EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0214

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/214 z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Dz.U. L 40 z 17.2.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/214/oj

17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/214

z dnia 15 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 lutego 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/220 (1) pozostawiającą siedem osób i jeden podmiot w załączniku I oraz pięć osób w załączniku IIdo decyzji 2011/101/WPZiB (2).

(2)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 314/2004 (3) wdrożono szereg środków określonych w decyzji Rady 2011/101/WPZiB, w tym zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych niektórych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów.

(3)

W dniu 16 lutego 2016 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/218 pozostawiono siedem osób i jeden podmiot w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 (4).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 314/2004.

(5)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2016 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/220 z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję 2011/101/ WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2)  Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/218 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (Zob. s. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób, o których mowa w art. 6 ust. 4

Osoby

Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

1.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema)

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)”


Top