EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0540R(03)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych ( Dz.U. L 153 z 11.6.2011 )

OJ L 26, 28.1.2012, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/corrigendum/2012-01-28/oj

28.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/38


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153 z dnia 11 czerwca 2011 r. )

W załączniku część A dodaje się pozycję w brzmieniu:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość

Data zatwierdzenia

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

„354

Flurochloridon

Nr CAS 61213-25-0

Nr CIPAC 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chlorometylo-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolilo)-2-pirolidon

≥ 940 g/kg

Istotne zanieczyszczenia:

toluen: maks. 8 g/kg

1 czerwca 2011 r.

31 maja 2021 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego flurochloridonu, w szczególności dodatki I i II do tego sprawozdania, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 4 lutego 2011 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

1)

zagrożenie dla roślin i organizmów wodnych niebędących przedmiotem zwalczania;

2)

ochronę wód gruntowych, w przypadku gdy substancja czynna jest stosowana w regionach o niestabilnych warunkach glebowych i klimatycznych.

Warunki zezwolenia w stosownych przypadkach zawierają środki zmniejszające ryzyko.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, dopilnowują, aby wnioskodawca przedłożył Komisji dalsze informacje potwierdzające w odniesieniu do następujących kwestii:

1)

znaczenia zanieczyszczeń innych niż toluen;

2)

zgodności ekotoksykologicznego materiału badanego ze specyfikacjami technicznymi;

3)

znaczenia metabolitu R42819 (1) zawartego w wodzie gruntowej;

4)

ewentualnych właściwości flurochloridonu powodujących zaburzenia endokrynologiczne.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, dopilnowują, aby wnioskodawca przedłożył Komisji informacje określone w pkt 1 i 2 do dnia 1 grudnia 2011 r., informacje określone w pkt 3 do dnia 31 maja 2013 r., a informacje określone w pkt 4 w ciągu dwóch lat od daty przyjęcia wytycznych OECD w sprawie badań zaburzeń endokrynologicznych.


(1)  R42819: (4RS)-4-(chlorometylo)-1-[3-(trifluorometylo)fenylo]pirolidyn-2-on.”


Top