EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0253

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 253/2012 z dnia 22 marca 2012 r. zmieniające po raz 167. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

OJ L 84, 23.3.2012, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 268 - 270

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/253/oj

23.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 253/2012

z dnia 22 marca 2012 r.

zmieniające po raz 167. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a), art. 7a ust. 1 oraz art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 12 marca 2012 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o dodaniu dwóch osób fizycznych i jednego podmiotu do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Dnia 14 marca 2012 r. podjął decyzję o dodaniu czterech kolejnych osób fizycznych do tego wykazu oraz zmianie jednego wpisu w wykazie.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

W tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujący wpis:

„Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (alias a) Jemaah Anshorut Tauhid, b) Jemmah Ansharut Tauhid, c) Jem’mah Ansharut Tauhid, d) Jamaah Ansharut Tauhid, e) Jama’ah Ansharut Tauhid, f) Laskar 99). Adres: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonezja, Telefon: 0271-2167285, e-mail: info@ansharuttauhid.com. Dodatkowe informacje: a) założona i dowodzona przez Abu Bakara Ba'asyira; b) założona w dniu 27 lipca 2008 r. w Solo, Indonezja; c) związana z grupą Jemmah Islamiya (JI); d) strona internetowa: http:/ansharuttauhid.com/. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.3.2012 r.”.

(2)

W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy:

(a)

„Mochammad Achwan (alias a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan). Adres: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonezja. Data urodzenia: a) 4.5.1948 r., b) 4.5.1946 r. Miejsce urodzenia: Tulungagung, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Krajowy nr identyfikacyjny: 3573010405480001 (imię i nazwisko na indonezyjskim dowodzie osobistym: Mochammad Achwan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.3.2012 r.”

(b)

„Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir (alias a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, b) Rashid Rida Ba’aysir, c) Rashid Rida Bashir). Adres: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Jawa Wschodnia, Indonezja. Data urodzenia: 31.1.1974 r. Miejsce urodzenia: Sukoharjo, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Krajowy nr identyfikacyjny: 1127083101740003 (imię i nazwisko na indonezyjskim dowodzie osobistym: Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.3.2012 r.”

(c)

„Mustafa Hajji Muhammad Khan (alias a) Hassan Ghul, b) Hassan Gul, c) Hasan Gul, d) Khalid Mahmud, e) Ahmad Shahji, f) Mustafa Muhammad, g) Abu Gharib al-Madani, h) Abu-Shaima, i) Abu- Shayma). Data urodzenia: a) między sierpniem a wrześniem 1977 r., b) 1976 r. Miejsce urodzenia: a) Al-Madinah, Arabia Saudyjska, b) Sangrar, prowincja Sindh, Pakistan. Obywatelstwo: a) pakistańskie, (b) saudyjskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 14.3.2012 r.”

(d)

„Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (alias a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, b) Hafiz Abdusalam Budvi, c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, d) Abdul Salam Budvi, e) Abdul Salam Bhattwi, f) Abdul Salam Bhutvi, g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Tytuł: a) Maulavi, (b) Mułła. Data urodzenia: 1940 r. Miejsce urodzenia: Gujranwala, prowincja Pendżab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 14.3.2012 r.”

(e)

„Zafar Iqbal (alias a) Zaffer Iqbal, b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, d) Malik Zafar Iqbal, e) Zafar Iqbal Chaudhry, f) Muhammad Zafar Iqbal). Data urodzenia: 4.10.1953 r. Miejsce urodzenia: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Numer paszportu: DG5149481 (paszport wydany w dniu 22.8.2006 r., utracił ważność w dniu 21.8.2011 r., numer książeczki paszportowej: A2815665). Krajowy numer identyfikacyjny: a) 35202-4135948-7 b) 29553654234. Dodatkowe informacje: inny tytuł: profesor. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 14.3.2012 r.”

(f)

„Abdur Rehman (alias a) Abdul Rehman, b) Abd Ur-Rehman, c) Abdur Rahman, d) Abdul Rehman Sindhi, e) Abdul Rehman al-Sindhi, f) Abdur Rahman al-Sindhi, g) Abdur Rehman Sindhi, h) Abdurahman Sindhi, i) Abdullah Sindhi, j) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Adres: Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 3.10.1965 r. Miejsce urodzenia: Mirpur Khas, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Numer paszportu: CV9157521 (paszport pakistański wydany w dniu 8.9.2008 r., traci ważność w dniu 7.9.2013 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 44103-5251752-5. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 14.3.2012 r.”

(3)

Wpis Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa, z) Jamaati-ud-Dawa. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.5.2005 r. w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa, z) Jamaati-ud-Dawa, aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.5.2005 r.”.


Top