EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0076

Sprawa C-76/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Varna – Bułgaria) – „BalevBio” EOOD / Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi”, [Odesłanie prejudycjalne – Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura scalona – Towary składające się z różnych materiałów – Włókna roślinne – Żywica melaminowa – Pozycje 3924 i 4419 – Towary opisane jako „kubki bambusowe”]

OJ C 289, 19.7.2021, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 289/13


Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Varna – Bułgaria) – „BalevBio” EOOD / Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi”,

(Sprawa C-76/20) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Wspólna taryfa celna - Klasyfikacja taryfowa - Nomenklatura scalona - Towary składające się z różnych materiałów - Włókna roślinne - Żywica melaminowa - Pozycje 3924 i 4419 - Towary opisane jako „kubki bambusowe”)

(2021/C 289/18)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Administrativen sad – Varna

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca:„BalevBio” EOOD

Strona przeciwna: Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi”

przy udziale: Okrazhna prokuratura – Varnenska

Sentencja

Nomenklaturę scaloną, zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie Nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r., należy interpretować w ten sposób, że towary opisane jako „kubki bambusowe”, składające się w 72,33 % z włókien roślinnych i w 25,2 % z żywicy melaminowej, z zastrzeżeniem oceny przez sąd odsyłający wszystkich dostępnych mu okoliczności faktycznych, należy zaklasyfikować do pozycji 3924 tej nomenklatury, a konkretnie do jej podpozycji 3924 10 00.


(1)  Dz.U. C 161 z 11.5.2020.


Top