EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1328

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

OJ L 345, 23.12.2008, p. 28–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 040 P. 259 - 286

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; Uchylona w sposób domniemany przez 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1328/oj

23.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1328/2008

z dnia 22 grudnia 2008 r.

zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólne reguły przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z krajów trzecich powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia szeregu ostatnich wydarzeń.

(2)

W dniu 31 grudnia 2008 r. zakończone zostanie stosowanie systemu podwójnej kontroli w odniesieniu do Chin.

(3)

Decyzją 2008/939/WE (2) Rada zatwierdziła podpisanie oraz tymczasowe stosowanie dwustronnej umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Republiką Białorusi, dotyczącej handlu wyrobami włókienniczymi.

(4)

Zmiany rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3) dotyczą również niektórych kodów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.

(5)

W związku z powyższym rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1.

(2)  Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 39.

(3)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 otrzymują brzmienie:

1)

Załącznik I otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

WYROBY WŁÓKIENNICZE OKREŚLONE W ARTYKULE 1 (1)

1.

Bez uszczerbku dla reguł interpretacji nomenklatury scalonej, sposób sformułowania opisu wyrobów uważa się za mający wartość jedynie wskazującą, ponieważ wyroby objęte każdą kategorią są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeśli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN oraz przez odpowiedni opis.

2.

W przypadku, gdy materiały, z których wytworzono wyroby objęte kategoriami od 1 do 114 pochodzące z Chin nie są konkretnie wymienione, uznaje się, że wyroby te wytworzone są wyłącznie z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych.

3.

Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, jest klasyfikowana w ramach tej ostatniej kategorii.

4.

Wyrażenie »odzież niemowlęca« oznacza odzież do rozmiaru 86 włącznie.

Kategoria

Opis

Kod CN 2009

Tabela równoważności

sztuk/kg

g/sztukę

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I A

1

Przędza bawełniana, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Tkaniny bawełniane, inne niż gaza, tkaniny pętelkowe (frotté), taśmy tkane, tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe, tiul oraz inne tkaniny sieciowe

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tkaniny z włókien syntetycznych (nieciągłych lub odpadów) inne niż taśmy tkane, tkaniny włosowe (włączając tkaniny pętelkowe (frotté) i tkaniny szenilowe

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

GRUPA I B

4

Koszule, T-shirty, bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny (inne niż z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej), podkoszulki i tym podobne wyroby z dzianin

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Bluzy, pulowery, bezrękawniki, kamizelki, bliźniaki, swetry rozpinane, kaftaniki i bluzki (inne niż marynarki i żakiety), anoraki, wiatrówki, krótkie kurtki i tym podobne wyroby, z dzianin

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Męskie lub chłopięce tkane bryczesy, szorty inne niż strój kąpielowy i spodnie (włączając luźne); damskie lub dziewczęce spodnie tkane i spodnie luźne, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; części dolne dresów z podszewką, inne niż objęte kategorią 16 lub 29, z bawełny lub włókien chemicznych

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, również z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Koszule męskie lub chłopięce, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

GRUPA II A

9

Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny; bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin; z tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i tkanin pętelkowych, z bawełny

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Bielizna pościelowa, inna niż z dzianin

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Przędza z włókien syntetycznych odcinkowych lub odpadowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Obejmująca przędzę akrylową

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Przędza z włókien sztucznych odcinkowych lub odpadowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Tkaniny włosowe i szenilowe (inne niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) lub tkaniny pętelkowe z bawełny i taśmy tkane) oraz materiały włókiennicze igłowe, z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Obejmujące: sztruks z bawełny

5801 22 00

 

 

39

Bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin, inna niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPA II B

12

Rajstopy i trykoty, pończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne, z dzianin, inne niż dla niemowląt, w tym pończochy przeciwżylakowe, inne niż wyroby należące do kategorii 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 par

41

13

Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, damskie lub dziewczęce majtki i figi, z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Męskie lub chłopięce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny, z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych (inne niż parki) (należące do kategorii 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Damskie lub dziewczęce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny; żakiety, z wełny, bawełny i chemicznych włókien tekstylnych (inne niż parki) (należące do kategorii 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Męskie lub chłopięce garnitury i komplety, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich; męskie lub chłopięce dresy z podszewką, pokryte z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym, z bawełny lub włókien chemicznych

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Męskie lub chłopięce marynarki, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Męskie lub chłopięce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Damskie lub dziewczęce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Chusteczki do nosa, inne niż z dzianin

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Parki; anoraki, wiatrówki, krótkie kurtki i tym podobne wyroby, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; górne części dresów z podszewką, inne niż należące do kategorii 16 lub 29, z bawełny lub włókien chemicznych

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Męskie lub chłopięce koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Damskie lub dziewczęce koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Damskie lub dziewczęce suknie, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Damskie lub dziewczęce spódnice, włącznie ze spódnico-spodniami

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Damskie lub dziewczęce kostiumy i komplety, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich; damskie lub dziewczęce dresy z podszewką, pokryte z zewnątrz tym samym materiałem włókienniczym, z bawełny lub włókien chemicznych

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Biustonosze, tkane lub z dzianin

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem dla niemowląt, należących do kategorii 10 i 87, oraz pończochy, skarpety i podkolanówki dla niemowląt, inne niż z dzianin, należące do kategorii 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Dresy z dzianiny; z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Męskie lub chłopięce ubiory robocze, inne niż z dzianin

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Damskie lub dziewczęce fartuszki, kitle, fartuchy i inne ubiory robocze, inne niż z dzianin

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Ubiory narciarskie, inne niż z dzianin

ex 6211 20 00

 

 

78

Odzież, inna niż z dzianin, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych należących do kategorii 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 oraz 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Palta, marynarki i inna odzież, w tym ubiory narciarskie, z dzianin, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych należących do kategorii 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

GRUPA III A

33

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, wykonane z pasków lub podobnego materiału, z polietylenu lub polipropylenu, o szerokości mniejszej niż 3 m

5407 20 11

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, nie z dzianin, wykonane z pasków lub podobnego materiału

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, wykonane z pasków lub podobnego materiału, z polietylenu lub polipropylenu, o szerokości 3 m lub większej

5407 20 19

 

 

35

Tkaniny z włókien syntetycznych (ciągłych), inne niż do wyrobu opon z kategorii 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tkaniny z włókien ciągłych sztucznych, inne niż do wyrobu opon z kategorii 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Syntetyczna tkanina zasłonowa z dzianin, w tym tkanina na firanki

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Firany siatkowe, inne niż z dzianin

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Tkane zasłony (włącznie z draperiami, firankami, lambrekinami okiennymi i łóżkowymi oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz), inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż pojedyncza nitka nieteksturowana, nieskręcana lub o skręcie nieprzekraczającym 50 skrętów na metr

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Przędza z włókien ciągłych chemicznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5401 20 10

Przędza z włókien sztucznych; przędza z włókien ciągłych sztucznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż nitka pojedyncza nieskręcana z włókna wiskozowego lub o skręcie nieprzekraczającym 250 skrętów na metr oraz pojedyncza nitka nieteksturowana z octanu celulozy

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Przędza z włókna ciągłego chemicznego, przędza z włókien odcinkowych sztucznych, przędza bawełniana, pakowana do sprzedaży detalicznej

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Owcza lub jagnięca wełna zgrzebna lub czesana lub inna cienka sierść zwierzęca

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny zgrzebnej (przędza wełniana) lub ze zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny czesanej (przędza czesankowa) lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tkaniny z owczej lub jagnięcej wełny lub z cienkiej sierści zwierzęcej

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Bawełna, zgrzeblona lub czesana

5203 00 00

 

 

53

Gaza bawełniana

5803 00 10

 

 

54

Włókna odcinkowe sztuczne, w tym odpadowe, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia

5507 00 00

 

 

55

Włókna odcinkowe syntetyczne, w tym odpadowe, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Przędza z włókien odcinkowych syntetycznych (w tym odpadowych), pakowana do sprzedaży detalicznej

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Dywany, wykładziny podłogowe i dywaniki, węzełkowe (nawet gotowe)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, inne niż dywany należące do kategorii 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym) i podobne, wykonane ręcznie

5805 00 00

 

 

61

Taśmy tkane oraz taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs), inne niż etykietki i podobne artykuły należące do kategorii 62 Tkaniny elastyczne oraz pasmanterie (nie z dzianin), wykonane z materiałów włókienniczych złożonych z nici gumowej

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową), przędza rdzeniowa (inna niż przędza metalizowana i przędza rdzeniowa z włosia końskiego)

5606 00 915606 00 99

Tiul i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych i dzianych, koronki wykonane ręcznie lub maszynowo, w sztukach, w paskach lub w postaci motywów

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, niehaftowane, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, tkane

5807 10 105807 10 90

Plecionki i ozdobne pasmanterie w sztukach; frędzle, pompony i podobne artykuły

5808 10 005808 90 00

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Dzianiny z włókien syntetycznych zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej oraz dzianiny zawierające 5 % masy lub więcej nitki gumowej

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Koronka raszlowa oraz tkaniny o długim włosie z włókien syntetycznych

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Dzianiny, inne niż te należące do kategorii 38 A i 63, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Pledy i koce, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

GRUPA III B

10

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 par

59

67

Dodatki odzieżowe z dzianin inne niż dla niemowląt; wszelkiego rodzaju bielizna z dzianin używana w gospodarstwie domowym; zasłony (włącznie z draperiami) i firanki, lambrekiny okienne lub łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz z dzianin; koce i pledy z dzianin, inne artykuły z dzianin, włącznie z częściami odzieży lub dodatków odzieżowych

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Obejmujące: worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, wykonane z pasków polietylenowych lub polipropylenowych

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Damskie i dziewczęce półhalki i halki, z dzianin

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Rajstopy i trykoty z włókien syntetycznych, o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów (6,7 teksa)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Damskie wyroby pończosznicze pełnej długości z włókien syntetycznych

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 par

33

72

Stroje kąpielowe z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Damskie lub dziewczęce kostiumy i komplety z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Męskie lub chłopięce garnitury i komplety z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Krawaty, muszki i fulary, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Gorsety, pasy gorsetowe, pasy do pończoch, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, również z dzianin

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Rękawice, mitenki i rękawice z jednym palcem, nie z dzianin

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Pończochy, skarpety i podkolanówki, nie z dzianin; inne dodatki odzieżowe, części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż dla niemowląt, inne niż z dzianin

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Szpagat, powrozy, linki i liny z włókien syntetycznych, plecione lub nie

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Namioty

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z tkanin innych niż zrobione z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Filc i artykuły z niego, nawet impregnowane lub powleczone, inne niż pokrycia podłogowe

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Włókniny i artykuły z włóknin, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Sieci i siatki wykonane ze szpagatu, powrozu lub linki oraz gotowe sieci rybackie z przędzy, szpagatu, powrozu lub linki

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Inne artykuły wykonane z przędzy, szpagatu, powrozu, liny lub linki, inne niż materiały włókiennicze, artykuły wykonane z takich tkanin oraz artykuły należące do kategorii 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

5901 10 005901 90 00

Linoleum, również cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, również cięte do kształtu

5904 10 005904 90 00

Tekstylia gumowane, nie z dzianin, z wyłączeniem stosowanych do wyrobu opon

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstylia w inny sposób impregnowane lub powleczone; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty), inne niż należące do kategorii 100

5907 00 00

 

 

100

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane preparatami z pochodnych celulozy lub z innych tworzyw sztucznych

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, inne niż z włókien syntetycznych

ex 5607 90 90

 

 

109

Brezenty, żagle, markizy i zasłony przeciwsłoneczne

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Tkane materace nadmuchiwane

6306 40 00

 

 

111

Wyposażenie kempingowe, tkane, inne niż materace nadmuchiwane i namioty

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Inne gotowe artykuły włókiennicze tkane, z wyłączeniem należących do kategorii 113 i 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Ścierki po podłogi, ścierki do naczyń i ścierki do kurzu, inne niż z dzianin

6307 10 90

 

 

114

Tkaniny i artykuły do użytku technicznego

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

GRUPA IV

115

Przędza lniana lub przędza z ramii

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tkaniny lniane lub tkaniny z ramii

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych lniana lub z włókna ramii, inna niż z dzianin

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Zasłony (włącznie z draperiami), firanki, lambrekiny okienne i łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, nie z dzianin; z lnu lub ramii

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z lnu lub ramii

ex 5607 90 90

 

 

122

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, używane, z lnu, inne niż z dzianin

ex 6305 90 00

 

 

123

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe z lnu lub ramii, inne niż taśmy tkane

5801 90 10ex 5801 90 90

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne z lnu lub ramii, inne niż z dzianin

ex 6214 90 00

 

 

GRUPA V

124

Syntetyczne włókna odcinkowe

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż przędza należąca do kategorii 41

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów syntetycznych

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Włókna odcinkowe sztuczne

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Przędza z włókna ciągłego sztucznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż przędza należąca do kategorii 42

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów włókienniczych sztucznych

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana

5105 40 00

 

 

129

Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub przędza z włosia końskiego

5110 00 00

 

 

130 A

Przędza jedwabna inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Przędza jedwabna inna niż należąca do kategorii 130 A; jelita jedwabnika

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych

5308 90 90

 

 

132

Przędza papierowa

5308 90 50

 

 

133

Przędza z konopi siewnych

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Przędza metalizowana

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

5113 00 00

 

 

136

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe i taśmy tkane z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z przędzy papierowej oraz inne włókna tekstylne inne niż z ramii

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z nitką metalową lub z przędzy metalizowanej

5809 00 00

 

 

140

Tkaniny z dzianin; z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Pledy i koce z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

ex 6301 90 90

 

 

142

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze z sizalu, z pozostałych włókien z rodziny Agave lub z konopi manilskich

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Filc z grubej sierści zwierzęcej

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z manili (konopi manilskich) lub z konopi siewnych

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Szpagat do wiązania lub belowania do maszyn rolniczych, z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Szpagat, powrozy, linki i liny z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave, inne niż wyroby należące do kategorii 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Szpagat, powrozy, linki i liny, nawet plecione lub oplatane, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, inne niż niezgrzeblone ani nieczesane

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Przędza z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Przędza z włókna kokosowego

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości większej niż 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości nie większej niż 150 cm; worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż używane

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Pozostałe pokrycia podłogowe, z okrywą, niegotowe

5702 20 00

 

 

151 B

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż igłowe lub flokowane

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Filc igłowany z juty lub z pozostałych włókien łykowych, nieimpregnowany ani niepowleczony, inny niż pokrycia podłogowe

5602 10 11

 

 

153

Używane worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

6305 10 10

 

 

154

Kokony jedwabników nadające się do motania

5001 00 00

Jedwab surowy (nieskręcany)

5002 00 00

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, niezgrzeblone ani nieczesane

ex 5003 00 00

Wełna niezgrzebna ani nieczesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej

5104 00 00

Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędzony; pakuły i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzone: pakuły, wyczeski i odpady, inne niż włókna kokosowe i manila

5305 00 00

Bawełna, niezgrzebna ani nieczesana

5201 00 105201 00 90

Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzone: pakuły i odpady konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5302 10 005302 90 00

Manila (konopie manilskie lub Musa Textilis Nee), surowe lub przerobione, ale nieprzędzone: pakuły i odpady manili (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5305 00 00

Juta lub pozostałe włókna łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzone: pakuły i odpady juty lub innych włókien łykowych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5303 10 005303 90 00

Pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzone: pakuły i odpady takich włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5305 00 00

 

 

156

Damskie i dziewczęce bluzki i pulowery z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Odzież z dzianin, inna niż należąca do kategorii od 1 do 123 i 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Suknie, bluzki i bluzki koszulowe, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6204 49 106206 10 00

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6214 10 00

Krawaty, muszki i fulary z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6215 10 00

 

 

160

Chusteczki do nosa z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

ex 6213 90 00

 

 

161

Odzież, nie z dzianin, inna niż należąca do kategorii od 1 do 123 i do kategorii 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

ZAŁĄCZNIK I A

Kategoria

Opis

Kod CN 2009

Tabela równoważności

sztuk/kg

g/sztukę

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gaza i artykuły z gazy pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

3005 90 31

 

 

ZAŁĄCZNIK I B

1.

Niniejszy załącznik obejmuje surowce włókiennicze (kategorie 128 oraz 154), wyroby włókiennicze inne niż z wełny i cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny i włókien chemicznych, a także włókna chemiczne i włókna ciągłe oraz przędze objęte kategoriami 124, 125A, 125B, 126, 127A oraz 127B.

2.

Bez uszczerbku dla reguł interpretacji nomenklatury scalonej, sposób sformułowania opisu wyrobów uważa się za mający wartość jedynie wskazującą, ponieważ wyroby objęte każdą kategorią są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeżeli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią są określone zakresem kodu CN i zakresem odpowiedniego opisu.

3.

Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, jest klasyfikowana w ramach tej ostatniej kategorii.

4.

Wyrażenie »odzież niemowlęca« oznacza odzież do rozmiaru 86 włącznie.

Kategoria

Kategoria

Kod CN 2009

Tabela równoważności

sztuk/kg

g/sztukę

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPA I

ex 20

Bielizna pościelowa, inna niż z dzianin

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe oraz materiały włókiennicze igłowe

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin oraz inna niż należąca do kategorii 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPA II

ex 12

Rajstopy i trykoty, pończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne, z dzianin, inne niż dla niemowląt

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, damskie lub dziewczęce majtki i figi, z dzianin

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Męskie lub chłopięce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze oraz peleryny

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Damskie lub dziewczęce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny, żakiety, inne niż parki

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Męskie lub chłopięce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Damskie lub dziewczęce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, , inne niż z dzianin

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Chusteczki do nosa, inne niż z jedwabiu i z odpadów jedwabiu

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Męskie lub chłopięce koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin

ex 6107 29 00

Damskie lub dziewczęce koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Damskie lub dziewczęce spódnice, włącznie ze spódnico-spodniami

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), z dzianin

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Biustonosze, tkane lub z dzianin

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem dla niemowląt, należących do kategorii ex 10 i ex 87, oraz pończochy, skarpety i podkolanówki dla niemowląt, inne niż z dzianin, należące do kategorii ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Dresy z dzianiny

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Odzież damska z tkanin objętych pozycją nr 5903, 5906 i 5907, z wyłączeniem odzieży należącej do kategorii ex 14 i ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Odzież z dzianin objętych pozycją nr 5903 i 5907 oraz ubiory narciarskie z dzianin

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

GRUPA III A

ex 38 B

Firany siatkowe, inne niż z dzianin

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Tkane zasłony (włącznie z draperiami, firankami, lambrekinami okiennymi i łóżkowymi oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz), inne niż z dzianin

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Dywany, wykładziny podłogowe i dywaniki, węzełkowe (nawet gotowe)

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, inne niż dywany należące do kategorii ex 58, 142 i 151B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym) i podobne, wykonane ręcznie

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Taśmy tkane oraz taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs), inne niż etykietki i podobne artykuły należące do kategorii ex 62 i do kategorii 137 Tkaniny elastyczne oraz pasmanterie (nie z dzianin), wykonane z materiałów włókienniczych złożonych z nici gumowej

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową), przędza rdzeniowa (inna niż przędza metalizowana i przędza rdzeniowa z włosia końskiego)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tiul i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych i dzianych, koronki wykonane ręcznie lub maszynowo, w sztukach, w paskach lub w postaci motywów

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, niehaftowane, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, tkane

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Plecionki i ozdobne pasmanterie w sztukach; frędzle, pompony i podobne artykuły

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Dzianiny z włókien syntetycznych zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej oraz dzianiny zawierające 5 % masy lub więcej nitki gumowej

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Dzianiny, inne niż te należące do kategorii ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Pledy i koce, inne niż z dzianin

ex 6301 10 00

 

 

GRUPA III B

ex 10

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 par

59

ex 67

Dodatki odzieżowe z dzianin inne niż dla niemowląt; wszelkiego rodzaju bielizna z dzianin używana w gospodarstwie domowym; zasłony (włącznie z draperiami) i firanki, lambrekiny okienne lub łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz z dzianin; koce i pledy z dzianin, inne artykuły z dzianin, włącznie z częściami odzieży lub dodatków odzieżowych

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Damskie i dziewczęce półhalki i halki, z dzianin

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Stroje kąpielowe

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Męskie lub chłopięce garnitury i komplety z dzianin

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Krawaty, muszki i fulary, inne niż z dzianin, inne niż należące do kategorii 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Gorsety, pasy gorsetowe, pasy do pończoch, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, nawet z dzianin

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Rękawice, mitenki i rękawice z jednym palcem, nie z dzianin

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Pończochy, skarpety i podkolanówki, nie z dzianin; inne dodatki odzieżowe, części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż dla niemowląt, inne niż z dzianin

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Namioty

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Filc i artykuły z niego, nawet impregnowane lub powleczone, inne niż pokrycia podłogowe

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Sieci i siatki wykonane ze szpagatu, powrozu lub linki oraz gotowe sieci rybackie z przędzy, szpagatu, powrozu lub linki

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Inne artykuły wykonane z przędzy, szpagatu, powrozu, liny lub linki, inne niż materiały włókiennicze, artykuły wykonane z takich tkanin oraz artykuły należące do kategorii 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtu

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Tekstylia gumowane, nie z dzianin, z wyłączeniem stosowanych do wyrobu opon

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Tekstylia w inny sposób impregnowane lub powleczone; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty), inne niż należące do kategorii ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane preparatami z pochodnych celulozy lub z innych tworzyw sztucznych

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Brezenty, żagle, markizy i zasłony przeciwsłoneczne

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Tkane materace nadmuchiwane

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Wyposażenie kempingowe, tkane, inne niż materace nadmuchiwane i namioty

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Inne gotowe artykuły włókiennicze tkane, z wyłączeniem należących do kategorii ex 113 i ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Ścierki po podłogi, ścierki do naczyń i ścierki do kurzu, inne niż z dzianin

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tkaniny i artykuły do użytku technicznego, inne niż należące do kategorii 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

GRUPA IV

115

Przędza lniana lub przędza z ramii

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tkaniny lniane lub tkaniny z ramii

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna z lnu lub ramii, inna niż z dzianin

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Zasłony (włącznie z draperiami), firanki, lambrekiny okienne i łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, nie z dzianin; z lnu lub ramii

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z lnu lub ramii

ex 5607 90 90

 

 

122

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, używane, z lnu, inne niż z dzianin

ex 6305 90 00

 

 

123

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe z lnu lub ramii, inne niż taśmy tkane

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne z lnu lub ramii, inne niż z dzianin

ex 6214 90 00

 

 

GRUPA V

124

Syntetyczne włókna odcinkowe

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów syntetycznych

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Włókna odcinkowe sztuczne

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Przędza z włókien ciągłych sztucznych niepakowana do sprzedaży detalicznej, nitka pojedyncza nieskręcana z włókna wiskozowego lub o skręcie nieprzekraczającym 250 skrętów na metr oraz pojedyncza nitka nieteksturowana z octanu celulozy

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów włókienniczych sztucznych

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana

5105 40 00

 

 

129

Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub przędza z włosia końskiego

5110 00 00

 

 

130 A

Przędza jedwabna inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Przędza jedwabna inna niż należąca do kategorii 130 A; jelita jedwabnika

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych

5308 90 90

 

 

132

Przędza papierowa

5308 90 50

 

 

133

Przędza z konopi siewnych

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Przędza metalizowana

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

5113 00 00

 

 

136 A

Tkaniny z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu, inne niż niebielone, prane lub bielone

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Tkaniny z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu, inne niż należące do kategorii 136 A

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe i taśmy tkane z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z przędzy papierowej oraz inne włókna tekstylne inne niż z ramii

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z nitką metalową lub z przędzy metalizowanej

5809 00 00

 

 

140

Tkaniny z dzianin; z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Pledy i koce z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

ex 6301 90 90

 

 

142

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze z sizalu, z pozostałych włókien z rodziny Agave lub z konopi manilskich

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Filc z grubej sierści zwierzęcej

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z manili (konopi manilskich) lub z konopi siewnych

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Szpagat do wiązania lub belowania do maszyn rolniczych, z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Szpagat, powrozy, linki i liny z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave, inne niż wyroby należące do kategorii 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Szpagat, powrozy, linki i liny, nawet plecione lub oplatane, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, inne niż niezgrzeblone ani nieczesane

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Przędza z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Przędza z włókna kokosowego

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości większej niż 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości nie większej niż 150 cm; worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż używane

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Pozostałe pokrycia podłogowe, z okrywą, niegotowe

5702 20 00

 

 

151 B

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż igłowe lub flokowane

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Filc igłowany z juty lub z pozostałych włókien łykowych, nieimpregnowany ani niepowleczony, inny niż pokrycia podłogowe

5602 10 11

 

 

153

Używane worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303

6305 10 10

 

 

154

Kokony jedwabników nadające się do motania

5001 00 00

Jedwab surowy (nieskręcany)

5002 00 00

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, niezgrzeblone ani nieczesane

ex 5003 00 00

Wełna niezgrzebna ani nieczesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej

5104 00 00

Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędzony; pakuły i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzone: pakuły, wyczeski i odpady, inne niż włókna kokosowe i manila

5305 00 00

Bawełna, niezgrzebna ani nieczesana

5201 00 105201 00 90

Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Konopie siewne (Cannabis sativa), surowe lub przerobione, ale nieprzędzone: pakuły i odpady konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5302 10 005302 90 00

Manila (konopie manilskie lub Musa Textilis Nee), surowe lub przerobione, ale nieprzędzone: pakuły i odpady manili (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5305 00 00

Juta lub pozostałe włókna łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzone: pakuły i odpady juty lub innych włókien łykowych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5303 10 005303 90 00

Pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzone: pakuły i odpady takich włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5305 00 00

 

 

156

Damskie i dziewczęce bluzki i pulowery z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Odzież z dzianin, z wyłączeniem odzieży należącej do kategorii ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 oraz 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Suknie, bluzki i bluzki koszulowe, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6204 49 106206 10 00

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6214 10 00

Krawaty, muszki i fulary z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

6215 10 00

 

 

160

Chusteczki do nosa z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu

ex 6213 90 00

 

 

161

Odzież nie z dzianin, z wyłączeniem odzieży należącej do kategorii ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 oraz 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

2)

Załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

KRAJE WYWOZU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

Białoruś

Rosja

Serbia

Uzbekistan”

3)

W załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

Art. 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Numer ten składa się z następujących elementów::

dwóch liter identyfikujących kraj wywozu, zgodnie z poniższym wykazem:

Białoruś = BY

Serbia = RS

Uzbekistan = UZ,

dwóch liter identyfikujących państwo członkowskie przeznaczenia lub grupę takich państw członkowskich, zgodnie z poniższym wykazem:

AT = Austria

BG = Bułgaria

BL = Beneluks

CY = Cypr

CZ = Republika Czeska

DE = Republika Federalna Niemiec

DK = Dania

EE = Estonia

GR = Grecja

ES = Hiszpania

FI = Finlandia

FR = Francja

GB = Zjednoczone Królestwo

HU = Węgry

IE = Irlandia

IT = Włochy

LT = Litwa

LV = Łotwa

MT = Malta

PL = Polska

PT = Portugalia

RO = Rumunia

SE = Szwecja

SI = SłoweniaSK = Słowacja

SK = Slovakia

w przypadku wyrobów wymienionych w tabeli A do niniejszego załącznika – jednocyfrowego numeru oznaczającego rok kontyngentowy bądź też rok, w którym zarejestrowano wywóz wyrobów, odpowiadającego ostatniej cyfrze danego roku, np. »8« dla 2008 r. i »9« dla 2009 r.,

dwucyfrowego numeru identyfikacyjnego urzędu wystawiającego pozwolenie w kraju wywozu,

pięciocyfrowego numeru biegnącego kolejno od 00001 do 99999, przydzielonego określonemu państwu członkowskiemu przeznaczenia.”

b)

Tabela A otrzymuje brzmienie:

„Kraje i kategorie podlegające systemowi podwójnej kontroli

Państwo trzecie

Grupa

Kategoria

Jednostka

Uzbekistan

GRUPA I A

1

tony

3

tony

GRUPA I B

4

1 000 sztuk

5

1 000 sztuk

6

1 000 sztuk

7

1 000 sztuk

8

1 000 sztuk

GRUPA II B

26

1 000 sztuk”

c)

Tabela B zostaje usunięta

4)

Załącznik V otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK V

WSPÓLNOTOWE LIMITY ILOŚCIOWE

Stosowane dla roku 2009

BIAŁORUŚ

Kategoria

jednostka

Kontyngent od dnia 1 stycznia 2009 r.

Grupa IA

1

tony

1 586

2

tony

6 643

3

tony

242

Grupa IB

4

T sztuk

1 839

5

T sztuk

1 105

6

T sztuk

1 705

7

T sztuk

1 377

8

T sztuk

1 160

Grupa IIA

20

tony

329

22

tony

524

Group IIB

15

T sztuk

1 726

21

T sztuk

930

24

T sztuk

844

26/27

T sztuk

1 117

29

T sztuk

468

73

T sztuk

329

Grupa IIIB

67

tony

359

Group IV

115

tony

420

117

tony

2 312

118

tony

471

T sztuk: tysiąc sztuk”

5)

Tabela w załączniku VII otrzymuje brzmienie:

„Tabela

Wspólnotowe limity ilościowe w odniesieniu do towarów objętych ponownym przywozem w ramach obrotu uszlachetniającego biernego (OPT)

Stosowane dla roku 2009

BIAŁORUŚ

Kategoria

Jednostka

Od dnia 1 stycznia 2009 r.

Grupa IB

4

1 000 sztuk

6 610

5

1 000 sztuk

9 215

6

1 000 sztuk

12 290

7

1 000 sztuk

9 225

8

1 000 sztuk

3 140

Grupa IIB

15

1 000 sztuk

5 387

21

1 000 sztuk

3 584

24

1 000 sztuk

922

26/27

1 000 sztuk

4 492

29

1 000 sztuk

1 820

73

1 000 sztuk

6 979”

6)

Tabele w załączniku VIII otrzymują brzmienie:

„1.

KRAJ

2.

Wcześniejsze wykorzystanie

3.

Prolongata

4.

Przeniesienia z kategorii 1 do kategorii 2 i 3

5.

Przeniesienia między kategoriami 2 i 3

6.

Przeniesienia między kategoriami 4,5, 6, 7 i 8

7.

Przeniesienia z grup I, II, III do grup II, III, IV

8.

Maksymalne zwiększenie w dowolnej kategorii

9.

Dodatkowe warunki

Białoruś

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

W odniesieniu do kolumny 7 można również dokonywać przeniesienia z i do grupy V. W odniesieniu do kategorii z grupy I limit w kolumnie 8 wynosi 13 %.

Serbia

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

W odniesieniu do kolumny 7 można dokonywać przeniesienia z dowolnej kategorii w grupach I, II i III do grup II i III.”


(1)  Uwaga: Załącznik obejmuje tylko kategorie od 1 do 114, z wyjątkiem Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Uzbekistanu i Serbii, dla których uwzględnione są kategorie od 1 do 161.

(2)  Dotyczy wyłącznie przywozu z Chin.


Top