EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1189

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 66. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

OJ L 214, 4.8.2006, p. 21–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 196 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 196 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 186 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1189/oj

4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1189/2006

z dnia 3 sierpnia 2006 r.

zmieniające po raz 66. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 25 lipca 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 674/2006 (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 58).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Wpis „Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karaczi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karaczi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; faks 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karaczi; tel. 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karaczi; tel. 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karaczi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,

Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

działalność w Afganistanie: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

działalność prowadzona również w Kosowie, w Czeczenii”,

w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Adres:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karaczi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; Faks 662 38 14),

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karaczi (tel. 497 92 63),

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karaczi (tel. 587 25 45),

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karaczi, Pakistan (tel. 262 38 18-19),

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81).

Dalsze informacje: a) Siedziba główna w Pakistanie, b) numery rachunków w Habib Bank Ltd., oddział walutowy: 05501741 i 06500138.

2)

Wpis „Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adres: Sanaa, Jemen. Dalsze informacje: założyciel: Mohamed Mohamed A-Hamati z Hufash District, El Mahweet Governate, Jemen.

3)

Wpis „Eastern Turkistan Islamic Movement lub East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party lub Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

4)

Wpis „Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Adres:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francja;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Dalsze informacje:

a)

Inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Kaszmir, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria;

b)

U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626;

c)

numer VAT: BE 454 419 759;

d)

adresy w Belgii, takie jak adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. i Fondation Secours Mondial vzw. od 1998 r.”

w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adres:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francja;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Dalsze informacje:

a)

Inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria;

b)

U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626;

c)

numer VAT: BE 454 419 759;

d)

adresy w Belgii, takie jak adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. i Fondation Secours Mondial vzw. od 1998 r.

5)

Wpis „Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; lokalizacja biur: Pakistan i Afganistan. Uwaga: oznaczone będą tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Lokalizacja siedzib: Pakistan i Afganistan. Dalsze informacje: oznaczone są tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie.

6)

Wpis „Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Groupof the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM).

7)

Wpis „Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Special Purpose Islamic Regiment (alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR).

8)

Wpis „Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Szwajcaria” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Włochy.

9)

Wpis „Anafi, Nazirullah, Maulavi (attaché handlowy, »ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Nazirullah Aanafi. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché handlowy, „ambasada” alibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1962. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000912 (data wydania: 30.6.1998).

10)

Wpis „Qadeer, Abdul, General (attaché wojskowy, »ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abdul Qadeer. Stopień: generał. Stanowisko: attaché wojskowy, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1967. Miejsce urodzenia: Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000974.

11)

Wpis „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy, b) 129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni i Hercegowinie). Data urodzenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: a) E 423362 wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., b) 0841438 (paszport Bośni i Herzegowiny wydany dnia 30.12.1998 r., utracił ważność dnia 30.12.2003 r.). Numer identyfikacji krajowej: 1292931. Dalsze informacje: a) adres w Belgii – skrytka pocztowa, b) imię ojca Mohamed, imię matki Medina Abid, c) podobno przebywa w Dublinie (Irlandia)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy, b) 129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni i Hercegowinie). Data urodzenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: a) E 423362 (wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r.), b) 0841438 (paszport Bośni i Herzegowiny wydany dnia 30.12.1998 r. utracił ważność dnia 30.12.2003 r.). Numer identyfikacji krajowej: 1292931. Dalsze informacje: a) adres w Belgii – skrytka pocztowa, b) imię ojca Mohamed, imię matki Medina Abid; c) podobno przebywa w Dublinie (Irlandia).

12)

Wpis „Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias Abdurehman, Ahmed Mohammed; alias Abu Fatima; alias Abu Islam; alias Abu Khadiijah; alias Ahmed Hamed; alias Ahmed The Egyptian; alias Ahmed, Ahmed; alias Al-Masri, Ahmad; alias Al-Surir, Abu Islam; alias Ali, Ahmed Mohammed; alias Ali, Hamed; alias Hemed, Ahmed; alias Shieb, Ahmed; alias Shuaib), Afghanistan; urodzony w 1965 r. w Egipcie; obywatel egipski” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Data urodzenia: 1965. Miejsce urodzenia: Egipt. Obywatelstwo: egipskie.

13)

Wpis „Al-Jadawi, Saqar; urodzony około 1965 r.; uważany za obywatela Jemenu i Arabii Saudyjskiej; współpracownik Osamy bin Ladena” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adres: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Data urodzenia: 1965. Miejsce urodzenia: Al-Mukalla, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: 00385937. Dalsze informacje: a) adres bez zmian, b) kierowca i członek prywatnej ochrony osobistej Osamy bin Ladena od 1996 r. do 2001 r.

14)

Wpis „Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI, b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Data urodzenia: 1950. Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: A005487 (Jemen), data wydania: 13 sierpnia 1995 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tytuł: Sheikh. Adres: Sanaa, Jemen. Data urodzenia: a) 1942 r., b) ok. 1950 r. Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: A005487 (data wydania: 13.8.1995).

15)

Wpis „Allamuddin, Syed (drugi sekretarz, »konsulat generalny« talibów, Peszawar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Sayed Allamuddin Athear. Stanowisko: drugi sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1955. Miejsce urodzenia: Badakshan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000994.

16)

Wpis „Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); data urodzenia: a) 9 lutego 1960, b) 2 lutego 1960; miejsce urodzenia: okręg Solokuro w dystrykcie Lamongan w prowincji Jawa Wschodnia, Indonezja; obywatelstwo: indonezyjskie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Data urodzenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960; Miejsce urodzenia: okręg Solokuro w dystrykcie Lamongan w prowincji Jawa Wschodnia, Indonezja; Obywatelstwo: indonezyjskie.

17)

Wpis „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Data urodzenia: 1.5.1972 lub 16.9.1973. Miejsce urodzenia: a) Hadramawt, Jemen, b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: a) sudańskie, b) jemeńskie. Paszport jemeński nr 00 085 243, wydany 12.11.1997 w Sanie w Jemenie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar). Data urodzenia: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Miejsce urodzenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: a) jemeńskie, b) sudańskie. Nr paszportu: 00085243 (wydany 17.11.1997 w Sanie, w Jemenie). Dalsze informacje: aresztowany w Karaczi w Pakistanie dnia 30.9.2002 r.

18)

Wpis „Daud, Mohammad (attaché administracyjny, »ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Mohammad Daud. Stanowisko: attaché administracyjny, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1956. Miejsce urodzenia: Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 00732.

19)

Wpis „Fauzi, Habibullah (pierwszy sekretarz/zastępca szefa misji, »ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Habibullah Faizi. Stanowisko: drugi sekretarz. Data urodzenia: 1961. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 010678 (data wydania: 19.12.1993).

20)

Wpis „Murad, Abdullah, Maulavi (konsul generalny, »konsulat generalny« talibów, Quetta)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abdullah Hamad. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Quetta, Pakistan. Data urodzenia: 1972. Miejsce urodzenia: Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 00857 (data wydania: 20.11.1997).

21)

Wpis „Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (pierwszy sekretarz, »konsulat generalny« talibów, Quetta)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abdul Hai Hazem. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: pierwszy sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Quetta, Pakistan. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 0001203.

22)

Wpis „Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); data urodzenia: 12 marca 1971 r.; miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska: obywatelstwo: uważany za obywatela Arabii Saudyjskiej i Palestyny; numer paszportu: paszport egipski nr 484824 wydany dnia 18 stycznia 1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie; dalsze informacje: bliski współpracownik Osamy bin Ladena, osoba odpowiedzialna za pośredniczenie w wyjazdach w celach terrorystycznych” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Data urodzenia: 12.3.1971. Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: palestyńskie. Nr paszportu: 484824 (paszport egipski wydany dnia 18.1.1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie). Dalsze informacje: bliski współpracownik Osamy bin Ladena, osoba odpowiedzialna za pośredniczenie w wyjazdach w celach terrorystycznych.

23)

Wpis „Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (konsul generalny, »konsulat generalny« talibów, Karaczi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Rahamatullah Kakazada. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 1968. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000952 (data wydania: 7.1.1999).

24)

Wpis „Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Data urodzenia: 1955. Miejsce urodzenia: Ratnagiri, Indie. Obywatelstwo: indyjskie. Nr paszportu: A-333602, wydany w Bombaju, w Indiach, dnia 6 kwietnia 1985 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat). Data urodzenia: 26.12.1955. Miejsce urodzenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Obywatelstwo: indyjskie. Nr paszportu: A-333602 (wydany dnia 4 czerwca 1985 r. w Bombaju, w Indiach). Dalsze informacje: a) paszport unieważniony przez rząd Indii, b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez Indie.

25)

Wpis „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londyn W12 OLW, Zjednoczone Królestwo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londyn W6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.4.1958. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Dalsze informacje: trwa dochodzenie w Zjednoczonym Królestwie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londyn W12 OLW, Zjednoczone Królestwo, b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londyn W6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.4.1958. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: brytyjskie. Dalsze informacje: trwa dochodzenie w Zjednoczonym Królestwie.

26)

Wpis „Mohammad, Akhtar, Maulavi (attaché ds. edukacji, »konsulat generalny« talibów, Peszawar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. edukacji, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1970. Miejsce urodzenia: Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 012820 (data wydania: 4.11.2000).

27)

Wpis „Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (przedstawiciel handlowy, »konsulat generalny« talibów, Peszawar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Tytuł: a) Alhaj, b) Maulavi. Stanowisko: Dyrektor Afgańskiej Agencji Handlowej Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1934. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 011252.

28)

Wpis „Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Data urodzenia: 1 marca 1970 r. Dalsze informacje: aresztowany we Włoszech dnia 19.8.2003 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Obywatelstwo: jemeńskie. Dalsze informacje: aresztowany we Włoszech dnia 19.8.2003 r.

29)

Wpis „Wali, Qari Abdul (pierwszy sekretarz, »konsulat generalny« talibów, Peszawar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Stanowisko: trzeci sekretarz. Data urodzenia: 1974. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000769 (data wydania: 2.2.1997).

30)

Wpis „Shenwary, Haji Abdul Ghafar (trzeci sekretarz, »konsulat generalny« talibów, Karaczi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abdul Ghafar Shinwari. Tytuł: Haji. Stanowisko: trzeci sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 29.3.1965. Miejsce urodzenia: Kandahar, Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000763 (data wydania: 9.1.1997).

31)

Wpis „Najibullah, Maulavi (konsul generalny, »konsulat generalny« talibów, Peshawar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Peshawar, Pakistan. Data urodzenia: 1954. Miejsce urodzenia: Farah. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: 00737 (data wydania: 20.10.1996).

32)

Wpis „Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Miejsce urodzenia: wieś Vydriha, region wschodniego Kazachstanu, ZSRR. Data urodzenia: 12 września 1952 r. Obywatelstwo: Federacja Rosyjska. Paszport: rosyjski 43 nr 1600453” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adres: ul. Derzhavina 281–59, Grozny, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Data urodzenia: 12.9.1952. Miejsce urodzenia: wieś Vydriha, okręg Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka) Kazachstan. Obywatelstwo: rosyjskie. Nr paszportu: a) 43 nr 1600453, b) 535884942 (rosyjski paszport zagraniczny), c) 35388849 (rosyjski paszport zagraniczny). Dalsze informacje: a) adres bez zmian, b) zabity dnia 19.2.2004.

33)

Wpisy „Zaeef, Abdul Salam, Mullah (ambasador nadzwyczajny i pełnomocny, »ambasada« talibów, Islamabad)”. „Zaeef, Abdul Salam (ambasador talibów w Pakistanie)” oraz „Zaief, Abdul Salam, Mullah (zastępca ministra górnictwa i przemysłu)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Abdul Salam Zaeef. Tytuł: mułła. Stanowisko: a) zastępca ministra górnictwa i przemysłu, b) Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, „ambasada” talibów, Pakistan. Data urodzenia: 1968. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 001215 (data wydania: 29.8.2000).

34)

Wpis „Zahid, Mohammad, Mullah (trzeci sekretarz, »ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie:

Mohammad Zahid. Tytuł: mułła. Stanowisko: trzeci sekretarz, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 001206 (data wydania: 17.7.2000).


Top