EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0944

Decyzja Rady (UE) 2016/944 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

OJ L 157, 15.6.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/944/oj

15.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/19


DECYZJA RADY (UE) 2016/944

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Rady 2006/700/WE (2) w dniu 9 września 2006 r. podpisano Umowę o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (3) (zwaną dalej „umową”), z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(2)

Umowa ta ma na celu wspieranie, ułatwianie i rozszerzanie współpracy pomiędzy Stronami w zakresie globalnej nawigacji satelitarnej do celów cywilnych.

(3)

Rada na wniosek Komisji przyjmuje stanowisko Unii na forum komitetu ustanowionego zgodnie z art. 14 umowy (zwanego dalej „komitetem”), o ile komitet ten zostaje wezwany do przyjęcia aktów wywołujących skutki prawne lub decyzji zawieszających stosowanie umowy.

(4)

Ponadto w sprawach, które nie wywołują skutków prawnych i którymi komitet ma się zajmować, Komisja powinna ustalać stanowisko Unii z państwami członkowskimi.

(5)

Umowę należy zatwierdzić w imieniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (4).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę uprawnioną do przesłania w imieniu Unii Europejskiej notyfikacji wskazanej w art. 18 ust. 1 umowy, w celu wyrażenia zgody Unii Europejskiej na to, aby umowa (5) stała się dla niej wiążąca, oraz dokonuje następującej notyfikacji:

„W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, w związku z czym od tej daty wykonuje wszelkie prawa i przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki Wspólnoty Europejskiej. Z tego względu odniesienia do »Wspólnoty Europejskiej« w tekście umowy należy traktować jako odniesienia do »Unii Europejskiej«.”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2016 r.

W imieniu Rady

H.G.J. KAMP

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 10 maja 2016 r. (nieopublikowana dotąd w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady 2006/700/WE z dnia 1 września 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (Dz.U. L 288 z 19.10.2006, s. 30).

(3)  Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (Dz.U. L 288 z 19.10.2006, s. 31).

(4)  Tekst został opublikowany w Dz.U. L 288 z 19.10.2006, s. 31 wraz z decyzją o podpisaniu.

(5)  Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


Top