Help Print this page 

Document 31993L0013R(03)

Title and reference
Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95 z 21.4.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 2, s. 288)

OJ L 276, 13.10.2016, p. 17–17 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/13/corrigendum/2016-10-13/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html PL
PDF pdf PL
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/17


Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 2, s. 288)

Strona 290, art. 4 ust.1

zamiast:

„1.   Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w czasie wykonania umowy, do wszelkich okoliczności związanych z wykonaniem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna.”,

powinno być:

„1.   Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w momencie zawarcia umowy, do wszelkich okoliczności związanych z zawarciem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna.”.


Top