EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0221

Decyzja Komisji (UE) 2016/221 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/1937 ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową

C/2016/888

Dz.U. L 40 z 17.2.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/221/oj

17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/15


DECYZJA KOMISJI (UE) 2016/221

z dnia 12 lutego 2016 r.

zmieniająca decyzję (UE) 2015/1937 ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 21 października 2015 r. Komisja przyjęła decyzję ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową (1). Decyzja ta zawiera zapisy dotyczące misji i zadań, składu, niezależności i funkcjonowania Rady i jej sekretariatu, a także wyjaśnienie, że sekretariat powinien administracyjnie przynależeć do Sekretariatu Generalnego Komisji. Zgodnie z tą decyzją funkcję kierownika sekretariatu pełni główny analityk gospodarczy ustanowiony decyzją C(2015) 2665 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

(2)

Decyzja w sprawie głównego analityka gospodarczego Komisji z dnia 17 kwietnia 2015 r. stanowi, że osoba ta weryfikuje przyszłe decyzje Komisji w zakresie koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich i nadzoru nad tymi politykami. Zgodnie z tą decyzją główny analityk finansowy przynależy administracyjnie do wiceprzewodniczącego Komisji do spraw euro i dialogu społecznego, który również może zwrócić się o opinię do głównego analityka finansowego (2).

(3)

Ze względów spójności i skuteczności należy rozdzielić zadania głównego analityka finansowego i kierownika sekretariatu Europejskiej Rady Budżetowej.

(4)

Należy odpowiednio zmienić decyzję ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Art. 3 ust. 8 decyzji Komisji (UE) 2015/1937 (3) otrzymuje brzmienie:

„8.   Komisja powołuje kierownika sekretariatu po konsultacji z przewodniczącym Europejskiej Rady Budżetowej. Kierownik sekretariatu jest powoływany na okres trzech lat, z możliwością jednorazowego odnowienia kadencji. Jego zadania obejmują przygotowanie uformowania Rady. Pozostali członkowie sekretariatu to urzędnicy, pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi, wybierani przez kierownika sekretariatu w porozumieniu z przewodniczącym. Wszyscy członkowie sekretariatu są wybierani w oparciu o wysokie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinach istotnych dla działalności Rady i są przydzieleni lub oddelegowani (mis à disposition).

9.   W drodze odstępstwa od ust. 8, jeżeli przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej nie został jeszcze powołany, kierownika sekretariatu powołuje bezpośrednio Komisja.”.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  C(2015) 8000.

(2)  C(2015) 2665.

(3)  Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową (Dz.U. L 282 z 28.10.2015, s. 37).


Top