EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1283

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

OJ L 203, 4.8.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 276–276 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 23 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 23 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 254 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1283/oj

4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1283/2005

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół nr 10 w sprawie Cypru do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej i dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia (2), w szczególności art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 866/2004 ustanawia wykaz przejść granicznych, przez które osoby i towary mogą przekraczać linię oddzielającą obszary znajdujące się pod rzeczywistą kontrolą rządu Republiki Cypryjskiej od obszarów, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej kontroli.

(2)

W następstwie umowy otwierającej nowe przejścia graniczne w Kato Pyrgos i Kokkina, należy dostosować załącznik I.

(3)

Rząd Republiki Cypryjskiej wyraził zgodę na wspomniane dostosowanie.

(4)

Skonsultowano się w tej sprawie z Izbą Handlową tureckiej części Cypru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 866/2004 otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz przejść granicznych określonych w art. 2 ust. 4.

Agios Dhometios

Astromeritis – Zodhia

Kato Pyrgos – Karavostasi

Kato Pyrgos – Kokkina

Kokkina – Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 955.

(2)  Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 128. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 601/2005 (Dz.U. L 99 z 19.4.2005, str. 10).


Top