EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0873

Wspólne stanowisko Rady 2008/873/WPZiB z dnia 18 listopada 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

OJ L 308, 19.11.2008, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 57 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/873/oj

19.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/52


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/873/WPZiB

z dnia 18 listopada 2008 r.

przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1) w celu wprowadzenia w życie środków nałożonych na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1572 (2004) przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej.

(2)

W dniu 23 stycznia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/30/WPZiB (2) przedłużające środki ograniczające wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej nałożone na mocy wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB na okres kolejnych dwunastu miesięcy i uzupełniające je o środki ograniczające nałożone na mocy pkt 6 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1643 (2005). W dniu 12 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/92/WPZiB (3) przedłużające do dnia 31 października 2007 r. obowiązywanie tych środków ograniczających.

(3)

W dniu 22 listopada 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/761/WPZiB (4) przedłużające do dnia 31 października 2008 r. obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej.

(4)

W następstwie przeglądu środków nałożonych na mocy rezolucji nr 1572 (2004) i 1643 (2005), Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła w dniu 29 października 2008 r. rezolucję nr 1842 (2008) przedłużającą do dnia 31 października 2009 r. obowiązywanie środków ograniczających przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej.

(5)

Obowiązywanie środków nałożonych na mocy wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB oraz wspólnego stanowiska 2006/30/WPZiB powinno zatem zostać przedłużone ze skutkiem od dnia 1 listopada 2008 r. w celu wprowadzenia w życie rezolucji nr 1842 (2008),

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Obowiązywanie środków nałożonych na mocy wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB oraz wspólnego stanowiska 2006/30/WPZiB zostaje przedłużone ze skutkiem od dnia 1 listopada 2008 r.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia. Zostaje ono w stosownych przypadkach zmienione lub uchylone, w szczególności w związku z odpowiednimi decyzjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 368 z 15.12.2004, s. 50.

(2)  Dz.U. L 19 z 24.1.2006, s. 36.

(3)  Dz.U. L 41 z 13.2.2007, s. 16.

(4)  Dz.U. L 305 z 23.11.2007, s. 61.


Top