EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TA0092

Sprawa T-92/21: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Darment/Komisja [Środowisko naturalne – Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 – Fluorowane gazy cieplarniane – Elektroniczny rejestr kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów – Decyzja o wpisaniu – Zezwolenie na użycie kontyngentu – Wykonanie wyroku Sądu – Zasada dobrej administracji]

OJ C 294, 1.8.2022, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 294/27


Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Darment/Komisja

(Sprawa T-92/21) (1)

(Środowisko naturalne - Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 - Fluorowane gazy cieplarniane - Elektroniczny rejestr kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów - Decyzja o wpisaniu - Zezwolenie na użycie kontyngentu - Wykonanie wyroku Sądu - Zasada dobrej administracji)

(2022/C 294/39)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Darment Oy (Helsinki, Finlandia) (przedstawiciel: adwokat, C. Ginter)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Sanfrutos Cano, K. Talabér-Ritz i B. De Meester, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wpisania do elektronicznego rejestru kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów (HFC) jej kontyngentu na rok 2021, a także na lata 2019 i 2020.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Darment Oy zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w sprawie środków tymczasowych.


(1)  Dz.U. C 128 z 12.4.2021.


Top