EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0207(01)

Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2022 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Łotwy, Litwy, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej 2023/C 46/02

C/2022/8794

OJ C 46, 7.2.2023, p. 2–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

7.2.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 46/2


DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 grudnia 2022 r.

zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Łotwy, Litwy, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej

(2023/C 46/02)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 (1) z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności jego art. 23 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 ustanawia przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady na czwarty okres rozliczeniowy 2021–2030.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1842 (2) ustanawia zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności.

(3)

Decyzją 2021/C 302/01 (3) Komisja zleciła centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie tabel krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej.

(4)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Belgia zgłosiła Komisji, pismami z dnia 17 listopada 2022 r. i 18 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(5)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Czechy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 23 września 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(6)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Dania zgłosiła Komisji, pismem z dnia 17 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(7)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Niemcy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 14 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(8)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Irlandia zgłosiła Komisji, pismami z dnia 10 listopada 2022 r. i 11 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(9)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Hiszpania zgłosiła Komisji, pismami z dnia 14 września 2022 r. i 18 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(10)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Francja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 17 listopada, zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(11)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Chorwacja zgłosiła Komisji, pismami z dnia 27 maja 2022 r., 21 września 2022 r. i 17 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(12)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Włochy zgłosiły Komisji, pismami z dnia 17 listopada 2022 r. i 22 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(13)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Łotwa zgłosiła Komisji, pismem z dnia 27 września 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(14)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Litwa zgłosiła Komisji, pismami z dnia 26 lipca 2022 r., 5 października 2022 r., 16 listopada 2022 r. i 17 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(15)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Niderlandy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 15 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(16)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Austria zgłosiła Komisji, pismem z dnia 14 października 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(17)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Polska zgłosiła Komisji, pismem z dnia 18 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(18)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Portugalia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 17 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(19)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Rumunia zgłosiła Komisji, pismami z dnia 28 września 2022 r. i 14 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(20)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Słowenia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 18 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(21)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Słowacja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 30 marca 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(22)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Finlandia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 9 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(23)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 Szwecja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 18 listopada 2022 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji oraz dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas działających ze względu na zmiany w poziomie działalności lub inne zmiany związane z ich działalnością.

(24)

Zgłoszone zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień są zgodne z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/331 oraz rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1842,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Centralny administrator wprowadza zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Łotwy, Litwy, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji, określone w załączniku, do dziennika transakcji Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Wiceprzewodniczący wykonawczy


(1)  Dz.U. L 59 z 27.2.2019, s. 8.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Dz.U. L 282 z 4.11.2019, s. 20).

(3)  Decyzja Komisji 2021/C 302/01 z dnia 29 czerwca 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie tabel krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej (Dz.U. C 302 z 28.7.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Belgia

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

BE000000000000058

58

Yara Tertre sa

YARA TERTRE SA

620 320

621 641

621 641

621 641

621 641

3 106 884

BE000000000000106

106

LSI - API - TILLEUR

ArcelorMittal Belgium - LSI - API - TILLEUR

22 658

16 295

16 295

16 295

16 295

87 838

BE000000000000109

109

ARCELORMITTAL - IVOZ-RAMET

ArcelorMittal Belgium - Sites de Liège

16 228

17 221

17 221

17 221

17 221

85 112

BE000000000000115

115

LSI - Galva prépeint Flémalle

Liberty Liège Dudelange

26 878

15 465

15 465

15 465

15 465

88 738

BE000000000000119

119

Usine d’Hermalle

Carrières et fours à chaux Dumont Wautier

507 279

435 295

401 821

401 821

401 821

2 148 037

BE000000000000125

125

INEOS Feluy

INEOS Feluy Sprl

80 992

82 969

82 969

82 969

82 969

412 868

BE000000000000166

166

AGC Glass Europe - Moustier plant

AGC Glass Europe

245 981

261 838

261 838

261 838

261 838

1 293 333

BE000000000000184

184

Lutosa

Lutosa

46 128

46 128

46 011

46 011

46 011

230 289

BE000000000000186

186

Sonaca Gosselies

Sonaca

2 091

2 091

1 625

1 625

1 625

9 057

BE000000000000194

194

Industeel Belgium

Industeel Belgium SA

72 980

76 648

76 648

76 648

76 648

379 572

BE000000000000235

235

Raffinerie Tirlemontoise SA - Sucrerie de Wanze

Raffinerie Tirlemontoise SA

51 252

42 622

42 622

42 622

42 622

221 740

BE000000000000238

238

RIVA Aciérie électrique Thy Marcinelle

S.A. Thy Marcinelle

62 829

68 447

68 447

68 447

68 447

336 617

BE000000000000254

254

Iscal Sugar Fontenoy

Iscal sugar SA

39 369

40 029

40 029

40 029

40 029

199 485

BE000000000205721

205721

Matériaux de Vaulx (MDV)

Matériaux de Vaulx (MDV)

3 863

3 863

2 648

2 648

2 648

15 670

BE000000000205722

205722

SCREDEMA Gaurain

SCREDEMA SA

2 502

2 888

2 888

2 888

2 888

14 054

BE000000000210133

210133

Provital

Cosucra Groupe Warcoing SA

12 026

13 232

13 232

13 232

13 232

64 954

BE000000000000014

14

Steenbakkerij Vande Moortel NV

Steenbakkerij Vande Moortel NV

19 306

18 664

18 664

18 664

18 664

93 962

BE000000000000019

19

Sonac Gent

Sonac Gent

4 518

5 062

5 062

5 062

5 062

24 766

BE000000000000035

35

Aperam Genk

APERAM GENK NV

122 850

134 447

134 447

134 447

134 447

660 638

BE000000000000038

38

Pittsburgh Corning Europe N.V.

Pittsburgh Corning Europe N.V.

14 630

15 142

15 142

15 142

15 142

75 198

BE000000000000039

39

Nyrstar Belgium N.V.

Nyrstar Belgium NV

59 916

58 310

58 310

58 310

58 310

293 156

BE000000000000041

41

Umicore Olen

Umicore

25 236

28 079

25 715

25 715

25 715

130 460

BE000000000000047

47

3M Belgium

3M Belgium bvba

9 889

10 438

10 438

10 438

10 438

51 641

BE000000000000100

100

Desta

Desta

4 857

5 245

5 245

5 245

5 245

25 837

BE000000000000127

127

TotalEnergies Refinery Antwerp NV

TotalEnergies Refinery Antwerp NV

2 410 264

2 410 510

2 410 510

2 410 510

2 410 510

12 052 304

BE000000000000129

129

Boortmalt

Boortmalt

39 086

33 667

33 667

33 667

33 667

173 754

BE000000000000138

138

Unilin, site Flooring

Unilin, site Flooring

8 185

7 752

7 988

7 988

7 988

39 901

BE000000000000139

139

Lano NV

Lano NV

3 510

3 612

3 089

3 089

3 089

16 389

BE000000000000141

141

Wienerberger NV Divisie Zonnebeke

Wienerberger NV

22 872

29 819

29 819

29 819

29 819

142 148

BE000000000000143

143

Cargill Gent

Cargill NV

28 471

22 751

23 031

23 031

23 031

120 315

BE000000000000144

144

Cargill Izegem

Cargill NV

11 835

11 531

8 582

8 350

8 118

48 416

BE000000000000152

152

Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV

Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV

326 701

331 253

331 253

331 253

331 253

1 651 713

BE000000000000156

156

Monument Chemical BVBA

Monument Chemical BVBA

25 734

20 191

20 191

20 191

20 191

106 498

BE000000000000157

157

Kaneka Belgium

Kaneka Belgium NV

20 832

21 136

21 136

21 136

21 136

105 376

BE000000000000160

160

PB Leiner

Tessenderlo Group NV

11 477

11 477

10 474

10 474

10 474

54 376

BE000000000000165

165

AGC Glass Europe Mol plant

AGC Glass Europe Mol Plant

35 729

50 163

50 163

50 163

50 163

236 381

BE000000000000170

170

ViskoTeepak

De Bock Rik

17 454

19 567

19 567

19 567

19 567

95 722

BE000000000000175

175

Antwerp Polymers Plant, behorende tot ExxonMobil Petroleum Chemical BV

ExxonMobil Petroleum Chemical BV

18 451

18 451

17 814

17 814

17 814

90 344

BE000000000000176

176

Esso raffinaderij behorende tot ExxonMobil PetroleumChemical BVBA

ExxonMobil Petroleum Chemical BVBA

1 452 353

1 452 174

1 452 174

1 452 174

1 452 174

7 261 049

BE000000000000185

185

Wienerberger NV Divisie Malle

Wienerberger NV

4 428

4 650

4 650

4 650

4 650

23 028

BE000000000000192

192

Sappi Lanaken NV

Sappi Lanaken NV

83 936

86 040

86 040

86 040

86 040

428 096

BE000000000000198

198

Lutosa SA-Plant Waregem

Lutosa SA-Plant Waregem

11 321

11 119

11 119

11 119

11 119

55 797

BE000000000000201

201

Steinzeug-Keramo nv

Steinzeug-Keramo nv

5 009

5 009

5 009

5 009

5 009

25 045

BE000000000000202

202

Farm Frites Belgium NV

Farm Frites Belgium NV

20 710

19 909

19 384

18 859

18 334

97 196

BE000000000000209

209

ATPC Refinery NV

ATPC Refinery NV

30 585

27 613

27 613

27 613

27 613

141 037

BE000000000000220

220

Clarebout Potatoes

Jan Clarebout

31 419

36 396

36 396

36 396

36 396

177 003

BE000000000000221

221

Borealis Kallo NV

Borealis Kallo NV

140 533

144 356

144 356

144 356

144 356

717 957

BE000000000000222

222

TotalEnergies Olefins Antwerp NV

TotalEnergies Olefins Antwerp NV

540 890

539 419

544 522

544 522

544 522

2 713 875

BE000000000000223

223

Total Polymers Antwerpen

TotalEnergies Polymers Antwerpen

18 691

21 228

21 228

21 228

21 228

103 603

BE000000000000244

244

Wienerberger NV Divisie Lanaken

Wienerberger NV

9 943

11 000

11 000

11 000

11 000

53 943

BE000000000000257

257

Belgomilk cvba Kallo

Belgomilk cvba

20 415

17 221

17 221

17 221

17 221

89 299

BE000000000000258

258

Belgomilk cvba - Ysco NV

Belgomilk cvba - Ysco nv

12 871

9 753

9 497

9 239

8 982

50 342

BE000000000000260

260

INEOS Phenol Belgium NV

INEOS Phenol Belgium NV

133 115

173 209

173 209

173 209

173 209

825 951

BE000000000000263

263

Wienerberger NV Divisie Aalbeke

Wienerberger NV

12 475

14 255

14 123

14 123

14 123

69 099

BE000000000000271

271

Wienerberger NV Divisie Rumst

Wienerberger NV

34 029

31 095

31 095

31 095

31 095

158 409

BE000000000000276

276

Ineos Oxide C2T

INEOS NV

194 050

194 971

194 971

194 971

194 971

973 934

BE000000000000277

277

VPK Paper NV

VPK Paper NV

112 462

114 899

114 899

114 899

114 899

572 058

BE000000000000282

282

Ineos Manufacturing Belgium NV

Veerle Gonnissen

20 659

20 036

20 036

20 036

20 036

100 803

BE000000000000290

290

Veurne Snack Foods BVBA

Veurne Snack Foods BVBA

5 032

5 364

5 364

5 364

5 364

26 488

BE000000000000292

292

Etex Building Performance

Etex building performance

25 932

26 569

26 569

26 569

26 569

132 208

BE000000000000313

313

Taminco BVBA

Taminco BVBA

52 722

50 086

50 086

50 086

50 086

253 066

BE000000000000319

319

LANXESS nv - Kallo

LANXESS nv

42 334

43 381

43 381

43 381

43 381

215 858

BE000000000000327

327

Alpro C.V.A.

Alpro Comm. VA

3 791

3 814

3 713

3 613

3 512

18 443

BE000000000000528

528

Argex NV

Johny Bultheel

34 158

38 778

38 778

38 778

38 778

189 270

BE000000000000630

630

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV/SA

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

8 280

7 550

7 550

7 550

7 550

38 480

BE000000000000631

631

Unilin, site Spano

Unilin, site Spano

25 111

28 956

27 443

27 443

27 443

136 396

BE000000000000632

632

Gassco AS (Zeepipe Terminal)

Gassco AS

543

543

282

282

282

1 932

BE000000000000729

729

Compressiestation Winksele

FLUXYS nv

2 022

1 407

1 407

1 407

1 407

7 650

BE000000000000733

733

UZ Gent

UZ Gent

589

941

941

941

941

4 353

BE000000000000736

736

UZ Leuven campus Gasthuisberg

UZ Leuven

2 608

3 001

3 001

3 001

3 001

14 612

BE000000000000741

741

SCR-Sibelco NV

SCR-Sibelco NV

5 672

7 036

7 036

7 036

7 036

33 816

BE000000000000747

747

Aurubis Olen NV

Aurubis Olen NV

39 013

38 831

38 831

38 831

38 831

194 337

BE000000000000760

760

Rain Carbon bv

Rain Carbon bv

89 915

88 287

89 639

89 639

89 639

447 119

BE000000000203011

203011

Picanol-Proferro

Picanol NV

13 782

13 887

13 887

13 887

13 887

69 330

BE000000000203897

203897

Agfa-Gevaert NV

Agfa Gevaert NV

18 242

17 193

17 193

17 193

17 193

87 014

BE000000000204109

204109

INEOS Styrolution Belgium NV

INEOS Styrolution Belgium NV

230 128

230 128

230 528

230 528

230 528

1 151 840

BE000000000204158

204158

BASF DOW HPPO Production

BASF DOW HPPO Production

141 965

141 965

140 808

140 808

140 808

706 354

BE000000000204193

204193

Borealis Antwerpen NV

Borealis Antwerpen NV

9 619

9 883

11 628

11 628

11 628

54 386

BE000000000204481

204481

Nippon Shokubai Europe NV

Nippon Shokubai Europe NV

86 380

85 911

85 911

85 911

85 911

430 024

BE000000000204482

204482

EVAL Europe NV

EVAL EUROPE NV

56 223

72 039

72 039

72 039

72 039

344 379

BE000000000205505

205505

Balta Industries NV vestiging Sint-Baafs-Vijve

Balta Industries nv

5 116

4 895

4 895

4 895

4 895

24 696

BE000000000205511

205511

ARLANXEO Belgium nv

ARLANXEO Belgium nv

93 338

93 127

93 523

93 523

93 523

467 034

BE000000000205537

205537

Asfaltcentrale Puurs

Deckx Algemene Ondernemingen

1 435

1 568

1 568

1 568

1 568

7 707

BE000000000205617

205617

Unilin Resins

Unilin Resins

9 265

11 752

11 752

11 752

11 752

56 273

BE000000000205740

205740

Concordia Textiles

Concordia Textiles

5 579

6 306

6 306

6 306

6 306

30 803

BE000000000205741

205741

Jupiter 1

Air Liquide Large Industry NV

329 645

260 940

260 940

260 940

260 940

1 373 405

BE000000000205758

205758

EuroChem Antwerpen NV

EuroChem Antwerpen NV

255 656

255 656

261 214

261 214

261 214

1 294 954

BE000000000205762

205762

Vynova Belgium ECU Plant

Vynova Belgium

40 557

39 318

39 318

39 318

39 318

197 829

BE000000000205763

205763

BFS EUROPE NV

BFS Europe N.V.

5 348

4 693

4 693

4 693

4 693

24 120

BE000000000205993

205993

BRUSSELS AIRPORT - BLD 16

Brussels Airport Company NV

2 162

2 161

2 161

2 161

2 161

10 806

BE000000000206955

206955

Imerys Graphite Carbon Belgium N.V.

Imerys Graphite Carbon Belgium N.V.

30 221

36 253

36 253

36 253

36 253

175 233

BE000000000206988

206988

JBF GLOBAL EUROPE BVBA

JBF GLOBAL EUROPE BVBA

29 840

29 253

29 253

29 253

29 253

146 852

BE000000000210661

210661

Agristo Wielsbeke

Agristo

19 622

23 061

23 061

23 061

23 061

111 866

BE000000000210663

210663

Asfaltcentrale Willemen Infra Doel

Willemen Infra nv

2 812

2 221

2 221

2 221

2 221

11 696

BE000000000215020

215020

KRONOS EUROPE

KRONOS EUROPE S.A./N.V.

109 300

109 300

101 803

101 803

101 803

524 009

BE000000000215060

215060

ArcelorMittal Gent

ArcelorMittal Belgium

7 486 112

7 345 389

7 345 389

7 345 389

7 345 389

36 867 668

BE000000000215200

215200

BASF Antwerpen

BASF Antwerpen

3 132 865

3 639 645

3 639 645

3 639 645

3 639 645

17 691 445


OGÓŁEM

20 398 007

20 729 379

20 690 259

20 689 144

20 688 029

103 194 818


ZAŁĄCZNIK II

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Czechy

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

CZ000000000000087

87

Pražská teplárenská a.s. - Výtopna Krč

Pražská teplárenská a.s.

0

356

356

356

356

1 424


OGÓŁEM

0

356

356

356

356

1 424


ZAŁĄCZNIK III

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Dania

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

DK000000000000264

264

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S

1 497

1 458

1 420

1 381

1 343

7 099


OGÓŁEM

1 497

1 458

1 420

1 381

1 343

7 099


ZAŁĄCZNIK IV

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Niemcy

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

DE000000000000501

501

Werk Aalen

Papierfabrik-Palm GmbH Co. KG

78 080

0

0

0

0

78 080

DE000000000000614

614

Silphie Paper

Silphie Paper GmbH

178

0

0

0

0

178

DE000000000001040

1040

Energieerzeugungsanlage

Michelin Reifenwerke AG Co. KGaA

3 006

0

0

0

0

3 006

DE000000000001048

1048

BHKW Nürnberg-Langwasser

Prinovis GmbH Co. KG, Betrieb Nürnberg

5 373

0

0

0

0

5 373

DE000000000001133

1133

Industriekraftwerk Deuben

MIBRAG Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH

6 802

0

0

0

0

6 802

DE000000000001348

1348

Kraftwerk Werk Sigmundshall

KS KALI GmbH, Werk Sigmundshall (bis 31.10.2019) KS Minerals and Agriculture GmbH, Werk Sigmundshall (ab 01.11.2019)

4 794

4 671

4 548

4 424

4 301

22 738

DE000000000001351

1351

Kraftwerk Standort Hattorf

KS Minerals and Agriculture GmbH

137 215

133 689

130 163

126 637

123 112

650 816

DE000000000001401

1 401

Werk Gohrsmühle

Zanders Paper GmbH

19 844

0

0

0

0

19 844

DE000000000001433

1433

Anker-Kesselhaus (Nr. 200)

Anker Gebr. Schoeller GmbH Co.KG

1 228

0

0

0

0

1 228

DE000000000201895

201895

Anlage zur Herstellung von Spezialpapier

Neukölln Spezialpapier NK GmbH Co. KG

215

0

0

0

0

215

DE000000000204213

204213

Polyolefinanlage

SABIC Polyolefine GmbH

27 083

27 083

27 083

27 083

27 083

135 415


OGÓŁEM

283 818

165 443

161 794

158 144

154 496

923 695


ZAŁĄCZNIK V

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Irlandia

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

IE000000000000002

2

Kingscourt Works

Saint-Gobain Construction Products (Ireland) Limited

10 735

10 403

10 403

10 403

10 403

52 347

IE000000000000008

8

Carbery Food Ingredients Limited

Carbery Food Ingredients Limited

19 599

19 273

18 765

18 257

17 748

93 642

IE000000000000012

12

Wyeth Nutritionals Ireland Limited

Wyeth Nutritionals Ireland Limited

5 014

3 633

3 537

3 441

3 346

18 971

IE000000000000013

13

Bailieboro Foods Ltd

Lakeland Dairies Co-Operative Society Limited

33 625

32 396

31 542

30 688

29 833

158 084

IE000000000000016

16

MSD International GmbH trading as MSD Ireland (Brinny)

MSD International GmbH trading as MSD Ireland (Brinny)

2 247

1 781

1 781

1 781

1 781

9 371

IE000000000000020

20

Genzyme Ireland Limited

Genzyme Ireland Limited

1 045

1 163

1 163

1 163

1 163

5 697

IE000000000000021

21

Eli Lilly Kinsale Limited

Eli Lilly Kinsale Limited

7 741

8 173

8 173

8 173

8 173

40 433

IE000000000000027

27

Lakeland Dairies Killeshandra Site

Lakeland Dairies Co-operative Society Ltd.

4 334

5 239

5 239

5 239

5 239

25 290

IE000000000000030

30

Farragh Proteins

College Proteins Unlimited Company

10 342

12 285

12 285

12 285

12 285

59 482

IE000000000000034

34

Irish Cement Limited, Platin Works

CRH PLC

903 235

902 480

902 480

902 480

902 480

4 513 155

IE000000000000038

38

Pelagia Killybegs

Pelagia Feed (Ireland) Limited

2 175

2 046

2 046

2 046

2 046

10 359

IE000000000000039

39

BASF Ireland Limited

BASF Ireland Limited

8 019

6 927

6 927

6 927

6 927

35 727

IE000000000000044

44

Pfizer Ireland Pharmaceuticals (Newbridge)

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

1 772

2 107

2 107

2 107

2 107

10 200

IE000000000000060

60

Novartis Ringaskiddy Limited

Novartis Ringaskiddy Limited

1 093

790

790

790

790

4 253

IE000000000000061

61

Hovione Limited

Hovione Limited

3 722

4 032

4 032

4 032

4 032

19 850

IE000000000000067

67

Tipperary Cooperative Creamery Ltd

Tipperary Cooperative Creamery Limited

8 306

10 048

10 048

10 048

10 048

48 498

IE000000000000069

69

Masonite Ireland

Masonite Ireland Unlimited Company

22 935

23 673

23 673

23 673

23 673

117 627

IE000000000000072

72

Scotchtown Cement Works

Mannok Cement Limited

561 366

652 465

652 465

652 465

652 465

3 171 226

IE000000000000073

73

Dublin Airport

DAA Public Limited Company

1 730

1 451

1 451

1 451

1 451

7 534

IE000000000000079

79

Glanbia Ireland DAC Ballyragget

Glanbia Ireland Designated Activity Company

37 724

36 397

35 437

34 477

33 518

177 553

IE000000000000082

82

Bord na Mona (Derrinlough Briquette Factory)

Bord na Mona Fuels Limited

17 816

19 393

19 393

19 393

19 393

95 388

IE000000000000084

84

SMARTPLY EUROPE

SMARTPLY EUROPE DAC

65 896

55 971

55 971

55 971

55 971

289 780

IE000000000000085

85

Kerry Ingredients (Ireland) Limited

Kerry Ingredients (Ireland) Limited

15 524

15 015

14 618

14 222

13 827

73 206

IE000000000000105

105

Waterford Proteins/ABP Waterford

Anglo Beef Processors Ireland Unlimited Company

8 936

10 239

10 239

10 239

10 239

49 892

IE000000000000106

106

ABP Munster Proteins/ABP Cahir

Anglo Beef Processors Ireland Unlimited Company

8 096

8 561

8 561

8 561

8 561

42 340

IE000000000000107

107

Dublin Products Ltd

Dublin Products Ltd

6 315

7 618

7 618

7 618

7 618

36 787

IE000000000000111

111

Aurivo Dairy Ingredients Ltd

Aurivo Dairy Ingredients Ltd

20 328

22 010

22 010

22 010

22 010

108 368

IE000000000000114

114

Janssen Sciences (Ireland) UC

Janssen Sciences (Ireland) UC

4 703

5 125

5 125

5 125

5 125

25 203

IE000000000205865

205865

Lakeland Dairies Drying Plant

Lakeland Dairies Co-Operative Society Limited

5 428

5 979

5 979

5 979

5 979

29 344

IE000000000207245

207245

Regeneron Ireland IOPS Raheen

Regeneron Ireland Designated Activity Company

2 257

2 769

2 769

2 769

2 769

13 333

IE000000000207487

207487

Belview

Glanbia Ireland Designated Activity Company

26 850

28 087

28 087

28 087

28 087

139 198

IE000000000213140

213140

MSD Ireland (Dunboyne Biologics)

MSD International GmbH t/a MSD Ireland (Dunboyne Biologics)

424

415

405

396

387

2 027

IE000000000213340

213340

Bristol Myers Squibb Cruiserath Biologics

Swords Laboratories

1 990

1 946

1 903

1 859

1 815

9 513


OGÓŁEM

1 831 322

1 919 890

1 917 022

1 914 155

1 911 289

9 493 678


ZAŁĄCZNIK VI

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Hiszpania

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

ES000000000001010

1010

GESTORA DE SUBPRODUCTOS DE GALICIA S.L.

GESTORA DE SUBPRODUCTOS DE GALICIA S.L.

2 033

2 033

0

0

0

4 066

ES000000000000381

381

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA S.L

SAINT-ISOVER IBÉRICA, S.L.

16 568

15 545

15 545

15 545

15 545

78 748

ES000000000000451

451

GUARRO CASAS, S.A.

GUARRO CASAS, S.A.

3 603

3 131

3 131

3 131

3 131

16 127

ES000000000000547

547

Ford España, S.L.

Ford España, S.L.

7 306

6 148

6 148

6 148

6 148

31 898

ES000000000000704

704

TOLSA, S.A.

TOLSA, S.A.

18 135

13 646

13 286

12 926

12 567

70 560

ES000000000201856

201856

FERTIBERIA, S.A. Fábrica de Puertollano

FERTIBERIA, S.A.

310 129

310 129

302 740

302 740

302 740

1 528 478

ES000000000201993

201993

HALCÓN CERÁMICAS, S.A. (II)

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.

21 885

24 164

24 164

24 164

24 164

118 541

ES000000000206935

206935

TABLEROS HISPANOS S.L.U.

TABLEROS HISPANOS, S.L.U.

36 525

39 485

38 443

37 401

36 360

188 214

ES000000000208983

208983

Thyssenkrupp Galmed, SAU

Thyssenkrupp Galmed SAU

15 723

12 397

12 397

12 397

12 397

65 311

ES000000000000850

850

Estación de compresión de Dos Hermanas

Enagás Transporte S.A.U.

0

175

175

175

175

700


OGÓŁEM

431 907

426 853

416 029

414 627

413 227

2 102 643


ZAŁĄCZNIK VII

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Francja

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

FR000000000000013

13

ROQUETTE VIC SA

ROQUETTE VIC SA

24 279

24 747

24 747

24 747

24 747

123 267

FR000000000000024

24

BASF Coatings SAS

IDEX Energies

801

922

897

873

849

4 342

FR000000000000032

32

SAVERGLASS

Saverglass

33 459

36 898

37 405

37 405

37 405

182 572

FR000000000000052

52

SAINT LOUIS SUCRE EPPEVILLE

SAINT LOUIS SUCRE

58 749

0

0

0

0

58 749

FR000000000000070

70

CHAUX DE SAINT ASTIER

CHAUX DE SAINT ASTIER

18 181

18 290

18 290

18 290

18 290

91 341

FR000000000000075

75

SIMOREP CS MICHELIN

SIMOREP ET COMPAGNIE

53 529

63 513

63 513

63 513

63 513

307 581

FR000000000000084

84

OI Manufacturing Vayres

OI France SAS

40 850

36 619

36 619

36 619

36 619

187 326

FR000000000000105

105

HAUTS DE GARONNE ENERGIES

HAUTS DE GARONNE ENERGIES Chaufferie Urbaine de CENON

1 045

797

776

755

734

4 107

FR000000000000176

176

EUROSERUM

EUROSERUM

7 744

0

0

0

0

7 744

FR000000000000187

187

ENTREMONT ALLIANCE MALESTROIT

ENTREMONT ALLIANCE S.A.S

7 863

7 610

0

0

0

15 473

FR000000000000205

205

Aubert et Duval

AUBERT DUVAL

27 909

27 879

21 285

21 285

21 285

119 643

FR000000000000207

207

MFPM Site de Cataroux

MFPM Siège des Carmes

3 700

0

0

0

0

3 700

FR000000000000249

249

CRISTAL UNION ET. DE BAZANCOURT

CRISTAL UNION

82 354

72 640

72 640

72 640

72 640

372 914

FR000000000000253

253

TotalEnergies Raffinage France, Raffinerie de Normandie

TotalEnergies Raffinage France, raffinerie de Normandie

1 007 184

774 311

774 311

774 311

774 311

4 104 428

FR000000000000258

258

ExxonMobil Chemical France

ExxonMobil Chemical France

909 116

755 132

755 132

755 132

755 132

3 929 644

FR000000000000292

292

HOLOPHANE

M. MAHONEY

16 315

13 304

13 304

13 304

13 304

69 531

FR000000000000306

306

FICOBEL

FICOBEL

45 449

42 745

41 618

40 491

39 363

209 666

FR000000000000317

317

Peugeot Citroën Sochaux SNC

Peugeot Citroën Sochaux SNC

11 842

11 120

11 120

11 120

11 120

56 322

FR000000000000341

341

Chaufferie centrale du Centre hospitalier universitaire de Limoges

Centre hospitalier universitaire de Limoges

254

434

434

434

434

1 990

FR000000000000366

366

POLYTECHNYL Site de Valence

POLYTECHNYL

6 485

0

0

0

0

6 485

FR000000000000368

368

VICAT usine de Montalieu

SA VICAT

682 794

682 935

682 935

682 935

682 935

3 414 534

FR000000000000383

383

ARKEMA Usine de Jarrie

ARKEMA France

34 871

32 004

32 004

32 004

32 004

162 887

FR000000000000392

392

Chaufferie de l’Ile-d’Amour

CCIAG

1 922

1 517

1 517

1 517

1 517

7 990

FR000000000000434

434

OCV CHAMBERY France

OCV CHAMBERY France

29 951

31 586

29 689

29 689

29 689

150 604

FR000000000000453

453

Brasserie Champigneulles SAS

Brasserie Champigneulles SAS

1 988

0

0

0

0

1 988

FR000000000000473

473

SARL René Jean MARCHAL

SARL René Jean MARCHAL

1 162

0

0

0

0

1 162

FR000000000000482

482

ASCOMETAL HAGONDANGE

ASCOMETAL HAGONDANGE

34 756

41 400

41 400

41 400

41 400

200 356

FR000000000000497

497

AHLSTROM-MUNKSJÖ ARCHES

AHLSTROM-MUNKSJÖ ARCHES SAS

11 157

12 280

12 280

12 280

12 280

60 277

FR000000000000531

531

LTR Industries

LTR Industries

6 371

7 523

7 523

7 523

7 523

36 463

FR000000000000539

539

Terminal méthanier de Montoir de Bretagne

ELENGY

16 230

17 792

17 792

17 792

17 792

87 398

FR000000000000555

555

ArcelorMittal France - site de Basse-Indre

ArcelorMittal France

12 428

15 210

15 210

15 210

15 210

73 268

FR000000000000558

558

AUTO CHASSIS INTERNATIONAL

AUTO CHASSIS INTERNATIONAL

4 758

4 845

4 845

4 845

4 845

24 138

FR000000000000564

564

Lhoist France Ouest - Usine de Neau

Lhoist France Ouest

159 896

153 255

153 255

153 255

153 255

772 916

FR000000000000604

604

ARKEMA FRANCE Marseille

ARKEMA France

68 172

57 406

57 406

57 406

57 406

297 796

FR000000000000608

608

KEM ONE - Usine de Saint-Auban

KEM ONE

4 862

6 717

6 717

6 717

6 717

31 730

FR000000000000622

622

BASELL POLYOLEFINES France

LYONDELLBASELL SERVICES France

690 420

690 266

695 427

695 427

695 427

3 466 967

FR000000000000629

629

Raffinerie de Provence

TotalEnergies RAFFINAGE France

77 420

106 015

106 015

106 015

106 015

501 480

FR000000000000641

641

CHAUX DE LA TOUR

CHAUX DE LA TOUR

103 575

72 094

72 094

72 094

72 094

391 951

FR000000000000661

661

Site Disneyland Resort Paris - Centrale d’Energie

EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S.

1 549

1 169

1 169

1 169

1 169

6 225

FR000000000000664

664

RAFFINERIE DE GRANDPUITS

TotalEnergies RAFFINAGE France - Raffinerie de Grandpuits

249 139

122 509

122 509

122 509

122 509

739 175

FR000000000000668

668

CGCU Cie GEOTHERMIQUE CHAUFFAGE URBAIN

COMPAGNIE GEOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN (CGCU)

3 553

4 345

4 345

4 345

4 345

20 933

FR000000000000693

693

PEUGEOT CITROEN POISSY SNC

PEUGEOT CITROEN POISSY SNC

5 210

5 376

5 376

5 376

5 376

26 714

FR000000000000706

706

CHAUFFERIE DE GRIGNY II

SPL SEER GRIGNY VIRY

4 583

4 848

4 848

4 848

4 848

23 975

FR000000000000769

769

Sanofi chimie Vitry

SANOFI CHIMIE

6 312

7 033

7 033

7 033

7 033

34 444

FR000000000000815

815

CENPA SAS

CENPA SAS

4 436

5 695

5 695

5 695

5 695

27 216

FR000000000000826

826

ARLANXEO Emulsion Rubber SAS France

ARLANXEO Emulsion Rubber SAS France

16 518

20 744

20 197

19 650

19 103

96 212

FR000000000000827

827

Chaufferie Chalampé PI

RHODIA OPERATIONS CHALAMPE

570 393

569 127

569 127

569 127

569 127

2 846 901

FR000000000000845

845

HEINEKEN ENTREPRISE SAS Schiltigheim

HEINEKEN France SA

1 585

0

0

0

0

1 585

FR000000000000873

873

NUTRIBIO - MONTAUBAN

NUTRIBIO

10 548

0

0

0

0

10 548

FR000000000000880

880

Lafarge Ciments - Usine de Martres Tolosane

Lafarge Ciments

302 241

255 554

255 554

255 554

255 554

1 324 457

FR000000000000903

903

RDM BLENDECQUES

RDM BLENDECQUES

30 109

29 848

29 848

29 848

29 848

149 501

FR000000000000922

922

McCain alimentaire site de Béthune

McCAIN ALIMENTAIRE

16 525

14 012

14 012

14 012

14 012

72 573

FR000000000000972

972

SICAL SA

SICAL

13 355

13 992

13 992

13 992

13 992

69 323

FR000000000000977

977

Gassco AS Dunkerque Terminal

Gassco AS

861

699

699

699

699

3 657

FR000000000001078

1078

SODC

SODC

517

262

255

248

241

1 523

FR000000000001095

1095

SWISS KRONO SAS

SWISS KRONO SAS

73 144

64 751

58 303

56 724

55 144

308 066

FR000000000201650

201650

GlaxoSmithKline Biologicals SAS

GlaxoSmithKline Biologicals SAS

1 109

1 459

1 459

1 459

1 459

6 945

FR000000000204055

204055

SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ

SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ

1 909

0

0

0

0

1 909

FR000000000204782

204782

CERDIA France (nouveau nom de RHODIA Acetow France)

CERDIA France

4 922

0

0

0

0

4 922

FR000000000204861

204861

UCDV

Usines Coopératives Du Vexin

16 660

14 675

14 675

14 675

14 675

75 360

FR000000000204921

204921

ELKEM SILICONES Site de Roussillon

ELKEM SILICONES SAS France

49 466

59 527

59 527

59 527

59 527

287 574

FR000000000204944

204944

KEM ONE- Usine de LAVERA

KEM ONE

106 224

106 110

81 457

81 457

81 457

456 705

FR000000000205223

205223

FERROPEM Usine des Clavaux

FerroPem Usine des Clavaux

149 065

126 065

126 065

126 065

126 065

653 325

FR000000000205612

205612

KERVALIS Les Essarts

KERVALIS

5 946

5 189

0

0

0

11 135

FR000000000205635

205635

Luzeal - site de PAUVRES

LUZEAL

13 104

12 739

12 739

12 739

12 739

64 060

FR000000000205637

205637

LUZEAL - site de SAINT REMY SUR BUSSY

LUZEAL

1 935

1 644

1 644

1 644

1 644

8 511

FR000000000205639

205639

Luzeal - site de Pontfaverger

LUZEAL

6 085

5 942

5 942

5 942

5 942

29 853

FR000000000205670

205670

TRIMET France

TRIMET France

235 735

236 614

236 614

236 614

236 614

1 182 191

FR000000000205688

205688

SUNDESHY - SITE DE FRANCHEVILLE

Société coopérative agricole de déshydratation SUNDESHY

11 989

15 121

15 121

15 121

15 121

72 473

FR000000000205689

205689

SUNDESHY - SITE DE NOIRLIEU

Société coopérative agricole de déshydratation SUNDESHY

1 612

1 855

1 855

1 855

1 855

9 032

FR000000000205751

205751

SLV-Ta-Specialty Polymers 2

SOLVAY France

33 786

39 236

39 236

39 236

39 236

190 730

FR000000000205830

205830

INTERFORGE

Aubert et Duval

2 593

2 158

2 158

2 158

2 158

11 225

FR000000000205878

205878

Maisadour - Saint Vincent de Tyrosse

MAISADOUR

436

0

0

0

0

436

FR000000000205948

205948

VALLOUREC TUBES France ETABLISSEMENT DE DEVILLE

Vallourec Tubes France Etablissement de Deville

5 127

0

0

0

0

5 127

FR000000000206032

206032

APPRYL SNC

APPRYL SNC

11 379

0

0

0

0

11 379

FR000000000206164

206164

Usine Chimique de Lavéra

INEOS Chemicals Lavéra SAS

18 400

0

0

0

0

18 400

FR000000000206243

206243

EUROVIA GRANDS TRAVAUX - TSMR28

EUROVIA GRANDS PROJETS France

1 190

971

971

971

971

5 074

FR000000000206345

206345

STEICO CASTELJALOUX SAS

STEICO CASTELJALOUX SAS

7 304

7 768

7 768

7 768

7 768

38 376

FR000000000207602

207602

SEMGEMA CHAUFFERIE DES JUILLIOTTES

SEMGEMA

566

724

724

724

724

3 462

FR000000000209325

209325

EUROVIA GRANDS TRAVAUX - RF 500N

EUROVIA GRANDS TRAVAUX

0

0

0

0

0

0

FR000000000209503

209503

SIORAT GTX NGE CENTRALE D ENROBAGE TEMPORAIRE ASTEC 11-110

SIORAT

882

249

249

249

249

1 878

FR000000000211858

211858

OMYA - Usine d’Orgon

OMYA SAS - Usine d’Orgon

6 006

0

0

0

0

6 006

FR000000000213120

213120

Chaufferie urbaine et Centrale d’autoproduction d’électricité et de cogénération

ENES

1 116

0

0

0

0

1 116

FR000000000214700

214700

ENERGIE VERTE DE VALENCE - Chaufferie La Forêt

ENERGIE VERTE DE VALENCE

2 318

2 267

2 216

2 165

2 114

11 080

FR000000000215780

215780

AURILLAC CHALEUR BOIS

AURILLAC CHALEUR BOIS

2 903

2 903

2 903

2 903

2 903

14 515

FR000000000216920

216920

Chaufferie Urbaine Tours Métropole Energies Durables

Tours Métropole Energies Durables (TMED)

2 239

0

0

0

0

2 239

FR000000000217081

217081

Chaufferie du Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers

Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers

338

0

0

0

0

338

FR000000000000505

505

EGGER PANNEAUX ET DECORS - Rambervillers

EGGER Panneaux et Décors

34 092

35 810

34 866

33 922

32 977

171 667

FR000000000206056

206056

INEOS Derivatives Lavéra (IDL)

INEOS Derivatives Lavéra SAS (IDL)

141 322

153 053

153 053

153 053

153 053

753 534


OGÓŁEM

6 488 177

5 771 849

5 722 404

5 718 104

5 713 801

29 414 335


ZAŁĄCZNIK VIII

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Chorwacja

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

HR000000000205122

205122

NEXE d.d.

NEXE d.d.

524 259

524 259

524 259

524 259

524 259

2 621 295

HR000000000203861

203861

DS Smith Belišće Croatia d.o.o.

DS Smith Belišće Croatia d.o.o.

51 735

54 418

54 418

54 418

54 418

269 407

HR000000000203889

203889

Hrvatska industrija šećera d.d. - pogon Županja

Hrvatska industrija šećera d.d.

17 032

22 129

22 129

22 129

22 129

105 548

HR000000000204295

204295

Acciaierie Bertoli Safau Sisak d.o.o.

Acciaierie Bertoli Safau Sisak d.o.o.

4 674

9 413

9 219

9 219

9 219

41 744

HR000000000204341

204341

Calucem d.o.o.

Calucem d.o.o.

70 560

77 224

77 224

77 224

77 224

379 456

HR000000000204425

204425

TE-TO OSIJEK

HEP-PROIZVODNJA d.o.o.

10 872

9 953

9 690

9 428

9 165

49 108

HR000000000205194

205194

Rafinerija nafte Rijeka

INA d.d. Industrija nafte

417 467

421 965

421 965

421 965

421 965

2 105 327

HR000000000205425

205425

Objekti prerade plina Molve

INA-Industrija nafte d.d.

9 400

9 162

9 162

9 162

9 162

46 048

HR000000000205570

205570

Holcim Hrvatska d.o.o.

Holcim Hrvatska d.o.o.

292 224

304 143

304 143

304 143

304 143

1 508 796

HR000000000205677

205677

Ciglana Cerje Tužno d.o.o.

Ciglana Cerje Tužno d.o.o.

10 313

10 127

10 127

10 127

10 127

50 821

HR000000000205683

205683

InterCal Croatia d.o.o. Pogon II

InterCal Croatia d.o.o.

34 825

46 130

46 130

46 130

46 130

219 345

HR000000000205956

205956

Dilj d.o.o. Pogon Slavonka

Dilj d.o.o. Slavonka

6 808

6 464

6 464

6 464

6 464

32 664

HR000000000206263

206263

Toplana – Karlovac

Gradska toplana d.o.o.

2 496

2 688

2 688

2 688

2 688

13 248

HR000000000211262

211262

Kronospan Cro d.o.o.

Kronospan Cro d.o.o.

15 505

16 730

16 730

16 730

16 730

82 425

HR000000000215260

215260

Terminal za UPP

LNG Hrvatska d.o.o.

154

0

0

0

0

154

HR000000000204107

204107

Petrokemija d.d.

Petrokemija d.d. tvornica mineralnih gnojiva

927 789

778 266

771 185

771 185

771 185

4 019 610


OGÓŁEM

2 396 113

2 293 071

2 285 533

2 285 271

2 285 008

11 544 996


ZAŁĄCZNIK IX

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Włochy

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

IT000000000000038

38

SANAC S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

SANAC S.p.A. in Amministtrazione Straordinaria-Stabilimento di Gattinara

2 015

2 015

2 015

2 015

2 015

10 075

IT000000000202523

202523

HATRIA S.r.l. a socio unico - Stabilimento di Teramo

HATRIA S.r.l. a socio unico

4 858

4 858

4 858

4 858

4 858

24 290

IT000000000000028

28

Centrale Termica di Integrazione e Riserva del BIT

Iren Energia SpA

983

2 334

2 334

2 334

2 334

10 319

IT000000000000051

51

Stabilimento di Strada Falchetto

Abet Laminati SpA

2 405

2 646

2 646

2 646

2 646

12 989

IT000000000000058

58

Riva Acciaio S.p.a

Valerio Bisio

43 092

58 263

58 263

58 263

58 263

276 144

IT000000000000064

64

Sedamyl Saluzzo

Sedamyl S.p.A.

48 618

54 849

53 403

51 956

50 510

259 336

IT000000000000076

76

Verallia - Stabilimento di Carcare

Verallia italia S.p.a.

26 730

26 364

26 364

26 364

26 364

132 186

IT000000000000089

89

Stabilimento GNL di Panigaglia

GNL Italia SpA

14 499

10 729

10 729

10 729

10 729

57 415

IT000000000000095

95

Riva Acciaio S.p.a

Riva Acciaio S.p.A.

23 047

26 862

26 862

26 862

26 862

130 495

IT000000000000115

115

VIDRALA ITALIA SRL

VIDRALA ITALIA SRL

45 453

47 484

47 484

47 484

47 484

235 389

IT000000000000125

125

Vetrobalsamo SPA

Vetrobalsamo SPA

42 097

41 374

41 374

41 374

41 374

207 593

IT000000000000145

145

Dalmine S.p.A. - Stabilimento di Dalmine

Dalmine S.p.A.

134 287

123 132

123 132

123 132

123 132

626 815

IT000000000000163

163

O.R.I. MARTIN S.P.A.

O.R.I. MARTIN S.P.A.

80 516

78 121

78 121

78 121

78 121

393 000

IT000000000000170

170

FERRIERA VALSABBIA SPA - Stabilimento di Odolo (BS)

FERRIERA VALSABBIA SPA

36 566

38 876

38 876

38 876

38 876

192 070

IT000000000000180

180

Raffineria di Sannazzaro

Eni S.p.A.

1 262 101

986 653

986 653

986 653

986 653

5 208 713

IT000000000000187

187

Acciaieria Arvedi Spa

Acciaieria Arvedi Spa

352 163

349 697

349 697

349 697

349 697

1 750 951

IT000000000000240

240

Mosaico Spa - Stabilimento di Lugo

MOSAICO Spa

13 926

13 769

13 769

13 769

13 769

69 002

IT000000000000245

245

favini srl

Favini S.r.l.

13 242

12 186

12 186

12 186

12 186

61 986

IT000000000000271

271

Stabilimento Versalis di Porto Marghera

Versalis SpA

466 362

487 157

487 157

487 157

487 157

2 414 990

IT000000000000281

281

Cementeria di Monselice

Buzzi Unicem S.p.A.

334 797

334 379

334 379

334 379

334 379

1 672 313

IT000000000000283

283

Zuccherificio di Pontelongo

Co.Pro. B. S.C.A.

46 349

44 883

44 883

44 883

44 883

225 881

IT000000000000295

295

Centrale di compressione gas di Malborghetto

Snam Rete Gas S.p.A.

31 595

30 915

30 915

30 915

30 915

155 255

IT000000000000302

302

Burgo Group S.p.A. Stabilimento di Duino "

Burgo Group SpA

49 272

53 531

53 531

53 531

53 531

263 396

IT000000000000308

308

Concessione Cortemaggiore Stoccaggio - Impianti di compressione e trattamento gas

Stogit S.p.A.

3 196

2 952

2 952

2 952

2 952

15 004

IT000000000000313

313

EMILIANA CONSERVE SpA

Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A.

4 227

5 229

5 229

5 229

5 229

25 143

IT000000000000340

340

Concessione Minerbio Stoccaggio - Impianti di compressione e trattamento gas

Stogit S.p.A.

10 341

8 965

8 965

8 965

8 965

46 201

IT000000000000349

349

TLR FE - CENTRALE INTEGRATIVA

HERA SPA

1 202

1 425

1 425

1 425

1 425

6 902

IT000000000000354

354

Concessione Sabbioncello Stoccaggio - Impianti di compressione e trattamento gas

Stogit S.p.A.

3 923

3 335

3 335

3 335

3 335

17 263

IT000000000000362

362

Raffineria api di Falconara Marittima

api raffineria di ancona S.p.A.

383 622

313 328

313 328

313 328

313 328

1 636 934

IT000000000000376

376

Industria Cartaria Pieretti S.p.A.

Industria Cartaria Pieretti S.p.A.

27 931

27 501

27 501

27 501

27 501

137 935

IT000000000000388

388

CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L.

CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L.

4 881

6 322

6 322

6 322

6 322

30 169

IT000000000000397

397

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI VETRO CAVO MECCANICO

Zignago Vetro S.p.A.

52 219

55 392

55 392

55 392

55 392

273 787

IT000000000000408

408

Stabilimento di Piombino

JSW STEEL ITALY PIOMBINO S.P.A.

34 493

28 848

28 848

28 848

28 848

149 885

IT000000000000442

442

Cementeria di Guidonia

Buzzi Unicem S.p.A.

395 413

455 532

455 532

455 532

455 532

2 217 541

IT000000000000445

445

Stabilimento di Aprilia (LT)

O-I ITALY S.p.A

40 655

37 137

37 137

37 137

37 137

189 203

IT000000000000454

454

Klopman International S.r.l.

Klopman International S.r.l.

26 414

24 993

24 993

24 993

24 993

126 386

IT000000000000464

464

Centrale di compressione gas di Melizzano

Snam Rete Gas S.p.A.

73

2 858

2 858

2 858

2 858

11 505

IT000000000000470

470

Centrale Termica

Fenice S.p.A.

4 188

3 660

3 660

3 660

3 660

18 828

IT000000000000476

476

Centrale di compressione gas di Montesano sulla Marcellana

Snam Rete Gas S.p.A.

547

4 521

4 521

4 521

4 521

18 631

IT000000000000520

520

Stabilimento Versalis di Brindisi

Versalis SpA

458 940

397 566

397 566

397 566

397 566

2 049 204

IT000000000000530

530

Centrale di compressione gas di Tarsia

Snam Rete Gas S.p.A.

1 435

3 762

3 762

3 762

3 762

16 483

IT000000000000536

536

CEMENTERIA DI ISOLA DLLE FEMMINE

Italcementi spa

190 939

204 747

204 747

204 747

204 747

1 009 927

IT000000000000540

540

Centrale di compressione gas di Messina

Snam Rete Gas S.p.A.

4 929

13 084

13 084

13 084

13 084

57 265

IT000000000000541

541

Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

1 359 122

1 051 850

1 051 850

1 051 850

1 051 850

5 566 522

IT000000000000551

551

ACCIAIERIE DI SICILIA SPA

Acciaierie di Sicilia SPA

18 877

20 355

20 355

20 355

20 355

100 297

IT000000000000555

555

Cementeria di Augusta

Buzzi Unicem S.p.A.

384 777

384 627

384 627

384 627

384 627

1 923 285

IT000000000000559

559

Isab Srl - Raffineria Isab Impianti Sud

Isab Srl

1 174 044

898 811

898 811

898 811

898 811

4 769 288

IT000000000000561

561

Impianto IGCC

Isab Srl

113 935

59 096

59 096

59 096

59 096

350 319

IT000000000000574

574

CEMENTERIA DI SAMATZAI

Italcementi spa

181 189

165 085

165 085

165 085

165 085

841 529

IT000000000000595

595

Centrale di compressione gas di Masera

Snam Rete Gas S.p.A.

7 799

4 077

4 077

4 077

4 077

24 107

IT000000000000600

600

BARTOLI S.p.A.

Bartoli S.p.a.

2 479

2 080

2 080

2 080

2 080

10 799

IT000000000000601

601

Sonoco Alcore Demolli - Cartiera di Ciriè

SONOCO ALCORE DEMOLLI srl

24 814

21 803

21 803

21 803

21 803

112 026

IT000000000000620

620

Centro Olio Val D’Agri

Eni S.p.A.

176 228

136 247

132 654

129 061

125 468

699 658

IT000000000000626

626

Piattaforma Barbara T1

Eni S.p.A.

5 053

4 416

4 416

4 416

4 416

22 717

IT000000000000627

627

Piattaforma Barbara T2

Eni S.p.A.

17 490

11 935

11 935

11 935

11 935

65 230

IT000000000000637

637

Ledoga srl

Ledoga srl

18 512

18 652

18 652

18 652

18 652

93 120

IT000000000000680

680

CENTRALE DI RIVOLI

Iren Energia s.p.a

5 737

3 177

3 093

3 009

2 925

17 941

IT000000000000694

694

LUCART SPA - STABILIMENTO DI PORCARI

LUCART SPA

32 855

30 632

30 632

30 632

30 632

155 383

IT000000000000695

695

LUCART SPA

LUCART SPA

36 473

34 863

34 863

34 863

34 863

175 925

IT000000000000722

722

Consorzio Casalasco del Pomodoro - Sito di Fontanellato (PR)

Casalasco Società Agricola S.p.A.

5 379

5 979

5 979

5 979

5 979

29 295

IT000000000000819

819

Unicalce S.p.A. - Stabilimento di Itri

UNICALCE S.P.A.

31 126

26 420

26 420

26 420

26 420

136 806

IT000000000000848

848

Stabilimento di Lavello

Eugea Mediterranea

820

974

974

974

974

4 716

IT000000000000864

864

Cementeria di Tavernola Bergamasca

Italsacci spa

288 319

171 507

171 507

171 507

171 507

974 347

IT000000000000874

874

SIPCAM OXON SPA

SIPCAM OXON SPA

14 572

14 975

14 975

14 975

14 975

74 472

IT000000000000895

895

DS Smith Paper Italia S.r.l. - Cartiera di Lucca

DS Smith Paper Italia Srl

86 315

86 215

86 215

86 215

86 215

431 175

IT000000000000907

907

Unicalce S.p.A. - Stabilimento di Lisso

UNICALCE S.P.A.

34 498

37 184

37 184

37 184

37 184

183 234

IT000000000000942

942

Centrale produzione vapore stabilimento di Monopoli

CASA OLEARIA ITALIANA S.P.A.

14 864

14 508

14 508

14 508

14 508

72 896

IT000000000000956

956

Candela

Edison S.p.A.

13 307

5 768

5 616

5 463

5 311

35 465

IT000000000000969

969

EMILIANA CONSERVE SpA

Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A.

3 740

4 182

4 182

4 182

4 182

20 468

IT000000000000980

980

Stabilimento di Mesagne

Conserve Italia soc.coop. Agricola

1 416

1 547

1 547

1 547

1 547

7 604

IT000000000000997

997

Centrale di Grugliasco

Iren Energia s.p.a

1 697

716

716

716

716

4 561

IT000000000001017

1017

Centrale Termica di Integrazione e Riserva „Politecnico”

Iren Energia SpA

781

644

644

644

644

3 357

IT000000000001022

1022

Centrale di Cogenerazione Linate

SEA Energia SPA

5 731

5 905

5 750

5 594

5 438

28 418

IT000000000001045

1045

CANDEGGIO LA BRIANTEA s.r.l.

CANDEGGIO LA BRIANTEA s.r.l.

2 993

2 818

2 818

2 818

2 818

14 265

IT000000000001066

1066

SICIT GROUP SPA - STABILIMENTO DI CHIAMPO

SICIT GROUP SPA

5 643

5 991

5 991

5 991

5 991

29 607

IT000000000001074

1074

Leonardo S.p.A. - Stabilimento di Grottaglie-Monteiasi

LEONARDO S.P.A.

1 442

1 031

1 031

1 031

1 031

5 566

IT000000000001089

1089

Centrale di cogenerazione Leonaro Energia S.C.A.R.L. - Aeroporto L. da Vinci di Fiumicino

Leonardo Energia Società Consortile a R. L.

2 753

2 337

2 275

2 213

2 152

11 730

IT000000000001192

1192

Centrale termica dello stabilimento di Nocera Superiore

Antonio Petti Fu Pasquale S.p.A.

5 654

5 175

5 175

5 175

5 175

26 354

IT000000000001238

1238

Stabilimento di Caivano

Unilever Italia Manufacturing srl

3 717

1 968

1 968

1 968

1 968

11 589

IT000000000201893

201893

CERAMICHE SERRA S.P.A., STABILIMENTO DI MONTAGNANA

Ceramiche Serra S.p.A.

15 891

15 534

15 534

15 534

15 534

78 027

IT000000000202037

202037

FLORIM CERAMICHE SPA SB - STAB. FLOORGRES

FLORIM CERAMICHE - SOCIETA’ PER AZIONI SOCIETA’ BENEFIT ABBREVIABILE IN: „FLORIM S.P.A. SB”

36 426

38 112

38 112

38 112

38 112

188 874

IT000000000202099

202099

SLIM Fusina Rolling S.r.l.

SLIM Fusina Rolling S.r.l.

19 454

15 861

15 861

15 861

15 861

82 898

IT000000000202117

202117

Forgital Italy S.p.A.

FORGITAL ITALY S.p.A.

13 216

11 986

11 986

11 986

11 986

61 160

IT000000000202160

202160

MARAZZI GROUP S.R.L. a socio unico - Stabilimento di Casiglie di Sassuolo

MARAZZI GROUP S.r.l. a socio unico

35 278

30 855

30 855

30 855

30 855

158 698

IT000000000202222

202222

RIVA ACCIAIO S.P.A. - STABILIMENTO DI SELLERO

RIVA ACCIAIO S.P.A.

5 803

5 042

5 042

5 042

5 042

25 971

IT000000000202234

202234

Franchini Acciai Spa

Franchini Acciai Spa

15 135

14 833

14 833

14 833

14 833

74 467

IT000000000202294

202294

OPERA GROUP S.r.l. (stabilimento 1)

OPERA GROUP S.r.l.

8 601

6 820

6 820

6 820

6 820

35 881

IT000000000202295

202295

OPERA GROUP S.r.l. (stabilimento 2)

OPERA GROUP S.r.l.

12 243

9 348

9 348

9 348

9 348

49 635

IT000000000202312

202312

Ceramiche Atlas Concorde - stab. Finale Emilia

Ceramiche Atlas Concorde Spa

6 060

7 652

7 652

7 652

7 652

36 668

IT000000000202443

202443

Panariagroup N. 1

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

26 714

28 291

28 291

28 291

28 291

139 878

IT000000000202445

202445

Panariagroup N. 4

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

5 516

5 540

5 540

5 540

5 540

27 676

IT000000000202462

202462

Slim Aluminium S.p.A.

Slim Aluminium S.p.A.

21 010

24 180

23 202

23 202

23 202

114 796

IT000000000202463

202463

Mirage Granito Ceramico S.p.A.

Mirage Granito Ceramico S.p.A.

44 325

54 803

54 803

54 803

54 803

263 537

IT000000000202507

202507

Industrie Ceramiche Piemme SPA

Industrie Ceramiche Piemme SpA

37 351

32 298

32 298

32 298

32 298

166 543

IT000000000203843

203843

NUOVA RIWAL CERAMICHE S.r.l.

NUOVA RIWAL CERAMICHE S.r.l.

10 673

7 821

7 821

7 821

7 821

41 957

IT000000000203918

203918

FLORIM S.P.A. SB - STABILIMENTO DI MORDANO

FLORIM CERAMICHE - SOCIETA’ PER AZIONI SOCIETA’ BENEFIT ABBREVIABILE IN: „FLORIM S.P.A. SB”

37 917

43 866

43 866

43 866

43 866

213 381

IT000000000205126

205126

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. - Stab. 7

Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA

15 005

14 575

14 575

14 575

14 575

73 305

IT000000000205172

205172

Fonderia di Torbole srl

Fonderia di Torbole srl

38 353

30 244

30 244

30 244

30 244

159 329

IT000000000205314

205314

Stabilimento di Terni

Wienerberger SpA

11 702

12 187

12 187

12 187

12 187

60 450

IT000000000205315

205315

Stabilimento di Gattinara

Wienerberger SpA

7 146

7 662

7 662

7 662

7 662

37 794

IT000000000205327

205327

LATERIFICIO PUGLIESE SPA

SCIANATICO LATERIZI SRL

26 303

22 862

22 862

22 862

22 862

117 751

IT000000000205333

205333

ZML Industries SpA

ZML Industries SpA

23 546

22 437

22 437

22 437

22 437

113 294

IT000000000205393

205393

Donati Laterizi Gabbro

T2D S.p.A.

25 680

24 254

24 254

24 254

24 254

122 696

IT000000000205624

205624

Granitifiandre S.p.A.

Granitifiandre SpA

18 005

18 187

18 187

18 187

18 187

90 753

IT000000000205654

205654

GranitiFiandre SpA - Stab.Sassuolo

Granitifiandre SpA

31 222

30 414

30 414

30 414

30 414

152 878

IT000000000205941

205941

FSRU Toscana

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

12 677

9 213

9 213

9 213

9 213

49 529

IT000000000206855

206855

Impianto di Aosta - Telcha

ENGIE Servizi S.p.A.

2 509

2 085

2 030

1 975

1 920

10 519

IT000000000206930

206930

Impianto di Crescentino

Versalis S.p.A.

1 124

1 990

1 938

1 885

1 833

8 770

IT000000000207496

207496

Concessione Bordolano Stoccaggio - Impianti di compressione e trattamento gas

Stogit S.p.A.

4 383

4 179

4 179

4 179

4 179

21 099

IT000000000207572

207572

Cartiera Pirinoli

Cartiera Pirinoli S.c.

20 567

21 329

21 329

21 329

21 329

105 883

IT000000000207768

207768

Impianto di trigenerazione presso lo stabilimento Acque minerali San Benedetto

E.ON BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.

3 214

3 035

2 955

2 875

2 795

14 874

IT000000000209802

209802

Centrale cogenerativa di teleriscaldamento di Cuneo - Centrale A

Wedge Power S.p.A.

404

1 054

1 027

999

971

4 455

IT000000000210417

210417

Centrale di compressione gas di Sergnano

Snam Rete Gas S.p.A.

1 098

197

197

197

197

1 886

IT000000000210418

210418

Centrale di compressione gas di Minerbio

Snam Rete Gas S.p.A.

292

126

126

126

126

796

IT000000000210668

210668

Stabilimento Pratella - Montelupo Fi.no

Industrie Bitossi SpA

9 574

9 398

9 398

9 398

9 398

47 166

IT000000000210679

210679

Ceramiche Mariner

Ceramiche Mariner S.p.a.

20 707

20 888

20 888

20 888

20 888

104 259

IT000000000211458

211458

ATMOS SRL

ATMOS SRL

2 493

3 279

3 205

3 132

3 058

15 167

IT000000000215360

215360

FIORDAGOSTO - OLIVETO CITRA

FIORDAGOSTO - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

330

0

0

0

0

330

IT000000000216280

216280

TUSCANIA S.p.A.

TUSCANIA S.P.A.

24 686

23 346

23 346

23 346

23 346

118 070

IT000000000000090

90

Lamberti SpA - Stabilimento di Albizzate

Lamberti SpA

0

564

564

564

564

2 256

IT000000000000277

277

PM3 - Cartiera di Carmignano di Brenta

PM3 Srl

0

10 227

10 227

10 227

10 227

40 908

IT000000000000352

352

Cartiera di Ferrara S.p.a.

CARTIERA DI FERRARA S.P.A.

0

13 494

13 494

13 494

13 494

53 976

IT000000000000761

761

Essity Spa Stabilimento di Collodi

Essity Italy SpA

0

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

IT000000000001108

1 108

Dister Energia SpA

Dister Energia SpA

0

759

739

719

699

2 916

IT000000000001235

1235

Sesto San Giovanni

A2A Calore & Servizi

0

121

121

121

121

484

IT000000000201371

201371

Selinunte

A2A Calore & Servizi SRL

0

272

272

272

272

1 088

IT000000000205547

205547

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. - Stabilimento di Termoli

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

0

6 303

6 303

6 303

6 303

25 212

IT000000000202109

202109

Cotto Petrus Srl

Cotto Petrus Srl

0

9 001

9 001

9 001

9 001

36 004


OGÓŁEM

9 461 325

8 361 308

8 354 530

8 348 726

8 342 925

42 868 814


ZAŁĄCZNIK X

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Łotwa

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

LV000000000210127

210127

Vangažu asfaltbetona rūpnīca, CBF SIA „BINDERS”

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

1 710

1 990

1 990

1 990

1 990

9 670


OGÓŁEM

1 710

1 990

1 990

1 990

1 990

9 670


ZAŁĄCZNIK XI

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Litwa

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

LT000000000000023

23

Katilinė

AB „Lifosa”

151 302

177 364

177 364

177 364

177 364

860 758

LT000000000000045

45

Termofikacinė elektrinė Nr.3 (TE-3)

AB „Ignitis gamyba”

34

33

0

0

0

67

LT000000000000089

89

Kaišiadorių katilinė

UAB „Kaišiadorių šiluma”

1 350

1 676

1 676

1 676

1 676

8 054

LT000000000000033

33

Katilinė

AB „Klaipėdos mediena”

4 059

4 060

0

0

0

8 119

LT000000000213220

213220

Šilumos gamybos įrenginiai ir džiovykla

Klaipėdos mediena AB

36 933

36 120

35 308

34 496

33 683

176 540

LT000000000212661

212661

Kogeneracinė atliekų deginimo jėgainė

UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė”

21 815

21 335

20 855

20 375

19 895

104 275


OGÓŁEM

215 493

240 588

235 203

233 911

232 618

1 157 813


ZAŁĄCZNIK XII

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Niderlandy

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

NL000000000000035

35

FrieslandCampina Domo locatie Borculo

FrieslandCampina

35 970

35 121

35 121

35 121

35 121

176 454

NL000000000000050

50

Aviko b.v.

Aviko b.v.

23 243

21 786

21 211

20 637

20 062

106 939

NL000000000000086

86

Mayr-Melnhof Eerbeek B.V.

Mayr-Melnhof Eerbeek bv

30 424

30 424

30 424

30 424

30 424

152 120

NL000000000000099

99

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Shell Nederland Raffinaderij BV

2 996 199

2 997 031

2 997 031

2 997 031

2 997 031

14 984 323

NL000000000000107

107

Chemelot

Chemelot Site Permit

3 996 954

4 002 340

4 018 605

4 018 605

4 018 605

20 055 109

NL000000000000111

111

Chemours Netherlands B.V.

Chemours Netherlands B.V.

43 300

41 567

41 567

41 567

41 567

209 568

NL000000000000120

120

PURAC Biochem B.V.

PURAC Biochem B.V.

18 620

19 397

19 397

19 397

19 397

96 208

NL000000000000128

128

Yara Sluiskil B.V.

Yara Sluiskil B.V.

3 393 943

3 394 164

3 394 164

3 394 164

3 394 164

16 970 599

NL000000000000137

137

Ardagh Glass Dongen B.V.

Ardagh Glass Dongen B.V.

78 517

77 327

77 327

77 327

77 327

387 825

NL000000000000163

163

Centrale Maasvlakte

Uniper Benelux N.V.

5 933

5 667

5 517

5 367

5 219

27 703

NL000000000000241

241

Centrale Lage Weide

Eneco Warmteproductie Utrecht B.V.

31 449

37 074

36 096

35 118

34 140

173 877

NL000000000000250

250

Rodruza, steenfabriek Rossum BV

Rodruza BV, locatie Rossum

10 264

9 534

9 534

9 534

9 534

48 400

NL000000000000402

402

Neenah Coldenhove Holding B.V.

Neenah Coldenhove Holding B.V.

6 001

6 283

6 283

6 283

6 283

31 133

NL000000000000407

407

Dow Benelux BV

Dow Benelux BV

2 482 252

2 511 252

2 511 252

2 511 252

2 511 252

12 527 260

NL000000000205142

205142

Moerdijk Production Site Basell Benelux BV

Basell Benelux BV

17 305

16 854

16 854

16 854

16 854

84 721

NL000000000205646

205646

Haagse Asfalt Centrale (HAC)

Haagse Asfalt Centrale (HAC)

1 902

0

0

0

0

1 902

NL000000000211579

211579

Bio Energie Centrale Cuijk (BECC)

BECC B.V.

6 168

6 032

5 897

5 760

5 625

29 482

NL000000000214480

214480

Climax Molybdenum BV

Climax Molybdenum BV

6 190

6 054

5 917

5 782

5 646

29 589

NL000000000216700

216700

AMC Vlissingen B.V.

AMC Vlissingen B.V.

2 764

0

0

0

0

2 764


OGÓŁEM

13 187 398

13 217 907

13 232 197

13 230 223

13 228 251

66 095 976


ZAŁĄCZNIK XIII

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Austria

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

AT000000000000013

13

voestalpine Stahl Donawitz GmbH

voestalpine Stahl Donawitz GmbH

1 794 520

2 085 854

2 085 854

2 085 854

2 085 854

10 137 936

AT000000000000016

16

voestalpine Stahl Linz

voestalpine Stahl GmbH

6 859 889

6 864 172

6 864 172

6 864 172

6 864 172

34 316 577

AT000000000000026

26

OMV Raffinerie Schwechat

OMV Downstream GmbH

1 694 477

1 694 144

1 694 144

1 694 144

1 694 144

8 471 053

AT000000000000053

53

Metadynea Austria, Krems

Metadynea Austria GmbH.

16 330

15 830

15 830

15 830

15 830

79 650

AT000000000000062

62

Constantia Teich GmbH - Weinburg

Constantia Teich GmbH

7 764

7 921

7 921

7 921

7 921

39 448

AT000000000000074

74

Veitsch Radex Trieben

Veitsch - Radex - GmbH Co OG

9 363

4 615

4 615

4 615

4 615

27 823

AT000000000000118

118

Borealis Schwechat

Borealis Polyolefine GmbH

42 116

41 917

39 161

39 161

39 161

201 516

AT000000000000178

178

Ziegelwerk Rhomberg - Dornbirn

J.N. Rhombergs Nachfolger Gesellschaft m.b.H Co KG

4 288

4 398

4 398

4 398

4 398

21 880


OGÓŁEM

10 428 747

10 718 851

10 716 095

10 716 095

10 716 095

53 295 883


ZAŁĄCZNIK XIV

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Polska

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

PL000000000000002

2

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA

2 982

2 788

2 715

2 641

2 567

13 693

PL000000000000003

3

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA

16 120

16 661

16 221

15 781

15 343

80 126

PL000000000000004

4

Elektrownia Kozienice - bloki 1-10

ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 195

3 079

2 997

2 916

2 835

14 022

PL000000000000007

7

CEZ Skawina S.A.

CEZ Skawina S.A.

32 420

31 690

30 855

30 019

29 183

154 167

PL000000000000009

9

TAURON Wytwarzanie S.A.-Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia III

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

3 233

4 066

3 959

3 852

3 744

18 854

PL000000000000014

14

TAURON Wytwarzanie SA Oddział El. Łagisza

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

10 683

19 181

18 675

18 169

17 664

84 372

PL000000000000015

15

TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

1 392

1 249

1 217

1 183

1 151

6 192

PL000000000000016

16

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA

7 572

6 602

6 428

6 254

6 079

32 935

PL000000000000017

17

PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ODDZIAŁ W SZCZECINIE - ELEKTROCIEPŁOWNIA POMORZANY

PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA

20 487

20 995

20 441

19 888

19 334

101 145

PL000000000000018

18

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie - Elektrociepłownia Szczecin

PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA

5 569

8 133

7 918

7 704

7 489

36 813

PL000000000000022

22

Elektrownia Konin

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

12 138

13 841

13 476

13 111

12 746

65 312

PL000000000000024

24

Elektrociepłownia Chorzów

CEZ Chorzów S.A.

33 803

32 221

31 371

30 521

29 672

157 588

PL000000000000029

29

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

26 448

16 107

15 682

15 257

14 832

88 326

PL000000000000032

32

ELEKTROCIEPŁOWNIA FENICE W RZESZOWIE

FENICE POLAND SP. Z O.O.

7 319

8 497

8 273

8 049

7 824

39 962

PL000000000000034

34

Elektrociepłownia Kraśnik

Veolia Wschód sp. z o.o.

3 282

3 395

3 305

3 216

3 125

16 323

PL000000000000036

36

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA

24 791

25 774

25 093

24 413

23 734

123 805

PL000000000000041

41

ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW BLOK GAZOWO PAROWY BGP BLOK GAZOWY SILNIKOWY BGS

PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA

17 011

20 390

19 853

19 315

18 777

95 346

PL000000000000046

46

Elektrociepłownia Zabrze

Fortum Silesia Spółka Akcyjna

4 619

2 835

2 761

2 686

2 611

15 512

PL000000000000048

48

PGE Toruń S.A.

PGE Toruń Spółka Akcyjna

25 090

30 137

29 342

28 548

27 753

140 870

PL000000000000056

56

Energetyka Cieszyńska Sp z o.o.

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.

6 399

6 135

5 973

5 811

5 649

29 967

PL000000000000061

61

Ciepłownia Chwałowice

POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

13 584

12 528

12 528

12 528

12 528

63 696

PL000000000000067

67

Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC2

TAURON Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8 881

10 519

10 242

9 964

9 687

49 293

PL000000000000072

72

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział „Moszczenica”

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

4 458

4 989

4 858

4 726

4 595

23 626

PL000000000000073

73

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział „Zofiówka”

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

19 280

20 777

20 229

19 682

19 133

99 101

PL000000000000078

78

Zakład Produkcyjny 5 „Wieczorek”

DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

9 467

8 938

8 702

8 465

8 231

43 803

PL000000000000081

81

Elektrociepłownia „Mikołaj”

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.

9 657

10 073

9 807

9 542

9 276

48 355

PL000000000000106

106

Ciepłownia Wola

PGNiG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA

197

1 186

1 186

1 186

1 186

4 941

PL000000000000121

121

Elektrociepłownia Jankowice

POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

5 033

5 066

4 932

4 798

4 665

24 494

PL000000000000140

140

Ciepłownia Zawiszów

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6 699

7 188

7 188

7 188

7 188

35 451

PL000000000000149

149

MPEC Sp. z o.o. Ciepłownia Ziętka 19

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

2 163

2 492

2 492

2 492

2 492

12 131

PL000000000000160

160

Zakład Ciepłowniczy „Brzeszcze”

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o.

5 305

4 920

4 790

4 660

4 531

24 206

PL000000000000167

167

Ciepłownia Miejska

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2 174

0

0

0

0

2 174

PL000000000000186

186

Ciepłownia Miejska Nr 1

ECO Kutno Sp. z o.o.

4 538

5 352

5 352

5 352

5 352

25 946

PL000000000000215

215

Ciepłownia Rejonowa Dąbska

SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

21 834

17 806

17 806

17 806

17 806

93 058

PL000000000000225

225

Ciepłownia C31 Krotoszyn

VEOLIA ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 308

2 108

2 108

2 108

2 108

10 740

PL000000000000240

240

CIEPŁOWNIA KONSTANTYNOWSKA - PABIANICE

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

6 537

7 755

7 755

7 755

7 755

37 557

PL000000000000246

246

Zakład Produkcyjny 6 „Wujek”

DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

4 184

5 219

5 081

4 943

4 806

24 233

PL000000000000250

250

Ciepłownia Miejska w Zambrowie

„ZAMBROWSKIE CIEPŁOWNICTWO I WODOCIĄGI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 256

2 804

2 804

2 804

2 804

13 472

PL000000000000253

253

Ciepłownia „Nowy Wirek”

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.

360

176

176

176

176

1 064

PL000000000000260

260

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.

Arctic Paper Kostrzyn S.A.

86 759

86 879

86 879

86 879

86 879

434 275

PL000000000000266

266

Instalacja do produkcji papieru

Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o.

17 108

14 789

14 789

14 789

14 789

76 264

PL000000000000281

281

Instalacja spalania paliw-Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

111 874

108 233

105 379

102 525

99 670

527 681

PL000000000000288

288

Elektrociepłownia

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

57 620

56 002

54 525

53 048

51 571

272 766

PL000000000000296

296

Kotłownia parowa suszarka gazowa do tytoniu

British American Tobacco Polska Spółka Akcyjna

1 412

1 640

1 640

1 640

1 640

7 972

PL000000000000298

298

Kotłownia

Cargill Poland Sp. z o.o

70 412

72 697

72 697

72 697

72 697

361 200

PL000000000000310

310

Kotłownia zakładowa

HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE Sp. z o.o.

51 168

50 454

50 454

50 454

50 454

252 984

PL000000000000327

327

Ciepłownia

„PGKiM” Sp. z o.o.

1 494

0

0

0

0

1 494

PL000000000000337

337

Ciepłownia

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA

23 696

23 147

23 147

23 147

23 147

116 284

PL000000000000350

350

CIEPŁOWNIA CZARNA WODA

SW-SOLAR CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

21 780

46 663

46 663

46 663

46 663

208 432

PL000000000000358

358

KOTŁOWNIA I PALNIKI GAZOWE VOLKSWAGEN

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

4 459

4 128

4 128

4 128

4 128

20 971

PL000000000000361

361

Instalacje rafineryjne GL SA

„LOTOS Asfalt” Sp. z o.o.

1 525 725

1 526 032

1 526 032

1 526 032

1 526 032

7 629 853

PL000000000000363

363

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

159 284

141 394

141 394

141 394

141 394

724 860

PL000000000000365

365

Koksownia Radlin

JSW KOKS Spółka Akcyjna

167 742

183 710

183 710

183 710

183 710

902 582

PL000000000000366

366

Koksownia Jadwiga

JSW KOKS Spółka Akcyjna

73 305

81 229

81 229

81 229

81 229

398 221

PL000000000000371

371

Stalownia

CMC Poland Sp. z o.o.

122 217

134 884

134 884

134 884

134 884

661 753

PL000000000000373

373

Stalownia

Cognor Spółka Akcyjna

28 067

29 454

29 454

29 454

29 454

145 883

PL000000000000375

375

Instalacja spiekania rud metali

ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

891 604

778 017

778 017

778 017

778 017

4 003 672

PL000000000000381

381

CEMEX Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Rudniki

CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

261 908

328 925

328 925

328 925

328 925

1 577 608

PL000000000000382

382

Lafarge Cement S.A. Oddział w Bielawach

LAFARGE CEMENT S.A.

1 093 011

934 189

934 189

934 189

934 189

4 829 767

PL000000000000383

383

LAFARGE CEMENT S.A.

LAFARGE CEMENT S.A.

979 544

844 745

844 745

844 745

844 745

4 358 524

PL000000000000410

410

HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o.

HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o.

17 020

16 862

16 862

16 862

16 862

84 468

PL000000000000412

412

Huta Szkła w Jedlicach

BA GLASS POLAND SP. Z O.O.

50 559

51 043

51 043

51 043

51 043

254 731

PL000000000000416

416

Huta szkła

O-I Poland S.A.

110 737

112 787

112 787

112 787

112 787

561 885

PL000000000000419

419

Huta szkła zakład w Gostyniu

Ardagh Glass S.A

46 344

46 156

46 156

46 156

46 156

230 968

PL000000000000420

420

Wanna szklarska z urządzeniami do produkcji wełny szklanej

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

16 375

19 767

19 767

19 767

19 767

95 443

PL000000000000429

429

GZCB Sp. z o.o.

GZCB Sp. z o.o.

6 175

5 721

5 721

5 721

5 721

29 059

PL000000000000434

434

Cerpol Kozłowice Sp. z o.o.

CERPOL- KOZŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

12 412

10 484

10 484

10 484

10 484

54 348

PL000000000000438

438

Sofidel Poland Sp. z o.o.

SOFIDEL POLAND Sp. z o.o.

21 054

22 014

22 014

22 014

22 014

109 110

PL000000000000441

441

Mondi Świecie S.A.

MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA

378 834

415 115

415 115

415 115

415 115

2 039 294

PL000000000000444

444

MM Kwidzyn sp. z o.o.

MM Kwidzyn Sp. z o.o.

178 996

177 340

177 340

177 340

177 340

888 356

PL000000000000447

447

Packprofil Sp. z o.o.

Packprofil Sp z o.o.

4 840

5 317

5 317

5 317

5 317

26 108

PL000000000000456

456

Elektrociepłownia

ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

2 426

3 913

3 809

3 706

3 603

17 457

PL000000000000463

463

Instalacja produkcji cukru

Nordzucker Polska S.A.

28 169

29 174

29 174

29 174

29 174

144 865

PL000000000000467

467

Instalacja produkcji cukru

SÜDZUCKER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

15 779

11 978

11 978

11 978

11 978

63 691

PL000000000000475

475

Instalacja produkcji cukru

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

22 775

22 063

22 063

22 063

22 063

111 027

PL000000000000487

487

Instalacja produkcji cukru

PFEIFER LANGEN POLSKA Spółka Akcyjna

33 250

36 257

36 257

36 257

36 257

178 278

PL000000000000488

488

Stalownia ISD Huta Częstochowa

LIBERTY CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

22 754

35 370

35 370

35 370

35 370

164 234

PL000000000000490

490

Górażdże Cement S.A.

GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

2 375 255

2 374 105

2 374 105

2 374 105

2 374 105

11 871 675

PL000000000000494

494

Instalacja do produkcji wapna w Częstochowie

ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST SPÓŁKA AKCYJNA

85 557

91 084

91 084

91 084

91 084

449 893

PL000000000000508

508

Huta szkła płaskiego

„GUARDIAN CZĘSTOCHOWA” Sp. z o. o.

140 181

211 809

211 809

211 809

211 809

987 417

PL000000000000509

509

huta szkła

ZIGNAGO VETRO POLSKA S.A.

27 899

28 404

28 404

28 404

28 404

141 515

PL000000000000511

511

Instalacja do produkcji szkła opakowaniowego

STOELZLE Wymiarki Sp. z o.o.

13 336

15 261

15 261

15 261

15 261

74 380

PL000000000000514

514

Wanna szklarska do produkcji szkła FLOAT I

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

96 002

95 241

95 241

95 241

95 241

476 966

PL000000000000517

517

CIECH VITRO Sp.zo.o Zakład Iłowa

CIECH VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA

17 158

16 901

16 901

16 901

16 901

84 762

PL000000000000518

518

Instalacja do produkcji szkła w tym włókna szklanego

Zakłady Chemiczne „Rudniki” Spółka Akcyjna

31 304

34 250

34 250

34 250

34 250

168 304

PL000000000000523

523

Elektrociepłoania Marcel

POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

5 195

5 166

5 030

4 894

4 758

25 043

PL000000000000526

526

Elektrociepłownia E-2 Polkowice

„ENERGETYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5 745

8 474

8 251

8 028

7 804

38 302

PL000000000000538

538

Kotłownia NSK Bearings Polska S.A.

NSK Bearings Polska S.A

1 146

0

0

0

0

1 146

PL000000000000543

543

Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o.

CERAMIKA BUDOWLANA LEWKOWO SP. Z O.O.

6 744

6 293

6 293

6 293

6 293

31 916

PL000000000000547

547

Kotłownia

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

3 148

2 626

2 557

2 488

2 418

13 237

PL000000000000618

618

Ciepłownia miejska

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTRÓDZIE

4 548

3 794

3 694

3 594

3 494

19 124

PL000000000000626

626

WEPA Piechowice Sp. zo.o.

WEPA Piechowice Sp. z o.o.

13 840

11 623

11 623

11 623

11 623

60 332

PL000000000000635

635

Ciepłownia w Sokółce

CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 741

0

0

0

0

2 741

PL000000000000643

643

Instalacja produkcji cukru

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

35 621

37 557

37 557

37 557

37 557

185 849

PL000000000000646

646

Instalacja produkcji cukru

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

23 287

22 155

22 155

22 155

22 155

111 907

PL000000000000647

647

TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.

Tektura Opakowania Papier S.A.

13 354

14 144

14 144

14 144

14 144

69 930

PL000000000000648

648

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Gdańsk

„LOTOS Asfalt” Sp. z o.o.

147 393

166 267

166 267

166 267

166 267

812 461

PL000000000000650

650

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Jasło

„LOTOS Asfalt” Sp. z o.o.

3 950

4 116

4 116

4 116

4 116

20 414

PL000000000000652

652

MMG Spółka z o. o.

„MMG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

45 782

46 037

46 037

46 037

46 037

229 930

PL000000000000657

657

STALOWNIA

Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

72 056

69 651

69 651

69 651

69 651

350 660

PL000000000000659

659

Kotłownia

ARCELORMITTAL WARSZAWA SP. Z O.O.

2 352

2 653

2 653

2 653

2 653

12 964

PL000000000000671

671

Ciepłownia gazowo-olejowa z kogeneracją

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE „DOZAMEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 093

903

880

856

832

4 564

PL000000000000684

684

Ciepłownia w Starachowicach

CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 725

1 778

1 731

1 684

1 637

8 555

PL000000000000690

690

Ciepłownia Rejonowa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

986

1 197

1 197

1 197

1 197

5 774

PL000000000000699

699

Zakład Kupno

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

26 628

21 162

21 162

21 162

21 162

111 276

PL000000000000705

705

Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.

„Elektrociepłownia Starogard” Spółka z o.o.

11 867

11 813

11 501

11 189

10 877

57 247

PL000000000000710

710

instalacja do produkcji materiałów ceramicznych za pomocą wypalania

Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” Sp. z o.o.

7 117

7 568

7 568

7 568

7 568

37 389

PL000000000000730

730

Instalacja Oksydacji Asfaltów

ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA

3 211

2 588

2 588

2 588

2 588

13 563

PL000000000000733

733

STALOWNIA

ALCHEMIA S.A.

8 895

11 935

11 935

11 935

11 935

56 635

PL000000000000744

744

Ciepłownia Centralna

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

4 282

5 117

5 117

5 117

5 117

24 750

PL000000000000754

754

Huta Szkła „Orzesze”

CP Glass S.A.

61 290

58 100

58 100

58 100

58 100

293 690

PL000000000000761

761

Instalacja Wola Rzędzińska

LEIER Polska Spółka Akcyjna

39 360

42 675

42 675

42 675

42 675

210 060

PL000000000000762

762

PL-0748-05

HUTA SZKŁA „GLOSS” GLONEK-BUSZ SPÓŁKA JAWNA

4 187

5 680

5 680

5 680

5 680

26 907

PL000000000000773

773

Ciepłownia

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o.

2 308

2 553

2 553

2 553

2 553

12 520

PL000000000000778

778

Ciepłownia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.

2 622

0

0

0

0

2 622

PL000000000000796

796

Ciepłownia C-92 Bolechowo

VEOLIA ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 217

1 084

1 084

1 084

1 084

5 553

PL000000000000797

797

Instalacja Elektrociepłowni

ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA

16 366

18 495

18 007

17 520

17 032

87 420

PL000000000000804

804

KRNiGZ Dębno OC

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA

17 116

17 912

17 912

17 912

17 912

88 764

PL000000000000810

810

Instalacja do produkcji szkła w tym włókna szklanego o zdolności produkcyjnej 200 Mg wytopu na dobę

Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o.

26 955

27 977

27 977

27 977

27 977

138 863

PL000000000000828

828

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” SPÓŁKA AKCYJNA

18 331

17 948

17 475

17 002

16 529

87 285

PL000000000000833

833

Kotłownia Rejonowa nr 1

ENGIE EC Słupsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

9 910

11 486

11 486

11 486

11 486

55 854

PL000000000000838

838

Kotłownia Osiedlowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.

2 349

0

0

0

0

2 349

PL000000000000839

839

Elektrociepłownia Zawidawie

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

1 403

1 618

1 575

1 532

1 490

7 618

PL000000000000842

842

Skoczowska Energetyka Cieplna

CNR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKOCZOWSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

5 248

6 197

6 197

6 197

6 197

30 036

PL000000000000844

844