EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0281

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zawieszające stosowanie należności celnych przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2009/2010

OJ L 93, 7.4.2009, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/281/oj

7.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 281/2009

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

zawieszające stosowanie należności celnych przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2009/2010

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 142 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 142 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że w celu zagwarantowania zaopatrzenia potrzebnego do wytwarzania produktów określonych w art. 62 ust. 2 tego rozporządzenia Komisja może zawiesić, w całości lub częściowo, stosowanie należności celnych przywozowych dla pewnych ilości cukru.

(2)

W celu zapewnienia dostępności zaopatrzenia potrzebnego do wytwarzania produktów określonych w art. 62 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 po cenie odpowiadającej cenom światowym całkowite zawieszenie należności celnych przywozowych dla ilości cukru przeznaczonego do produkcji przedmiotowych produktów, odpowiadającej połowie zapotrzebowania na cukier przemysłowy w roku gospodarczym 2009/2010, leży w interesie Wspólnoty.

(3)

Należy zatem ustalić ilości cukru przemysłowego z przywozu na rok gospodarczy 2009/2010.

(4)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W roku gospodarczym 2009/2010 obowiązuje zawieszenie należności celnych przywozowych dla cukru przemysłowego objętego kodem CN 1701 w ilości 400 000 ton.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 kwietnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.


Top