EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1281

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

OJ L 344, 23.12.2009, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1281/oj

23.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1281/2009

z dnia 22 grudnia 2009 r.

ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 25 ust. 1 i ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unijna cena sprzedaży jest ustalana przed rozpoczęciem roku połowowego dla każdego z produktów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 na poziomie równym co najmniej 70 % oraz nieprzekraczającym 90 % ceny orientacyjnej.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1212/2009 (2) ustala ceny orientacyjne na rok połowowy 2010 dla wszystkich objętych nim produktów.

(3)

Ceny rynkowe różnią się znacznie w zależności od gatunków i sposobu prezentacji produktów, w szczególności w przypadku kalmara i morszczuka.

(4)

Dlatego współczynniki przeliczeniowe należy ustalić dla różnych gatunków i prezentacji produktów zamrożonych wyładowanych w UE w celu ustalenia poziomu ceny, która uruchamia środek interwencyjny przewidziany w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Unijne ceny sprzedaży określone w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, stosowane w ciągu roku połowowego 2010 do produktów wymienionych w załączniku II do wymienionego rozporządzenia, oraz formy prezentacji i wskaźniki przeliczeniowe, do których się one odnoszą, określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(2)  Dz.U. L 327 z 12.12.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Ceny sprzedaży i współczynniki przeliczeniowe

Gatunek

Prezentacja

Współczynnik przeliczeniowy

Poziom interwencji

Cena sprzedaży

(EUR/tonę)

Halibut niebieski

(Reinhardtius hippoglossoides)

W całości, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

1 629

Morszczuk

(Merluccius spp.)

W całości, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

1 027

Pojedyncze filety

 

 

 

ze skórą

1,0

0,85

1 261

bez skóry

1,1

0,85

1 387

Dorada

(Dentex dentex i Pagellus spp.)

W całości, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

1 268

Włócznik

(Xiphias gladius)

W całości, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

3 398

Krewetki Penaeidae

Mrożone

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 461

b)

Pozostałe Penaeidae

 

1,0

0,85

6 847

Mątwy

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma i Sepiola rondeletti)

Mrożone

1,0

0,85

1 628

Kalmar (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

całe, nieoczyszczone

1,00

0,85

1 002

oczyszczone

1,20

0,85

1 203

b)

Loligo vulgaris

całe, nieoczyszczone

2,50

0,85

2 505

oczyszczone

2,90

0,85

2 906

Ośmiornice

(Octopus spp.)

Mrożone

1,00

0,85

1 837

Illex argentinus

całe, nieoczyszczone

1,00

0,80

685

korpusy

1,70

0,80

1 164

całe, nieoczyszczone

:

produkt, który nie został poddany żadnej obróbce

oczyszczone

:

produkt, który został co najmniej wypatroszony

korpus

:

ciało kalmara, który został co najmniej wypatroszony i odgłowiony


Top