EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0064

2006/64/WE: Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 180) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 91–92 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 121–122 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 155 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 155 - 156
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/64(1)/oj

4.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/91


DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 lutego 2006 r.

zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 180)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/64/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 lit. d), art. 8 ust. 3 i art. 19 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także określa strefy ochrony i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta.

(2)

Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, na których Państwa Członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w odniesieniu do choroby niebieskiego języka.

(3)

Hiszpania i Portugalia poinformowały Komisję o wykryciu serotypu 4 wirusa występującego na wielu peryferyjnych obszarach strefy zamkniętej E.

(4)

W związku z powyższym zasięg stref zamkniętych powinien być powiększony z uwzględnieniem dostępnych danych dotyczących ekologii nosiciela i rozwoju jego okresowej aktywności.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/393/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji 2005/393/WE wykazy stref zamkniętych w strefie E w odniesieniu do Hiszpanii i Portugalii otrzymują następujące brzmienie:

„Hiszpania:

prowincje Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Toledo i Ciudad Real,

prowincja Jaen (okolice Jaen, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda),

prowincja Avila (okolice Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga, Sotillo de la Adrada),

prowincja Salamanca (okolice Bejar, Ciudad Rodrigo i Sequeros),

prowincja Madrid (okolice Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero i San Martin de Valdeiglesias).”.

„Portugalia:

Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Algarve: wszystkie gminy,

Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Alentejo: wszystkie gminy,

Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Ribatejo e Oeste: gminy Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes i Sardoal,

Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Beira Interior: gminy Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão and Mação.”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 7 lutego 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74.

(2)  Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/828/WE (Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 37).


Top