EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0100

Decyzja Rady 2011/100/WPZiB z dnia 14 lutego 2011 r. dotycząca zmiany wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

OJ L 41, 15.2.2011, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 56 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/100(2)/oj

15.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/9


DECYZJA RADY 2011/100/WPZiB

z dnia 14 lutego 2011 r.

dotycząca zmiany wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku (1), wykonując rezolucję nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

(2)

W dniu 15 grudnia 2010 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1956 (2010), w której zdecydowała między innymi o przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2011 r. stosowania uzgodnień dotyczących deponowania w Funduszu Rozwojowym dla Iraku dochodów z eksportu z Iraku ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazu ziemnego oraz uzgodnień dotyczących zwolnienia z postępowania sądowego określonych irackich aktywów, o których mowa w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1483 (2003) i 1546 (2004).

(3)

Należy więc odpowiednio zmienić wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB.

(4)

Wykonanie niektórych środków wymaga podjęcia działań przez Unię,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 7 akapit drugi wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„Artykuły 4 i 5 stosuje się do dnia 30 czerwca 2011 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2011 r.

W imieniu Rady

HOFFMANN R.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 72.


Top