EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0125

Sprawa C-125/20: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 grudnia 2022 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Artykuł 13 ust. 1 – Załącznik XI – Systematyczne i ciągłe przekraczanie wartości dopuszczalnych dwutlenku azotu (NO2) w niektórych strefach i aglomeracjach Hiszpanii – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekroczenia – Odpowiednie środki]

OJ C 54, 13.2.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 54/3


Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 grudnia 2022 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii

(Sprawa C-125/20) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2008/50/WE - Jakość otaczającego powietrza - Artykuł 13 ust. 1 - Załącznik XI - Systematyczne i ciągłe przekraczanie wartości dopuszczalnych dwutlenku azotu (NO2) w niektórych strefach i aglomeracjach Hiszpanii - Artykuł 23 ust. 1 - Załącznik XV - „Jak najkrótszy” okres przekroczenia - Odpowiednie środki)

(2023/C 54/03)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo A.C. Becker, M. Jauredagui Gómez i M. Noll-Ehlers, następnie przez A.C. Jauregui Gómez i M. Nolla-Ehlers, i, wreszcie, M. Noll-Ehlers i E. Sanfrutos Cano, w charakterze pełnomocników)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo S. Jiménez García i J. Ruiz Sánchez, a następnie przez J. Ruiz Sánchez, w charakterze pełnomocników)

Sentencja

1)

Królestwo Hiszpanii:

nie zapewniając, aby nie przekraczano w sposób systematyczny i ciągły, po pierwsze, rocznej wartości dopuszczalnej dwutlenku azotu (NO2) począwszy od 2010 r. do 2018 r. włącznie, w strefach ES 0901 Obszar Barcelony i ES 1301 Madryt, a także, począwszy od 2010 r. do 2017 r. włącznie, w strefie ES 0902 Walleès – Baix Llobregat, i, po drugie, godzinowej wartości dopuszczalnej NO2 począwszy od 2010 r. do 2018 r. włącznie, w strefie ES 1301 Madryt, uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 13 ust. 1 w związku z załącznikiem XI dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, oraz

nie przyjmując począwszy od dnia 11 czerwca 2010 r. środków odpowiednich do zapewnienia przestrzegania wartości dopuszczalnych NO2 w strefach ES 0901 Obszar Barcelony, ES 0902 Vallès – Baix Llobregat i ES 1301 Madryt, uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 23 ust. 1 w związku z załącznikiem XV tej dyrektywy, a w szczególności zobowiązaniu do zapewnienia, aby plany ochrony powietrza określały środki odpowiednie do zagwarantowania tego, aby okres przekraczania wartości dopuszczalnych był jak najkrótszy.

2)

W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

3)

Królestwo Hiszpanii pokrywa, poza własnymi kosztami, dziewięć dziesiątych kosztów poniesionych przez Komisję Europejską.

4)

Komisja Europejska pokrywa jedną dziesiątą poniesionych kosztów.


(1)  Dz.U. C 175 z 25.5.2020.


Top