EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1187

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania jego art. 21 w niektórych państwach członkowskich

OJ L 214, 4.8.2006, p. 14–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 363–367 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1187/oj

4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1187/2006

z dnia 3 sierpnia 2006 r.

ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania jego art. 21 w niektórych państwach członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. n),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (2) przewiduje zmniejszenie kwot płatności w przypadku spóźnionego złożenia wniosku o pomoc.

(2)

W niektórych państwach członkowskich wystąpiły wyjątkowe okoliczności związane z administracją pojedynczych wniosków na 2006 r. Sytuacja ta z kolei w różnym stopniu wpłynęła na możliwości składania przez rolników w tych państwach członkowskich pojedynczych wniosków w terminie przewidzianym w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004. Dlatego sytuacja ta może stworzyć niewspółmierne zagrożenie prawa niektórych rolników do otrzymania pełnej pomocy, jaka im się należy w normalnych warunkach.

(3)

We Francji, Włoszech, Niderlandach, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wystąpiły niespodziewane problemy w praktycznej realizacji Systemu Jednolitej Płatności ze względu na nieprzewidziane trudności administracyjne i techniczne. Ponadto włączenie sektora oliwy z oliwek do tego systemu znacznie zwiększyło stopień jego złożoności. Duża liczba rolników składających wnioski oraz skomplikowane obliczenia deklarowanych obszarów uprawy oliwek dodatkowo skomplikowały obsługę wniosków za rok 2006 we Francji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

(4)

Ze względu na trudną sytuację wywołaną przez powodzie na Węgrzech i niespodziewane trudności techniczne z drukowaniem odpowiednich informacji graficznych w Polsce wydawanie rolnikom pełnych formularzy przez właściwe organy było znacznie opóźnione i wpłynęło na możliwości składania przez rolników wniosków w przewidzianym terminie.

(5)

Ze względu na tę sytuację właściwym będzie niezastosowanie w odniesieniu do 2006 r. zmniejszenia kwot płatności za każdy dzień roboczy o 1 %, a nieprzyjmowania wniosków, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, nie powinno się stosować w odniesieniu do wniosków złożonych przed dniem ustalonym na podstawie szczególnych okoliczności w danym państwie członkowskim.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od przepisów art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, zmniejszenia o 1 % za każdy dzień roboczy i nieprzyjmowania wniosków, o których mowa w tym artykule, nie stosuje się w odniesieniu do pojedynczych wniosków złożonych na 2006 r. do właściwych organów:

a)

do dnia 31 maja 2006 r.:

i)

we Francji:

przez rolników we francuskich departamentach wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

przez rolników, którzy rozpoczęli składanie wniosku drogą elektroniczną przed dniem 15 maja 2006 r., lecz nie mogli ukończyć elektronicznego składania wniosku przed ta datą;

ii)

na Węgrzech w odniesieniu do obszarów wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

iii)

w Niderlandach;

b)

do dnia 15 czerwca 2006 r.:

i)

we Francji przez rolników uprawiających drzewa oliwne podlegające Systemowi Jednolitej Płatności;

ii)

w Hiszpanii w odniesieniu do wspólnot autonomicznych wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

iii)

we Włoszech;

iv)

w Polsce;

v)

w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Anglii;

vi)

w Portugalii przez rolników uprawiających drzewa oliwne podlegające Systemowi Jednolitej Płatności.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 659/2006 (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 20).


ZAŁĄCZNIK I

Departamenty francuskie, o których mowa w pierwszym tiret art. 1 lit. a) ppkt i)

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


ZAŁĄCZNIK II

Obszary na Węgrzech, o których mowa w art. 1 lit. a) ppkt ii)

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


ZAŁĄCZNIK III

Hiszpańskie wspólnoty autonomiczne, o których mowa w art. 1 lit. b ppkt ii)

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


Top