EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0828

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/828 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

OJ L 132, 29.5.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/828/oj

29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/828

z dnia 28 maja 2015 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy dodać jedną osobę.

(3)

Z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy usunąć jedną osobę.

(4)

W związku z wyrokiem Sądu z dnia 9 lipca 2014 r. w połączonych sprawach T-329/12 i T-74/13, Mazen Al-Tabbaa przeciwko Radzie Unii Europejskiej (2) oraz wyrokiem Sądu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie T-652/11, Bassam Sabbagh przeciwko Radzie Unii Europejskiej (2), Mazen Al-Tabbaa i Bassam Sabbagh nie znajdują się w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zawartym w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(5)

Należy zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób znajdujących się w wykazie zawartym w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.

W imieniu Rady

E. RINKĒVIČS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(2)  Dotychczas nieopublikowany.


ZAŁĄCZNIK

I.

Do wykazu osób, zawartego w sekcji A załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, dodaje się następującą osobę:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

206.

Generał Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Urodzony w prowincji Latakia/mieście Dżabla.

W syryjskim wywiadzie wojskowym od kwietnia 2015 r., kieruje wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne). Odpowiedzialny za represje i akty przemocy wobec ludności cywilnej w Damaszku i okolicach.

Były zastępca szefa bezpieczeństwa politycznego (2012), oficer syryjskiej Gwardii Republikańskiej i wicedyrektor Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Szef żandarmerii wojskowej, członek biura bezpieczeństwa narodowego.

29.5.2015

II.

Wpis dotyczący następującej osoby skreśla się z wykazu osób, zawartego w sekcji A załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012:

11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób, zawarte w sekcji A załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, zastępuje się poniższymi wpisami:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Data urodzenia: 19 lutego 1946 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr 983

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Syrii. Były szef syryjskiego wywiadu, zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Data urodzenia: 20 maja 1951 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D000001300

Szef Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Ogólnego, zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar′ (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Data urodzenia: 10 grudnia 1938 r.

Były wiceprezydent Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej.

23.5.2011

37.

Generał brygady Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

W syryjskim wywiadzie wojskowym kierował wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowego.

23.8.2011

42.

Generał brygady Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Idlib. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Idlib.

23.8.2011

44.

Generał brygady Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Hims. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Hims.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Data urodzenia: 15 maja 1955 r.

miejsce urodzenia: Bassir

Odpowiedzialny za ekonomiczne i finansowe wspieranie reżimu syryjskiego przy wykorzystaniu pełnionej przez niego funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii.

15.5.2012

55.

Pułkownik Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Kierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w Derze.

14.11.2011

80.

Brygadier Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Szef wydziału syryjskiego wywiadu wojskowego w okolicach Damaszku (Rif Dimashq), dawniej wywiadu syryjskich sił lotniczych. Oficer uczestniczący w aktach przemocy w Homs.

1.12.2011

137

Generał brygady Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Szef wydziału 285 Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego w Damaszku (zastąpił generała brygady Hussama Fendiego pod koniec roku 2011). Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012


Top