EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D1018(01)

Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 3 października 2012 r. w sprawie realizacji planu działania UE-Jordania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa

OJ L 287, 18.10.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2012/1018/oj

18.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/13


ZALECENIE RADY STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie realizacji planu działania UE-Jordania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa

RADA STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (1) („Układ”), w szczególności jego art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 91 Układu upoważnia Radę Stowarzyszenia UE-Jordania do formułowania odpowiednich zaleceń, zmierzających do osiągnięcia celów Układu.

(2)

Zgodnie z art. 101 Układu Strony Układu mają podejmować wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Układu i mają zapewnić osiągnięcie celów określonych w Układzie.

(3)

Strony Układu uzgodniły tekst planu działania UE-Jordania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (zwanego dalej „planem działania EPS”).

(4)

Plan działania EPS będzie wspierał wprowadzenie w życie Układu poprzez opracowanie i uzgodnienie przez Strony konkretnych środków zapewniających praktyczne wytyczne dla wprowadzania w życie Układu.

(5)

Podwójnym celem planu działania EPS jest przedstawienie konkretnych środków mających na celu wypełnienie przez Strony zobowiązań ustalonych w Układzie oraz dostarczenie szerszych ram służących dalszemu wzmocnieniu stosunków między UE i Jordanią, aby osiągnąć wysoki stopień integracji gospodarczej i pogłębić współpracę polityczną, zgodnie z ogólnymi celami Układu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Artykuł

Rada Stowarzyszenia zaleca, aby Strony realizowały plan działania EPS (2), w zakresie, w jakim realizacja ta ma na celu osiągnięcie celów Układu.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 października 2012 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Jordania

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 129 z 15.5.2002, s. 3.

(2)  Zob. dokument 3302/12 na stronie http://register.consilium.europa.eu


Top