EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2023/116/10

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 2023/C 116/10

PUB/2023/394

Dz.U. C 116 z 31.3.2023, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/29


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2023/C 116/10)

Image 1

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Hiszpanię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Hiszpania

Upamiętniany motyw: UNESCO: Cáceres

Opis motywu: Stare miasto Cáceres to kompleks miejski położony we wspólnocie autonomicznej Estremadury w zachodniej części półwyspu Iberyjskiego Wpisano je na listę obiektów światowego dziedzictwa ze względu na unikatowość jego cech historycznych (od średniowiecza po okres klasyczny). Widoczne są w nim ślady bardzo różnorodnych i sprzecznych wpływów np. północnego gotyku, islamu, włoskiego renesansu i sztuki nowego świata.

Motyw przedstawia panoramiczny widok na zabytkowy kompleks, w szczególności na główny rynek. Na górze środkowej części monety znajdują się: napisane wielkimi literami słowo „ESPAÑA” oraz rok wybicia monety: „2023”. W prawym górnym rogu umieszczono znak mennicy. W dolnej części znajduje się napisane wielkimi literami słowo „CÁCERES”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 1 500 000

Data emisji: Pierwszy kwartał 2023 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Top