EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0375

Sprawa C-375/21, Sdruzhenie „Za Zemyata – dostap do pravosadie” i in.: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad – Bułgaria) – Sdruzhenie „Za Zemyata – dostap do pravosadie”, „Тhe Green Тank – grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel” – Republika Grecka, NS/ Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, „TETS Maritsa iztok 2” EAD [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Jakość powietrza atmosferycznego – Dyrektywa 2008/50/WE – Artykuły 13 i 23 – Wartości dopuszczalne dla ochrony zdrowia ludzkiego – Przekroczenie – Plan dotyczący jakości powietrza – Dyrektywa 2010/75/UE – Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich zmniejszanie – Aktualizacja pozwolenia na eksploatację elektrowni cieplnej – Dopuszczalne wartości emisji – Artykuł 15 ust. 4 – Wniosek o odstępstwo określające mniej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji – Zanieczyszczenie powietrza – Artykuł 18 – Pojęcie normy jakości środowiska – Obowiązki właściwego organu]

Dz.U. C 155 z 2.5.2023, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 155/11


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad – Bułgaria) – Sdruzhenie „Za Zemyata – dostap do pravosadie”, „Тhe Green Тank – grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel” – Republika Grecka, NS/ Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, „TETS Maritsa iztok 2” EAD

(Sprawa C-375/21 (1), Sdruzhenie „Za Zemyata – dostap do pravosadie” i in.)

(Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Jakość powietrza atmosferycznego - Dyrektywa 2008/50/WE - Artykuły 13 i 23 - Wartości dopuszczalne dla ochrony zdrowia ludzkiego - Przekroczenie - Plan dotyczący jakości powietrza - Dyrektywa 2010/75/UE - Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich zmniejszanie - Aktualizacja pozwolenia na eksploatację elektrowni cieplnej - Dopuszczalne wartości emisji - Artykuł 15 ust. 4 - Wniosek o odstępstwo określające mniej rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji - Zanieczyszczenie powietrza - Artykuł 18 - Pojęcie normy jakości środowiska - Obowiązki właściwego organu)

(2023/C 155/13)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Varhoven administrativen sad

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Sdruzhenie „Za Zemyata – dostap do pravosadie”, „Тhe Green Тank – grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel” – Republika Grecka, NS

Druga strona postępowania: Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, „TETS Maritsa iztok 2” EAD

Sentencja

Artykuł 15 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) w związku z art. 18 tej dyrektywy oraz art. 13 i 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/UE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

należy interpretować w ten sposób, że:

przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie odstępstwa na podstawie wspomnianego art. 15 ust. 4 właściwy organ powinien, biorąc pod uwagę wszystkie istotne dane naukowe dotyczące zanieczyszczenia, w tym kumulatywny skutek wywoływany wraz z pozostałymi źródłami danego rodzaju zanieczyszczeń, a także środki przewidziane we właściwym planie ochrony jakości powietrza sporządzonym dla danej strefy lub aglomeracji zgodnie z art. 23 dyrektywy 2008/50, odmówić przyznania takiego odstępstwa, jeżeli może ono przyczynić się do przekroczenia norm jakości powietrza określonych na podstawie art. 13 dyrektywy 2008/50 lub naruszać przewidziane w tym planie środki mające na celu zapewnienie przestrzegania tych norm i ograniczenie okresu przekroczenia tych norm do możliwie jak najkrótszego okresu.


(1)  Dz.U. C 401 z 4.10.2021.


Top