EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2024

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

OJ L 326, 13.12.2005, p. 10–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 138 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 138 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 69 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; Uchylona w sposób domniemany przez 32015R1776 . Latest consolidated version: 13/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2024/oj

13.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2024/2005

z dnia 12 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne podmioty objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

W dniu 30 listopada 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił uzupełnić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, o dwie osoby fizyczne i kilka osób prawnych lub podmiotów. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1453/2005 (Dz.U. L 230 z 7.9.2005, str. 14).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się następujące osoby fizyczne:

a)

Richard Ammar Chichakli (alias Ammar M. Chichakli). Adres: a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA; b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Data urodzenia: 29.3.1959. Miejsce urodzenia: Syria. Obywatelstwo: amerykańskie. Inne informacje: a) nr w systemie zabezpieczenia społecznego: 405 41 5342 lub 467 79 1065; b) biegły księgowy (CPA) i biegły ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE); c) pracownik San Air General Trading;

b)

Valeriy Naydo (alias Valerii Naido). Adres: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 10.8.1957. Obywatelstwo: ukraińskie. Nr paszportu: a) AC251295 (Ukraina); b) KC024178 (Ukraina). Inne informacje: a) pilot; b) jeden z dyrektorów Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems); c) dyrektor naczelny CET Aviation;

2)

dodaje się następujące osoby prawne lub podmioty:

a)

Abidjan Freight. Adres: Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej;

b)

Air Cess (alias a) Air Cess Equatorial Guinea; b) Air Cess Holdings, Ltd.; c) Air Cess Liberia; d) Air Cess Rwanda; e) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd.; f) Air Cess, Inc. 360-C; g) Air Pas; h) Air Pass; i) Chess Air Group; j) Pietersburg Aviation Services & Systems; k) Cessavia). Adres: a) Malabo, Gwinea Równikowa; b) P.O. Box 7837, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) P.O. Box 3962, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; d) Islamabad, Pakistan; e) Entebbe, Uganda;

c)

Air Zory (alias a) Air Zori; b) Air Zori, Ltd.). Adres: a) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bułgaria; b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nikozja, Cypr. Inne informacje: udziałowcem większościowym jest Siergiej Bout;

d)

Airbas Transportation FZE (alias a) Air Bas; b) Air Bass; c) Airbas Transportation, Inc.; d) Aviabas). Adres: a) P.O. Box 8299, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Inne informacje: utworzone w 1995 r. przez Siergieja Bouta;

e)

ATC, Ltd. Adres: Gibraltar, Zjednoczone Królestwo;

f)

Bukava Aviation Transport. Adres: Demokratyczna Republika Konga;

g)

Business Air Services. Adres: Demokratyczna Republika Konga;

h)

Centrafrican Airlines (alias a) Centrafricain Airlines; b) Central African Airways; c) Central African Air; d) Central African Airlines). Adres: a) P.O. Box 2760, Bangui, Republika Środkowoafrykańska; b) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) P.O. Box 2190, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; d) Kigali, Rwanda; e) Ras-al-Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie;

i)

Central Africa Development Fund. Adres: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA; b) P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, USA;

j)

CET Aviation Enterprise (FZE). Adres: a) P.O. Box 932 – C20, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) Gwinea Równikowa;

k)

Chichakli & Associates, PLLC (alias a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Inne informacje: przedsiębiorstwo księgowe i audytorskie;

l)

Continue Professional Education, Inc. (alias Gulf Motor Sales). Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA;

m)

Daytona Pools, Inc. Adres: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA;

n)

DHH Enterprise, Inc. Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA;

o)

Gambia New Millennium Air Company (alias a) Gambia New Millennium Air; b) Gambia Millennium Airline). Adres: State House, Bandżul, Gambia;

p)

IB of America Holdings, Inc. Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA;

q)

Irbis Air Company. Adres: ul. Furmanova 65, Office 317, Ałmaty, Kazachstan 48004. Inne informacje: utworzona w 1998 r.;

r)

Moldtransavia SRL. Adres: Aeroport MD-2026, Kiszyniów, Mołdowa;

s)

Nordic, Ltd. (alias Nordik Limited EOOD). Adres: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bułgaria 1113;

t)

Odessa Air (alias Okapi Air). Adres: Entebbe, Uganda;

u)

Orient Star Cooperation (alias Orient Star Aviation). Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA;

v)

Richard A. Chichakli, P.C. Adres: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA; b) P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, USA;

w)

Rockman, Ltd. (alias Rokman EOOD). Adres: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bułgaria 1113;

x)

San Air General Trading FZE (alias San Air General Trading, LLC). Adres: a) P.O. Box 932-20C, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) P.O. Box 2190, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Inne informacje: Dyrektorem naczelnym jest Siergiej Denissenko;

y)

Santa Cruz Imperial Airlines. Adres: a) P.O. Box 60315, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie;

z)

Southbound, Ltd. Adres: P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, Zjednoczone Królestwo;

aa)

Trans Aviation Global Group, Inc. Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA;

bb)

Transavia Network (alias a) NV Trans Aviation Network Group; b) TAN Group; c) Trans Aviation; d) Transavia Travel Agency; e) Transavia Travel Cargo). Adres: a) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) P.O. Box 3962, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) P.O. Box 2190, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie; d) Ostende Airport, Belgia;

cc)

Vial Company. Adres: Delaware, USA;

dd)

Westbound, Ltd. Adres: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, Zjednoczone Królestwo.


Top