EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0218

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/218 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

C/2016/1078

OJ L 40, 17.2.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/218/oj

17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/218

z dnia 16 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

W decyzji Rady 2011/101/WPZiB (2) określono osoby fizyczne i prawne, wobec których środki ograniczające mają być stosowane zgodnie z art. 5 tejże decyzji, a rozporządzenie (WE) nr 314/2004 nadaje skutek tej decyzji w takim zakresie, w jakim konieczne jest działanie na szczeblu Unii.

(3)

W dniu 15 lutego 2016 r. Rada podjęła decyzję o zachowaniu 7 osób i 1 podmiotu w załączniku do decyzji 2011/101/WPZiB określającej osoby i organy, wobec których mają być stosowane środki ograniczające.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 6

I.   Osoby:

Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

Dane identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

1)

Mugabe, Robert Gabriel

Prezydent, ur. 21.2.1924 r. Nr paszportu: AD001095.

Szef rządu, odpowiedzialny za działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa.

2)

Mugabe, Grace

Ur. 23.7.1965 r.; Nr paszportu: AD001159. Dowód tożsamości: 63-646650Q70.

Powiązana z frakcją ZANU-PF w rządzie. W 2002 r. przejęła majątek »Iron Mask«; przypuszcza się, że czerpie duże nielegalne zyski z wydobycia diamentów.

3)

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

Dyrektor generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczej, ur. 6.11.1960 r.; Nr paszportu: AD002214. Dowód tożsamości: 63-374707A13

Wysoki rangą urzędnik aparatu bezpieczeństwa mający ścisłe powiązania z frakcją ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) w rządzie i wspomagający tworzenie represyjnej polityki państwa lub nią kierujący. Oskarżony o odpowiedzialność za porwanie, torturowanie i zabicie działaczy MDC w czerwcu 2008 roku.

4)

Chihuri, Augustine

Komisarz policji, ur. 10.3.1953 r. Nr paszportu: AD000206. Dowód tożsamości 68-034196M68.

Starszy rangą funkcjonariusz policji i członek wspólnego dowództwa operacyjnego, ściśle powiązany z represyjną polityką ZANU-PF. Publicznie przyznał się do poparcia ZANU-PF z naruszeniem ustawy o policji. W czerwcu 2009 r. nakazał policji umorzenie wszelkich dochodzeń dotyczących morderstw popełnionych w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w czerwcu 2008 r.

5)

Chiwenga, Constantine

Dowódca Sił Obrony Zimbabwe, generał (były dowódca armii, generał broni), ur. 25.8.1956 r. Nr paszportu: AD000263. Dowód tożsamości 63-327568M80.

Członek wspólnego dowództwa operacyjnego współdziałający w tworzeniu represyjnej polityki państwa lub kierowaniu nią. Wykorzystywał wojsko do akcji zajmowania gospodarstw rolnych. Podczas wyborów w 2008 r. był głównym kierującym atakami przemocy powiązanymi z procesem wyborów prezydenckich.

6)

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Generał broni (siły powietrzne), ur. 1.11.1955 r. Dowód tożsamości: 29-098876M18.

Starszy rangą wojskowy i członek wspólnego dowództwa operacyjnego ZANU-PF; bierze udział w tworzeniu represyjnej polityki państwa lub kierowaniu nią. Zamieszany w polityczne akty przemocy, między innymi podczas wyborów w Maszonie Zachodniej w Chiadzwa w 2008 r.

7)

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Dowódca Armii Krajowej Zimbabwe, generał broni ur. 25.8.1956 r. lub 24.12.1954 r. Dowód tożsamości: 63-357671H26.

Starszy rangą wojskowy mający powiązania z rządem i współdziałający w tworzeniu represyjnej polityki państwa i kierowaniu nią.

II.   Podmioty

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

Powiązania z Ministerstwem Obrony i frakcją ZANU-PF w rządzie.”


Top