EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0031

2009/31/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8988) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 11, 16.1.2009, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/31(1)/oj

16.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/84


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 stycznia 2009 r.

zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8988)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/31/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 42,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2007/716/WE (2) ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidzianych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 (3) i (WE) nr 853/2004 (4) Parlamentu Europejskiego i Rady. Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach, przechodzących transformację.

(2)

Decyzja 2007/716/WE została zmieniona decyzjami Komisji 2008/290/WE (5), 2008/330/WE (6), 2008/552/WE (7), 2008/678/WE (8) oraz 2008/828/WE (9).

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu bułgarskiego niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zaprzestały działalności lub zakończyły proces modernizacji i całkowicie spełniają wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie przejściowym.

(4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2007/716/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 14.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(5)  Dz.U. L 96 z 9.4.2008, s. 35.

(6)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 94.

(7)  Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 43.

(8)  Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 32.

(9)  Dz.U. L 294 z 1.11.2008, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2007/716/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów przetwórstwa mięsnego:

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

„1.

BG 0101001

»Melnichen kombinat Rila STH« AD

gr. Blagoevgrad

ul. »V. Levski« 56

19.

BG 0401012

»Polikomers-SG« EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

»Z i K« OOD

gr. Vratsa

ul. »Vasil Kanchov« 25

126.

BG 2202025

ET »Takt-Asia Milanova«

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. »Obelsko shose« 11

260.

BG 1204008

ET »Petar Parvanov - Demetra«

gr. Lom

ul. »Belogradchishko shose« 1

283.

BG 1604014

»Elko« OOD

gr. Plovdiv

ul. »Brezovsko shose« 170

355.

BG 2504001

ET »Stezis«

gr. Omurtag

Promishlena zona”

2)

skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów mleczarskich:

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

„16.

BG 1512033

ET »Voynov-Ventsislav Hristakiev«

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET »Rosen Deyanski-DEYA«

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET »Bor-Chvor«

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

»Balgarski yogurt« OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

»Polidey – 2« OOD

s. Domlyan

171.

2412019

»Dekada« OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

»El-Em-Impeks« EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania”


Top