EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0331(02)

Decyzja Rady z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 2023/C 116/06

ST/6498/2023/INIT

Dz.U. C 116 z 31.3.2023, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

31.3.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/19


DECYZJA RADY

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie mianowania członków i zastępców członków Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

(2023/C 116/06)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 (1), w szczególności jego art. 4,

uwzględniając wykazy kandydatów wyznaczonych do mianowania przedłożone Radzie przez rządy państw członkowskich oraz przez organizacje pracowników i organizacje pracodawców,

uwzględniając wykazy członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji z dnia 9 kwietnia 2019 r. (2), 6 czerwca 2019 r. (3), 8 lipca 2019 r. (4), 14 czerwca 2021 r. (5) i 2 czerwca 2022 r. (6) Rada mianowała członków i zastępców członków Zarządu EU-OSHA na okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2023 r.

(2)

Członkowie i zastępcy członków pozostają na stanowisku do chwili mianowania ich na kolejną kadencję lub wyznaczenia następcy.

(3)

Członków i zastępców członków powinno się mianować na okres czterech lat,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane na stanowiska członka i zastępcy członka Zarządu EU-OSHA na okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2027 r.:

I.   PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo członkowskie

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Véronique CRUTZEN

Aurore MASSART

Bułgaria

Darina KONOVA

Nikolay ARNAUDOV

Republika Czeska

Jaroslav HLAVÍN

Lucie KYSELOVÁ

Dania

Annemarie KNUDSEN

Anne-Marie VON BENZON

Niemcy

Kai SCHÄFER

Sebastian HAUS-RYBICKI

Estonia

Silja SOON

Marika LIIV

Irlandia

Marie DALTON

Stephen CURRAN

Grecja

Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Aggeliki MOIROU

Hiszpania

Carlos ARRANZ CORDERO

Mercedes TEJEDOR AIBAR

Francja

Lucie MEDIAVILLA

Anne AUDIC

Chorwacja

Marina PRELEC

Žanna JANČIEV

Włochy

Antonio VALENTI

Laura TOMASSINI

Cypr

Aristodemos ECONOMIDES

Chrysanthos SAVVIDES

Łotwa

Renārs LŪSIS

Jolanta GEDUŠA

Litwa

Aldona SABAITIENĖ

Gintarė BUŽINSKAITĖ

Luksemburg

Marco BOLY

Patrice FURLANI

Węgry

Attila LUMNICZKY

Gyula MADARÁSZ

Malta

Melhino MERCIECA

Silvio FARRUGIA

Niderlandy

Tanja WESSELIUS

Martin DEN HELD

Austria

Gertrud BREINDL

Anna RITZBERGER-MOSER

Polska

Agnieszka WOLSKA

Agnieszka GAJEK

Portugalia

Nelson FERREIRA

Paula SOUSA

Rumunia

Elena PERJU

Veronica HAȘ

Słowenia

Nikolaj PETRIŠIČ

Vladka KOMEL

Słowacja

Martina KOSTURÁKOVÁ

Adam ŠULÍK

Finlandia

Raimo ANTILA

Liisa HAKALA

Szwecja

Magnus FALK

Johanna BENGTSSON RYBERG

II.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW

Państwo członkowskie

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Caroline VERDOOT

Kris VAN EYCK

Bułgaria

 

 

Republika Czeska

 

 

Dania

Ulrik SPANNOW

Can SARIALTUN

Niemcy

Sebastian SCHNEIDER

Moriz-Boje TIEDEMANN

Estonia

 

 

Irlandia

Dessie ROBINSON

Sylvester CRONIN

Grecja

Andreas STOIMENIDIS

Markos KONTIZAS

Hiszpania

Ana GARCÍA DE LA TORRE

Rubén PINEL BALLESTEROS

Francja

Abderrafik ZAIGOUCHE

 

Chorwacja

 

 

Włochy

 

Cinzia FRASCHERI

Cypr

Evangelos EVANGELOU

Stelios CHRISTODOULOU

Łotwa

Mārtiņš PUŽULS

Gita OŠKĀJA

Litwa

Inga RUGINIENĖ

Ričardas GARUOLIS

Luksemburg

 

 

Węgry

 

 

Malta

Victor CARACHI

Anthony CASARU

Niderlandy

Wim VAN VEELEN

 

Austria

Julia NEDJELIK-LISCHKA

Petra STREITHOFER

Polska

Tomasz NAGÓRKA

Paulina BARAŃSKA

Portugalia

Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS

Vanda Teresa ROGADO MADEIRA PEREIRA DA CRUZ

Rumunia

 

 

Słowenia

 

 

Słowacja

Peter RAMPAŠEK

Vladimír KMEC

Finlandia

Erkki AUVINEN

Lotta SAVINKO

Szwecja

Karin FRISTEDT

Cyrene MARTINSSON WAERN

III.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Państwo członkowskie

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Kris DE MEESTER

Marc DE WILDE

Bułgaria

Georgi STOEV

Petya GEOREVA

Republika Czeska

Jiří PUTNA

Martin RÖHRICH

Dania

Clemens ØRNSTRUP ETZERODT

Jens SKOVGAARD LAURITSEN

Niemcy

Eckhard METZE

Stefan ENGEL

Estonia

Marju PEÄRNBERG

 

Irlandia

Michael GILLEN

Katharine MURRAY

Grecja

Katerina DASKALAKI

 

Hiszpania

Miriam Pinto LOMEÑA

Laura CASTRILLO NUÑEZ

Francja

Franck GAMBELLI

Patrick LÉVY

Chorwacja

Nenad SEIFERT

Nuša ŽUNEC

Włochy

Fabiola LEUZZI

Pier Paolo MASCIOCCHI

Cypr

Emilios MICHAEL

Polyvios POLYVIOU

Łotwa

 

 

Litwa

Rūta JASIENĖ

 

Luksemburg

Thierry GRIMÉE

Marc KIEFFER

Węgry

István KOMORÓCZKI

 

Malta

Martin BONDIN

Joseph DELIA

Niderlandy

Mario VAN MIERLO

 

Austria

Christa SCHWENG

Tobias SONNWEBER

Polska

 

 

Portugalia

Manuel Marcelino PERALTA DA PENA COSTA

Luís HENRIQUE

Rumunia

Victorița Mihaela GRIGORE

 

Słowenia

Jože SMOLE

 

Słowacja

Róbert MEITNER

Silvia SUROVÁ

Finlandia

Auli RYTIVAARA

Anne SALOMAA

Szwecja

Cecilia ANDERSSON

Anders WESTLUND

Artykuł 2

Członków i zastępców członków, którzy nie zostali jeszcze wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 marca 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

E. BUSCH


(1)  Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 58.

(2)  Decyzja Rady z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (Dz.U. C 135 z 11.4.2019, s. 7).

(3)  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania w kategorii przedstawicieli rządów członków oraz zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy z Grecji, Francji i Luksemburga (Dz.U. C 195 z 11.6.2019, s. 4) oraz decyzja Rady (UE) 2019/963 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zastępcy członka Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w odniesieniu do Francji (Dz.U. L 156 z 13.6.2019, s. 3).

(4)  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie mianowania jednego członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (EU-OSHA) pochodzącego z Węgier (Dz.U. C 232 z 10.7.2019, s. 4).

(5)  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pochodzącego z Łotwy (EU-OSHA) (Dz.U. C 234 I z 17.6.2021, s. 3).

(6)  Decyzja Rady (UE) 2022/896 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania jednego członka i jednego zastępcy członka Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pochodzących z Rumunii (Dz.U. L 155 z 8.6.2022, s. 49).


Top