EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0031

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2006, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

OJ L 6, 11.1.2006, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/31/oj

11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/30


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 31/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2006, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu (2), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kodem CN 1006 składane do dnia 2 stycznia 2006 r. do godziny 13.00 i przekazane Komisji dotyczą 67 593 ton ryżu, podczas gdy maksymalna ilość, którą można przywieźć, wynosi 5 605 tony ryżu objętego kodem CN 1006, zgodnie z Protokołem do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, mającym na celu uwzględnienie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (3), załączonym do decyzji Rady 2005/89/WE (4).

(2)

Należy zatem ustalić współczynnik redukcji w odniesieniu do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz złożonych do dnia 2 stycznia 2006 r. do godziny 13.00 i korzystających z obniżki cła w wysokości 100 %, obliczonego zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003.

(3)

Nie należy również wydawać więcej pozwoleń na przywóz pozwalających na otrzymanie obniżki cła w wysokości 100 % na rok 2006.

(4)

Uwzględniając cel niniejszego rozporządzenia, powinno ono wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kodem CN 1006 w ramach kontyngentu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005, złożone do dnia 2 stycznia 2006 r. do godziny 13.00 i przekazane Komisji, stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości objęte wnioskiem, przeliczone przez współczynnik redukcji w wysokości 91,7077 %.

Artykuł 2

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kodem CN 1006 składane od dnia 2 stycznia 2006 r. od godziny 13.00 do końca roku 2006 nie stanowią podstawy do wydania pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(2)  Dz.U. L 164 z 24.6.2005, str. 5.

(3)  Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 31.

(4)  Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 30.


Top