EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0845

2008/845/WE,Euratom: Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie dostosowania diet wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

OJ L 301, 12.11.2008, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 225 - 225

No longer in force, Date of end of validity: 14/10/2013; Uchylony przez 32013D0471

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/845/oj

12.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/11


DECYZJA RADY

z dnia 24 października 2008 r.

w sprawie dostosowania diet wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

(2008/845/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 258 akapit czwarty,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 166 akapit czwarty,

uwzględniając wniosek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 września 2008 r.,

a także mając na uwadze, że należy dostosować kwoty diet dziennych wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, przewidziane w decyzji 81/121/EWG (1),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 2 decyzji 81/121/EWG otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Dzienna dieta za dzień w podróży wynosi:

145 EUR dla członków i zastępców.

2.   Dzienna dieta za dzień posiedzenia wynosi:

233 EUR dla członków i zastępców.

3.   Jeżeli uprawniony przedstawi wystarczający dowód, że poniósł koszty noclegu w miejscu pracy, otrzymuje dodatkową dietę dzienną w wysokości 34 EUR.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 24 października 2008 r.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 października 2008 r.

W imieniu Rady

M. ALLIOT-MARIE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 67 z 12.3.1981, s. 29.


Top