EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0844

Wspólne stanowisko Rady 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

OJ L 300, 11.11.2008, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/04/2009; Uchylony przez 32009E0314

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/844/oj

11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/56


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/844/WPZiB

z dnia 10 listopada 2008 r.

zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi i uchylające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB (1).

(2)

W dniu 13 października 2008 r. Rada postanowiła, że obowiązywanie środków ograniczających przewidzianych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB należy przedłużyć na okres 12 miesięcy. Z myślą o wspieraniu dialogu z władzami Białorusi i przyjęciu środków służących wzmocnieniu demokracji i przestrzegania praw człowieka, Rada postanowiła jednak również zawiesić na sześć miesięcy – okres ten może ulec zmianie – obowiązywanie zakazów pobytu dotyczących niektórych przywódców politycznych z Białorusi, z wyjątkiem zakazów dotyczących osób zamieszanych w przypadki zaginięć w latach 1999–2000 oraz przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej.

(3)

Po upływie wspomnianych wyżej sześciu miesięcy Rada ponownie przeanalizuje sytuację na Białorusi i oceni postępy poczynione przez władze Białorusi w zakresie reformy ordynacji wyborczej, mające na celu dostosowanie jej do zobowiązań podjętych w ramach OBWE i do innych norm międzynarodowych w dziedzinie wyborów demokratycznych. Rada dokona również oceny wszystkich innych konkretnych działań na rzecz lepszego poszanowania wartości demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności wypowiedzi i prasy oraz wolności zgromadzeń i zrzeszania się, a także państwo prawa. Jeśli jest to konieczne, Rada może wcześniej podjąć decyzję o stosowaniu zakazów pobytu, w świetle działań władz białoruskich w dziedzinie demokracji i praw człowieka.

(4)

Wspólne stanowisko Rady 2008/288/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec niektórych urzędników z Białorusi do dnia 10 kwietnia 2009 r. powinno zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Obowiązywanie wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB przedłuża się do dnia 13 października 2009 r.

Artykuł 2

1.   Stosowanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, w zakresie, w jakim mają zastosowanie do Jurija Nikołajewicza Podobieda, zawiesza się do dnia 13 kwietnia 2009 r.

2.   Stosowanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, zawiesza się do dnia 13 kwietnia 2009 r.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko zostanie poddane przeglądowi, w świetle sytuacji w Białorusi, przed dniem 13 kwietnia 2009 r.

Artykuł 4

Uchyla się wspólne stanowisko 2008/288/WPZiB.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 6

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 101 z 11.4.2006, s. 5.


Top