EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0079

Dyrektywa Komisji 2004/79/WE z dnia 4 marca 2004 r. dostosowująca dyrektywę nr 2002/94/EC w dziedzinie opodatkowania, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

OJ L 168, 1.5.2004, p. 68–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 35 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 35 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32008R1179

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/79/oj

1.5.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/68


DYREKTYWA KOMISJI 2004/79/WE

z dnia 4 marca 2004 r.

dostosowująca dyrektywę nr 2002/94/EC w dziedzinie opodatkowania, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji (1), a w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji (2), a w szczególności jego art. 57 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla niektórych aktów, które pozostają ważne po 1 maja 2004 r., a które wymagają dostosowania ze względu na przystąpienie, niezbędnych dostosowań nie zawarto w Akcie Przystąpienia z 2003 r. lub zawarto je, ale wymagają dalszych zmian. Wszystkie te dostosowania muszą być przyjęte przed przystąpieniem, aby były stosowane od dnia przystąpienia.

(2)

Zgodnie z art. 57 ust. 2 Aktu Przystąpienia dostosowania takie mają być przyjęte przez Komisję we wszystkich przypadkach, w których Komisja przyjęła początkowy akt.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić Dyrektywę Komisji nr 2002/94/WE (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywa nr 2002/94/WE zostaje niniejszym zmieniona według Załącznika.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie przyjmą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zachowania zgodności z niniejszą dyrektywą nie później niż do dnia akcesji. Przedstawią one niezwłocznie Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy przyjętymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Kiedy Państwa Członkowskie przyjmą wspomniane przepisy, będą one zawierały odniesienie do niniejszej dyrektywy lub takie odniesienie będzie towarzyszyć ich oficjalnej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wyjścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 4 marca 2004 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Członek Komisji


(1)  Dz. U. nr L 236, z 23.9.2003, str. 17.

(2)  Dz. U. nr L 236, z 23.9.2003, str. 33.

(3)  Dz. U. nr L 337, z 13.12.2002, str. 41.


ZAŁĄCZNIK

OPODATKOWANIE

Dyrektywa Komisji nr 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustalająca szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów dyrektywy Rady nr 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków.

W załączniku IV lewa kolumna pod nagłówkiem „Państwo Członkowskie” zostaje zmieniona jak następuje:

 

„Belgique/België

 

Česká Republika

 

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Eλλάδα

 

España

 

France

 

Ireland

 

Italia

 

Kύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

 

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Finland/Suomi

 

Sverige

 

United Kingdom”


Top