczowych (MAG, DAG, TAG):

Kwas oleinowy (C18:1): 20–65 %

Kwas linolowy (C18:2): 15–65 %

Kwas linolenowy (C18:3): ≤ 15 %

Nasycone kwasy tłuszczowe: ≤ 10 %

Pozostałe:

Liczba kwasowa: ≤ 0,5 mg KOH/g

Wilgotność i substancje lotne: ≤ 0,1 %

Liczba nadtlenkowa: ≤ 1,0 meq/kg

Substancje niezmydlające się: ≤ 2,0 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 1,0 %

MAG: monoacyloglicerole, DAG: diacyloglicerole, TAG: triacyloglicerole

Dihydrokapsjat (DHC)

Opis/definicja:

Dihydrokapsjat jest syntetyzowany w drodze katalizowanej enzymatycznie estryfikacji alkoholu wanililowego i kwasu 8-metylononanowego. Po estryfikacji dihydrokapsjat jest ekstrahowany przy użyciu n-heksanu.

Lepka bezbarwna lub żółta ciecz

Wzór chemiczny: C18 H28 O4

Nr CAS: 205687-03-2

Właściwości fizykochemiczne:

Dihydrokapsjat: > 94 %

Kwas 8-metylononanowy: < 6,0 %

Alkohol wanililowy: < 1,0 %

Inne substancje związane z syntezą: < 2,0 %

Suszony ekstrakt z Lippia citriodora z kultur komórkowych

Opis/definicja: Suszony ekstrakt z kultur komórkowych HTN®Vb Lippia citriodora (Palau) Kunth.

Ekstrakt z kultur komórkowych Echinacea angustifolia

Wyciąg z korzenia Echinacea angustifolia uzyskiwany z kultur tkankowych roślin jest zasadniczo równoważny z wyciągiem z korzenia Echinacea angustifolia uzyskiwanym w mieszaninie etanol-woda miareczkowanej do 4 % echinakozydu.

Olej z Echium plantagineum

Opis/definicja:

Olej ze żmijowca jest bladożółtym produktem otrzymywanym w procesie rafinowania oleju z nasion Echium plantagineum. Kwas stearydynowy: ≥ 10 % w/w kwasów tłuszczowych ogółem

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 2,0 % w/w kwasów tłuszczowych ogółem

Liczba kwasowa: ≤ 0,6 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa: ≤ 5,0 meq O2/kg

Zawartość substancji niezmydlających się: ≤ 2,0 %

Zawartość białka (azot ogółem): ≤ 20 μg/ml

Alkaloidy pirolizydynowe: stężenie niewykrywalne przy granicy wykrywalności wynoszącej 4,0 μg/kg

Galusan epigalokatechiny jako oczyszczony ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis)

Opis/definicja:

Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze), o wysokim stopniu czystości, w postaci drobnego proszku o barwie od białawej do bladoróżowej. Zawiera co najmniej 90 % galusanu epigalokatechiny (EGCG), a jego temperatura topnienia wynosi w przybliżeniu 210–215 °C.

Wygląd: proszek o barwie od białawej do bladoróżowej

Nazwa chemiczna: polifenol 3-galusan (-) epigalokatechiny

Nazwy synonimowe: galusan epigalokatechiny (EGCG)

Nr CAS: 989-51-5

Nazwa INCI: galusan epigalokatechiny

Masa cząsteczkowa: 458,4 g/mol

Strata przy suszeniu: maksymalnie 5,0 %

Metale ciężkie:

Arsen: maksymalnie 3,0 ppm

Ołów: maksymalnie 5,0 ppm

Oznaczenie:

co najmniej 94 % EGCG (w suchej masie)

maksymalnie 0,1 % kofeiny

Rozpuszczalność: EGCG jest dość dobrze rozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu i acetonie

L-ergotioneina

Definicja

Nazwa chemiczna (IUPAC): (2S)-3-(2-tiokso-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-ilo)-2-(trimetyloamonio)-propanian

Wzór chemiczny: C9H15N3O2S

Masa cząsteczkowa: 229,3 Da

Nr CAS: 497-30-3

Parametr

Specyfikacja

Metoda

Wygląd

Biały proszek

Wzrokowa

Skręcalność optyczna

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Polarymetryczna

Czystość chemiczna

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Farm. Eur. 2.2.29]

1H-NMR

Identyfikacja

Zgodna ze strukturą

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

Analiza pierwiastkowa

Pozostałości rozpuszczalników ogółem

(metanol, octan etylu, izopropanol, etanol)

[Farm. Eur. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

Chromatografia gazowa

[Farm. Eur. 01/2008:20424]

Strata przy suszeniu

Norma wewnętrzna < 0,5 %

[Farm. Eur. 01/2008:20232]

Zanieczyszczenia

< 0,8 %

HPLC/GPC lub 1H-NMR

Metale ciężkie b) c)

Ołów

< 3,0 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

Fluorescencja atomowa (Hg)

Kadm

< 1,0 ppm

Rtęć

< 0,1 ppm

Specyfikacje mikrobiologiczne b)

Ogólna liczba żywych bakterii tlenowych (TVAC)

≤ 1 × 103 jtk/g

[Farm. Eur. 01/2011:50104]

Ogólna liczba drożdży i pleśni (TYMC)

≤ 1 × 102 jtk/g

Escherichia coli

brak w 1 g

Farm. Eur.: Farmakopea Europejska; 1H-NMR: jądrowy rezonans magnetyczny protonów; HPLC: wysokosprawna chromatografia cieczowa; GPC: chromatografia żelowa; ICP/AES: atomowa spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej; jtk: jednostki tworzące kolonię

a)

Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H2O)

b)

Analizy przeprowadzane na każdej partii

c)

Najwyższe dopuszczalne poziomy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006.

Etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza(III)

Opis/definicja:

Etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza(III) jest żółtobrązowym, sypkim proszkiem bez zapachu, o czystości chemicznej przekraczającej 99 % (w/w). Dobrze rozpuszcza się w wodzie.

Wzór chemiczny: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O

Właściwości chemiczne:

pH roztworu 1 %: 3,5–5,5

Żelazo: 12,5–13,5 %

Sód: 5,5 %

Woda: 12,8 %

Substancje organiczne (CHNO): 68,4 %

EDTA – kwas etylenodiaminotetraoctowy: 65,5–70,5 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,1 %

Kwas nitrylotrioctowy: ≤ 0,1 %

Fosforan amonowy żelaza(II)

Opis/definicja:

Fosforan amonowy żelaza(II) to miałki, szarozielony proszek, praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach mineralnych.

Nr CAS: 10101-60-7

Wzór chemiczny: FeNH4PO4

Właściwości chemiczne:

pH 5 % zawiesiny w wodzie: 6,8–7,8

Żelazo (całkowite): ≥ 28 %

Żelazo(II): 22–30 % (w/w)

Żelazo(III): ≤ 7,0 % (w/w)

Amoniak: 5–9 % (w/w)

Woda: ≤ 3,0 %

Peptydy z ryb Sardinops sagax

Opis/definicja:

Nowy składnik żywności jest mieszaniną peptydów otrzymywaną w procesie katalizowanej proteazami hydrolizy alkalicznej mięśni ryb (Sardinops sagax), po której następuje izolacja frakcji peptydowych metodą chromatografii kolumnowej, zagęszczanie w próżni i suszenie rozpyłowe.

Proszek w kolorze białym o żółtawym odcieniu

Peptydy (*) (peptydy krótkołańcuchowe, dipeptydy i tripeptydy o masie cząsteczkowej mniejszej niż 2 kDa): ≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptyd): 0,1–0,16 g/100 g

Popiół: ≤ 10 g/100 g

Wilgotność: ≤ 8 g/100 g

(*)

Metoda Kjeldahla

Flawonoidy z lukrecji gładkiej Glycyrrhiza glabra

Opis/definicja:

Flawonoidy uzyskiwane z korzeni lub kłączy Glycyrrhiza glabra L. poddaje się ekstrakcji etanolem, po której dokonuje się kolejnej ekstrakcji uzyskanego wyciągu etanolowego trójglicerydami o łańcuchach średniej długości. Jest to ciecz o ciemnobrązowej barwie zawierająca od 2,5 do 3,5 % glabrydyny.

Wilgotność: < 0,5 %

Popiół: < 0,1 %

Liczba nadtlenkowa: < 0,5 meq/kg

Glabrydyna: 2,5–3,5 % tłuszczu

Kwas glicyryzynowy: < 0,005 %

Tłuszcz, w tym substancje typu polifenoli: ≥ 99 %

Białko: < 0,1 %

Węglowodany: niewykrywalne

Ekstrakt fukoidanu z wodorostów Fucus vesiculosus

Opis/definicja:

Fukoidan z wodorostów Fucus vesiculosus jest ekstrahowany z zastosowaniem ekstrakcji wodnej w roztworze kwasowym i procesów filtrowania bez użycia rozpuszczalników organicznych. Powstający w ten sposób ekstrakt jest zatężany i suszony do uzyskania ekstraktu fukoidanu o następującej specyfikacji:

 

Proszek o barwie od białawej do brązowej

 

Zapach i smak: mdły

 

Wilgotność: < 10 % (105 °C przez 2 godziny)

 

Wartość pH: 4,0–7,0 (zawiesina 1 % w temperaturze 25 °C)

Metale ciężkie:

Arsen (nieorganiczny): < 1,0 ppm

Kadm: < 3,0 ppm

Ołów: < 2,0 ppm

Rtęć: < 1,0 ppm

Kryteria mikrobiologiczne:

Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych: < 10 000 jtk/g

Ogólna liczba drożdży i pleśni: < 100 jtk/g

Ogólna liczba enterobakterii: brak/g

Escherichia coli: brak/g

Salmonella: brak/10 g

Staphylococcus aureus: brak/g

Skład dwóch dozwolonych rodzajów ekstraktów w oparciu o poziom fukoidanu:

 

Ekstrakt 1:

 

Fukoidan: 75–95 %

 

Alginat: 2,0–5,5 %

 

Polifloroglucynol: 0,5–15 %

 

Mannitol: 1–5 %

 

Sole naturalne / Wolne minerały: 0,5–2,5 %

 

Pozostałe węglowodany: 0,5–1,0 %

 

Białko: 2,0–2,5 %

 

Ekstrakt 2:

 

Fukoidan: 60–65 %

 

Alginat: 3,0–6,0 %

 

Polifloroglucynol: 20–30 %

 

Mannitol: < 1,0 %

 

Sole naturalne / Wolne minerały: 0,5–2,0 %

 

Pozostałe węglowodany: 0,5–2,0 %

 

Białko: 2,0–2,5 %

Ekstrakt fukoidanu z wodorostów Undaria pinnatifida

Opis/definicja:

Fukoidan z wodorostów Undaria pinnatifida jest ekstrahowany z zastosowaniem ekstrakcji wodnej w roztworze kwasowym i procesów filtrowania bez użycia rozpuszczalników organicznych. Powstający w ten sposób ekstrakt jest zatężany i suszony do uzyskania ekstraktu fukoidanu o następującej specyfikacji:

 

Proszek o barwie od białawej do brązowej

 

Zapach i smak: mdły

 

Wilgotność: < 10 % (105 °C przez 2 godziny)

 

Wartość pH: 4,0–7,0 (zawiesina 1 % w temperaturze 25 °C)

Metale ciężkie:

Arsen (nieorganiczny): < 1,0 ppm

Kadm: < 3,0 ppm

Ołów: < 2,0 ppm

Rtęć: < 1,0 ppm

Dane mikrobiologiczne:

Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych: < 10 000 jtk/g

Ogólna liczba drożdży i pleśni: < 100 jtk/g

Ogólna liczba enterobakterii: brak/g

Escherichia coli: brak/g

Salmonella: brak/10 g

Staphylococcus aureus: brak/g

Skład dwóch dozwolonych rodzajów ekstraktów w oparciu o poziom fukoidanu:

 

Ekstrakt 1:

 

Fukoidan: 75–95 %

 

Alginat: 2,0–6,5 %

 

Polifloroglucynol: 0,5–3,0 %

 

Mannitol: 1–10 %

 

Sole naturalne / Wolne minerały: 0,5–1,0 %

 

Pozostałe węglowodany: 0,5–2,0 %

 

Białko: 2,0–2,5 %

 

Ekstrakt 2:

 

Fukoidan: 50–55 %

 

Alginat: 2,0–4,0 %

 

Polifloroglucynol: 1,0–3,0 %

 

Mannitol: 25–35 %

 

Sole naturalne / Wolne minerały: 8–10 %

 

Pozostałe węglowodany: 0,5–2,0 %

 

Białko: 1,0–1,5 %

2′-fukozylolaktoza

(syntetyczna)

Definicja:

Nazwa chemiczna: α-l-fukopiranozylo-(1→2)-β-d-galaktopiranozylo-(1→4)-d-glukopiranoza

Wzór chemiczny: C18H32O15

Nr CAS: 41263-94-9

Masa cząsteczkowa: 488,44 g/mol

Opis:

2′-fukozylolaktoza jest proszkiem o barwie od białej do białawej, wytwarzanym w procesie syntezy chemicznej i izolowanym przez krystalizację.

Czystość:

2′-fukozylolaktoza: ≥ 95 %

D-laktoza: ≤ 1,0 w/w %

L-fukoza: ≤ 1,0 w/w %

Izomery difukozylo-d-laktozy: ≤ 1,0 w/w %

2′-fukozylo-d-laktuloza: ≤ 0,6 w/w %

pH (20 °C, roztwór 5 %) 3,2–7,0

Woda (%): ≤ 9,0 %

Popiół siarczanowy: ≤ 0,2 %

Kwas octowy: ≤ 0,3 %

Pozostałości rozpuszczalników (metanolu, 2-propanolu, octanu metylu, acetonu): ≤ 50,0 mg/kg pojedynczo, ≤ 200,0 mg/kg w połączeniu

Pozostałości białek: ≤ 0,01 %

Metale ciężkie:

Pallad: ≤ 0,1 mg/kg

Nikiel: ≤ 3,0 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba bakterii tlenowych mezofilnych: ≤ 500 jtk/g

Drożdże i pleśń: ≤ 10 jtk/g

Pozostałości endotoksyn: ≤ 10 jednostek endotoksyny (EU)/mg

2′-fukozylolaktoza

(źródło mikrobiologiczne)

Definicja:

Nazwa chemiczna: α-l-fukopiranozylo-(1→2)-β-D-galaktopiranozylo-(1→4)-D-glukopiranoza

Wzór chemiczny: C18H32O15

Nr CAS: 41263-94-9

Masa cząsteczkowa: 488,44 g/mol

Źródło:

zmodyfikowany genetycznie szczep Escherichia coli K-12

Źródło:

zmodyfikowany genetycznie szczep Escherichia coli BL21

Opis:

2′-fukozylolaktoza jest krystalicznym proszkiem o barwie od białej do białawej, wytwarzanym w procesie mikrobiologicznym. 2′-fukozylolaktoza jest izolowana przez krystalizację.

Czystość:

2′-fukozylolaktoza: ≥ 94 %

D-laktoza: ≤ 3,0 %

L-fukoza: ≤ 1,0

Difukozylo-D-laktoza: ≤ 1,0 %

2′-fukozylo-D-laktuloza: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, roztwór 5 %) 3,2–5,0

Woda: ≤ 5,0 %

Popiół siarczanowy: ≤ 1,5 %

Kwas octowy: ≤ 1,0 %

Pozostałości białek: ≤ 0,01 %

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba bakterii tlenowych mezofilnych: ≤ 500 jtk/g

Drożdże: ≤ 10 jtk/g

Pleśnie: ≤ 100 jtk/g

Endotoksyny: ≤ 10 jednostek endotoksyny (EU)/mg

Opis:

2′-fukozylolaktoza jest proszkiem o barwie od białej do białawej, a wodny roztwór jej płynnego koncentratu (45 % ± 5 % w/v) jest bezbarwnym lub żółtawym klarownym roztworem wodnym. 2′-fukozylolaktoza jest wytwarzana w procesie mikrobiologicznym. 2′-fukozylolaktoza jest izolowana przez suszenie rozpyłowe.

Czystość:

2′-fukozylolaktoza: ≥ 90 %

Laktoza: ≤ 5,0 %

Fukoza: ≤ 3,0 %

3-fukozylolaktoza: ≤ 5,0 %

Fukozylogalaktoza: ≤ 3,0 %

Difukozylolaktoza: ≤ 5,0 %

Glukoza: ≤ 3,0 %

Galaktoza: ≤ 3,0 %

Woda: ≤ 9,0 % (proszek)

Popiół siarczanowy: ≤ 0,5 % (proszek i płyn)

Pozostałości białek: ≤ 0,01 % (proszek i płyn)

Metale ciężkie:

Ołów: ≤ 0,02 mg/kg (proszek i płyn)

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg (proszek i płyn)

Kadm: ≤ 0,1 mg/kg (proszek i płyn)

Rtęć: ≤ 0,5 mg/kg (proszek i płyn)

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba drobnoustrojów: ≤ 104 jtk/g (proszek), ≤ 5 000 jtk/g (płyn)

Drożdże i pleśń: ≤ 100 jtk/g (proszek); ≤ 50 jtk/g (płyn)

Enterobacteriaceae/Bakterie z grupy coli: brak w 11 g (proszek i płyn)

Salmonella: wynik ujemny/100 g (proszek), wynik ujemny/200 ml (płyn)

Cronobacter: wynik ujemny/100 g (proszek), wynik ujemny/200 ml (płyn)

Endotoksyny: ≤ 100 EU/g (proszek), ≤ 100 EU/ml (płyn)

Aflatoksyna M1: ≤ 0,025 μg/kg (proszek i płyn)

Galaktooligosacharydy

Opis/definicja:

Galaktooligosacharydy wytwarzane są z laktozy mleka w procesie enzymatycznym z zastosowaniem β-galaktozydaz pochodzących z Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum i Bacillus circulans.

GOS: co najmniej 46 % suchej masy (s.m.)

Laktoza: maksymalnie 40 % s.m.

Glukoza: maksymalnie 22 % s.m.

Galaktoza: co najmniej 0,8 % s.m.

Popiół: maksymalnie 4,0 % s.m.

Białko: maksymalnie 4,5 % s.m.

Azotyny: maksymalnie 2 mg/kg

Glukozamina HCl z Aspergillus niger i zmodyfikowanego genetycznie szczepu E. Coli K12

Biały, krystaliczny, bezwonny proszek

Wzór cząsteczkowy: C6H13NO5 · HCl

Masa cząsteczkowa: 215,63 g/mol

Chlorowodorek D-glukozaminy 98,0–102,0 % wzorca odniesienia (HPLC)

Skręcalność właściwa od + 70,0° do + 73,0°

Siarczan glukozaminy KCl z Aspergillus niger i zmodyfikowanego genetycznie szczepu E. Coli K12

Biały, krystaliczny, bezwonny proszek

Wzór cząsteczkowy: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

Masa cząsteczkowa: 605,52 g/mol

Siarczan D-glukozaminy 2KCl 98,0–102,0 % wzorca odniesienia (HPLC)

Skręcalność właściwa + 50,0° do + 52,0°

Siarczan glukozaminy NaCl z Aspergillus niger i zmodyfikowanego genetycznie szczepu E. Coli K12

Biały, krystaliczny, bezwonny proszek

Wzór cząsteczkowy: (C6H14NO5)2SO4 · 2NACL

Masa cząsteczkowa: 573,31 g/mol

Chlorowodorek D-glukozaminy: 98–102 % wzorca odniesienia (HPLC)

Skręcalność właściwa: od + 52° do + 54°

Guma guar

Opis/definicja:

Rodzima guma guar to mielone bielmo nasion naturalnych odmian rośliny guar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (rodzina Leguminosae). Zawiera polisacharyd o dużej masie cząsteczkowej, złożony głównie z jednostek galaktopiranozowych i mannopiranozowych, połączonych wiązaniami glikozydowymi, które mogą być opisane chemicznie jako galaktomannan (zawartość galaktomannanu wynosi nie mniej niż 75 %).

Wygląd: Proszek o barwie od białej do żółtawej

Masa cząsteczkowa: 50 000 –8 000 000 daltonów

Numer CAS: 9000-30-0

Numer EINECS: 232-536-8

Czystość: Jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 231/2012 ustanawiającym specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (7) oraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/175 z dnia 5 lutego 2015 r. ustanawiającym, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami, szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu gumy guar pochodzącej lub wysłanej z Indii (8).

Własności fizykochemiczne:

 

Proszek

Okres trwałości: 2 lata

Barwa: biała

Zapach: lekki

Przeciętna średnica cząstek: 60–70 μm

Wilgotność: maksymalnie 15 %

Lepkość (*) po 1 godzinie —

Lepkość (*) po 2 godzinach: co najmniej 3 600 mPa.s

Lepkość (*) po 24 godzinach: co najmniej 4 000 mPa.s

Rozpuszczalność: rozpuszczalny w gorącej i zimnej wodzie

pH dla 10g/l, w temp. 25 °C: 6–7,5

 

Płatki

Okres przydatności: 1 rok

Barwa: biała/biaława, brak lub niewielka liczba czarnych plamek

Zapach: lekki

Przeciętna średnica cząstek: 1–10 mm

Wilgotność: maksymalnie 15 %

Lepkość (*) po 1 godzinie: co najmniej 3 000 mPa.s

Lepkość (*) po 2 godzinach —

Lepkość (*) po 24 godzinach —

Rozpuszczalność: rozpuszczalne w gorącej i zimnej wodzie

pH dla 10g/l, w temp. 25 °C: 5–7,5

(*)

Pomiary lepkości przeprowadza się w następujących warunkach: 1 %, 25 °C, 20 rpm

Poddane obróbce termicznej produkty mleczne fermentowane za pomocą Bacteroides xylanisolvens

Opis/definicja:

Poddane obróbce termicznej produkty mleczne są wytwarzane z wykorzystaniem Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) jako kultury starterowej.

Mleko częściowo odtłuszczone (1,5–1,8 % tłuszczu) i mleko odtłuszczone (0,5 % tłuszczu lub mniej) jest pasteryzowane lub poddawane działaniu bardzo wysokiej temperatury przed rozpoczęciem fermentacji za pomocą Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Powstały w ten sposób fermentowany produkt mleczny jest homogenizowany, a następnie poddawany obróbce termicznej w celu inaktywowania Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Produkt końcowy nie zawiera żywotnych komórek Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (*).

(*)

Zmieniona norma DIN EN ISO 21528-2.

Hydroksytyrozol

Opis/definicja:

Hydroksytyrozol jest lepką cieczą o barwie bladożółtej uzyskiwaną w drodze syntezy chemicznej

Wzór cząsteczkowy: C8H10O3

Masa cząsteczkowa: 154,6 g/mol

Nr CAS: 10597-60-1

Wilgotność ≤ 0,4 %

Zapach: charakterystyczny

Smak: lekko gorzki

Rozpuszczalność (w wodzie): miesza się z wodą

pH: 3,5–4,5

Współczynnik załamania światła: 1,571–1,575

Czystość:

Hydroksytyrozol: ≥ 99 %

Kwas octowy: ≤ 0,4 %

Octan hydroksytyrozolu: ≤ 0,3 %

Suma alkoholu homowanilinowego, alkoholu izo-homowanilinowego oraz 3-metoksy-4-hydroksyfenyloglikolu: ≤ 0,3 %

Metale ciężkie

Ołów: ≤ 0,03 mg/kg

Kadm: ≤ 0,01 mg/kg

Rtęć: ≤ 0,01 mg/kg

Pozostałości rozpuszczalników

Octan etylu: ≤ 25,0 mg/kg

Izopropanol: ≤ 2,50 mg/kg

Metanol: ≤ 2,00 mg/kg

Tetrahydrofuran: ≤ 0,01 mg/kg

Białko opóźniające zamarzanie typu III HPLC 12

Opis/definicja:

Preparat białka opóźniającego zamarzanie (ISP) jest jasnobrązowym płynem wytwarzanym w drodze fermentacji wgłębnej genetycznie zmodyfikowanego szczepu spożywczych drożdży piwnych (Saccharomyces cerevisiae), do których genomu został wprowadzony syntetyczny gen kodujący ISP. W wyniku ekspresji genu białko jest tworzone i wydzielane do pożywki, z której następnie jest odseparowywane od komórek drożdży przy użyciu mikrofiltracji i zagęszczane w drodze ultrafitracji. W efekcie żadne komórki drożdży nie trafiają – ani wprost, ani też w zmienionej formie – do preparatu ISP. W skład preparatu ISP wchodzą ISP naturalne, ISP glikozylowane oraz białka i peptydy drożdży i cukrów, jak również kwasy i sole powszechnie występujące w żywności. Koncentrat stabilizowany jest roztworem buforowym kwasu cytrynowego o stężeniu 10 mM.

Oznaczenie: ≥ 5 g/l czynnego ISP

pH: 2,5–3,5

Popiół: ≤ 2,0 %

DNA: niewykrywalne

Ekstrakt wodny z suszonych liści Ilex guayusa

Opis/definicja:

Ciemnobrązowy płyn Ekstrakty wodne z suszonych liści Ilex guayusa

Skład:

Białko: < 0,1 g/100 ml

Tłuszcz: < 0,1 g/100 ml

Węglowodany: 0,2–0,3 g/100 ml

Cukry ogółem: < 0,2 g/100 ml

Kofeina: 19,8–57,7 mg/100 ml

Teobromina: 0,14–2,0 mg/100 ml

Kwasy chlorogenowe: 9,9–72,4 mg/100 ml

Izomaltooligosacharydy

Proszek:

Rozpuszczalność (w wodzie) (%): > 99

Glukoza (% w przeliczeniu na suchą masę): ≤ 5,0

Izomaltoza + DP3 do DP9 (% w przeliczeniu na suchą masę): ≥ 90

Wilgotność (%): ≤ 4,0

Popiół siarczanowy (g/100 g): ≤ 0,3

Metale ciężkie:

Ołów (mg/kg): ≤ 0,5

Arsen (mg/kg): ≤ 0,5

Syrop:

Całkowita zawartość substancji stałych (g/100 g): > 75

Glukoza (% w przeliczeniu na suchą masę): ≤ 5,0

Izomaltoza + DP3 do DP9 (% w przeliczeniu na suchą masę): ≥ 90

pH: 4–6

Popiół siarczanowy (g/100 g): ≤ 0,3

Metale ciężkie:

Ołów (mg/kg): ≤ 0,5

Arsen (mg/kg): ≤ 0,5

Izomaltuloza

Opis/definicja:

Disacharyd redukujący składający się z jednej cząsteczki glukozy i jednej cząsteczki fruktozy połączonych wiązaniem glikozydowym α-1,6. Otrzymywana z sacharozy w procesie enzymatycznym. Artykułem handlowym jest monohydrat. Wygląd: praktycznie bezwonna, białe lub prawie białe kryształki o słodkim smaku

Nazwa chemiczna: 6-O-α-D-glukopiranozylo-D-fruktofuranoza, monohydrat

Nr CAS: 13718-94-0

Wzór chemiczny: C12H22O11 · H2O

Wzór strukturalny

Image

Masa cząsteczkowa: 360,3 (monohydrat)

Czystość:

Oznaczenie: ≥ 98 % w przeliczeniu na suchą masę

Strata przy suszeniu: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 godzin)

Metale ciężkie:

Ołów: ≤ 0,1 mg/kg

Badanie techniką absorpcji atomowej dostosowaną do określonego poziomu. Wybór wielkości próby i metody przygotowania próby może opierać się na zasadach metody opisanej w FNP 5 (*), „Instrumentalne metody”.

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials. (JECFA) 1991, str. 322 Angielski – ISBN 92-5-102991-1.

Laktitol

Opis/definicja:

Krystaliczny proszek lub bezbarwny roztwór wytwarzany w wyniku katalitycznego uwodornienia laktozy. Produkty krystaliczne występują w postaci bezwodnej, jednowodzianów i dwuwodzianów. Jako katalizator stosowany jest nikiel.

Nazwa chemiczna: 4-O-β-D-galaktopiranozylo-D-glucitol

Wzór chemiczny: C12H24O11

Masa cząsteczkowa: 344,31 g/mol

Nr CAS: 585-86-4

Czystość:

Rozpuszczalność (w wodzie): bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie

Skręcalność właściwa: [α] D20 = + 13° do + 16°

Oznaczenie: ≥ 95 % s.m. (s.m. – wyrażone w przeliczeniu na suchą masę)

Woda: ≤ 10,5 %

Pozostałe poliole: ≤ 2,5 % s.m.

Cukry redukujące: ≤ 0,2 % s.m.

Chlorki: ≤ 100 mg/kg s.m.

Siarczany: ≤ 200 mg/kg s.m.

Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 % s.m.

Nikiel: ≤ 2,0 mg/kg s.m.

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg s.m.

Ołów: ≤ 1,0 mg/kg s.m.

Lakto-N-neotetraoza

(syntetyczna)

Definicja:

Nazwa chemiczna: β-d-galaktopiranozylo-(1→4)-2-acetamido-2-deoksy-β-d-glukopiranozylo-(1→3)-β-d-galaktopiranozylo-(1→4)-d-glukopiranoza

Wzór chemiczny: C26H45NO21

Nr CAS: 13007-32-4

Masa cząsteczkowa: 707,63 g/mol

Opis:

Lakto-N-neotetraoza jest proszkiem o barwie od białej do białawej. Jest wytwarzana w procesie syntezy chemicznej i izolowana przez krystalizację.

Czystość:

Oznaczenie (bez wody): ≥ 96 %

D-laktoza: ≤ 1,0 %

Lakto-N-trioza II: ≤ 0,3 %

Izomer fruktozy lakto-N-neotetraozy: ≤ 0,6 %

pH (20 °C, roztwór 5 %) 5,0–7,0

Woda: ≤ 9,0 %

Popiół siarczanowy: ≤ 0,4 %

Kwas octowy: ≤ 0,3 %

Pozostałości rozpuszczalników (metanolu, 2-propanolu, octanu metylu, acetonu): ≤ 50 mg/kg pojedynczo, ≤ 200 mg/kg w połączeniu

Pozostałości białek: ≤ 0,01 %

Pallad: ≤ 0,1 mg/kg

Nikiel: ≤ 3,0 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba bakterii tlenowych mezofilnych: ≤ 500 jtk/g

Drożdże: ≤ 10 jtk/g

Pleśnie: ≤ 10 jtk/g

Pozostałości endotoksyn: ≤ 10 jednostek endotoksyny (EU)/mg

Lakto-N-neotetraoza

(źródło mikrobiologiczne)

Definicja:

Nazwa chemiczna: β-d-galaktopiranozylo-(1→4)-2-acetamido-2-deoksy-β-d-glukopiranozylo-(1→3)-β-d-galaktopiranozylo-(1→4)-d-glukopiranoza

Wzór chemiczny: C26H45NO21

Nr CAS: 13007-32-4

Masa cząsteczkowa: 707,63 g/mol

Źródło:

zmodyfikowany genetycznie szczep Escherichia coli K-12

Opis:

Lakto-N-neotetraoza jest krystalicznym proszkiem o barwie od białej do białawej, wytwarzanym w procesie mikrobiologicznym. Lakto-N-neotetraoza jest izolowana przez krystalizację.

Czystość:

Oznaczenie (bez wody): ≥ 92 %

D-laktoza: ≤ 3,0 %

Lakto-N-trioza II: ≤ 3,0 %

Para-lakto-N-neoheksaoza: ≤ 3,0 %

Izomer fruktozy lakto-N-neotetraozy: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, roztwór 5 %) 4,0-7,0

Woda: ≤ 9,0 %

Popiół siarczanowy: ≤ 0,4 %

Pozostałości rozpuszczalników (metanol): ≤ 100 mg/kg

Pozostałości białek: ≤ 0,01 %

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba bakterii tlenowych mezofilnych: ≤ 500 jtk/g

Drożdże: ≤ 10 jtk/g

Pleśnie: ≤ 10 jtk/g

Pozostałości endotoksyn: ≤ 10 jednostek endotoksyny (EU)/mg

Wyciąg z liści lucerny Medicago sativa

Opis/definicja:

Lucerna (Medicago sativa L.) jest przetwarzana w ciągu 2 godzin po zebraniu. Jest siekana i miażdżona. Przepuszczanie lucerny przez prasę do wyciskania oleju pozwala oddzielić sok (10 % suchej masy) od włóknistych pozostałości. Sucha masa tego soku zawiera ok. 35 % surowego białka. Wyciśnięty sok (pH 5,8–6,2) jest zobojętniany. Wstępne ogrzewanie i wstrzykiwanie pary wodnej powoduje koagulację białek związanych z barwnikami karotenoidowymi i chlorofilowymi. Osad białkowy jest oddzielany metodą wirowania, a następnie suszony. Po dodaniu kwasu askorbinowego koncentrat białkowy z lucerny jest granulowany i przechowywany w atmosferze gazu obojętnego lub w niskiej temperaturze.

Skład:

Białko: 45–60 %

Tłuszcz: 9–11 %

Wolne węglowodany (błonnik rozpuszczalny): 1–2 %

Polisacharydy (błonnik nierozpuszczalny) 11–15 %

w tym celuloza: 2–3 %

Minerały: 8–13 %

Saponiny: ≤ 1,4 %

Izoflawony: ≤ 350 mg/kg

Kumestrol: ≤ 100 mg/kg

Fityniany: ≤ 200 mg/kg

L-kanawanina: ≤ 4,5 mg/kg

Likopen

Opis/definicja:

Likopen syntetyczny otrzymuje się poddając kondensacji Wittiga syntetyczne produkty pośrednie wykorzystywane powszechnie do produkcji innych karotenoidów stosowanych w żywności. Likopen syntetyczny składa się z likopenu, w co najmniej 96 %, oraz z niewielkich ilości innych pokrewnych składników karotenoidowych. Likopen dostępny jest w formie proszku w odpowiedniej matrycy lub w postaci dyspersji olejowej. Jego barwa jest ciemnoczerwona lub czerwono-fioletowa. Należy zapewnić ochronę antyoksydacyjną.

Nazwa chemiczna: Likopen

Nr CAS: 502-65-8 (likopen z samych trans-izomerów)

Wzór chemiczny: C40H56

Masa cząsteczkowa: 536,85 Da

Likopen z Blakeslea trispora

Opis/definicja:

Oczyszczony likopen z Blakeslea trispora składa się z co najmniej 95 % likopenu i nie więcej niż 5 % innych karotenoidów. Dostępny jest w formie proszku w odpowiedniej matrycy lub w postaci dyspersji olejowej. Jego barwa jest ciemnoczerwona lub czerwono-fioletowa. Należy zapewnić ochronę antyoksydacyjną.

Nazwa chemiczna: likopen

Nr CAS: 502-65-8 (likopen z samych trans-izomerów)

Wzór chemiczny: C40H56

Masa cząsteczkowa: 536,85 Da

Likopen z pomidorów

Opis/definicja:

Oczyszczony likopen z pomidorów (Lycopersicon esculantum L.) składa się z co najmniej 95 % likopenu i nie więcej niż 5 % innych karotenoidów. Dostępny jest w formie proszku w odpowiedniej matrycy lub w postaci dyspersji olejowej. Jego barwa jest ciemnoczerwona lub czerwono-fioletowa. Należy zapewnić ochronę antyoksydacyjną.

Nazwa chemiczna: likopen

Nr CAS: 502-65-8 (likopen z samych trans-izomerów)

Wzór chemiczny: C40H56

Masa cząsteczkowa: 536,85 Da

Oleożywica likopenowa z pomidorów

Opis/definicja:

Oleożywicę likopenową z pomidorów otrzymuje się przez ekstrakcję rozpuszczalnikową dojrzałych pomidorów (Lycopersicon esculentum Mill.) z późniejszym usunięciem rozpuszczalnika. Ma ona postać czerwonej do ciemnobrązowej, lepkiej, przejrzystej cieczy.

Likopen ogółem: 5–15 %

Z tego trans-likopen: 90–95 %

Karotenoidy ogółem (liczone jako likopen): 6,5–16,5 %

Inne karotenoidy: 1,75 %

(fitoen/fitofluen/β-karoten): (0,5–0,75/0,4–0,65/0,2–0,35 %)

Tokoferole ogółem: 1,5–3,0 %

Substancje niezmydlające się: 13–20 %

Kwasy tłuszczowe ogółem: 60–75 %

Woda (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

Cytrynian jabłczan magnezu

Opis/definicja:

Cytrynian jabłczan magnezu ma postać amorficznego proszku o barwie białej do żółtawobiałej.

Wzór chemiczny: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Nazwa chemiczna: di-(2-hydroksybutanodionian)-di-(2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylan) pentamagnezu

Nr CAS: 1259381-40-2

Masa cząsteczkowa: 763,99 daltona (postać bezwodna)

Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalny w wodzie (około 20 g w 100 ml)

Opis stanu fizycznego: amorficzny proszek

Oznaczenie magnezu: 12,0–15,0 %

Strata przy suszeniu (120 °C/4 godziny): ≤ 15 %

Barwa (postać stała): biała do żółtawobiałej

Barwa (roztwór wodny 20 %): bezbarwny lub żółtawy

Wygląd (roztwór wodny 20 %): klarowny roztwór

pH (roztwór wodny 20 %): około 6,0

Zanieczyszczenia:

Chlorek: ≤ 0,05 %

Siarczan: ≤ 0,05 %

Arsen: ≤ 3,0 ppm

Ołów: ≤ 2,0 ppm

Kadm: ≤ 1 ppm

Rtęć: ≤ 0,1 ppm

Ekstrakt z kory magnolii

Opis/definicja:

Ekstrakt z kory magnolii jest uzyskiwany z kory rośliny Magnolia officinalis L. i wytwarzany z zastosowaniem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Kora jest płukana i suszona w piecu w celu zmniejszenia zawartości wilgoci, a następnie kruszona i poddawana ekstrakcji z użyciem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Ekstrakt rozpuszcza się w etanolu o jakości medycznej i ponownie krystalizuje, aby otrzymać ekstrakt z kory magnolii.

Ekstrakt z kory magnolii zawiera głównie dwa składniki fenolowe: magnolol i honokiol.

Wygląd: jasnobrązowawy proszek

Czystość:

Magnolol: ≥ 85,2 %

Honokiol: ≥ 0,5 %

Magnolol i honokiol: ≥ 94 %

Eudesmol ogółem: ≤ 2 %

Wilgotność: 0,50 %

Metale ciężkie:

Arsen (ppm): ≤ 0,5

Ołów (ppm): ≤ 0,5

Eugenol metylowy (ppm): ≤ 10

Tubokuraryna (ppm): ≤ 2,0

Alkaloidy ogółem (ppm): ≤ 100

Olej z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się

Opis/definicja:

Olej z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jest wytwarzany w procesie destylacji próżniowej i różni się od rafinowanego oleju z zarodków kukurydzy pod względem stopnia skoncentrowania substancji niezmydlających się (1,2 g w rafinowanym oleju z zarodków kukurydzy, 10 g w „oleju z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się”).

Czystość:

Substancje niezmydlające się: > 9,0 g/100 g

Tokoferole: ≥ 1,3 g/100 g

α-tokoferol (%): 10–25 %

β-tokoferol (%): < 3,0 %

γ-tokoferol (%): 68–89 %

δ-tokoferol (%): < 7,0 %

Sterole, alkohole trójterpenowe, metylosterole: > 6,5 g/100 g

Kwasy tłuszczowe w triglicerydach:

Kwas palmitynowy: 10,0–20,0 %

Kwas stearynowy: < 3,3 %

Kwas oleinowy: 20,0–42,2 %

Kwas linolowy: 34,0–65,6 %

Kwas linolenowy: < 2,0 %

Liczba kwasowa: ≤ 6,0 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa: ≤ 10 mEq O2/kg

Metale ciężkie:

Żelazo (Fe): < 1 500 μg/kg

Miedź (Cu): < 100 μg/kg

Zanieczyszczenia:

Policykliczne węglowodory aromatyczne (PAH) Benzo(a)piren: < 2 μg/kg

Aby zagwarantować, że w procesie produkcji „oleju z zarodków kukurydzy bogatego w substancje niezmydlające się” nie dojdzie do wzbogacenia policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH), konieczne jest poddanie go działaniu aktywnego węgla.

Metyloceluloza

Opis/definicja:

Metyloceluloza to celuloza uzyskiwana bezpośrednio z naturalnych odmian roślin włóknistych i częściowo eteryfikowana grupami metylowymi.

Nazwa chemiczna: eter metylowy celulozy

Wzór chemiczny: Polimery zawierają podstawione jednostki anhydroglukozy o następującym wzorze ogólnym:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), gdzie R1, R2, R3 mogą być następujące:

H

CH3 lub

CH2CH3

Masa cząsteczkowa: makrocząsteczki: od około 20 000 (n około100) do około 380 000 g/mol (n około 2 000 )

Oznaczenie: zawiera nie mniej niż 25 % i nie więcej niż 33 % grup metoksylowych (-OCH3) oraz nie więcej niż 5 % grup hydroksyetoksylowych (-OCH2CH2OH)

Lekko higroskopijny, ziarnisty lub włóknisty proszek o barwie białej, jasnożółtawej bądź szarawej, bez smaku i bez zapachu

Rozpuszczalność: pęcznieje w wodzie, tworząc przejrzysty do opalizującego, lepki roztwór koloidalny. Nierozpuszczalna w etanolu, eterze i chloroformie. Rozpuszczalna w kwasie octowym lodowatym.

Czystość:

Strata przy suszeniu: ≤ 10 % (105 °C, 3 godzin)

Popiół siarczanowy: ≤ 1,5 % określony przy 800 ± 25 °C

pH: ≥ 5,0 i ≤ 8,0 (roztwór koloidalny 1 %)

Metale ciężkie:

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg

Ołów: ≤ 2,0 mg/kg

Rtęć: ≤ 1,0 mg/kg

Kadm: ≤ 1,0 mg/kg

Sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego

Opis/definicja:

Nazwa chemiczna: Sól glukozaminowa kwasu N-[4-[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-heksahydro-5-metylo-4-okso-6-pterydynylo]metyloamino]benzoilo]-L-glutaminowego

Wzór chemiczny: C32H51N9O16

Masa cząsteczkowa: 817,80 g/mol (postać bezwodna)

Nr CAS: 1181972-37-1

Wygląd: proszek o zabarwieniu kremowym do jasnobrązowego

Czystość:

Czystość diastereoizomeryczna: Co najmniej 99 % kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego

Oznaczenie glukozaminy: 34–46 % w przeliczeniu na suchą masę

Oznaczenie kwasu 5-metylotetrahydrofoliowego: 54–59 % w przeliczeniu na suchą masę

Woda: ≤ 8,0 %

Metale ciężkie:

Ołów: ≤ 2,0 ppm

Kadm: ≤ 1,0 ppm

Rtęć: ≤ 0,1 ppm

Arsen: ≤ 2,0 ppm

Bor: ≤ 10 ppm

Kryteria mikrobiologiczne:

Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych: ≤ 100 jtk/g

Drożdże i pleśń: ≤ 100 jtk/g

Escherichia coli: brak w 10 g

Monometylosilanetriol (krzem organiczny)

Opis/definicja:

Nazwa chemiczna: Silanetriol, 1-metylo-

Wzór chemiczny: CH6O3Si

Masa cząsteczkowa: 94,14 g/mol

Nr CAS: 2445-53-6

Czystość:

Postać użytkowa krzemu organicznego (monometylosilanetriolu) (roztwór wodny):

Kwasowość (pH): 6,4–6,8

Krzem: 100–150 mg Si/l

Metale ciężkie:

Ołów: ≤ 1,0 μg/l

Rtęć: ≤ 1,0 μg/l

Kadm: ≤ 1,0 μg/l

Arsen: ≤ 3,0 μg/l

Rozpuszczalniki:

Metanol: ≤ 5,0 mg/kg (pozostałości)

Ekstrakt z grzybni grzyba shiitake (Lentinula edodes)

Opis/definicja:

Nowy składnik żywności ma postać sterylnego ekstraktu wodnego otrzymywanego z grzybni Lentinula edodes uprawianego metodą fermentacji wgłębnej. Jest to jasnobrązowy, lekko mętny płyn.

Lentinan jest β-(1-3) β-(1-6)-D-glukanem o masie cząsteczkowej około 5 × 105 daltonów i stopniu rozgałęzienia 2/5; ma on strukturę trzeciorzędową (potrójnej helisy).

Czystość/skład ekstraktu z grzybni Lentinula edodes:

Wilgotność: 98 %

Sucha masa: 2 %

Wolna glukoza: < 20 mg/ml

Całkowita zawartość białek (*): < 0,1 mg/ml

Składniki zawierające azot (**): < 10 mg/ml

Lentinan: 0,8–1,2 mg/ml

(*)

metoda Bradforda

(**)

metoda Kjeldahla

Sok z owoców noni (Morinda citrifolia)

Opis/definicja:

Owoce noni (owoce Morinda citrifolia L.) są wyciskane. Uzyskany sok pasteryzuje się. Przed wyciskaniem lub po nim może nastąpić dodatkowy etap polegający na fermentacji.

Rubiadyna: ≤ 10 μg/kg

Lucydyna: ≤ 10 μg/kg

Sok z owoców noni w proszku (Morinda citrifolia)

Opis/definicja:

Z wysuszonych na słońcu owoców Morinda citrifolia usuwa się nasiona i skórkę. Uzyskany miąższ filtruje się w celu oddzielenia soku od reszty owocu. Suszenie wytworzonego soku odbywa się w drodze jednego z następujących procesów:

 

w drodze atomizacji z użyciem maltodekstryn kukurydzy – mieszaninę tę uzyskuje się poprzez utrzymywanie stałego tempa napływu soku i maltodekstryn;

 

w drodze zeodratacji lub suszenia a następnie wymieszania z substancją pomocniczą – dzięki temu procesowi sok jest najpierw suszony i następnie mieszany z maltodekstrynami (w tej samej ilości co w przypadku atomizacji).

Przecier i koncentrat z owoców noni (Morinda citrifolia)

Opis/definicja:

Owoce Morinda citrifolia są zbierane ręcznie. Nasiona i skórki można oddzielić mechanicznie od przetartych owoców. Po pasteryzacji przecier jest pakowany w aseptyczne pojemniki i przechowywany w niskiej temperaturze.

Koncentrat z owoców Morinda citrifolia przygotowuje się z przecieru z owoców M. citrifolia przez potraktowanie enzymami pektynolitycznymi (50–60 °C przez 1–2 godziny). Następnie przecier jest podgrzewany, by zdezaktywować pektynazy, i natychmiast chłodzony. Sok oddziela się w wirówce dekantacyjnej. Następnie sok jest zbierany i pasteryzowany, a później zagęszczany w wyparce próżniowej z soku o liczbie Brixa od 6 do 8 do gotowego koncentratu o liczbie Brixa od 49 do 51.

Skład:

 

Przecier:

Wilgotność: 89–93 %

Białko: < 0,6 g/100 g

Tłuszcz: ≤ 0,4 g/100 g

Popiół: < 1,0 g/100 g

Węglowodany ogółem: 5–10 g/100 g

Fruktoza: 0,5–3,82 g/100 g

Glukoza: 0,5–3,14 g/100 g

Włókno pokarmowe: < 0,5–3 g/100 g

5,15-dimetylomorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

Lucydyna (*): niewykrywalna

Alizaryna (*): niewykrywalna

Rubiadyna (*): niewykrywalna

 

Koncentrat:

Wilgotność: 48–53 %

Białko: 3–3,5 g/100 g

Tłuszcz: < 0,04 g/100 g

Popiół: 4,5–5,0 g/100 g

Węglowodany ogółem: 37–45 g/100 g

Fruktoza: 9–11 g/100 g

Glukoza: 9–11 g/100 g

Włókno pokarmowe: 1,5–5,0 g/100 g

5,15-dimetylomorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

(*)

Metodą HPLC-UV opracowaną i zwalidowaną do analizy antrachinonów w przecierze i koncentracie z Morinda citrifolia. Granice wykrywalności: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylomorindol); 50,0 ng/ml (lucydyna); 6,3 ng/ml (alizaryna) i 62,5 ng/ml (rubiadyna)

Liście noni (Morinda citrifolia)

Opis/definicja:

Po ścięciu liście Morinda citrifolia są poddawane suszeniu i prażeniu. Wielkość cząsteczek produktu sięga od pokruszonych liści do gruboziarnistego proszku z domieszką drobnoziarnistego proszku. Kolor produktu jest zielonobrązowy do brązowego.

Czystość/skład:

Wilgotność: < 5,2 %

Białko: 17–20 %

Węglowodany: 55–65 %

Popiół: 10–13 %

Tłuszcz: 4–9 %

Kwas szczawiowy: < 0,14 %

Kwas taninowy: < 2,7 %

5,15-dimetylomorindol: < 47 mg/kg

Rubiadyna: niewykrywalna, ≤ 10 μg/kg

Lucydyna: niewykrywalna, ≤ 10 μg/kg

Owoce noni w proszku (Morinda citrifolia)

Opis/definicja:

Owoce noni w proszku otrzymuje się ze zmiażdżonych owoców noni (Morinda citrifolia L.) w drodze liofilizacji. Owoce są miażdżone i usuwa się z nich skórkę. Po liofilizacji, podczas której z owoców noni usuwana jest woda, pozostała pulpa z owoców noni jest mielona na proszek i zamykana w kapsułkach.

Czystość/skład

Wilgotność: 5,3–9 %

Białko: 3,8–4,8 g/100 g

Tłuszcz: 1–2 g/100 g

Popiół: 4,6–5,7 g/100 g

Węglowodany ogółem: 80–85 g/100 g

Fruktoza: 20,4–22,5 g/100 g

Glukoza: 22–25 g/100 g

Włókno pokarmowe: 15,4–24,5 g/100 g

5,15-dimetylomorindol (*): ≤ 2,0 μg/ml

(*)

Metodą HPLC-UV opracowaną i zwalidowaną do analizy antrachinonów w owoców noni Morinda citrifolia w proszku. Granice wykrywalności: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylomorindol)

Mikroalgi Odontella aurita

Krzem: 3,3 %

Krzemionka krystaliczna: maksymalnie 0,1–0,3 % jako zanieczyszczenie

Olej wzbogacony fitosterolami/fitostanolami

Opis/definicja:

Olej wzbogacony fitosterolami/fitostanolami składa się z frakcji oleju i frakcji fitosterolu.

Podział acylogliceroli:

Wolne kwasy tłuszczowe (wyrażone jako kwas oleinowy): ≤ 2,0 %

Monoacyloglicerole (MAG): ≤ 10 %

Diacyloglicerole (DAG): ≤ 25 %

Triacyloglicerole (TAG): pozostała ilość

Frakcja fitosterolu:

β-sitosterol: ≤ 80 %

β-sitostanol: ≤ 15 %

Kampesterol: ≤ 40 %

Kampestanol: ≤ 5,0 %

Stigmasterol: ≤ 30 %

Brassicasterol: ≤ 3,0 %

Inne sterole/stanole: ≤ 3,0 %

Pozostałe:

Wilgotność i substancje lotne: ≤ 0,5 %

Liczba nadtlenkowa: < 5,0 meq/kg

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 1 %

Stopień skażenia/czystości (GC-FID lub podobna metoda) fitosteroli/fitostanoli:

Fitosterole i fitostanole będące wyciągiem ze źródeł innych niż olej roślinny stosowany do celów spożywczych muszą być wolne od substancji zanieczyszczających, wskazany jest stopień czystości przekraczający 99 %.

Olej ekstrahowany z kałamarnic

Liczba kwasowa: ≤ 0,5 KOH/g oleju

Liczba nadtlenkowa: ≤ 5 meq O2/kg oleju

Liczba p-anizydynowa: ≤ 20

Test płynności w niskich temperaturach, temp. 0 °C: ≤ 3 godziny

Wilgotność: ≤ 0,1 % (w/w)

Substancje niezmydlające się: ≤ 5,0 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 1,0 %

Kwas dokozaheksaenowy: ≥ 20 %

Kwas eikozapentaenowy: ≥ 10 %

Pasteryzowane przetwory na bazie owoców produkowane z zastosowaniem obróbki wysokociśnieniowej

Parametr

Cel

Uwagi

Przechowywanie owoców przed obróbką wysokociśnieniową

Co najmniej 15 dni w temperaturze – 20 °C

Owoce zbierane i przechowywane zgodnie z dobrymi praktykami higieny, rolniczymi i wytwarzania

Dodane owoce

40 % do 60 % rozmrożonych owoców

Owoce homogenizowane i dodane do innych składników

pH

3,2–4,2

 

° Brix

7–42

Dzięki dodanym cukrom

aw

< 0,95

Dzięki dodanym cukrom

Przechowywanie końcowe

Maksymalnie 60 dni w temperaturze maksymalnie + 5 °C

Równoważne z systemem przechowywania stosowanym w przypadku produktu przetwarzanego konwencjonalnie

Fosforowana skrobia kukurydziana

Opis/definicja:

Fosforowana skrobia kukurydziana (fosforowany fosforan diskrobiowy) to chemicznie modyfikowana, odporna skrobia, uzyskiwana ze skrobi o wysokiej zawartości amylozy w wyniku działania czynników chemicznych w celu utworzenia fosforowych wiązań sieciowych między resztami węglowodanowymi i estryfikowanymi grupami hydroksylowymi.

Nowy składnik żywności to proszek o barwie białej lub prawie białej.

Nr CAS: 11120-02-8

Wzór chemiczny: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = liczba jednostek glukozy; x, y = stopnie podstawienia

Właściwości chemiczne fosforowanego fosforanu diskrobiowego

 

Strata przy suszeniu: 10–14 %

 

pH: 4,5–7,5

 

Włókno pokarmowe: ≥ 70 %

 

Skrobia: 7–14 %

 

Białko: ≤ 0,8 %

 

Tłuszcze: ≤ 0,8 %

 

Pozostały związany fosfor: ≤ 0,4 % (w postaci fosforu) „kukurydza o wysokiej zawartości amylozy” jako źródło

Fosfatydyloseryna wytwarzana z fosfolipidów pochodzących z ryb

Opis/definicja:

Nowy składnik żywności ma postać proszku o barwie od żółtej do brązowej. Fosfatydyloserynę uzyskuje się z fosfolipidów rybnych w procesie transfosforylacji enzymatycznej przy pomocy aminokwasu L-seryny.

Specyfikacja produktu fosfatydyloseryna wytwarzanego z fosfolipidów pochodzących z ryb:

Wilgotność: < 5,0 %

Fosfolipidy: ≥ 75 %

Fosfatydyloseryna: ≥ 35 %

Glicerydy: < 4,0 %

Wolna L-seryna: < 1,0 %

Tokoferole: < 0,5 % (1)

Liczba nadtlenkowa: < 5,0 meq O2/kg

(1)

Tokoferole mogą być dodawane jako przeciwutleniacze zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1129/2011

Fosfatydyloseryna z fosfolipidów sojowych

Opis/definicja:

Nowy składnik żywności to proszek o barwie białawej do jasnożółtej. Jest także dostępny w postaci płynu o barwie brązowej do pomarańczowej. Postać płynna zawiera jako nośnik trójglicerydy o średnim łańcuchu (MCT). Zawiera mniejsze ilości fosfatydyloseryny ze względu na znaczne ilości oleju (MCT).

Fosfatydyloseryna z fosfolipidów sojowych jest uzyskiwana w procesie enzymatycznej transfosfatydylacji lecytyny sojowej o wysokiej zawartości fosfatydylocholiny przy pomocy aminokwasu L-seryny. Fosfatydyloseryna zawiera szkielet glicerofosforanowy sprzężony z dwoma kwasami tłuszczowymi i L-seryną przy pomocy wiązania fosfodiestrowego.

Charakterystyka fosfatydyloseryny z fosfolipidów sojowych:

 

Postać sproszkowana:

Wilgotność: < 2,0 %

Fosfolipidy: ≥ 85 %

Fosfatydyloseryna: ≥ 61 %

Glicerydy: < 2,0 %

Wolna L-seryna: < 1,0 %

Tokoferole: < 0,3 %

Fitosterole: < 0,2 %

 

Postać płynna:

Wilgotność: < 2,0 %

Fosfolipidy: ≥ 25 %

Fosfatydyloseryna: ≥ 20 %

Glicerydy: nie dotyczy

Wolna L-seryna: < 1,0 %

Tokoferole: < 0,3 %

Fitosterole: < 0,2 %

Produkt fosfolipidowy zawierający w równych ilościach fosfatydyloserynę i kwas fosfatydowy

Opis/definicja:

Produkt jest wytwarzany w enzymatycznej reakcji lecytyny sojowej. Produkt fosfolipidowy ma silnie skoncentrowaną postać żółtobrązowego proszku złożonego w równych proporcjach z fosfatydyloseryny i kwasu fosfatydowego.

Specyfikacja produktu:

Wilgotność: ≤ 2,0 %

Fosfolipidy ogółem: ≥ 70 %

Fosfatydyloseryna: ≥ 20 %

Kwas fosfatydowy: ≥ 20 %

Glicerydy: ≤ 1,0 %

Wolna L-seryna: ≤ 1,0 %

Tokoferole: ≤ 0,3 %

Fitosterole: ≤ 2,0 %

Stosowany jest dwutlenek krzemu w ilości nieprzekraczającej 1,0 %.

Fosfolipidy z żółtka jaj

85 % i 100 % czystych fosfolipidów z żółtka jaj

Fitoglikogen

Opis:

Proszek o barwie białej do białawej, będący bezzapachowym, bezbarwnym, i nieposiadającym smaku polisacharydem uzyskiwanym z niemodyfikowanej genetycznie kukurydzy cukrowej przy użyciu konwencjonalnych technologii produkcji żywności.

Definicja:

Polimer glukozy (C6H12O6)n połączony liniowo wiązaniami α(1 – 4) glikozydowymi o rozgałęzieniach co 8–12 jednostek glukozy przez wiązania α(1 – 6) glikozydowe

Specyfikacje:

Węglowodany: 97 %

Cukry: 0,5 %

Włókno: 0,8 %

Tłuszcz: 0,2 %

Białko: 0,6 %

Fitosterole/fitostanole

Opis/definicja:

Fitosterole i fitostanole to sterole i stanole pochodzące z wyciągów roślin. Mogą one występować w formie wolnych steroli i stanoli lub w postaci zestryfikowanej przez spożywcze kwasy tłuszczowe.

Skład (GC-FID lub podobna metoda):

 

β-sitosterol: < 81 %

 

β-sitostanol: < 35 %

 

Kampesterol: < 40 %

 

Kampestanol: < 15 %

 

Stigmasterol: < 30 %

 

Brasikasterol: < 3,0 %

 

Inne sterole/stanole: < 3,0 %

Zanieczyszczenie/czystość (GC-FID lub równoważna metoda):

Fitosterole i fitostanole będące wyciągiem ze źródeł innych niż olej roślinny stosowany do celów spożywczych muszą być wolne od substancji zanieczyszczających, wskazany jest stopień czystości przekraczający 99 %.

Olej z pestek śliwki

Opis/definicja:

Olej z pestek śliwki to olej roślinny uzyskiwany w drodze tłoczenia na zimno pestek śliwki (Prunus domestica).

Skład:

Kwas oleinowy (C18:1): 68 %

Kwas linolowy (C18:2): 23 %

γ-tokoferol: 80 % tokoferoli ogółem

β-sitosterol: 80–90 % steroli ogółem

Trójoleina: 40–55 % triglicerydów

Kwas cyjanowodorowy: maksymalnie 5 mg/kg oleju

Białko ziemniaczane (skoagulowane) i jego hydrolizaty

Sucha masa: ≥ 800 mg/g

Białko (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (sucha masa)

Popiół: ≤ 400 mg/g (sucha masa)

Glikoalkaloidy (ogółem): ≤ 150 mg/kg

Lizynoalanina (ogółem): ≤ 500 mg/kg

Lizynoalanina (wolna): ≤ 10 mg/kg

Oligopeptydaza prolilowa (preparat enzymatyczny)

Specyfikacja enzymu:

Nazwa systematyczna: oligopeptydaza prolilowa

Nazwy synonimowe: endopeptydaza prolilowa, specyficzna endopeptydaza prolinowa, prolylendopeptydaza

Masa cząsteczkowa: 66 kDa

Numer według Komisji ds. Enzymów: EC 3.4.21.26

Numer CAS: 72162-84-6

Źródło: zmodyfikowany genetycznie szczep Aspergillus niger (GEP-44)

Opis:

oligopeptydaza prolilowa jest dostępna w formie preparatu enzymatycznego zawierającego około 30 % maltodekstryny.

Specyfikacje preparatu enzymatycznego oligopeptydazy prolilowej:

Działanie: > 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g)

Wygląd: mikrogranulat

Barwa: od białawej do pomarańczowożółtawej. Poszczególne partie mogą się różnić barwą.

Sucha masa: > 94 %

Gluten: < 20 ppm

Metale ciężkie:

Ołów: ≤ 1,0 mg/kg

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg

Kadm: ≤ 0,5 mg/kg

Rtęć: ≤ 0,1 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne:

Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych: ≤ 103 jtk/g

Całkowita ilość grzybów i pleśni: ≤ 102 jtk/g

Bakterie beztlenowe redukujące siarczyny: ≤ 30 jtk/g

Enterobacteriaceae: < 10 jtk/g

Salmonella: brak w 25 g

Escherichia coli: brak w 25 g

Staphylococcus aureus: brak w 10 g

Pseudomonas aeruginosa: brak w 10 g

Listeria monocytogenes: brak w 25 g

Działanie przeciwdrobnoustrojowe: brak

Mikotoksyny: poniżej granicy wykrywalności: aflatoksyna B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoksyny ogółem (< 2,0 μg/kg), ochratoksyna A (< 0,20 μg/kg), toksyna T-2 (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonizyna B1 i B2 (< 2,5 μg/kg)

(*)

PPI – Protease Picomole International

(**)

PPU – jednostki peptydaz prolilowych (Prolyl Peptidase Units lub Proline Protease Units)

Ekstrakt białkowy z nerek wieprzowych

Opis/definicja:

Ekstrakt białkowy uzyskuje się z homogenizowanych nerek wieprzowych w procesie łączącym strącanie soli i wirowanie szybkoobrotowe. Uzyskany osad zawiera głównie białka oraz 7 % enzymu diaminooksydazy (nomenklatura enzymów E.C. 1.4.3.22) i jest ponownie zawieszony w buforze fizjologicznym. Uzyskany ekstrakt z nerek wieprzowych otrzymuje postać użytkową zamkniętą w powlekanej tabletce umożliwiającej dotarcie do aktywnych miejsc trawienia.

Produkt podstawowy:

 

Specyfikacja: ekstrakt białkowy z nerek wieprzowych o naturalnej zawartości diaminooksydazy (DAO):

 

Stan fizyczny: ciecz

 

Barwa: brązowawa

 

Wygląd: lekko mętny roztwór

 

Wartość pH: 6,4–6,8

 

Aktywność enzymatyczna: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (badanie metodą radioekstrakcji DAO))

Kryteria mikrobiologiczne:

 

Brachyspira spp.: wynik ujemny (PCR w czasie rzeczywistym)

 

Listeria monocytogenes: wynik ujemny (PCR w czasie rzeczywistym)

 

Staphylococcus aureus: < 100 jtk/g

 

Grypa typu A: wynik ujemny (RT-PCR w czasie rzeczywistym)

 

Escherichia coli: < 10 jtk/g

 

Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych: < 105 jtk/g

 

Ogólna liczba drożdży / pleśni: < 105 jtk/g

 

Salmonella: brak/10 g

 

Enterobacteriaceae odporne na sole kwasów żółciowych: < 104 jtk/g

Produkty końcowy:

Specyfikacja dla ekstraktu białkowego z nerek wieprzowych o naturalnej zawartości diaminooksydazy (E.C. 1.4.3.22) w dojelitowej powlekanej postaci użytkowej

Stan fizyczny: substancja stała

Barwa: szarożółta

Wygląd: mikrogranulki

Aktywność enzymatyczna: 110–220 kHDU DAO/g granulek (DAO REA (DAO badanie metodą radioekstrakcji))

Stabilność kwasowa 15 min 0,1M HCl a następnie 60 min boran pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g granulek (DAO REA (DAO badanie metodą radioekstrakcji))

Wilgotność: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 jtk/g

Escherichia coli: < 10 jtk/g

Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych: < 104 jtk/g

Łączna suma drożdży/pleśni: < 103 jtk/g

Salmonella: brak/10 g

Enterobacteriaceae odporne na sole kwasów żółciowych: < 102 jtk/g

Olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się

Opis/definicja:

Olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jest wytwarzany w procesie destylacji próżniowej i różni się od rafinowanego oleju rzepakowego pod względem stopnia skoncentrowania substancji niezmydlających się (1 g w rafinowanym oleju rzepakowym i 9 g w „oleju rzepakowym o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się”). Nieznacznie zmniejszona jest zawartość triglicerydów zawierających jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Czystość:

Substancje niezmydlające się: > 7,0 g/100 g

Tokoferole: > 0,8 g/100 g

α-tokoferol (%): 30–50 %

γ-tokoferol (%): 50–70 %

δ-tokoferol (%): < 6,0 %

Sterole, alkohole trójterpenowe, metylosterole: > 5,0 g/100 g

Kwasy tłuszczowe w triglicerydach:

Kwas palmitynowy: 3–8 %

Kwas stearynowy: 0,8–2,5 %

Kwas oleinowy: 50–70 %

Kwas linolowy: 15–28 %

Kwas linolenowy: 6–14 %

Kwas erukowy: < 2,0 %

Liczba kwasowa: ≤ 6,0 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa: ≤ 10 mEq O2/kg

Metale ciężkie:

Żelazo (Fe): < 1 000 μg/kg

Miedź (Cu): < 100 μg/kg

Zanieczyszczenia:

Policykliczne węglowodory aromatyczne (PAH) Benzo(a)piren: < 2 μg/kg

Aby zagwarantować, że w procesie produkcji oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się nie dojdzie do wzbogacenia policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH), konieczne jest poddanie go działaniu aktywnego węgla.

Białko rzepakowe

Definicja:

Białko rzepakowe to bogaty w białko ekstrakt wodny z makuchów rzepakowych pochodzących z niemodyfikowanych genetycznie odmian Brassica napus L. i Brassica rapa L.

Opis:

Proszek uzyskany metodą suszenia rozpryskowego o barwie białej lub prawie białej

Łączna zawartość białka: ≥ 90 %

Białko rozpuszczalne: ≥ 85 %

Wilgotność: ≤ 7,0 %

Węglowodany: ≤ 7,0 %

Tłuszcz: ≤ 2,0 %

Popiół: ≤ 4,0 %

Włókno: ≤ 0,5 %

Łączna zawartość glukozynolanów: ≤ 1 mmol/kg

Czystość:

Łączna zawartość fitynianu: ≤ 1,5 %

Ołów: ≤ 0,5 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba drożdży i pleśni: ≤ 100 jtk/g

Ogólna liczba bakterii tlenowych: ≤ 10 000 jtk/g

Ogólna liczba bakterii z grupy coli: ≤ 10 jtk/g

Escherichia coli: brak w 10 g

Salmonella: brak w 25 g

Trans-resweratrol

Opis/definicja:

Syntetyczny trans-resweratrol ma postać kryształów o barwie od białawej do beżowej.

Nazwa chemiczna: 5-[(E)-2-(4-hydroksyfenylo)etenylo]benzeno-1,3-diol

Wzór chemiczny: C14H12O3

Masa cząsteczkowa: 228,25 Da

Nr CAS: 501-36-0

Czystość:

Trans-resweratrol: ≥ 98 %–99 %

Produkty uboczne razem (substancje powiązane): ≤ 0,5 %

Każda z substancji powiązanych z osobna: ≤ 0,1 %

Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %

Strata przy suszeniu: ≤ 0,5 %

Metale ciężkie:

Ołów: ≤ 1,0 ppm

Rtęć: ≤ 0,1 ppm

Arsen: ≤ 1,0 ppm

Zanieczyszczenia:

Diizopropylamina: ≤ 50 mg/kg

Źródło mikrobiologiczne : zmodyfikowany genetycznie szczep Saccharomyces cerevisiae

Wygląd: proszek o barwie od białawej do lekko żółtej

Wielkość cząstek: 100 % mniej niż 62,23 μm

Zawartość trans-resweratrolu: co najmniej 98 % w/w (w przeliczeniu na suchą masę)

Popiół: maksymalnie 0,5 % w/w

Wilgotność: maksymalnie 3 % w/w

Wyciąg z grzebienia koguta

Opis/definicja:

Wyciąg z grzebienia koguta uzyskuje się z Gallus gallus poprzez zastosowanie hydrolizy enzymatycznej grzebienia koguta, po której następują etapy filtracji, koncentracji i strącania. Głównymi składnikami wyciągu z grzebienia koguta są glikozoaminoglikany: kwas hialuronowy, siarczan chondroityny A i siarczan dermatanu (siarczan chondroityny B). Higroskopijny proszek, biały lub prawie biały.

Kwas hialuronowy: 60–80 %

Siarczan chondroityny A: ≤ 5,0 %

Siarczan dermatanu (siarczan chondroityny B): ≤ 25 %

pH: 5,0–8,5

Czystość:

Chlorki: ≤ 1,0 %

Azot: ≤ 8,0 %

Strata przy suszeniu: (105 °C przez 6 godzin): ≤ 10 %

Metale ciężkie:

Rtęć: ≤ 0,1 mg/kg

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg

Kadm: ≤ 1,0 mg/kg

Chrom: ≤ 10 mg/kg

Ołów: ≤ 0,5 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba żywych bakterii tlenowych: ≤ 102 jtk/g

Escherichia coli: brak w 1 g

Salmonella: brak w 1 g

Staphylococcus aureus: brak w 1 g

Pseudomonas aeruginosa: brak w 1 g

Olej sacha inchi z Plukenetia volubilis

Opis/definicja:

Olej sacha inchi jest w 100 % olejem roślinnym uzyskiwanym przez tłoczenie na zimno nasion Plukenetia volubiis L. W temperaturze pokojowej jest to przejrzysty, płynny (ciekły) i lśniący olej. Ma smak owocowy, lekki, roślinny, bez niepożądanych aromatów.

Wygląd, klarowność, połysk, barwa: stan ciekły w temperaturze pokojowej, przejrzysty, lśniący, barwa żółtozłota

Zapach i smak: owocowy, roślinny, brak niepożądanego smaku i zapachu

Czystość:

Woda i substancje lotne: < 0,2 g/100 g

Zanieczyszczenia nierozpuszczalne w heksanie: < 0,05 g/100 g

Kwasowość w przeliczeniu na kwas oleinowy: < 2,0 g/100 g

Liczba nadtlenkowa: < 15 meq O2/kg

Kwasy tłuszczowe typu trans: < 1,0 g/100 g

Kwasy tłuszczowe nienasycone ogółem: > 90 %

Kwas omega 3 alfa-linolenowy (ALA) > 45 %

Nasycone kwasy tłuszczowe: < 10 %

Brak kwasów tłuszczowych typu trans (< 0,5 %)

Brak kwasu erukowego (< 0,2 %)

Ponad 50 % triglicerydów tri-linolenowych i triglicerydów di-linolenowych

Skład i poziom fitosteroli

Brak cholesterolu (< 5,0 mg/100 g)

Salatrimy

Opis/definicja:

Salatrim to międzynarodowo uznany skrót oznaczający (triglicerydy zawierające krótko- i długołańcuchowe cząsteczki acylowe). Salatrim wytwarzany jest w procesie nieenzymatycznej interestryfikacji triacetyny, tripropioniny, tributyryny lub ich mieszanin z uwodornionymi olejami: rzepakowym, sojowym, z nasion bawełny lub słonecznikowym. Opis: klarowny, lekko bursztynowy płyn, w temperaturze pokojowej przechodzący w ciało stałe o jasnej barwie i woskowej konsystencji. Wolny od cząstek stałych i obcego lub zjełczałego zapachu.

Dystrybucja estrów glicerolowych:

 

Triacyloglicerole: > 87 %

 

Diacyloglicerole: ≤ 10 %

 

Monoacyloglicerole: ≤ 2,0 %

Skład kwasów tłuszczowych:

 

MOLE % LCFA (długołańcuchowe kwasy tłuszczowe): 33–70 %

 

MOLE % SCFA (krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe): 30–67 %

 

Nasycone długołańcuchowe kwasy tłuszczowe: < 70 % w/w

 

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 1,0 %

 

Wolne kwasy tłuszczowe jako kwas oleinowy: ≤ 0,5 %

Profil triacylogliceroli:

 

Triestry (długie/krótkie 0,5 do 2,0): ≥ 90 %

 

Triestry (długie/krótkie = 0): ≤ 10 %

Substancje niezmydlające się: ≤ 1,0 %

Wilgotność: ≤ 0,3 %

Popiół: ≤ 0,1 %

Barwa: ≤ 3,5 czerwona (Lovibond)

Liczba nadtlenkowa: ≤ 2,0 meq/kg

Olej ze Schizochytrium sp. bogaty w DHA i EPA

Liczba kwasowa: ≤ 0,5 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa: ≤ 5,0 meq/kg oleju

Stabilność oksydacyjna: Wszystkie produkty spożywcze zawierające olej ze Schizochytrium sp. bogaty w DHA i EPA powinny wykazać stabilność oksydacyjną poprzez odpowiednie i uznane krajowe/międzynarodowe metody badania (np. AOAC).

Wilgotność i substancje lotne: ≤ 0,05 %

Substancje niezmydlające się: ≤ 4,5 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 1 %

Zawartość DHA: ≥ 22,5 %

Zawartość EPA: ≥ 10 %

Olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Liczba nadtlenkowa: ≤ 5,0 meq/kg oleju

Substancje niezmydlające się: ≤ 3,5 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 2,0 %

Wolne kwasy tłuszczowe: ≤ 0,4 %

Kwas dokozapentaenowy (DPA) n-6: ≤ 7,5 %

Zawartość DHA: ≥ 35 %

Olej ze Schizochytrium sp.

Liczba kwasowa: ≤ 0,5 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa (PV): ≤ 5,0 meq/kg oleju

Wilgotność i substancje lotne: ≤ 0,05 %

Substancje niezmydlające się: ≤ 4,5 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 1,0 %

Zawartość DHA: ≥ 32,0 %

Olej ze Schizochytrium sp. (T18)

Liczba kwasowa: ≤ 0,5 mg KOH/g

Liczba nadtlenkowa: ≤ 5,0 meq/kg oleju

Wilgotność i substancje lotne: ≤ 0,05 %

Substancje niezmydlające się: ≤ 3,5 %

Kwasy tłuszczowe typu trans: ≤ 2,0 %

Wolne kwasy tłuszczowe: ≤ 0,4 %

Zawartość DHA: ≥ 35 %

Ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi

Opis/definicja:

Ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi jest bezwonnym proszkiem o mlecznobiałej barwie. Zawiera on 30 % proszku ze sfermentowanego nasienia soi i 70 % odpornej dekstryny ze skrobi kukurydzianej (jako nośnika), którą dodaje się przy przetwarzaniu. Podczas procesu produkcji usuwa się witaminę K2.

Ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi zawiera wyekstrahowaną z natto nattokinazę, środek spożywczy powstający przy fermentacji niezmodyfikowanego genetycznie nasienia soi (Glycine max (L.) z użyciem dobranego szczepu Bacillus subtilis var. natto.

Aktywność nattokinazy: 20 000 –28 000 jednostek degradacji fibryny / g (*)

Identyfikacja: sprawdzalna

Warunek: brak agresywnego smaku i zapachu

Strata przy suszeniu: ≤ 10 %

Witamina K2: ≤ 0,1 mg/kg

Metale ciężkie:

Ołów: ≤ 5,0 mg/kg

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba żywych bakterii tlenowych: ≤ 103 jtk (3)/g

Drożdże i pleśń: ≤ 102 jtk/g

Bakterie z grupy coli: ≤ 30 jtk/g

Bakterie tworzące formy przetrwalnikowe: ≤ 10 jtk/g

Escherichia coli: brak/25 g

Salmonella: brak/25 g

Listeria: brak/25 g

(*)

Metoda oznaczenia zgodnie z opisem Takaoka i in. (2010)

Ekstrakt z zarodków pszennych (Triticum aestevium) bogaty w spermidynę

Opis/definicja:

Ekstrakt z zarodków pszennych bogaty w spermidynę jest uzyskiwany z niefermentowanych, niekiełkujących zarodków pszennych (Triticum aestevium) w procesie ekstrakcji ciało stałe-ciecz ukierunkowanej szczególnie, ale nie wyłącznie na poliaminy.

Spermidyna: 0,8–2,4 mg/g

Spermina: 0,4–1,2 mg/g

Trichlorek spermidyny: < 0,1 μg/g

Putrescyna: < 0,3 mg/g

Kadaweryna: < 0,1 μg/g

Mikotoksyny:

Aflatoksyny (ogółem): < 0,4 μg/kg

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba bakterii tlenowych: < 10 000 jtk/g

Drożdże i pleśń: < 100 jtk/g

Escherichia coli: < 10 jtk/g

Salmonella: brak/25 g

Listeria monocytogenes: brak/25 g

Sucromalt

Opis/definicja:

Sucromalt jest złożoną mieszaniną sacharydów wytwarzaną z sacharozy i hydrolizatu skrobiowego w procesie reakcji enzymatycznej. W procesie tym grupy glukozy są przyłączane do sacharydów z hydrolizatu skrobiowego za pomocą enzymu wytwarzanego przez bakterie Leuconostoc citreum lub przy użyciu rekombinowanego szczepu organizmu produkcyjnego Bacillus licheniformis. Powstałe w ten sposób oligosacharydy charakteryzują się obecnością związków glikozydowych α-(1→6) i α-(l→3). Końcowym produktem jest syrop, który oprócz wspomnianych oligosacharydów zawiera głównie fruktozę, lecz również disacharyd leukrozę i inne disacharydy.

Substancje stałe ogółem: 75–80 %

Wilgotność: 20–25 %

Sulfataza: maksymalnie 0,05 %

pH: 3,5–6,0

Przewodność właściwa: < 200 (30 %)

Azot: < 10 ppm

Fruktoza: 35–45 % s.m.

Leukroza: 7–15 % s.m.

Inne disacharydy: maksymalnie 3 %

Wyższe sacharydy: 40–60 % s.m.

Włókno z trzciny cukrowej

Opis/definicja:

Włókno z trzciny cukrowej uzyskiwane jest z suchych ścian komórkowych lub włóknistych pozostałości po wyciskaniu lub ekstrakcji soku cukrowego z trzciny cukrowej z genotypu Saccharum. Składa się głównie z celulozy i hemicelulozy.

Proces produkcji składa się z kilku etapów, m.in.: krojenia, rozkładania w środowisku zasadowym, usuwania lignin i innych składników niecelulozowych, bielenia oczyszczonego włókna, płukania w środowisku kwaśnym i zobojętniania.

Wilgotność: ≤ 7,0 %

Popiół: ≤ 0,3 %

Włókno pokarmowe ogółem (AOAC) w przeliczeniu na suchą masę (całkowicie nierozpuszczalne): ≥ 95 %

w tym: hemiceluloza (20–25 %) i celuloza (70–75 %)

Krzem (ppm): ≤ 200

Białko: 0,0 %

Tłuszcz: ilości śladowe

pH: 4–7

Metale ciężkie:

Rtęć (ppm): ≤ 0,1

Ołów (ppm): ≤ 1,0

Arsen (ppm): ≤ 1,0

Kadm (ppm): ≤ 0,1

Kryteria mikrobiologiczne:

Drożdże i pleśnie (jtk/g): ≤ 1 000

Salmonella: brak

Listeria monocytogenes: brak

Ekstrakt z oleju słonecznikowego

Opis/definicja:

Ekstrakt z oleju słonecznikowego uzyskuje się przez zastosowanie współczynnika koncentracji 10 w odniesieniu do nieulegającej zmydleniu frakcji rafinowanego oleju słonecznikowego ekstrahowanego z nasion słonecznika – Helianthus Annuus L.

Skład:

Kwas oleinowy (C18:1): 20 %

Kwas linolowy (C18:2): 70 %

Substancje niezmydlające się: 8,0 %

Fitosterole: 5,5 %

Tokoferole: 1,1 %

Suszone mikroalgi Tetraselmis chuii

Opis/definicja:

Suszony produkt otrzymywany jest z mikroalg morskich Tetraselmis chuii należących do rodziny Chlorodendraceae i uprawianych w sterylnej wodzie morskiej w zamkniętych fotobioreaktorach izolowanych od powietrza na zewnątrz.

Czystość/skład:

Identyfikacja za pomocą markera nuklearnego rDNA 18 S (analizowana sekwencja: co najmniej 1 600 par zasad) w bazie danych krajowego ośrodka informacji biotechnologicznej (NCBI): co najmniej 99,9 %

Wilgotność: ≤ 7,0 %

Białka: 35–40 %

Popiół: 14–16 %

Węglowodany: 30–32 %

Włókno: 2–3 %

Tłuszcz: 5–8 %

Nasycone kwasy tłuszczowe: 29–31 % kwasów tłuszczowych ogółem

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe ogółem: 21–24 % kwasów tłuszczowych ogółem

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe ogółem: 44–49 % kwasów tłuszczowych ogółem

Jod: ≤ 15 mg/kg

Therapon barcoo/ Scortum

Opis/definicja:

Scortum/Therapon barcoo jest gatunkiem ryby z rodziny Terapontidae. Jest to endemiczny gatunek słodkowodny z Australii. Obecnie jest utrzymywany w gospodarstwach rybackich.

Identyfikacja taksonomiczna: klasa: Actinopterygii > rząd: Perciformes > rodzina: Terapontidae > rodzaj: Therapon lub Scortum Barcoo

Skład mięsa rybiego:

 

Białko (%): 18–25

 

Wilgotność (%): 65–75

 

Popiół (%): 0,5–2,0

 

Wartość energetyczna (kJ/kg): 6 000 –11 500

 

Węglowodany (%): 0,0

 

Tłuszcz (%): 5–15

Kwasy tłuszczowe (mg k.t./g filetów):

 

Σ PUFA n-3: 1,2–20,0

 

Σ PUFA n-6: 0,3–2,0

 

PUFA n-3/n-6: 1,5–15,0

 

Kwasy omega-3 ogółem: 1,6–40,0

 

Kwasy omega-6 ogółem: 2,6–10,0

D-tagatoza

Opis/definicja:

Tagatoza jest wytwarzana w procesie izomeryzacji galaktozy z zastosowaniem konwersji chemicznej lub enzymatycznej lub w procesie epimeryzacji fruktozy z zastosowaniem konwersji enzymatycznej. Konwersje te są jednoetapowe.

Wygląd: białe lub prawie białe kryształki

Nazwa chemiczna: D-tagatoza

Nazwa synonimowa: D-lykso-heksuloza

Numer CAS: 87-81-0

Wzór chemiczny: C6H12O6

Masa cząsteczkowa: 180,16 (g/mol)

Czystość:

Oznaczenie: ≥ 98 % w przeliczeniu na suchą masę

Strata przy suszeniu: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 godziny)

Skręcalność właściwa: [α]20D: – 4 do – 5,6° (roztwór wodny 1 %) (*)

Zakres temperatur topnienia: 133–137 °C

Metale ciężkie:

Ołów: ≤ 1,0 mg/kg (**)

(*)

Food and nutrition paper 5 Rev 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 s.; język angielski – ISBN 92-5-102991-1

(**)

Badanie techniką absorpcji atomowej dostosowaną do określonego poziomu. Wybór wielkości próby i metody przygotowania próby może opierać się na zasadach metody opisanej w FNP 5. „Instrumentalne metody” (*).

Wyciąg bogaty w taksyfolinę

Opis:

Wyciąg bogaty w taksyfolinę z drewna modrzewia dahurskiego (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) ma postać proszku o barwie od białej do bladożółtej, krystalizującego z gorących roztworów wodnych.

Definicja:

Nazwa chemiczna: [(2R,3R)-2-(3,4 dihydroksyfenylo)-3,5,7-trihydroksy-2,3-dihydrochromen-4-on, zwany także (+) trans (2R,3R)- dihydrokwercetyną]

Wzór chemiczny: C15H12O7

Masa cząsteczkowa: 304,25 Da

Nr CAS: 480-18-2

Specyfikacje:

 

Parametr fizyczny

Wilgotność: ≤ 10 %

 

Analiza związku chemicznego

Taksyfolina (m/m): ≥ 90,0 % suchej masy

Metale ciężkie, pestycydy

Ołów: ≤ 0,5 mg/kg

Arsen: ≤ 0,02 mg/kg

Kadm: ≤ 0,5 mg/kg

Rtęć: ≤ 0,1 mg/kg

Dichlorodifenylotrichloroetan (DDT): ≤ 0,05 mg/kg

Pozostałości rozpuszczalników

Etanol: < 5 000 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne

Ogólna liczba drobnoustrojów: ≤ 104 jtk/g

Enterobakterie: ≤ 100/g

Drożdże i pleśń: ≤ 100 jtk/g

Escherichia coli: brak/1 g

Salmonella: brak/10 g

Staphylococcus aureus: brak/1 g

Pseudomonas: brak/1 g

Zwykle obserwowany przedział zawartości składników wyciągu bogatego w taksyfolinę (w przeliczeniu na suchą masę)

Składnik wyciągu

Zwykle obserwowany przedział zawartości (%)

Taksyfolina

90–93

Aromadendryna

2,5–3,5

Eriodiktiol

0,1–0,3

Kwercetyna

0,3–0,5

Naryngenina

0,2–0,3

Kemferol

0,01–0,1

Pinocembryna

0,05–0,12

Niezidentyfikowane flawonoidy

1–3

Woda (*)

1,5

(*)

Taksyfolina ma postać uwodnioną i podczas procesu suszenia krystalizuje. Prowadzi to do włączenia wody krystalizacyjnej w ilości 1,5 %.

Trehaloza

Opis/definicja:

Disacharyd nieredukujący składający się z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem glikozydowym α-1,1. Otrzymywany z płynnej skrobi w wieloetapowym procesie enzymatycznym. Produktem handlowym jest dihydrat. Substancja praktycznie bezwonna, ma postać białych lub prawie białych kryształków o słodkim smaku.

Nazwy synonimowe: α,α-trehaloza

Nazwa chemiczna: α-D-glukopiranozylo-α-D-glukopiranozyd, dihydrat

Nr CAS: 6138-23-4 (dihydrat)

Wzór chemiczny: C12H22O11 · 2H2O (dihydrat)

Masa cząsteczkowa: 378,33 (dihydrat)

Oznaczenie: ≥ 98 % w przeliczeniu na suchą masę

Badanie techniką absorpcji atomowej dostosowaną do określonego poziomu. Wybór wielkości próby i metody przygotowania próby może opierać się na zasadach metody opisanej w FNP 5 (1), „Instrumentalne metody”.

Metoda badań:

Zasada: trehalozę oznacza się jakościowo metodą chromatografii cieczowej oraz ilościowo przez porównanie z wzorcem odniesienia zawierającym wzorcową trehalozę.

Przygotowanie roztworu próbki: odmierzyć dokładnie 3 g suchej próbki do 100 ml kolby miarowej i dodać 80 ml oczyszczonej, dejonizowanej wody. Całkowicie rozpuścić zawartość próbki i rozcieńczyć do oznaczenia oczyszczoną dejonizowaną wodą. Przefiltrować przez filtr 0,45 mikrona.

Przygotowanie roztworu wzorcowego: rozpuścić dokładnie odmierzone ilości suchej wzorcowej trehalozy w wodzie w celu uzyskania roztworu o znanym stężeniu wynoszącym 30 mg trehalozy na ml.

Aparatura: chromatograf cieczowy wyposażony w detektor współczynnika załamania światła i w system rejestracyjny.

Warunki:

 

Kolumna: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) lub jej odpowiednik

długość: 300 mm

średnica: 10 mm

temperatura: 50 °C

 

Faza ruchoma: woda

 

Prędkość przepływu: 0,4 ml/min

 

Objętość iniekcji: 8 μl

 

Procedura: wstrzyknąć osobno jednakowe objętości roztworu próbki i roztworu wzorcowego do chromatografu.

Zapisać chromatogramy i zmierzyć wielkość odpowiedzi piku trehalozy.

Obliczyć w mg ilość trehalozy w 1 ml roztworu próbki przy pomocy następującego wzoru:

% trehalozy = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

gdzie:

RS

=

powierzchnia piku trehalozy w preparacie wzorcowym

RU

=

powierzchnia piku trehalozy w preparacie próbki

WS

=

masa trehalozy w mg w preparacie wzorcowym

WU

=

masa suchej próbki w mg

Charakterystyka:

Identyfikacja:

 

Rozpuszczalność: dobrze rozpuszczalny w wodzie, bardzo słabo rozpuszczalny w etanolu

 

Skręcalność właściwa: [α]D20 + 199° (roztwór wodny 5 %)

 

Temperatura topnienia: 97 °C (dihydrat)

Czystość:

Strata przy suszeniu: ≤ 1,5 % (60 °C, 5h)

Popiół całkowity: ≤ 0,05 %

Metale ciężkie:

Ołów: ≤ 1,0 mg/kg

Pieczarki dwuzarodnikowe (Agaricus bisporus) poddane działaniu promieniowania UV

Opis/definicja:

Uprawiane do celów handlowych pieczarki Agaricus bisporus poddane po zbiorze naświetlaniu promieniami UV.

Promieniowanie UV: proces napromieniowania w świetle ultrafioletowym o długości fali wynoszącej 200–800 nm

Witamina D2:

Nazwa chemiczna: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Nazwa synonimowa: ergokalcyferol

Nr CAS: 50-14-6

Masa cząsteczkowa: 396,65 g/mol

Zawartość:

witaminy D2 w produkcie końcowym: 5–10 μg/100g mokrej masy na koniec okresu przydatności do spożycia

Drożdże piekarskie poddane promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae)

Opis/definicja:

Drożdże piekarskie (Saccharomyces cerevisiae) są poddawane działaniu światła ultrafioletowego w celu przekształcenia ergosterolu w witaminę D2 (ergokalcyferol). Zawartość witaminy D2 w koncentracie drożdżowym waha się w przedziale 1 800 000 –3 500 000 IU witaminy D/100 g (450–875 μg/g).

Barwa jasnobrązowa, sypkie granulki

Witamina D2:

Nazwa chemiczna: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Nazwa synonimowa: ergokalcyferol

Nr CAS: 50-14-6

Masa cząsteczkowa: 396,65 g/mol

Kryteria mikrobiologiczne koncentratu drożdżowego:

Bakterie z grupy coli: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: brak w 25 g

Chleb poddany działaniu promieniowania UV

Opis/definicja:

Chlebem poddanym działaniu promieniowania UV są chleb i bułki (bez posypki) na zaczynie drożdżowym, które po wypieku poddano działaniu promieniowania ultrafioletowego w celu przekształcenia ergosterolu w witaminę D2 (ergokalcyferol).

Promieniowanie UV: proces napromieniowania w świetle ultrafioletowym o długości fali wynoszącej 240–315 nm przez maksymalnie 5 sekund przy nakładzie energii wynoszącym 10–50 mJ/cm2.

Witamina D2:

Nazwa chemiczna: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Nazwa synonimowa: ergokalcyferol

Nr CAS: 50-14-6

Masa cząsteczkowa: 396,65 g/mol

Zawartość:

witaminy D2 (ergokalcyferol) w produkcie końcowym: 0,75–3 μg/100 g (*)

drożdży w cieście: 1–5 g/100 g (**)

(*)

EN 12821, 2009, norma europejska

(**)

Obliczenia według receptury

Mleko poddane działaniu promieniowania UV

Opis/definicja:

Mleko krowie (pełne i częściowo odtłuszczone), które po pasteryzacji zostało poddane działaniu promieniowania ultrafioletowego (UV) poprzez przepływ turbulentny. Poddanie mleka pasteryzowanego działaniu promieniowania UV powoduje wzrost stężenia witaminy D3 (cholekalcyferolu) w wyniku przekształcenia 7-dehydrocholesterolu w witaminę D3.

Promieniowanie UV: proces napromieniowania w świetle ultrafioletowym o długości fali wynoszącej 200–310 nm przy nakładzie energii wynoszącym 1 045 J/l

Witamina D3:

Nazwa chemiczna: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metylo-1-[(2R)-6-metyloheptan-2-ylo]-2,3,3a,5,6,7-heksahydro-1H-inden-4-ylideno]etylideno]-4-metylidenocykloheksan-1-ol

Nazwa synonimowa: cholekalcyferol

Nr CAS: 67-97-0

Masa cząsteczkowa: 384,6377 g/mol

Zawartość:

witaminy D3 w produkcie końcowym:

w mleku pełnym (*): 0,5–3,2 μg/100 g (**)

w mleku częściowo odtłuszczonym (*): 0,1–1,5 μg/100 g (**)

(*)

W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(**)

HPLC

Witamina K2 (menachinon)

Ten rodzaj nowej żywności jest wytwarzany w procesie syntetycznym lub mikrobiologicznym.

Specyfikacja syntetycznej witaminy K2 (menachinonu-7)

Nazwa chemiczna: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptametylo-2,6,10,14,18,22,26-oktakozaheptaenylo)-3-metylo-1,4-naftalenodion

Numer CAS: 2124-57-4

Wzór cząsteczkowy: C46H64O2

Masa cząsteczkowa: 649 g/mol

Wygląd: żółty proszek

Czystość: maksymalnie 6,0 % izomeru cis, maksymalnie 2,0 % innych zanieczyszczeń

Zawartość: 97–102 % menachinonu-7 (w tym co najmniej 92 % menachinonu-7 all-trans)

Specyfikacja witaminy K2 (menachinonu-7) wytwarzanej w procesie mikrobiologicznym

Źródło: Bacillus subtilis spp. natto

Witamina K2 (2-metylo-3-all-trans-poliprenylo-1,4-naftochinon) lub szeregi menachinonu to grupa pochodnych naftochinonu prenylu. Liczba reszt izoprenowych, gdzie 1 jednostka izoprenowa składa się z 5 atomów węgla tworzących łańcuch boczny, jest wykorzystywana do określania homologów menachinonu. Jest ona obecna w zawiesinie olejowej, która zawiera głównie MK-7 oraz w mniejszym stopniu MK-6.

Szereg witaminy K2 (menachinony) z menachinonem-7 (MK-7)(n = 6) o wzorze C46H64O2, menachinonem-6 (MK-6)(n = 5) o wzorze C41H56O2 i menachinonem-4 (MK-4)(n = 3) o wzorze C31H40O2.

Ekstrakt z otrębów pszennych

Opis/definicja:

Biały krystaliczny proszek otrzymywany w procesie ekstrakcji enzymatycznej z otrębów Triticum aestivum L. bogatych w oligosacharydy arabinoksylanowe.

Sucha masa: co najmniej 94 %

Oligosacharydy arabinoksylanowe: co najmniej 70 % suchej masy

Średni stopień polimeryzacji oligosacharydów arabinoksylanowych: 3–8

Kwas ferulowy (związany z oligosacharydami arabinoksylanowymi): 1–3 % suchej masy

Poli/oligosacharydy ogółem: co najmniej 90 %

Białko: maksymalnie 2 % suchej masy

Popiół: maksymalnie 2 % suchej masy

Parametry mikrobiologiczne:

Ogólna liczba bakterii mezofilnych: maksymalnie 10 000 /g

Drożdże: maksymalnie 100/g

Grzyby: maksymalnie 100/g

Salmonella: brak w 25 g

Bacillus cereus: maksymalnie 1 000 /g

Clostridium perfringens: maksymalnie 1 000 /g

Beta-glukany z drożdży

Opis/definicja:

Beta-glukany są złożonymi polisacharydami o dużej masie cząsteczkowej (100–200 kDa), występującymi w ścianach komórkowych wielu drożdży i zbóż.

Nazwa chemiczna „beta-glukanów z drożdży” to (1-3),(1-6)-β-D-glukany.

Beta-glukany zbudowane są z rdzenia reszt glukozowych połączonych wiązaniami β-1,3, z wiązaniami β-1,6 w miejscach bocznych rozgałęzień, do którego przyłączone są chityna i mannoproteiny wiązaniem β-1,4-.

Beta-glukany są izolowane z drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Trzeciorzędowa struktura ściany komórkowej glukanów z Saccharomyces cerevisiae zawiera łańcuchy reszt glukozowych połączone wiązaniami β-1,3, z wiązaniami β-1,6 w miejscach bocznych rozgałęzień, tworzące rdzeń, do którego przyłączone są chityna wiązaniem β-1,4-, β-1,6-glukany i niektóre mannoproteiny.

Ten rodzaj nowej żywności jest dostępny w trzech różnych postaciach: rozpuszczalnej, nierozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie, ale ulegającej dyspersji w wielu płynnych macierzach.

Charakterystyka chemiczna beta-glukanów z drożdży (Saccharomyces cerevisiae):

 

Postać rozpuszczalna:

Węglowodany ogółem: > 75 %

Beta-glukany (1,3/1,6): > 75 %

Popiół: < 4,0 %

Wilgotność: < 8,0 %

Białko: < 3,5 %

Tłuszcz: < 10 %

 

Postać nierozpuszczalna:

Węglowodany ogółem: > 70 %

Beta-glukany (1,3/1,6): > 70 %

Popiół: ≤ 12 %

Wilgotność: < 8,0 %

Białko: < 10 %

Tłuszcz: < 20 %

 

Nierozpuszczalne w wodzie, ulegają dyspersji w wielu płynnych macierzach:

(1,3)-(1,6)-β-D-glukany: > 80 %

Popiół: < 2,0 %

Wilgotność: < 6,0 %

Białko: < 4,0 %

Tłuszcz ogółem: < 3,0 %

Dane mikrobiologiczne:

Ogólna liczba drobnoustrojów: < 1 000 jtk/g

Enterobacteriaceae: < 100 jtk/g

Bakterie z grupy coli ogółem: < 10 jtk/g

Drożdże: < 25 jtk/g

Pleśń: < 25 jtk/g

Salmonella: brak w 25 g

Escherichia coli: brak w 1 g

Bacillus cereus: < 100 jtk/g

Staphylococcus aureus: brak w 1 g

Metale ciężkie:

Ołów: < 0,2 mg/g

Arsen: < 0,2 mg/g

Rtęć: < 0,1 mg/g

Kadm: < 0,1 mg/g

Zeaksantyna

Opis/definicja:

Zeaksantyna jest naturalnie występującym barwnikiem ksantofilowym; stanowi utleniony karotenoid.

Syntetyczna zeaksantyna jest oferowana w postaci suszonego rozpyłowo proszku na bazie żelatyny lub skrobi („granulki”) z dodatkiem α-tokoferolu i palmitynianu askorbylu lub zawiesiny oleju kukurydzianego z dodatkiem α-tokoferolu. Syntetyczna zeaksantyna jest wytwarzana z mniejszych cząsteczek w drodze wieloetapowej syntezy chemicznej.

Pomarańczowożółty, krystaliczny proszek o słabym zapachu lub bezwonny.

Wzór chemiczny: C40H56O2

Nr CAS: 144-68-3

Masa cząsteczkowa: 568,9 daltonów

Właściwości fizykochemiczne:

Strata przy suszeniu: < 0,2 %

All-trans zeaksantyna: > 96 %

Cis zeaksantyna: < 2,0 %

Inne karotenoidy: < 1,5 %

Tlenek trifenylofosfiny (nr CAS 791-28-6): < 50 mg/kg

L-pidolan cynku

Opis/definicja:

L-pidolan cynku to biały lub białawy proszek o charakterystycznym zapachu.

Międzynarodowa niezastrzeżona nazwa (INN): kwas L-piroglutaminowy, sól cynku

Nazwy synonimowe: 5-oksoprolina cynku, piroglutaminian cynku, pirolidon karboksylanowy cynku, PCA cynku, pidolan L-cynku

Nr CAS: 15454-75-8

Wzór cząsteczkowy: (C5 H6 NO3)2 Zn

Masa cząsteczkowa postaci bezwodnej: 321,4

Wygląd: proszek o barwie białej lub prawie białej

Czystość:

L-pidolan cynku (czystość): ≥ 98 %

pH (roztwór wodny 10 %): 5,0–6,0

Skręcalność właściwa: 19,6°–22,8°

Woda: ≤ 10,0 %

Kwas glutaminowy: < 2,0 %

Metale ciężkie:

Ołów: ≤ 3,0 ppm

Arsen: ≤ 2,0 ppm

Kadm: ≤ 1,0 ppm

Rtęć: ≤ 0,1 ppm

Kryteria mikrobiologiczne:

Ogólna liczba żywych bakterii mezofilnych: ≤ 1 000 jtk/g

Drożdże i pleśń: ≤ 100 jtk/g

Patogen: brak


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Dz.U. L 228 z 31.7.2014, s. 5).

(3)  Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26).

(5)  Dyrektywa Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 67).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(7)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/175 z dnia 5 lutego 2015 r. ustanawiające, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami, szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu gumy guar pochodzącej lub wysłanej z Indii (Dz.U. L 30 z 6.2.2015, s. 10).


Top