EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1136

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

OJ L 307, 18.11.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 279 - 279

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; Uchylony przez 32013R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1136/oj

18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1136/2008

z dnia 17 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 810/2008 (2) przed przywozem wołowiny i cielęciny do Wspólnoty muszą być wydane świadectwa autentyczności. Wykaz organów upoważnionych do wystawiania świadectw autentyczności w krajach wywozu znajduje się w załączniku do tego rozporządzenia.

(2)

W Paragwaju zmieniono nazwę organu wydającego świadectwa autentyczności. Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 810/2008 wykaz znajdujący się w załączniku II do tego rozporządzenia należy zatem odpowiednio zmienić.

(3)

Aby uniknąć sytuacji, że nazwa organu wymienionego na niedawno wydanym świadectwie autentyczności różni się od nazwy organu wymienionego w rozporządzeniu (WE) nr 810/2008, zmiana do tego rozporządzenia powinna obowiązywać od dnia 1 lipca 2008 r., tj. od dnia rozpoczęcia roku, na który otwarto obecnie obowiązujące kontyngenty taryfowe. W odniesieniu do roku zakończonego dnia 30 czerwca 2008 r., w którym obowiązywały poprzednie kontyngenty taryfowe, Komisja nie otrzymała żadnych informacji o świadectwach autentyczności przedłożonych przez właściwe organy w Paragwaju.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 810/2008 wpis odnoszący się do organu wydającego w Paragwaju otrzymuje brzmienie:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. L 219 z 14.2.2008, s. 3.


Top